000: ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

004 -- Παπαδάκης, Σπύρος; Χατζηπέρης, Νίκος -- Εισαγωγή στην πληροφορική και τη χρήση υπολογιστή  / Σπύρος Παπαδάκης, Νίκος Χατζηπέρης -- Αθήνα  : Μεταίχμιο, c2002

020 -- Μπώκος, Γιώργος Δ., 1949- -- Τεχνολογία & πληροφόρηση  : από τη διαχείρηση του βιβλίου στη διαχείριση της γνώσης  / Γ. Δ. Μπώκος -- Αθήνα  : Παπασωτηρίου, 2002

020.495016 -- Σκεπαστιανού, Μαρία Γ. -- Ελληνική βιβλιοθηκονομική βιβλιογραφία, 1973-1999  : μια πρώτη καταγραφή  / έρευνα, καταγραφή Μαρία Γ. Σκεπαστιανού ; θεματική απόδοση Μαργαρίτα Βαγγελάτου - Σαμιώτη -- Θεσσαλονίκη  : Τυποφιλία, 2001

025.10973 -- Evans, G. Edwards; Ward, Patricia Layzell; Rugaas, Bendik -- Management basics for information professionals  / G. Edward Evans, Patricia Layzell Ward, Bendik Rugaas -- New York London  : Neal-Schuman, c2000

025.5677 -- Breivik, Patricia Senn -- Student learning in the information age  / Patricia Senn Breivik -- Arizona  : American Council on Education  : Oryx Press, c1998

025.84 -- Σκεπαστιανού, Μαρία Γ. -- Διατήρηση τεκμηρίων βιβλιοθηκών και αρχείων  / Μαρία Γ. Σκεπαστιανού -- Θεσσαλονίκη  : Τυποφιλία, 2002

027.009 -- Στάικος, Κωνσταντίνος Σ. -- Η ιστορία της βιβλιοθήκης στον δυτικό πολιτισμό  : από τον Μίνωα στην Κλεοπάτρα  / Κωνσταντίνος Σπ. Στάικος -- Αθήνα  : Κότινος, c2002

027.8223 -- Loertscher, David V. -- Taxonomies of the school library media program  / David V. Loertscher -- Salt Lake City  : Hi Willow Research & Publishing, c2000

034.1 -- Dictionnaire Hachette encyclopedique de poche -- Paris  : Hachette, c2002

060.495 -- Ακαδημία Αθηνών -- Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών  : έτος 1998 . Τόμος 73ος, τεύχος δεύτερον , Λόγοι - Εκθέσεις - Παρουσιάσεις βιβλίων  / Ακαδημία Αθηνών -- Εν Αθήναις  : Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 1998

060.495 -- Ακαδημία Αθηνών -- Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών  : έτος 1998 . Τόμος 73ος, τεύχος πρώτον , Επετηρίς - Επιστημονικαί ανακοινώσεις  / Ακαδημία Αθηνών -- Εν Αθήναις  : Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 1998

069.5 -- Ambrose, Timothy; Paine, Crispin -- Museum basics  / Timothy Ambrose and Crispin Paine -- London New York  : ICOM, 2002

 

100: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

150.7105 -- Επιστημονική επετηρίδα  : Τμήμα Ψυχολογίας . Τόμος Ε' , Στη μνήμη της καθηγήτριας Μαρίας Μάνιου-Βακάλη  / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης -- Θεσσαλονίκη  : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ., 2003

150.72 -- Yaremko, R. M. -- Handbook of research and quantitative methods in psychology  : for students and professionals  / R. M. Yaremko...[et.al.] -- New Jersey London  : Lawrence Erlbaum Associates, 1986

153 -- Kintsch, Walter -- Comprehension  : a paradigm for cognition  / Walter Kintsch -- Cambridge  : Cambridge University Press, c1998

153.6 -- The languages of the brain  / edited by Albert M. Galaburda, Stephen M. Kosslyn, Yves Christen -- Massachusetts  : Harvard University Press, 2002

155.25 -- Lapsley, Daniel K. -- Moral psychology  / Daniel K. Lapsley -- Colorado Oxford  : Westview Press, c1996

155.4 -- Mitchell, Peter -- Η κατανόηση του νου στην παιδική ηλικία  : επισκόπηση της ψυχολογικής έρευνας και θεωρίας  / Peter Mitchell ; μετάφραση Πλουσία Μισαηλίδη & Αντωνέλλα Μουτσοπούλου -- Αθήνα  : Τυπωθήτω, c2002

155.4136 -- Garbarino, James; Stott, Francis M.; Erikson Institute -- What children can tell us  : eliciting, interpreting, and evaluating critical information from children  / James Garbarino, Frances M. Stott and Faculty of the Erikson Institute -- San Francisco  : Jossey-Bass , [1992]

155.43 -- Fogler, H. Scott; LeBlanc, Steven E. -- Strategies for creative problem solving  / H. Scott Fogler, Steven E. LeBlanc -- New Jersey  : Prentice Hall, c1995

155.453 -- Mordock, John B. -- Counseling the defiant child  : a basic guide to helping troubled and aggressive youth  / John B. Mordock ; foreword by William van Ornum -- New Jersey London  : Jason Aronson Inc., 2001

170.92 -- Reed, Donald R. C. -- Following Kohlberg  : liberalism and the practice of democratic community  / Donald R. C. Reed -- Indiana  : University of Notre Dame Press, c1997

174.9371 -- The ethical dimensions of school leadership  / edited by Paul T. Begley and Olof Johansson -- Dordrecht  : Kluwer Academic, c2003

 

300: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

301.072 -- Glaser, Barney G.; Strauss, Anselm L. -- The discovery of grounded theory  : strategies for qualitative research  / Barney G. Glaser and Anselm L. Strauss -- New York  : Aldine de Gruyter, c1999

302.2244 -- Multiliteracies  : literacy learning and the design of social futures  / edited by Bill Cope and Mary Kalantzis for the New London Group -- London New York  : Routledge, 2000

302.2244 -- Situated literacies  : reading and writing in context  / edited by David Barton, Mary Hamilton and Roz Ivanic -- London New York  : Routledge, 2003

302.3 -- Λυμπερόπουλος, Κωνσταντίνος -- Δυναμική των ομάδων και δημιουργικότητα  / Κωνσταντίνος Λυμπερόπουλος -- Αθήνα  : Παπαζήσης, 1991

303.32 -- Ferro, Marc; Jeammet, Philippe -- Ποιες γνώσεις και ποιες αξίες να μεταδώσουμε στα παιδιά μας;  / Μαρκ Φερρό και Φιλίπ Ζαμμέ ; με την Ντανιέλ Γκιλμπέρ ; μετάφραση Πελαγία Μαρκέτου -- Αθήνα  : Μεταίχμιο, 2002

305.23 -- Αυδίκος, Ευάγγελος Γ. -- Το παιδί στην παραδοσιακή και τη σύγχρονη κοινωνία  / Ευάγγελος Γρ. Αυδίκος -- Αθήνα  : Ελληνικά Γράμματα, 1996

306.3620938 -- Finley, Moses I., 1912-1986 -- Ancient slavery and modern ideology  / Moses I. Finley ; edited by Brent D. Shaw -- New Jersey  : Marcus Wiener, 1998

306.43 -- Morais, Ana -- Towards a sociology of pedagogy  : the contribution of Basil Bernstein to research  / edited by Ana Morais...[et.al.] -- New York  : Peter Lang, c2001

306.43 -- Λάμνιας, Κώστας -- Κοινωνιολογική θεωρία και εκπαίδευση  : διακριτές προσεγγίσεις  / Κώστας Λάμνιας -- Αθήνα  : Μεταίχμιο, 2002

306.44 -- Ethnicity and language  / Winston A. Van Horne, editor ; Thomas V. tonnesen, managing editor -- Wisconsin  : University of Wisconsin System Institute on Race and Ethnicity, c1987

306.44 -- Γλώσσα και πολιτισμός  : οι μαθητές/-τριες ως ερευνητές/-τριες  / επιμέλεια Ann Robertson & David Bloome ; μετάφραση Μαντώ Καράλη -- Αθήνα  : Μεταίχμιο, 2003

306.446 -- Reconceptualizing literacy in the new age of multiculturalism and pluralism  / edited by Patricia Ruggiano Schmidt, Peter B. Mosenthal -- Connecticut  : Information Age Publishing, c2001

341.481 -- UNICEF -- Η σύμβαση για τα τα δικαιώματα των παιδιών  / UNICEF -- Αθήνα  : UNICEF, 2003

355.02 -- Wing, R. L. -- The art of strategy  : a new translation of Sun Tzu's classic "The art of war"  / R. L. Wing -- New York  : Broadway Books, 2000

362.293094 -- Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας -- Ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκη Ένωση και τη Νορβηγία, 2002  / Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας -- Λουξεμβούργο  : Υπηρεσία Επίσημων Εκδοσεων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  : Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, 2002

362.70941 -- Roaf, Caroline -- Coordinating services for included children  : joined up action  / Caroline Roaf -- Buckingham Philadelphia  : Open University Press, c2002

363.70094 -- Ευρωπαϊκή Επιτροπή -- Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιβάλλον  / Ευρωπαϊκή Επιτροπή -- Λουξεμβούργο  : Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1997

364.15230973 -- Seltzer, Mark -- Serial killers  : death and life in America's wound culture  / Mark Seltzer -- New York London  : Routledge, 1998

 

 

370: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

370 -- Διαμαντόπουλος, Παναγιώτης -- Σχολική παιδαγωγική . Τόμος Α' , Θεωρία του σχολείου  / Παναγιώτης Διαμαντόπουλος -- Αθήνα  : Παπαζήσης, 2002

370.1 -- Blake, Nigel -- Thinking again  : education after postmodernism  / Nigel Blake...[et.al.] -- Connecticut London  : Bergin & Garvey, c1998

370.1150973 -- Education for democracy  : contexts, curricula, assessments  / edited by Walter C. Parker -- Connecticut  : Information Age Publishing, c2002

370.117 -- Γκότοβος, Αθανάσιος Ε. -- Εκπαίδευση και ετερότητα  : ζητήματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής  / Αθανάσιος Ε. Γκότοβος -- Αθήνα  : Μεταίχμιο, 2003

370.11750973 -- Cummins, Jim -- Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση  : εκπαίδευση με σκοπό την ενδυνάμωση σε μια κοινωνία της ετερότητας  / Jim Cummins ; εισαγωγή - επιμέλεια Ελένη Σκούρτου ; μετάφραση Σουζάνα Αργύρη ; σχόλιο Β. Κούρτη - Καζούλλη -- Αθήνα  : Gutenberg, 2002

370.15 -- Foulin, Jean - Noel; Mouchon, Serge -- Εκπαιδευτική ψυχολογία  / Jean-Noel Foulin ; μετάφραση Μαρίνα Φανιουδάκη -- Αθήνα  : Μεταιχμίο, 2002

370.15 -- Παπαμιχαήλ, Γιάννης -- Η γνωστική εκπαίδευση στην πρώτη σχολική ηλικία  / Γιάννης Παπαμιχαήλ -- Αθήνα  : Οδυσσέας, c1994

370.1523 -- Tessmer, Martin -- Planning and conducting formative evaluations  : improving the quality of education and training  / Martin Tessmer -- London Philadelphia  : Kogan Page, 2001

370.193 -- United Nations Children's Fund. Innocenti Research Centre -- A league table of educational disadvantage in rich nations  / UNICEF -- Florence  : UNICEF, 2002

370.19345 -- Henry, Miriam, (Επιμελητής Έκδοσης) -- Policy approaches to educational disadvantaged and equity in Australian schooling  / Miriam Henry -- Paris UNESCO, 2001

370.19345 -- Thorne, Barrie -- Gender play  : girls and boys in school  / Barrie Thorne -- New Jersey  : Rutgers University Press, 1999

370.495 -- Καραφύλλης, Αθανάσιος Τ. -- Νεοελληνική εκπαίδευση  : δύο αιώνες μεταρρυθμιστικών προσπαθειών  / Αθανάσιος Τ. Καραφύλλης -- Αθήνα  : Κριτική, c2002

370.715 -- Boreen, Jean -- Mentoring beginning teachers  : guiding, reflecting, coaching  / Jean Boreen...[et.al.] -- Portland  : Stenhouse Publishers, c2000

370.72 -- Clarke, Alan; Dawson, Ruth -- Evaluation research  : an introduction to principles, methods and practice  / Alan Clarke with Ruth Dawson -- London Thousand Oaks New Delhi  : Sage Publications, c1999

370.72 ΚΕΝ -- Το έργο "Έρευνα", 1997-2000  : συνοπτική παρουσίαση  : μάθημα γενικής παιδείας . Τεύχος Α'  / εποπτεία: Χριστόφορος Χαραλαμπάκης...[κ.ά.] ; Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας -- Αθήνα  : Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, 1999

370.7209495 -- Μαράτου - Αλιμπράντη, Λάουρα -- Πληθυσμός και εκπαίδευση στην Ελλάδα  : εξελίξεις και προοπτικές  / Λάουρα Μαράτου - Αλιπράντη, [κ.ά.] ; συνεργάστηκαν Έβελυν Τσανίνα, [κ.ά.] -- Αθήνα  : ΕΚΚΕ, 2002

370.938 -- Kennell, Nigel M. -- The gymnasium of virtue  : education & culture in ancient Sparta  / Nigel M. Kennell -- Chapel Hill  : The University of North Carolina Press, c1995

370.94 -- EURYDICE The Information Network on Education in Europe -- Eurydice, the information network on education in Europe  / Eurydice -- Brussels  : Eurydice, 2003

370.973 -- Apple, Michael W. -- Εκσυγχρονισμός και συντηρητισμός στην εκπαίδευση  / Michael W. Apple ; μετάφραση Μαρία Δεληγιάννη -- Αθήνα  : Μεταίχμιο, 2002

371.1 -- Kohn, Alfie -- What to look for in a classroom  : ... and other essays  / Alfie Kohn -- San Francisco  : Jossey-Bass Publishers, 2000

371.102 -- Barth, Roland S. -- Learning by heart  / Roland S. Barth ; foreword by Deborah Meier -- San Francisco  : Jossey-Bass, c2001

371.102 -- Goehlich, Michael -- Παιδοκεντρική διάσταση στη μάθηση  : ανοιχτό σχολείο - εναλλακτικό σχολείο  : σχολείο της κοινωνίας - σχολείο του Reggio  / Michael Goehlich ; εισαγωγή - επιμέλεια Κώστας Χρυσαφίδης ; μετάφραση Ελένη Νούσια -- Αθήνα  : Τυπωθήτω, c2003

371.1022 -- Friedrich, Hedi -- Επικοινωνία στο νηπιαγωγείο  : τα παιδιά ως ακροατές και ομιλητές  / Hedi Friedrich ; εισαγωγή - επιμέλεια Κώστας Χρυσαφίδης ; μετάφραση Ελένη Νούσια -- Αθήνα  : Τυπωθήτω, 2000

371.2001 -- Evers, Colin W.; Lakomski, Gabriele -- Doing educational administration  : a theory of administrative practice  / by Colin W. Evers and Gabriele Lakomski -- Amsterdam  : Pergamon, 2000

371.3078 -- Bates, A. W. (Tony) -- Technology, open learning and distance education  / A. W. (Tony) Bates -- London New York  : Routledge, 2001

371.320973 -- The textbook controversy  : issues, aspects and perspectives  / John G. herlihy, editor with the assistance of Myra T. Herlihy -- New Jersey  : Ablex Publishing Corporation, 1992

371.33 -- McKenzie, Jamie -- How teachers learn technology best  / by Jamie McKenzie -- Bellingham, Wa.  : FNO Press, c1999

371.35 -- Βρασίδας, Χαράλαμπος; Glass, Gene V.; Center for the Application of Information Technologies -- Distance education and distributed learning  / Charalambos Vrasidas, Gene V. Glass ; Center for the Application of Information Technologies -- Connecticut  : Information Age Publishing, c2002

371.392 -- Montessori, Maria -- The discovery of the child  / Maria Montessori ; translated by M. Joseph Costelloe -- New York  : Ballantine Books, 1972

371.395 -- Groupwork in diverse classrooms  : a casebook for educators  / editors Judith H. Shulman, Rachel A. Lotan, Jennifer A. Whitcomb ; foreword Linda Darling-Hammond -- New York London  : Teachers College Press, c1998

371.4 -- Πανελλήνιο Συνέδριο : Σύνδεση Τριτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (2001: θεσσαλονίκη) , (Συγγραφέας) -- Σύνδεση τριτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  : πρακτικά Α' Πανελλήνιο συνέδριο  : 30 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2001 -- Θεσσαλονίκη  : Ζήτη, 2001

371.67 -- Organisation for Economic Co-operation and Development -- New technology and its impact on educational buildings  / Organisation for Economic Co-operation and Development -- Paris  : Organisation for Economic Co-operation and Development, c1992

371.713 -- Toward wellness  : prevention, coping, and stress  / edited by Gordon S. Gates, Mimi Wolverton -- Connecticut  : Information Age Publishing, c2002

371.782 -- Αρτινοπούλου, Βάσω -- Βία στο σχολείο  : έρευνες και πολιτικές στην Ευρώπη  / Βάσω Αρτινοπούλου -- Αθήνα  : Μεταίχμιο, c2001

371.822 -- Women's higher education in comparative Perspective  / edited by Gail P. Kelly and Sheila Slaughter -- Dordrecht Boston London  : Kluwer Academic Publishers, c1991

371.9 -- Fox, Mark -- Including children 3-11 with physical disabilities  : practical guidance for mainstream schools  / Mark Fox -- London  : David Fulton Publishers, c2003

371.9 -- Kirby, Amanda; Drew, Sharon -- Guide to dyspraxia and developmental coordination disorders  / Amanda Kirby & Sharon Drew -- London  : David Fulton Publishers, c2003

371.9 -- Σακκάς, Βασίλης -- Μαθησιακές δυσκολίες και οικογένεια  : παιδαγωγική και κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση  / Βασίλης Σακκάς -- Αθήνα  : Ατραπός, c2002

371.9042 -- Osborne, Allan G.; DiMattia, Philip; Curran, Francis X. -- Effective management of special education programs  : a handbook for school administrators  / Allan G. Osborne, Philip DiMattia, Francis X. Curran -- New York London  : Teachers College Press, 1993

371.904486 -- Auxter, David; Pyfer, Jean; Huettig, Carol -- Principles and methods of adapted physical education and recreation  / David Auxter, Jean Pyfer, Carol Huettig -- Boston  : McGraw-Hill                   , c2001

371.90941 -- Gross, Jean; White, Angela -- Special educational needs and school improvement  : practical strategies for raising standards  / Jean Cross and Angela White -- London  : David Fulton Publishers, c2003

371.909495 -- Σούλης, Σπυρίδων - Γεώργιος -- Μαθαίνοντας βήμα με βήμα στο σχολείο και στο σπίτι  : διδακτικές στρατηγικές εκπαίδευσης παιδιών με μέτρια ή βαριά νοητική υστέρηση  / Σπυρίδων - Γεώργιος Σούλης -- Αθήνα  : Τυπωθήτω, 2000

371.91 -- Κουρμπέτης, Βασίλης; Αδαμοπούλου, Άννα; Φερεντίνος, Σπύρος -- Από την αναπηρία στην ενδυνάμωση του κόσμου των κωφών  : Μορφές διακρίσεωνω που υφίστανται οι Κωφοί στην Ευρώπη  = From disabling to enriching the deaf world  : forms of discrimination deaf peaple are faced with in Europe  / Βασίλης Κουρμπέτης, Άννα Αδαμοπούλου, Σπύρος Φερεντίνος ; με την υποστήριξη των Κωνσταντίνου Γάργαλη, [κ.ά.] -- Αθήνα  : Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος, 2001

371.9144 -- Kay, Julie; Yeo, Dorian; British Dyslexia Association -- Dyslexia and maths  / Julie Kay and Dorian Yeo       ; British Dyslexia Association -- London  : David Fulton Publishers, c2003

371.9144 -- Peer, Lindsay; Reid, Gavin; British Dyslexia Association -- Introduction to dyslexia  / Lindsay Peer and Gavin Reid ; British Dyslexia Association -- London  : David Fulton Publishers, c2003

371.9144 -- Raymond, Sally -- Dragonfly games  : developing and supporting dyslexic learners 7-14  / Sally Raymond -- London  : David Fulton Publishers, c2003

371.92 -- Advocacy and learning disability  / edited by Barry Gray and Robin Jackson -- London Philadelphia  : Jessica Kingsley Publishers, c2002

371.926 -- Learning disabilities sourcebook  : basic information about disorders such as dyslexia, visual and auditory processing deficits, attention deficit/hyperactivity disorder, and autism, along with statistical and demographic data, reports on current research initiatives, an explanation of the assessment process, and a special section for adults with learning disabilities  / edited by Linda M. Shin -- Detroit  : Omnigraphics, c1998

371.9280973 -- Kliewer, Christopher -- Schooling children with Down syndrome  : toward an undestanding of possibility  / Christopher Kliewer ; foreword by Douglas Biklen -- New York London  : Teachers College Press, 1998

371.94 -- Πούλου, Μαρία -- Πως σκέφτονται, αισθάνονται και αποφασίζουν οι δάσκαλοι για τους μαθητές με συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες  / Πούλου Μαρία -- Αθήνα  : Γρηγόρης, 2000

371.95 -- Heller, Kurt -- International handbook of giftedness and talent  / Kurt A. Heller...[et.al.] -- Amsterdam  : Elsevier, 2002

371.950973 -- Designing and developing  : programs for gifted students  / Joan Franklin Smutny, editor -- California  : Corwin Press, c2003

371.950973 -- Sousa, David A. -- How the gifted brain learns  / David A. Sousa -- California  : Corwin Press, c2003

372 -- Μάθηση & δημιουργικότητα  : εκπαιδευτικές δραστηριότητες επικοινωνιακής χρήσης της γλώσσας για παιδιά ηλικίας 5-8 ετών  / πρόλογος - εισαγωγή Μαριάννα Κονδύλη -- Αθήνα  : Ελληνικά Γράμματα, c2000

372 -- Μαστρομιχαλάκη, Αγγελική; Βουκάνου, Μαίρη -- Παιχνιδομαγειρέματα  / Αγγελική Μαστρομιχαλάκη, Μαίρη Βούκανου ; εικονογράφηση Δημήτρης Καρατζαφέρης -- Αθήνα  : Ακρίτας, 2002

372.21 -- Contemporary perspectives on early childhood curriculum  / edited by Olivia N. Saracho, Bernard Spodek -- Connecticut  : Information Age Publishing, c2002

372.21 -- Dodge, Diane Trister; Bickart, Toni S. -- Preschool for parents  : what every parent needs to know about preschool  / Diane Trister Dodge, Toni S. Bickart ; contributing author Cynthia Scherr -- Illinois  : Sourcebooks Washington  : Teaching Strategies, c1998

372.21 -- Feldman, Jean R. -- Transition time  : let's do something different!  / written by Jean Feldman -- Bedfordshire  : Brilliant Publications, 2000

372.21 -- Helm, Judy Harris; Katz, Lilian G. -- Μέθοδος project και προσχολική εκπαίδευση  : μικροί ερευνητές  / Judy Harris Helm, Lilian Katz ; επιστημονική επιμέλεια - εισαγωγή Κώστας Χρυσαφίδης, Ευγενία Κουτσουβάνου ; μετάφραση Αθηνά Βεργιοπούλου -- Αθήνα  : Μεταίχμιο, c2002

372.21 -- Kline, Peter -- The everyday genius  : restoring children's natural joy of learning - and yours too  / Peter Kline -- Virginia  : Great Ocean Publishers, c1988

372.21 -- Ανάδυση του γραμματισμού  : έρευνα και πρακτική  / Παναγιώτα Παπούλια - Τζελέπη (επιμέλεια) -- Αθήνα  : Καστανιώτης, 2001

372.21 -- Γιαννικοπούλου, Α. Α. -- Η γράπτη γλώσσα στο νηπιαγωγείο  / Α. Α. Γιαννικοπούλου -- Αθήνα  : Καστανιώτης, 2002

372.21 -- Θάνου, Αγγελική -- Πειράματα στο νηπιαγωγείο  : θεωρητικό υπόβαθρο και δραστηριότητες  / Αγγελική Θάνου -- Αθήνα  : Καστανιώτης, 2001

372.21 -- Κακανά, Δόμνα - Μίκα; Τσολάκη, Κατερίνα Δ. -- Η ανάπτυξη της γραφής στην προσχολική ηλικία  : δραστηριότητες  : από τη θεωρία στην πράξη  / Δόμνα Κακανά, Κατερίνα Τσολάκη -- Αθήνα  : Καστανιώτης, 1999

372.2109495 -- Ζακοπούλου, Αγνή; Κακάρογλου, Νάνσυ; Κοσμά, Βασιλική -- Βασικές αρχές προγραμματισμού και δράσης στην προσχολική αγωγή  / Αγνή Ζακοπούλου, Νάνσυ Κακάρογλου, Βασιλική Κοσμά -- Αθήνα  : Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών Τ.Ε.Ι., c2001, 1993

372.2109495 -- Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση . Τόμος Β' , Ψυχολογικές και κοινωνικές προσεγγίσεις  / επιμέλεια Ευαγγελία Κούρτη -- Αθήνα  : Τυπωθήτω, 2002

372.2109495 -- Τροβά, Μαρία; Κοσμά, Βασιλική -- Γονείς και παιδικός σταθμός  : ας προετοιμάσουμε το παιδί για το σχολείο  / Συνεργάστηκαν Μαρία Τροβά, Βασιλική Κοσμάς ; Παιδαγωγική επιμέλεια Μαρία Μπιρμπίλη -- Αθήνα  : Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών Τ.Ε.Ι., 1994

372.241 -- Fisher, Bobbi -- Thinking and learning together  : curriculum and community in a primary classroom  / Bobbi Fisher -- Portsmouth  : Heinemann, c1995

372.357 -- Hong Kong. Curriculum Development Council -- Guidelines on environmental education in schools  / prepared by the Curriculum Development Council -- Honk Kong  : Education Department, 1999

372.357 -- Δημοπούλου, Μαρία -- Εξερευνώ την πόλη μου  : προτάσεις για διαθεματικά σχέδια εργασίας  / Μαρία Δημοπούλου...[κ.ά.] -- Αθήνα  : Καλειδοσκόπιο, c2003

372.4 -- Successful reading instruction  / edited by Michael L. Kamil, JoAnn B. Manning, Herbert J. Walberg -- Connecticut  : Information Age Publishing  : Laboratory for Student Success, c2002

372.41 -- Riley, Jeni -- The teaching of reading  : the development of literacy in the early years of school  / Jeni Riley -- London  : Paul Chapman Publishing, 2002

372.41 -- The first R  : every child's right to read  / Michael F. Graves, Paul van den Broek, Barbara M. Taylor, editors -- New York  : Teachers College Press  : International Reading Association, c1996

372.410941 -- Browne, Ann -- A practical guide to teaching reading in the early years  / Ann Browne -- London  : Paul Chapman Publishing, 2002

372.6 -- Contemporary perspectives in literacy in early childhood education  / edited by Olivia N. Saracho and Bernard Spodek -- Connecticut  : Information Age Publishing, c2002

372.6 -- Griffiths, Fleur -- Communication counts  : speech and language difficulties in the early years  / Fleur Griffiths -- London  : David Fulton Publishers, c2002

372.623044 -- Latham, Dorothy -- How children learn to write  : supporting and developing children's writing in schools  / Dorothy Latham -- London  : Paul Chapman Publishing, c2002

372.623044 -- Riley, Jeni; Reedy, David -- Developing writing for different purposes  : teaching about genre in the early years  / Jeni Riley and David Reedy -- London  : Paul Chapman Publishing, c2000

373.1 -- European Commission. Directorate - General XXII for Education, Training and Youth -- Socrates Comenius, action 3  : European in-service education courses for educational staff  / European Commission -- [χ.τ.]  : [χ.ό.], 1999

373.180973 -- Jackson, Anthony W.; Davis, Gayle A. -- Turning points 2000  : educating adolescents in the 21st century  / Anthony W. Jackson and Gayle A. Davis ; with Maud Abeel and Anne Bordonaro ; foreword by David A. Hamburg ; a report of Carnegie Corporation of New York -- New York  : Teachers College Press, c2000

374.4 -- Peters, Otto -- Learning and teaching in distance education  : pedagogical analyses and interpretations in an international perspective  / Otto Peters -- London  : Kogan Page, c2001

374.4 -- Πρακτικά Διεθνούς Συνδιάσκεψης για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (2001: Αθήνα) -- Διεθνής συνδιάσκεψη για την εκπαίδευση ενηλίκων  : 23-25 Νοεμβρίου 2001, Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο  / επιμέλεια Αλέξης Κόκκος -- Αθήνα  : Μεταίχμιο, c2002

375.001 -- Teaching as a reflective practice  : the german didaktik tradition  / Edited by Ian Westbury, Stefan Hopmann, Kurt Riquarts -- New Jersey London  : Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, c2000

375.001 -- Wiggins, Grant P., 1950-; McTighe, Jay -- Understanding by design  / Grant Wiggins and Jay McTighe -- New Jersey  : Prentice Hall, 2001

378.03 -- Northedge, Andrew -- Οδηγός για τον σπουδαστή  : μέθοδος μελέτης του διδακτικού υλικού - σύνταξη εργασιών - συμμετοχή στο μάθημα - προετοιμασία για τις εξετάσεις  / Andrew Northedge ; μετάφραση Αρίστη Εμμανουηλίδου -- Αθήνα  : Μεταίχμιο, 2001

378.175 -- Higher education through open and distance learning  / edited by Keith Harry -- London New York  : Routledge, 2000

378.47 -- Organisation for Economic Co-operation and Development -- Tertiary education and research in the Russian Federation  / Organisation for Economic Co-operation and Development -- Paris  : Organisation for Economic Co-operation and Development, 1999

379.0973 -- Promising practices to connect schools with the community  / edited by Diana B. Hiatt - Michael -- Connecticut  : Information Age Publishing, c2003

379.158 -- International handbook of educational evaluation  / editors Thomas Kellaghan, Daniel L. Stufflebeam ; with the assistance of Lori A. Wingate -- Dordrecht  : Kluwer Academic , c2003

379.158 -- MacBeath, John E. C; Sugimine, Hidenori -- Self-evaluation in the global classroom  / John MacBeath and Hidenori Sugimine ; with Gregor Sutherland, Miki Nishimura and the students of the Learning School -- London New York  : RoutledgeFalmer, c2003

379.158094 -- MacBeath, John E. C -- Self-evaluation in european schools  : a story of change  / John MacBeath...[et.al.] -- London New York  : Routledge, c2000

379.437 -- Education in transition  : annual report on the state and the development of the education system in the Czech Republic for the school year 1995-1996  / Institute for Information on Education, Ministry of Education, Youth and Sport in the Czech Republic -- Praque  : Institute for Information on Education  :  Ministry of Education,  Youth and Sport in the Czech Republic, 1998

398.2 -- Jean, Georges -- Η δύναμη των παραμυθιών  / Ζορζ Ζαν ; μετάφραση Μαρία Τζαφεροπούλου -- Αθήνα  : Καστανιώτης, 1996

398.21 -- Από το παραμύθι στα κόμικς  : παράδοση και νεοτερικότητα  / επιμέλεια Ευάγγελος Γρ. Αυδίκος ; εισαγωγή Μ. Γ. Μερακλής -- Αθήνα  : Οδυσσέας, 1996

400: ΓΛΩΣΣΑ

401 -- Chomsky, Noam -- New horizons in the study of language and mind  / Noam Chomsky -- Cambridge  : Cambridge University Press, 2002

401.41 -- Emmott, Catherine -- Narrative comprehension  : a discourse perspective  / Catherine Emmott -- Oxford  : Clarendon Press, 1997

401.41 -- Gee, James Paul -- An introduction to discourse analysis  : theory and method  / James Paul Gee -- London New York  : Routledge, 2002

401.41 -- Hoey, Michael -- Textual interaction  : an introduction to written discourse analysis  / Michael Hoey -- London New York  : Routledge, c2001

401.41 -- Mills, Sara -- Discourse  / Sara Mills -- London New York  : Routledge, 2003

401.41 -- Text representation  : linguistic and psycholinguistic aspects  / edited by Ted Sanders, Joost Schilperoord, Wilbert Spooren -- Amsterdam Philadelphia  : John Benjamins Publishing Company, c2001

401.43 -- Geurts, Bart -- Presuppositions and pronouns  / Bart Geurts -- Amsterdam  : Elsevier, 1999

401.43 -- Krahmer, Emiel -- Presupposition and anaphora  / Emiel Krahmer -- California  : CLSI, c1998

401.9 -- Chomsky, Noam -- Μορφή και νόημα στις φυσικές γλώσσες  / Noam Chomsky ; εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια Μάριου Μαρκίδη -- Αθήνα  : Έρασμος, 1987

401.9 -- Harley, Trevor A. -- The psychology of language  : from data to theory  / Trevor A. Harley -- East Sussex  : Psychology Press, c2001

401.9 -- Vygotsky, Lev Semenovich, 1896-1934 -- Σκέψη και γλώσσα  / Λεβ Βυγκότσκι ; μετάφραση Αντζελίνα Ρόδη -- Αθήνα  : Γνώση, 1993

404.2 -- Baker, Colin -- The care and education of young bilinguals  : an introduction for professionals  / Colin Baker ; in association with Anne Sienkewicz -- Clevedon  : Multilingual Matters, 2002

415 -- Chomsky, Noam -- Topics in the theory of generative grammar  / by Noam Chomsky -- The Hague Paris  : Mouton, 1978

415 -- Connolly, John H. -- Discourse and pragmatics in functional grammar  / edited by John H. Connolly...[et.al.] -- Berlin New York  : Mouton de Gruyter, 1997

415 -- Cornish, Francis -- Anaphora, discourse, and understanding  : evidence from English and French  / Francis Cornish -- Oxford  : Clarendon Press, 1999

415 -- On subject and theme  : a discourse functional perspective  / edited by Ruqaiya Hasan, Peter H. Fries -- Amsterdam Philadelphia  : John Benjamins Publishing Company, 1997

417 -- Style and sociolinguistic variation  / edited by Penelope Eckert and John R. Rickford -- Cambridge  : Cambridge University Press, 2001

418.007 -- Ministere de l'Education Nationale et de la Culture. Direction des Ecoles -- La maitrise de la langue a l'ecole  / Ministere de l'Education Nationale et de la Culture Direction des Ecoles -- Paris  : Centre National de Documentation Pedagogique  : Savoir Livre, c1992

418.007 -- Δανασσής - Αφεντάκης, Αντώνιος -- Γλωσσική επάρκεια  : θεωρία και πράξη  / Αντ. Δανασσής - Αφεντάκης...[κ.ά.] -- Αθήνα  : Γρηγόρης, 2002

418.007 -- Μητακίδου, Σούλα; Τρέσσου, Ευαγγελία -- Διδάσκοντας γλώσσα και μαθηματικά με λογοτεχνία  : μια δημιουργική συνάντηση  / Σούλα Μητακίδου - Ευαγγελία Τρέσσου -- Θεσσαλονίκη  : Παρατηρητής, 2002

418.0071 -- Richards, Jack C. -- Curriculum development in language teaching  / Jack C. Richards -- Cambridge  : Cambridge University Press, 2002

419 -- Colville, Martin D. -- An introduction to some sexual signs used in british sign language  / Martin D. Colville ; illustrations and layout by Colin M. Stewart -- Cheshire  : Cheshire Society for the Deaf, c1985

419 -- The signs of language revisited  : an anthology to honor Ursula Bellugi and Edward Klima  / edited by Karen Emmorey and Harlan Lane -- New Jersey London  : Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, c2000

420.71 -- Tomalin, Barry; Stempleski, Susan -- Cultural awareness  / Barry Tomalin Susan Stempleski -- Oxford  : Oxford University Press, 2001

443 -- Dictionnaire Hachette junior -- Paris  : Hachette, c2002

480.71 -- Δρουκόπουλος, Άρης -- Η διδακτική του αρχαίου ελληνικού κειμένου  : στο γυμνάσιο και στο ενιαίο λύκειο  / Άρης Δρουκόπουλος -- Αθήνα  : Μεταίχμιο, c2002

480.71 -- Εμμανουηλίδης, Παναγιώτης; Πετρίδου - Εμμανουηλίδου, Έλλη -- Αρχαία ελληνικά  / Παναγιώτης Εμμανουηλίδης, Έλλη Πετρίδου - Εμμανουηλίδου -- Αθήνα  : Μεταίχμιο, c2002

480.9 -- Adrados, Francisco R. -- Ιστορία της ελληνικής γλώσσας  : από τις απαρχές ως τις μέρες μας  / Francisco R. Adrados ; μετάφραση Alicia Villar Lecumberri ; επιμέλεια Γ. Αναστασίου - Χ. Χαραλαμπάκης -- Αθήνα  : Παπαδήμας, 2003

489.3071 -- Εμμανουηλίδης, Παναγιώτης; Πετρίδου - Εμμανουηλίδου, Έλλη -- Νέα ελληνικά  / Παναγιώτης Εμμανουηλίδης, Έλλη Πετρίδου - Εμμανουηλίδου -- Αθήνα  : Μεταίχμιο, c2002

489.35 -- Δήμου, Δέσποινα Δ. -- Η δυσορθογραφία  : οι κοινωνικές και ψυχολογικές της απόψεις  / Δέσποινα Δ. Δήμου -- Αθήνα  : [χ.ό.], 1982

489.35 -- Κοσμάς, Δημήτρης, 1953-; Σαρισχούλης, Στρατος -- Αναλυτική γραμματική της νέας Ελληνικής  : συντακτικό  / Δημήτρη Κοσμά, Σαρισχούλη Στράτου ; Επιμέλεια, πρόλογος Αναστασίου Χρ. Λώλου -- Θεσσαλονίκη  : 2002, 1999

489.35 -- Τομπαΐδης, Δημήτριος Ε. -- Διδασκαλία νεοελληνικής γλώσσας  / Δημήτρης Ε. Τομπαΐδης -- Θεσσαλονίκη  : Βάνιας, 1995

500: ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

500.20712 -- Beisenherz, Paul C.; Dantonio, Marylou -- Using the learning cycle to teach physical science  : a hands-on approach for the middle grades  / Paul C. Beisenherz and Marylou Dantonio -- Portsmouth  : Heinemann, c1996

507.1 -- Constructivism in science education  : a philosophical examination  / edited by Michael R. Matthews -- Dordrecht  : Kluwer Academic, c1998

507.1 -- Development and dilemmas in science education  / edited by Peter Fensham -- London  : Falmer Press, 2002

507.1 -- Watts, Mike -- The science of problem-solving  : a practical guide for science teachers  / Mike Watts -- London  : Cassell Portsmouth  : Heinemann, 1991

509.2 -- Giorgio Valla tra scienza e sapienza  / studi di Gianna Gardenal, Patrizia Landucci Ruffo, Cesare Vasoli ; raccolti e presentati da Vittore Branca -- Firenze  : Leo O. Olschki Editore, 1981

510.71 -- Cases of assessment in mathematics education  : an ICMI study  / edited by Mogens Niss -- Dordrecht Boston London  : Kluwer Academic Publishers, c1993

510.71 -- Handbook of international research in mathematics education  / edited by Lyn D. English ; associate editors Maria Bartolini...[et.al.] -- New Jersey  : Lawrence Erlbaum Associates  : National Council of Teachers of Mathematics, 2002

510.71 -- Schmidt, William H. -- Many visions, many aims . Volume 1 , A cross-national investigation of curricular intentions in school mathematics  / William H. Schmidt...[et.al.] -- Dordrecht  : Kluwer Academic, c1997

510.710941 -- Haylock, Derek -- Mathematics explained for primary teachers  / Derek Haylock -- London  : Paul Chapman Publishing, 2002

510.710973 -- Valverde, Gilbert A. -- According to the book  : using TIMSS to investigate the translation of policy into practice through the world of textbooks  / by Gilbert A. Valverde...[et.al.] -- Dordrecht  : Kluwer Academic, c2002

540 -- CRC handbook of chemistry and physics  : a ready-reference book of chemical and physical data  / editor-in-chief David R. Lide -- Boca Raton  : CRC Press, c2002

540 -- Hess, Fred C. -- Chemistry made simple  / Fred C. Hess ; revised by Arthur L. Thomas -- New York  : Broadway Books, 2001

540 -- Kotz, John C.; Treichel, Paul -- Chemistry & chemical reactivity  / John C. Kotz, Paul Treichel -- Fort Worth  : Saunders College Publishing  : Harcourt Brace College Publishers, c1999

540.76 -- Jespersen, Neil D. -- Barron's AP chemistry advanced placement examination  / Neil D. Jespersen -- New York  : Barron's, c2003

553.7 -- Δημοτικό Σχολείο Καρτεράδου Θήρας -- Το νερό... νεράκι...  : πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  / Δημοτικό Σχολείο Καρτεράδου Θήρας -- Σαντορίνη  : Δημοτικό Σχολείο Καρτεράδου Θήρας, 2001

577.071 -- Ecology in education  / edited by Monica Hale -- Cambridge  : Cambridge University Press, 1995

600: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

612.82 -- Furman, Mark Evan; Gallo, Fred P. -- The neurophysics of human behavior  : explorations at the interface of brain, mind, behavior, and information  / Mark Evan Furman, Fred P. Gallo -- Boca Raton  : CRC Press, c2000

616.8589 -- Alexander - Roberts, Colleen -- ADHD and teens  : a parent's guide to making it through the tough years  / Colleen Alexander-Roberts -- Lanham New York Oxford  : Taylor Trade Publishing, c1995

616.898 -- Kellett, Mary; Nind, Melanie -- Implementing intensive interaction in schools  : guidance for practitioners, managers and coordinators  / Mary Kellett and Melanie Nind -- London  : David Fulton Publishers, c2003

617.8 -- Cochlear implant and bilingualism  : a workshop report march 1995  / LASER -- Middlesex  : Adept Press Ltd  : LASER Publications, c1995

618.9285889 -- Molenaar - Klumber, Marieke -- Non-verbal learning disabilities  : characteristics, diagnosis and treatment within an educational setting  / Marieke Molenaar-Klumber -- London Philadelphia  : Jessica Kingsley , c2002

618.9289 -- Κακούρος, Ευθύμιος; Μανιαδάκη, Κατερίνα -- Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων  : αναπτυξιακή προσέγγιση  / Ευθύμιος Κακούρος, Κατερίνα Μανιαδάκη -- Αθήνα  : Τυπωθήτω, 2002

624.183072 -- Idorn, Gunnar M. -- Concrete progress  : from antiquity to third millenium  / Gunnar M. Idorn -- London  : Thomas Telford, c1997

630.71 -- Η επαγγελματική γεωργική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα  : ντοσιέ τεκμηρίωσης  / επιμέλεια Γ. Κιούσης -- Αθήνα  : Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1990

641.22 -- Δημοτικό Σχολείο Καρτεράδου Θήρας -- Από τ' αμπέλι ... στο βαρέλι...  : πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  / Δημοτικό Σχολείο Καρτεράδου Θήρας -- Σαντορίνη  : Δημοτικό Σχολείο Καρτεράδου Θήρας, 2001

649.1 -- Gottman, John; DeClaire, Joan -- Η συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών  : πώς να μεγαλώσουμε παιδιά με συναισθηματική νοημοσύνη  : ένας πρακτικός οδηγός για γονείς  / John Gottman ; συνεργάστηκε η Joan DeClaire ; μετάφραση Χρύσα Ξενάκη ; επιστημονική επιμέλεια Χρυσή Χατζηχρήστου -- Αθήνα  : Ελληνικά Γράμματα, 2000

649.62 -- Wheeler, Maria -- Toilet training for individuals with autism & related disorders  : a comprehensive guide for parents & teachers  / Maria Wheeler -- Texas  : Future Horizons, c1998

658.4038 -- Laudon, Kenneth C.; Laudon, Jane P. -- Essentials of management information systems  : managing the digital firm  / Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon -- New Jersey  : Prentice Hall, c2003

690.068 -- Woodward, John F. -- Construction project management  : getting it right first time  / John F. Woodward -- London  : Thomas Telford, c1997

700: ΤΕΧΝΕΣ

701.1 -- Perkins, David -- The intelligent eye  : learning to think by looking at art  / David N. Perkins -- Los Angeles  : The Getty Center for Education in the Arts, c1994

707.1 -- Atkinson, Dennis -- Art in education  : identity and practice  / by Dennis Atkinson -- Dordrecht  : Kluwer Academic , c2002

707.1 -- Wenham, Martin -- Understanding art  : a guide for teachers  / Martin Wenham -- London  : Paul Chapman Publishing, c2003

727.80973 -- McCarthy, Richard C. -- Designing better libraries  : selecting & working with building professionals  / Richard C. McCarthy -- Wisconsin  : Highsmith Press, c1999

741.6 -- Kress, Gunther; Van Leeuwen, Theo -- Reading images  : the grammar of visual design  / Gunther Kress and Theo Van Leeuwen -- London New York  : Routledge, 2003

796.44071 -- Laker, Anthony -- Beyond the boundaries of physical education  : educating young people for citizenship and social responsibility  / Anthony Laker -- London New York  : RoutledgeFalmer, 2000

 

800: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

801 -- Abrams, M. H. -- Ο καθρέφτης και το φως  : ρομαντική θεωρία και κριτική παράδοση  / M. H. Abrams ; μετάφραση Άρης Μπερλής -- Αθήνα  : Κριτική, c2001

801 -- Πεσκετζή, Μαρία Κ. -- Θεωρία της λογοτεχνίας και νεοελληνική λογοτεχνική κριτική  / Μαρία Κ. Πεσκετζή -- Αθήνα  : Σαββάλας, c2003

801.95 -- Allen, Graham -- Intertextuality  / Graham Allen -- London New York  : Routledge, 2002

801.95 -- Frye, Northrop -- Ανατομία της κριτικής  : τέσσερα δοκίμια  / Northrop Frye ; εισαγωγή Ζ. Ι. Σιαφλέκης ; πρόλογος - μετάφραση - επιμέλεια Μαριζέτα Γεωργουλέα -- Αθήνα  : Gutenberg, 1997

807 -- Ομάδα Έρευνας για τη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας -- Διαβάζοντας λογοτεχνία στο σχολείο...  : μια νέα πρόταση διδασκαλίας  / Ομάδα Έρευνας για τη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας ; επιμέλεια Βενετία Αποστολίδου, Βικτωρία Καπλάνη, Ελένη Χοντολίδου -- Αθήνα  : Τυπωθήτω, 2002

808 -- Corbett, Edward P. J.; Connors, Robert J. -- Classical rhetoric for the modern student  / Edward P. J. Corbett, Robert J. Connors -- New York Oxford  : Oxford University Press, 1999

808.003 -- Encyclopedia of rhetoric and composition  : communication from ancient times to the information age  / edited by Theresa Enos -- New York London  : Garland Publishing, 1996

808.02 -- Genette, Gerard -- Paratexts  : thresholds of interpretation  / Gerard Genette ; translated by Jane E. Lewin ; foreword by Richard Macksey -- Cambridge  : Cambridge University Press, c1997

808.042 -- Booth, Wayne C. -- A rhetoric of irony  / Wayne C. Booth -- Chicago London  : The University of Chicago Press, c1974

808.06 -- Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου -- Ο κόσμος της παιδικής λογοτεχνίας  : η συγγραφή και η εικονογράφηση . Τόμ. Α'  / Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου ; επιμέλεια Μαρία - Μάγδα Τζαφεροπούλου -- Αθήνα  : Καστανιώτης  : Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, 2001

808.062 -- Παπαϊωάννου, Πηνελόπη; Πατούνα, Αναστασία -- Η περίληψη ως κείμενο και αντικείμενο διδασκαλίας  / Πηνελόπη Παπαϊωάννου - Αναστασία Πατούνα -- Αθήνα  : Ελληνικά Γράμματα, 2003

808.3 -- Abbott, Porter H. -- The Cambridge introduction to narrative  / H. Porter Abbott -- Cambridge  : Cambridge University Press, 2003

809 -- Fokkema, Douwe; Ibsch, Elrud -- Θεωρίες λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα  : δομισμός - μαρξισμός - αισθητική της πρόσληψης - σημειωτική  / Douwe Fokkema, Elrud Ibsch ; μετάφραση Γιάννης Παρίσης ; επιμέλεια Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος -- Αθήνα  : Πατάκης, 2000

809 -- Tadie, Jean - Yves -- Η κριτική της λογοτεχνίας τον εικοστό αιώνα  / Jean-Yves Tadie ; προλεγόμενα - μετάφραση - σημειώσεις - βιβλιογραφίες - επιμέλεια Ι. Ν. Βασιλαράκης -- Αθήνα  : Τυπωθήτω, 2001

880 -- Bowra, C. M. -- Οι τραγωδίες του Σοφοκλής  : Αντιγόνη - Οιδίπους τύραννος  / C. M. Bowra ; μετάφραση Αικ. Τσοτάκου - Καρβέλη -- Θεσσαλονίκη  : Κώδικας, 1993

880 -- Easterling, P.E.; Knox, B. M. W. -- Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας  / P. E. Easterling - B. M. W. Knox ; μετάφραση Ν. Κονομή, Χρ. Γρίμπα, Μ. Κονομή ; επιμέλεια Α. Στεφανή -- Αθήνα  : Παπαδήμας, 2000

880 -- Kennedy, George -- Ιστορία της κλασικής ρητορικής  : αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής  / George A. Kennedy ; μετάφραση Νίκος Νικολούδης ; επίβλεψη Ιωάννης Αναστασίου -- Αθήνα  : Παπαδήμας, 2003

880 -- Wace, Alan J. B.; Stubbings, Frank -- Όμηρος  : a companion to Homer  / A. Wace, Fr. Stubbings -- Αθήναι  : Καρδαμίτσας, 1984

880 -- Αποστολίδης, Πάνος Δ. -- Τα ιατρικά του Αριστοφάνη  / Πάνος Δ. Αποστολίδης -- Αθήνα  : Στιγμή, 2000

880 -- Κομνηνού - Κακριδή, Όλγα -- Σχέδιο και τεχνική της Ιλιάδας  / Όλγας Κομνηνού - Κακριδή -- Αθήνα  : Εστία, 1993

880 -- Κομνηνού - Κακριδή, Όλγα -- Σχέδιο και τεχνική της Οδύσσειας  / Όλγα Κομνηνού - Κακριδή -- Αθήνα  : Εστία, 1998

880.1 -- Romilly, Jacqueline de; Vernant, Jean P. -- Αγαπάμε τα αρχαία ελληνικά  / Jacqueline de Romilly, Jean-Pierre Vernant ; φιλολογική επιμέλεια Αναστάσιος Στέφος -- Αθήνα  : Ποταμός, 2002

882 -- Zimmermann, Bernhard -- Η αρχαία ελληνική κωμωδία  : με 14 εικόνες  / Bernhard Zimmermann ; μετάφραση Ηλίας Τσιριγκάκης ; Δανιήλ Ι. Ιακώβ -- Αθήνα  : Παπαδήμας, 2002

882 -- Χουρμουζιάδης, Νίκος Χ. -- Περί χορού  : ο ρόλος του ομαδικού στοιχείου στο αρχαίο δράμα  / Νίκος Χ. Χουρμουζιάδης -- Αθήνα  : Καστανιώτης, 1998

882.21 -- Σηφάκης, Γρηγόρης Μ., 1935- -- Προβλήματα μετάφρασης του Αριστοφάνη  / Γρηγόρης Μ. Σηφάκης -- Αθήνα  : Στιγμή, 1985

883.01 -- Romilly, Jacqueline de -- Η ελληνική τραγωδία στο πέρασμα του χρόνου  / Jacqueline de Romilly ; μεταφράζουν η Μπάμπη Αθανασίου και η Κατερίνα Μηλιαρέση ; πρόλογος Μάριος Πλωρίτης -- Αθήνα  : Το Άστυ, 2000

889.3 -- Φραγκούδης, Επαμεινώνδας Ι. -- Ο Θέρσανδρος και άλλα αφηγήματα  / Επαμεινώνδας Ι. Φραγκούδης ; φιλολογική επιμέλεια Λευτέρης Παπαλεοντίου -- Αθήνα  : Νεφέλη, 2002

889.301 -- Μικέ, Μαίρη -- Μεταμφιέσεις στη νεοελληνική πεζογραφία  : (19ος - 20ος αιώνας)  / Μαίρη Μικέ -- Αθήνα  : Κέδρος, 2001

900: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ

901 -- Βέϊκος, Θεόφιλος Α., 1936-1995 -- Θεωρία και μεθοδολογία της ιστορίας  / Θεόφιλος Βέϊκος -- Αθήνα  : Θεμέλιο, c1987

907.101 -- Αζέλης, Αγαθοκλής; Λαμπάτος, Γαβρίλης -- Ιστορία  / Αγαθοκλής Αζέλης, Γαβρίλης Λαμπάτος -- Αθήνα  : Μεταίχμιο, c2002

907.101 -- Νάκου, Ειρήνη -- Τα παιδιά και η ιστορία  : ιστορική σκέψη, γνώση και ερμηνεία  / Ειρήνη Νάκου -- Αθήνα  : Μεταίχμιο, c2000

929.1 -- Zemelman, Steven -- History comes home  : family stories across the curriculum  / Steven Zemelman...[et.al.] -- York  : Stenhouse Publishers, c2000

938 -- Hornblower, Simon -- The greek world 479-323 B.C.  / Simon Hornblower -- London New York  : Routledge, c2002

938 -- Sealey, Raphael -- A history of the greek city states ca.700-338 B.C.  / Raphael Sealey -- Berkeley Los Angeles London  : University of California Press, c1976

938.01 -- Vidal-Naquet, Pierre -- Ο κόσμος του Ομήρου  / Πιέρ Βιντάλ - Νακέ ; μετάφραση Αναστασία Κεφαλά -- Αθήνα  : Εξάντας, c2002

938.05 -- Romilly, Jacqueline de -- Ο Θουκυδίδης και ο αθηναϊκός ιμπεριαλισμός  : η σκέψη του ιστορικού και η γένεση του έργου  / Jacqueline de Romilly ; μετάφραση Λύντια Στεφάνου ; επιμέλεια Κώστας Τσιταράκης -- Αθήνα  : Παπαδήμας, 2000

949.5 -- Ιστορία του ελληνικού έθνους . Τόμος ΙΣΤ' , Σύγχρονος ελληνισμός από το 1941 έως το τέλος του αιώνα -- Αθήνα  : Εκδοτική Αθηνών, 2000

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΔΙΑ -- Κονιδάρη, Ελένη Π. -- Εκπαιδευτικοί και νέες τεχνολογίες  : οι στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιες και οι πεποιθήσεις τους για τη διδασκαλία και τη διδακτική αυτεπάρκειά τους  / Ελένη Π. Κονιδάρη -- Αθήνα  : [χ.ό.], 2002

ΔΙΑ -- Στάππα, Σταματική-Ματίνα -- Συμβολή στην επίλυση οδοντοϊατρικών προβλημάτων  / Σταματική - Ματίνα Στάππα -- Αθήνα  : [χ.ό.], 2002

ΔΙΑ -- Φωτιάδου, Θηρεσία Φ. -- Η διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας ως γλώσσας ειδικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα  / εκπόνηση Θηρεσία Φ. Φωτιάδου ; επιβλέπουσα καθηγήτρια Πηνελόπη Καλλιαμπέτσου -- Αθήνα  : [χ.ό.], 2001

ΕΡΕ -- Μαρκάκης, Εμμανουήλ -- Διερεύνηση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με σοβαρά προβλήματα όρασης - ακοής  / Κύριος ερευνητής Μαρκάκης Εμμανουήλ ; Διεξαγωγή έρευνας Δερέκα Μαρία, Νίκα Βαρβάρα ; Ομάδα συγγραφής Λόξα Ιωάννα, Παπαδοπούλου Βασιλική, Ρίζου Βασιλική, Φραγκούλη Ασπασία ; Γραφικές παραστάσεις Μπίνιας Νικόλαος -- Αθήνα  : [χ.ό.], 2001

ΕΡΕ -- Χαραλάμπους, Ανδρέας; Αδάμης, Μιχάλης -- Έρευνα πεδίου μουσικής  : Έργο: Αισθητική Παιδεία  : Υποέργο: Μουσική Παιδεία  / Υπεύθυνος Ανδρέας Χαραλάμπους ; Συνεργάτης Μιχάλης Αδάμης -- Αθήνα  : [χ.ό.], 1997?

ΜΕΤ -- Γιαννέλος, Αχιλλέας -- Διερεύνηση της αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης μαθητών Στ' Δημοτικού Σχολείου και η σχέση της με την σχολική τους επίδοση  / Γιαννέλος Αχιλλέας -- Αθήνα  : [χ.ό.], 2003

ΜΕΤ -- Κωνσταντοπούλου, Πολυξένη -- The effectiveness of the policy of special education for dyslexia pupils in secondary education in Greece  : research approach  / by Constantopoulou Polyxene -- Swansea, Whales  : [χ.ό.], 2000

ΜΕΤ -- Παρδάλη, Μαρία -- The capability of Greek State primary school teachers for recognising pupils with dyslexia  / by Maria Pardali -- Swansea, Whales  : [χ.ό.], 2000