000: ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

001.3 -- Παππάς, Θεόδωρος -- Η μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες  . Αθήνα  : Καρδαμίτσας, 2002

001.42 -- Δαουτόπουλος, Γεώργιος Α. -- Μεθοδολογία κοινωνικών ερευνών  Θεσσαλονίκη  : Ζύγος, 2002

001.42 -- Δημητρόπουλος, Ευστάθιος Γ., 1944- -- Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας  : προς ένα συστηματικό δυναμικό μοντέλο μεθοδολογίας επιστημονικής έρευνας  Αθήνα  : Έλλην, 2001

001.42 -- Θεοφιλίδης, Χρήστος, 1940- -- Η συγγραφή επιστημονική εργασίας  : από τη θεωρία στην πράξη  Αθήνα  : Γ. Δάρδανος, 2002

001.42 -- Νούτσος, Παναγιώτης -- Οδηγός ερευνητικής μεθοδολογίας  Αθήνα  : Ελληνικά Γράμματα, 1998

004 -- Γουλτίδης, Χρήστος -- Βασικές έννοιες της πληροφορικής . Ενότητα 1  Αθήνα  : Κλειδάριθμος, 2003

004 -- ________. Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων  : ελληνικά Windows XP . Ενότητα 2.

004 -- ________. Επεξεργασία κειμένου Word 2000 . Ενότητα 3 

004 -- ________. Λογιστικά φύλλα Excel 2000 . Ενότητα 4  

004 -- ________. Βάσεις δεδομένων Access 2000 . Ενότητα 5  

004 -- ________. Παρουσιάσεις Power Point 2000 . Ενότητα 6  

004 -- ________. Διαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες  : Internet Explorer & Outlook Express . Ενότητα 7  

004.071 -- Information technology in secondary schools  : a review by HMI -- London  : HMSO, 1992

004.071 -- Βακαλούδη, Αναστασία Δ. -- Διδάσκοντας και μαθαίνοντας με τις νέες τεχνολογίες  : θεωρία και πράξη  : εισαγωγή στη διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, φιλολογικά διαθεματικά μαθήματα με τη διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση των υπολογιστών και δια-δικτυακών μέσων  Αθήνα  : Πατάκης, 2003

004.6 -- Clark, Chris -- Πλήρες εγχειρίδιο καλωδιώσεων δικτύων  Αθήνα  : Μ. Γκιούρδας,  001

004.678 -- Winship, Ian; McNab, Alison -- The student's guide to the internet 2000-2001  . London  : Library Association Publishing, 2001

005.432 -- Bott, Ed; Siechert, Carl -- Ο οδηγός της Microsoft για τα Windows XP  . Αθήνα  : Κλειδάριθμος,  2001

005.432 -- Microsoft -- Ελληνικά Microsoft Windows XP  : βήμα, βήμα  . Αθήνα  : Κλειδάριθμος,  2001

011 -- Δρούλια, Λουκία -- Η ιστορία του ελληνικού βιβλίου  : προσεγγίσεις και σύγχρονες κατευθύνσεις της έρευνας  : βιβλιογραφία των ελληνικών εργασιών (1965-2000)  Αθήνα  : Κότινος, 2001

025.32 -- The future of cataloging  : insights from the Lubetzky symposium  : April 18, 1998, University of California, Los Angeles. Edited by Tschera Harkness Connell, Robert L. Maxwell -- Chicago London  : American Library Association, 2000

025.5677 -- Designs for active learning  : a sourcebook of classroom strategies for information education. Edited by Gail Gradowski and Loanne Snavely and Paula Dempsey ; production editor Kevin M. Roddy with the Teaching Methods Committee, Instruction Section, Association of College & Research Libraries -- Chicago  : American Library Association, 1998

025.5678 -- Gomberg, Karen Cornell -- Books appeal to teachers  : getting teachers to use the school library across the curriculum  . North Carolina London  : McFarland & Company, Inc., Publishers, 1990

025.5678 -- Loertscher, David V.; Woolls, Blanche -- Information literacy  : a review of the research  : a guide for practitioners and researchers  . California  : Hi Willow Research and Publishing, 1999

025.5678 -- Κώτση, Άννα; Αθανασοπούλου, Αγγελική -- Πού πήγαν όλες οι γνώσεις;  : ανάπτυξη δεξιοτήτων για χρήση των βιβλίων και των βιβλιοθηκών  . Αθήνα  : Πατάκης, 2000

025.56780973 -- Breivik, Patricia Senn; Senn, J. A. -- Information literacy  : educating children for the 21st century  -- Washington, DC  : National Education Association,  1998

025.56780973 -- Skills for life  : information literacy for grades 7-12  . Ohio  : Linworth Publishing,  1999

027.6260973 -- Logan, Debra Kay -- Information skills toolkit  : collaborative integrated instruction for the middle grades  . Ohio  : Linworth Publishing,  2000

027.70973 -- People come first  : user - centered academic library service.  Chicago  : American Library Association, 1999

027.8 -- Instructional intervention for information use  : research papers of the Sixth Treasure Mountain Research Retreat for School Library Media Programs  : March 31-April 1, 1997, McMenamins Edgefield of Troutdale, Oregon.  California  : Hi Willow Research and Publishing,  1998


 

100: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

153.4 -- Stillings, Neil A. -- Εισαγωγή στη γνωσιοεπιστήμη. Αθήνα  : Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2003

153.43 -- Whimbey, Arthur; Lochhead, Jack -- Problem solving and comprehension. New Jersey London  : Lawrence Erlbaum Associates,  1999

155.2 -- Adler, Alfred, 1870-1937Ανθρωπογνωσία. Αθήναι  : Μπουκουμάνης, 1971

155.4 -- Handbook of child psychology . Volume 3 , Social, emotional, and personality development.  Editor-in-chief William Damon ; volume editor Nancy Eisenberg -- New York  : John Wiley & Sons Inc.,  1998

155.4 -- Weare, Katherine; Gray, Gay -- Η προαγωγή της ψυχικής και συναισθηματικής υγείας στο σχολείο  : εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς. Αθήνα  : Ελληνικά Γράμματα, 2000

155.4 -- Μακρή - Μπότσαρη, Εύη -- Πως αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου Ι (ΠΑΤΕΜ Ι)  : ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της αυτοαντίληψης μαθητών Α', Β' & Γ' δημοτικού  Αθήνα  : Ελληνικά Γράμματα, 2001

155.4 --  _____________________ . Πως αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου ΙΙ (ΠΑΤΕΜ ΙΙ)  : ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης μαθητών Δ', Ε' & ΣΤ' δημοτικού .

155.4 -- ______________________. Πως αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου ΙΙΙ (ΠΑΤΕΜ ΙΙΙ)  : ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης μαθητών γυμνασίου . 

155.4 -- ______________________. Πως αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου ΙV (ΠΑΤΕΜ ΙV)  : ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης μαθητών λυκείου . 

155.413 -- Children's strategies  : contemporary views of cognitive development. Edited by David F. Bjorklund -- New Jersey  : Lawrence Erlbaum Associates,  1990

155.646 -- Μπεχράκη, Κατερίνα -- Σχολές γονέων  : εμπειρίες - προοπτικές  Αθήνα  : Ελληνικά Γράμματα,  2002

160 -- Cogan, Robert -- Critical thinking  : step by step  Lanham New York Oxford  : University Press of America,  1998

180 -- Greek thought  : a guide to classical knowledge. Edited by Jacques Brunschwig and Geoffrey E. R. Lloyd with the collaboration of Pierre Pellegrin ; translated under the direction of Catherine Porter -- Cambridge London  : Harvard University Press,  2000

180 -- Γκίκας, Σωκράτης -- Οι αξίες των αρχαίων ελλήνων  . Αθήνα  : Σαββάλας, 1997

180 -- Νούλας, Βασίλης Κων. -- Αριστοτέλης, Χριστός, Μαρξ  : η πολιτική του μέλλοντος  : μια προοπτική για τον ελληνισμό και τον άνθρωπο   Αθήνα  : Πατάκης, 1998

185 -- Νούλας, Βασίλης Κων. -- Αριστοτέλης  : η ζωή, η εποχή, το έργο, η διδασκαλία του   Αθήνα  : Πατάκης, 1997

 

200: ΘΡΗΣΚΕΙΑ

234.23 -- Συμεών, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, 15ος αι. -- Το Σύμβολον της Πίστεως  . Μετάφραση Γεωργίου Β. Μαυρομάτη -- Κατερίνη  : Επέκταση, 1997

264.23 -- Η ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου. Επιμέλεια Ιωάννη Κ. Παπαχρόνη -- Κατερίνη  : [χ.ό.], [199?]

264.36 -- Καραϊσαρίδης, Κωνσταντίνος, Πρωτοπρεσβύτερος -- Λειτουργικά ανάλεκτα  Κατερίνη  : Επέκταση, 1996

270 -- Μποζίνης, Κωνσταντίνος Α. -- Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος για το Imperium Romanum  : μελέτη πάνω στην πολιτική σκέψη της αρχαίας εκκλησίας  Αθήνα  : Καρδαμίτσας, 2003

270 -- Μπρούσαλης, Παγκράτιος, Αρχιμανδρίτης -- Η εν Χρίστω Ανακαίνιση του ανθρώπου κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νύσσηο  Κατερίνη  : Επέκταση, 1997

272.9 -- Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. -- Οι νεομάρτυρες της τουρκοκρατίας  : εισαγωγή - βιβλιογραφία - ασματικές ακολουθίες  Κατερίνη  : Επέκταση, 1997

281.9 -- Ζαχαρόπουλος, Νίκος Γ. -- Η εκκλησία στην Ελλάδα κατά τη Φραγκοκρατία  Θεσσαλονίκη  : Π. Πουρνάρα, 1998

281.9 -- Κωνσταντινίδης, Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Εφέσου -- Οικουμενικό Πατριαρχείο και οικουμενικοί πατριάρχαι από το 1923 έως σήμερα  Αθήνα  : Επέκταση, 1995

281.94959 -- Νανάκης, Ανδρέας Α., Αρχιμανδρίτης -- Το μητροπολιτικό ζήτημα και η εκκλησιαστική οργάνωση της Κρήτης (1897-1900)  Αθήνα  : Επέκταση, 1995

 

300: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

300 -- Postman, Neil -- Η πυξίδα του μέλλοντος  : πώς το παρελθόν μπορεί να βελτιώσει το μέλλον μας. Εισαγωγή - επιμέλεια Στέλιος Παπαθανασόπουλος ; μετάφραση Κάτια Μεταξά -- Αθήνα  : Καστανιώτης,  2002

300 -- Αλεξίου, Θανάσης -- Εργασία, εκπαίδευση και κοινωνικές τάξεις  : το ιστορικό - θεωρητικό πλαίσιο  Αθήνα  : Παπαζήσης, 2002

300.72 -- Λυδάκη, Άννα -- Ποιοτικές μεθόδοι της κοινωνικής έρευνας  Αθήνα  : Καστανιώτης, 2001

301 -- Bourdieu, Pierre -- Κοινωνία, δίκαιο, ηθική  : πέντε κείμενα  Αθήνα Κομοτηνή  : Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1993

301 -- Giddens, AnthonyΚοινωνιολογία.  Μετάφραση και επιμέλεια Δ. Γ. Τσαούσης -- Αθήνα  : Gutenberg, 2002

302.2 -- Floch, Jean - Marie -- Semiotique, marketing et communication  : sous les signes, les strategies.  Preface de Christian Pinson -- Paris  : Presses Universitaires de France, 2003

302.2242 -- Littlewood, William -- Teaching oral communication  : a methodological framework  Oxford Cambridge  : Blackwell,  1992

302.2244 -- Πανελλήνια έρευνα για τον αναλφαβητισμό -- Αθήνα  : Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, 1998

305.908162 -- Bilingualism and identity in deaf communities.  Melanie Metzger, editor – Washington, DC  : Gallaudet University Press, 2000

305.908162 -- Constructing deafness. Edited by Susan Gregory and Gillian M. Hartley -- London New York  : Continuum, 2002

305.908162 -- Corker, Mairian -- Deaf and disabled, or deafness disabled?  : towards a human rights perspective  Buckingham Philadelphia  : Open University Press,  1998

305.908162 -- Storytelling and conversation  : discourse in deaf communities. Elizabeth Winston, editor – Washington, DC : Gallaudet University Press,  1999

305.908162 -- Wrigley, Owen -- The politics of deafness  Washington, DC : Gallaudet University Press, 1996

306.072 -- The craft of social anthropology. Edited by A. L. Epstein ; introduction by Max Gluckman -- Delhi  : Hindustan Publishing Corpn. New Jersey  : Transaction Books, 1978

306.43 -- Bernstein, Basil B. -- Pedagogy, symbolic control and identity  : theory, research, critique  Lanham  : Rowman & Littlefield ,  2000

306.43 -- Βεργίδης, Δημήτρης -- Υποεκπαίδευση  : κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές διαστάσεις  Αθήνα  : Ύψιλον/Βιβλία,  1995

306.43 -- Καναβάκης, Μιχάλης -- Κοινωνική παιδαγωγική  : περιεχόμενο και ιστορική εξέλιξη  Αθήνα  : Παπαζήσης, 2002

306.43 -- Κελπανίδης, Μιχάλης -- Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης  : θεωρίες και πραγματικότητα  Αθήνα  : Ελληνικά Γράμματα , 2002

306.43 -- Σωτηρόπουλος, Λεωνίδας -- Ανθρωπολογία στην εκπαίδευση  : τι μπορεί να προσφέρει η πολιτισμική ανθρωπολογία στην εκπαίδευση  Αθήνα  : Ελληνικά Γράμματα, 2002

306.449 -- Kaplan, Robert M.; Baldauf, Richard B. -- Language planning  : from practice to theory  Clevedon  : Multilingual Matters LTD,  1997

320.014 -- Μεταξάς, Α.-Ι.Δ. -- Προεισαγωγικά για τον πολιτικό λόγο  : δεκατέσσερα μαθήματα για το στυλ  Αθήνα  : Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2001

320.53 -- Giddens, Anthony -- Πέραν της αριστεράς και της δεξιάς  : το μέλλον της ριζοσπαστικής πολιτικής. Μετάφραση Στέφανος Ροζάνης -- Αθήνα  : Πόλις,  1999

321.8 -- Σπανού, Καλλιόπη -- Διοίκηση, πολίτες και δημοκρατία  Αθήνα  : Παπαζήσης, 2000

322.1 -- Ζαχαρόπουλος, Νίκος Γ. -- Ιστορία των σχέσεων εκκλησίας - πολιτείας στην Ελλάδα . Τεύχος Α' , Εισαγωγή  Θεσσαλονίκη  : Π. Πουρνάρα, 1991

331.12 -- Ντούσκος, Πέτρος Δ. -- Εκπαίδευση και οικονομία  : στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης  : ενιαίος εκπαιδευτικός χώρος, από απόσταση εκπαίδευση και γεωστρατηγικοί διακανονισμοί  Αθήνα  : Gutenberg, 2002

340 -- Μπέης, Κωνσταντίνος Ε. -- Το πρόβλημα του δικαίου και των ηθικών αξιών  : η περιπέτεια του ανθρώπου ανάμεσα στο καλό και στο κακό  Αθήνα  : Eunomia Verlag, 1997

341.2422 -- Ευρωπαϊκή Επιτροπή -- Οι θεσμοί και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  : Ποιος κάνει τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση;  : ποια είναι η συμβολή της συνθήκης της Νίκαιας;  Λουξεμβούργο  : Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  : 2001

341.2422 -- Ευρωπαϊκή Επιτροπή -- Στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  : οδηγός του πολίτη για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Λουξεμβούργο  : Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  : 1999

341.2422 -- Η ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  : θεσμικές, πολιτικές και οικονομικές πτυχές. Ναπολέων Μαραβέγιας, Μιχάλης Τσινισιζέλης -- Αθήνα  : Θεμέλιο,  1999

341.481 -- Διεθνής Αμνηστία. Ελληνική Επιτροπή -- Εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα  Αθήνα Κομοτηνή  : Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1997

342.023 -- Η προοπτική του Ευρωπαϊκού συντάγματος -- Αθήνα  : Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Στοά του Βιβλίου, 2003

344.099 -- Παναγιωτόπουλος, Δ. Π. -- Αθλητικός κώδικας  : κώδικας αθλητικού δικαίου  Αθήνα Κομοτηνή  : Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1997

345.49503 -- Ιωαννίδη - Ψυχογυιού, Βασιλική -- Ο θεσμός των αναμορφωτικών καταστημάτων / ιδρυμάτων αγωγής  : παιδαγωγική θεμελίωση και πράξη.  Πρόλογος Αντώνιος Κ. Δανάσσης - Αφεντάκης -- Αθήνα Κομοτηνή  : Σακκούλα, 2001

361.3 -- Καλλινικάκη, Θεανώ -- Κοινωνική εργασία  : εισαγωγή στη θεωρία και την πρακτική της κοινωνικής εργασίας  Αθήνα  : Ελληνικά Γράμματα, 1998

361.61 -- Σιδηρόπουλος, Δημήτριος Α. -- Κράτος πρόνοιας και εκπαίδευση στην Ελλάδα 1974-1997  Αθήνα  : Κυριακίδης,  2003

362.293 -- Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Κοινωνική και Συμβουλευτική Υπηρεσία -- Ανίχνευση τάσεων εξάρτησης από ψυχοδραστικές ουσίες στον πληθυσμό του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, ηλικίας 18-24 ετών. Αθήνα  : Τ.Ε.Ι. Αθήνας, [2002?]

362.29309495 -- Ετήσια έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση των ναρκωτικών στην Ελλάδα 2002. Επιμέλεια Β. Γιωτσίδη, Μ. Τερζίδου -- Αθήνα  : Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, 2003

364 -- Φαρσεδάκης, Ιακ. Ι. -- Στοιχεία εγκληματολογίας  Αθήνα  : Νομική Βιβλιοθήκη, 1996

 

370: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

370 -- Εργαστήριο Συγκριτικής Εκπαίδευσης Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επικοινωνίας -- Η εκπαίδευση απέναντι στις προκλήσεις του 21ου αιώνα  : νέες ορίζουσες και προοπτικές. Επιμέλεια Δημήτρης Ματθαίου ; Εργαστήριο Συγκριτικής Εκπαίδευσης Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επικοινωνίας -- Αθήνα  : Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, 2002

370 -- Καμαριανός, Ιωάννης Χ. -- Εξουσία, ΜΜΕ και εκπαίδευση  Αθήνα  : Gutenberg, 2002

370 -- Κρίβας, Σπύρος -- Παιδαγωγική επιστήμη  : Βασική Θεματική  Αθήνα  : Gutenberg, 2002

370 -- Κυπριωτάκης, Αντώνης Β. -- Μια παιδαγωγική, ένα σχολείο για όλα τα παιδιά  : σύγχρονες αντιλήψεις αγωγής και εκπαίδευσης των παιδιών με εμπόδια στη ζωή και στη μάθηση  Αθήνα  : Ελληνικά Γράμματα, 2001

370 -- Παμουκτσόγλου, Αναστασία Ιορδ. -- Εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση  : ζήτημα πολιτικής επιλογής και όχι μόνο  Αθήνα  : Γρηγόρης, 2001

370 -- Τσιάκαλος, Γιώργος -- Η υπόσχεση της παιδαγωγικής  Θεσσαλονίκη  : Παρατηρητής, 2002

370.1 -- Education, knowledge and truth  : beyond the postmodern impasse.  Edited by David Carr -- London New York  : Routledge,  1998

370.1 -- Morin, Edgar -- Οι εφτά γνώσεις κλειδιά για την παιδεία του μέλλοντος. Μετάφραση από τα γαλλικά Θοδωρής Τσαπακίδης -- Αθήνα  : Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 2000

370.1 -- Nietzsche, Friedrich Wilhelm, 1844-1900 -- Μαθήματα για την παιδεία. Μετάφραση, πρόλογος, σημειώσεις -- Αθήνα  : Printa,  1998

370.1 -- Rousseau, Jean - Jacques, 1712-1778 -- Αιμίλιος ή περί αγωγής . Τόμος Β' , IV -. Μετάφραση Γιώργος Σπανός ; επιμέλεια Πολυτίμη Γκέκα -- Αθήνα  : Πλέθρον,  2002

370.114 -- DeVries, Rheta; Zan, Betty -- Moral classrooms, moral children  : creating a constructivist atmosphere in early education  New York London  : Teachers College Press,  1994

370.117 -- Ζωγράφου, Ανδρέας -- Διαπολιτισμική αγωγή στην Ευρώπη και την Ελλάδα  Αθήνα  : Τυπωθήτω, 2003

370.15 -- Howe, Christine J. -- Conceptual structure in childhood and adolescence  : the case of everyday physics  London New York  : Routledge, 1998

370.15 -- Vecchi, Gerard de -- Διδάσκοντας μαζί, μαθαίνοντας μαζί. Μετάφραση Ιωάννης Καλογνώμης -- Αθήνα  : Σαββάλας, 2003

370.15 -- Δαφέρμος, Μανόλης -- Η πολιτισμική - ιστορική θεωρία του Vygotsky  : φιλοσοφικές - ψυχολογικές - παιδαγωγικές διαστάσεις  Αθήνα  : Ατραπός,  2002

370.15 -- Επάγγελμα εκπαιδευτικός . Τόμος Β' , Εγχειρίδιο ψυχολογίας για την εκπαίδευση . Επιμέλεια έκδοσης Daniel Gaonac'h και Caroline Golder ; μετάφραση Ιωάννα θεοφανοπούλου -- Αθήνα  : Πατάκης,  2003

370.15 -- Ζακοπούλου, Αγνή -- Παιχνίδια με το χρόνο για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά  : η ψυχοπαιδαγωγική της εννοιας του χρόνου  Αθήνα  : Εκκρεμές, 1999

370.15 -- Φράγκος, Χρήστος Π. -- Ψυχοπαιδαγωγική  : θέματα παιδαγωγικής ψυχολογίας, παιδείας, διδακτικής και μάθησης  Αθήνα  : Gutenberg, 2002

370.1523 -- Φουντοπούλου, Μαρία - Ζωή -- Μάθηση και διδασκαλία  : βασικές αρχές της μάθησης και η διδακτική αξιοποίησή τους στα γλωσσικά μαθήματα . Τόμος Α' , Συνειρμική ψυχολογία  Αθήνα  : Καστανιώτης, 2001

370.158 -- Jensen, Eric -- Teaching with the brain in mind  Virginia  : Association for Supervision and Curriculum Development, 1998

370.495 -- Ανδρέου, Αποστόλης; Παπακωνσταντίνου, Γιώργος -- Εξουσία και οργάνωση - διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος  Αθήνα  : Λιβάνης, 1994

370.495 -- Βλάχος, Παναγιώτης Κ. -- Το πρόβλημα της παιδείας  : (κρίσις και υπέρβασις)  Αθήναι  : Εταιρεία των Φίλων του Λαού, 1999

370.495 -- Καλαντζής, Κωνσταντίνος -- Η παιδεία εν Ελλάδι  Αθήνα  : Ελληνικά Γράμματα, 2002

370.495 -- Καντάς, Σπύρος Γ. -- Το γυμνάσιο τελευταίο στάδιο  της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή στενός προθάλαμος για το λύκειο;  : η πραγματικότητα όπως προκύπτει από ακτινογραφία του Γυμνασίου Λευκίμμης για την τελευταία δεκατετία του 20ου αιώνα  Αθήνα  : Γρηγόρης, 2003

370.495 -- Μπουζάκης, Σήφης -- Νεοελληνική εκπαίδευση 1821-1998  : εξαρτημένη ανάπτυξη  Αθήνα  : Gutenberg, 2002

370.495 -- Παπαδογιαννάκης, Νικόλαος Ε. -- "... και ουχί κολλυβογράμματα..."  : η διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση επί Κρητικής Πολιτείας  Αθήνα  : Gutenberg, 2002

370.495 -- Σακελλαρίου, Χάρης Ν., 1923- -- Η παιδεία στην αντίσταση  Αθήνα  : Σύγχρονη Εποχή, 2003

370.495 -- Χουρδάκης, Αντώνης Γ. -- Η παιδεία στην Κρητική Πολιτεία 1898-1913  Αθήνα  : Gutenberg,  2002

370.711 -- Rae, Leslie -- Γίνε ο καλύτερος εκπαιδευτής.  Μετάφραση Βάλια Σερδάρη ; επιμέλεια Στάθης Παπαγιαννίδης -- Αθήνα  : Κριτική ,  2003

370.711 -- Αντωνίου, Χρήστος Η. -- Η εκπαίδευση των ελλήνων δασκάλων 1828-2000  : διδασκαλεία - παιδαγωγικές ακαδημίες - παιδαγωγικά τμήματα  Αθήνα  : Ελληνικά Γράμματα,  2002

370.711 -- Κατσαλής, Αντώνης -- Εκπαίδευση εκπαιδευτών  : για να κάνετε επιτυχημένες παρουσίες - ομιλίες  : για να οργανώσετε σωστά μια εκπαιδευτική ομάδα  Αθήνα  : Κλειδάριθμος, 2001

370.711 -- Μπιλιώνη, Μαρία Π. -- Το ζήτημα της εκπαίδευσης των φιλολόγων μέσα από το παράδειγμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.  Αθήνα  : Κυριακίδης,  2003

370.711 -- Μπουζάκης, Σήφης; Τζήκας, Χρήστος -- Η κατάρτιση των δασκάλων - διδασκαλισσών και των νηπιαγωγών στην Ελλάδα . Τόμος Α' , Η περίοδος των διδασκαλείων 1834 - 1933  Αθήνα  : Gutenberg, 2002

370.711 -- Μπουζάκης, Σήφης; Τζήκας, Χρήστος; Ανθόπουλος, Κώστας -- Η κατάρτιση των δασκάλων - διδασκαλισσών και των νηπιαγωγών στην Ελλάδα . Τόμος Β' , Η περίοδοςτων παιδαγωγικών ακαδημιών και των σχολών νηπιαγωγών 1933 - 1990  Αθήνα  : Gutenberg, 2002

370.711 -- Χαρίτος, Χαράλαμπος Γ.; Κανδήλα, Ιουλία; Κοντομήτρος, Γεώργιος -- Τα διδασκαλεία Λαμίας και Καρπενησίου  : συμβολή στην τοπική εκπαιδευτική ιστορία  Αθήνα  : Gutenberg, 2002

370.711 -- Χατζηδήμου, Δημήτρης Χ.; Στραβάκου, Πέλα Α. -- Τα ΠΕΚ ως φορείς θεσμοθετημένης επιμόρφωσης και η συμβολή τους στη διδακτική πράξη  : το παράδειγμα του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης  Αθήνα  : Κυριακίδης, 2003

370.7209495 -- Μιχελής, Αθανάσιος Ι. -- Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες  : η περίπτωση της Φθιώτιδας, 1930-1980  Αθήνα Γιάννινα  : Δωδώνη, 2000

370.92 -- Βαϊνά, Μαρία -- Τεκμήρια απήχησης του παιδαγωγικού έργου του Τολστόι στην Ελλάδα  : το σχολείο της Γιασναϊας Πολιάνας υπό του κόμητος Λέοντος Τολστόη  Αθήνα  : Gutenberg, 2002

371 -- Michea, Jean - Claud -- Η εκπαίδευση της αμάθειας και οι σύγχρονες συνθήκες της  . Μετάφραση Άγγελος Ελεφάντης -- Αθήνα  : Βιβλιόραμα, 2002

371 -- Αγγελής, Λεωνίδας -- Το ενιαίο σχολείο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πρόλογος Ανδρέας Καζαμίας -- Αθήνα  : Τυπωθήτω, 2002

371 -- Ανδρέου, Αποστόλης -- Θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης και της σχολικής μονάδας.  Συνεργασία Παναγιώτης Μαντζούφας -- Αθήνα  : Νέα Σύνορα, 1999

371.011 -- Queering elementary education  : advancing the dialogue about sexualities and schooling.  Edited by William J. Letts IV and James T. Sears -- Lanham  : Rowman & Littlefield Publishers, 1999

371.10092 -- Tompkins, Jane P. -- A life in school  : what the teacher learned  Cambridge  : Perseus Books, 1998

371.10092 -- Βαρμάζης, Νικόλαος Δ. -- Εκπαιδευτική μαρτυρία  : τριάντα οχτώ χρόνια στη Μέση Εκπαίδευση (1961 - 1999)  : γεγονότα πρόσωπα και βιώματα  Θεσσαλονίκη  : University Studio Press  : Έκφραση, 2002

371.102 -- Dunne, Richard; Wragg, Ted -- Αποτελεσματική διδασκαλία  : για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μετάφραση: Ελευθερία Γεωργιάδη -- Αθήνα  : Σαββάλας, 2003

371.102 -- Γραμματισμός και συνειδητοποίηση  : μια παιδαγωγική προσέγγιση με βάση τη θεωρία του Paolo Freire. Γ. Γρόλλιος ...[κ.α.] -- Αθήνα  : Μεταίχμιο, 2003

371.102 -- Κουγιουρούκη, Μαρίνα -- Ο ρόλος της μικροδιδασκαλίας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών  : απόψεις υποψηφίων και υπηρετούντων εκπαιδευτικών  Αθήνα  : Κυριακίδης,  2003

371.102 -- Παπαϊωάννου, Αθανάσιος; Θεοδωράκης, Ιωάννης; Γούδας, Μάριος -- Για μία καλύτερη φυσική αγωγή  Θεσσαλονίκη  : Χριστοδουλίδης, 2003

371.102 -- Ταρατόρη - Τσαλκατίδου, Ελένη -- Η μέθοδος project στη θεωρία και στην πράξη  Θεσσαλονίκη  : Κυριακίδης,  2002

371.1020973 -- When children don't learn  : students failure and the culture of teaching. Edited by Barry M. franklin -- New York London  : Teachers College Press,  1998

371.1022 -- Μπακιρτζής, Κωνσταντίνος Ν. -- Επικοινωνία και αγωγή  Αθήνα  : Gutenberg, 2002

371.1024 -- Cowley, Sue -- Μαθαίνοντας τα ζιζάνια της τάξης πώς να φέρονται. Μετάφραση Τατιάνα Τουζλούκωφ ; επιστημονική θεώρηση Αντιγόνη Γραμμένου ; σκίτσα Τομ Κιρέμα -- Αθήνα  : Θυμάρι,  2002

371.1024 -- Fontana, David -- Ο εκπαιδευτικός στην τάξη.  Μετάφραση: Μαρίνα Λώμη -- Αθήνα  : Σαββάλας, 1996

371.1024 -- Thody, Angela; Gray, Barbara; Bowden, Derek -- Οδηγός επιβίωσης του εκπαιδευτικού. Μετάφραση Βεατρίκη Σαμπατάκου -- Αθήνα  : Σαββάλας,  2003

371.1024 -- Βρεττός, Γιάννης Ε. -- Μη λεκτική συμπεριφορά εκπαιδευτικού - μαθητή  : άσκηση με μικροδιδασκαλία  Αθήνα  : Ατραπός,  2003

371.1024 -- Γερμανός, Δημήτρης -- Οι τοίχοι της γνώσης  : σχολικός χώρος και εκπαίδευση  Αθήνα  : Gutenberg, 2002

371.1024 -- Κωνσταντίνου, Χαράλαμπος Ι. -- Η πρακτική του εκπαιδευτικού στην παιδαγωγική επικοινωνία  : ο αυταρχισμός ως κυρίαρχο γνώρισμα της υπαρκτής σχολικής πραγματικότητας  Αθήνα  : Gutenberg, 2001

371.144 -- Παμουκτσόγλου, Αναστασία Ιορδ. -- Αξιολόγηση και σχολικός σύμβουλος  : συνιστώσες της σχολικής αποτελεσματικότητας  Αθήνα  : Σύγχρονη Εκδοτική, 2003

371.144 -- Παπαστεφανάκη, Σοφία -- Ανάπτυξη και αξιολόγηση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων  Αθήνα  : Κυριακίδης,  2002

371.148 -- Roth, Wolff-Michael, 1953-; Tobin, Kenneth G., 1944- -- At the elbow of another  : learning to teach by coteaching  New York  : Peter Lang,  2002

371.15 -- Ράπτη, Μαρία -- Τα λάθη των μαθητών και ο ρόλος τους στη διαδικασία της μάθησης  Αθήνα  : Gutenberg, 2002

371.2 -- Καμπουρίδης, Γεώργιος -- Οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων  Αθήνα  : Κλειδάριθμος,  2002

371.260973 -- Hillocks, George -- The testing trap  : how state writing assessments control learning. Foreword by Miles Myers -- New York London  : Teachers College Press,  2002

371.3 -- Βουγιούκας, Αριστείδης -- Το γλωσσικό μάθημα στην πρώτη βαθμίδα της νεοελληνικής εκπαίδευσης  Θεσσαλονίκη  : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 1994

371.3 -- Κατσαρού, Ελένη; Τσάφος, Βασίλης -- Από την έρευνα στη διδασκαλία  : η εκπαιδευτική έρευνα δράσης  Αθήνα  : Σαββάλας, 2003

371.3 -- Κόκκινος, Γιώργος -- Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της ιστορίας  : επεξεργασμένες διδακτικές ενότητες και τρόποι ενεργοποίησης του γνωστικού ενδιαφέροντος των μαθητών  Αθήνα  : Μεταίχμιο, 1998

371.3 -- Κοσσυβάκη, Φωτεινή -- Εναλλακτική διδακτική  : προτάσεις για μετάβαση από τη διδακτική του αντικειμένου στη διδακτική του ενεργού υποκειμένου  Αθήνα  : Gutenberg,  2003

371.3 -- Λυγίζος, Πέτρος -- Διδακτική φιλολογικών μαθημάτων  : για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ  Αθήνα  : Σαββάλας, 2002

371.3 -- Λυγίζου, Χρυσώ Ι. -- Διδακτική μεθοδολογία και στοιχεία ψυχοπαιδαγωγικής  : για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ  Αθήνα  : Σαββάλας, 2002

371.32 -- Κανταρτζή, Ευαγγελία -- Τα στερεότυπα του ρόλου των φύλων στα σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου  Αθήνα  : Κυριακίδης,  2003

371.33072 -- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών -- Ποιος φοβάται τις νέες τεχνολογίες;  : οι απόψεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την εισαγωγή της πληροφορικής επικοινωνιακής τεχνολογίας στο ελληνικό δημοτικό σχολείο  : έρευνα πεδίου  . Αργύρης Κυρίδης - Βαγγέλης Δρόσος - Ελένη Τσακιρίδου (επιμέλεια) -- Αθήνα  : Τυπωθήτω, 2003

371.334 -- Papert, Seymour -- Mindstorms  : children, computers, and powerful ideas  Cambridge  : Perseus Publishing  : 1993

371.334 -- Αγγελόπουλος, Ηρακλής -- Η διδασκαλία των μαθημάτων του δημοτικού σχολείου με ηλεκτρονικό υπολογιστή  : διδακτικές εφαρμογές στο πλαίσιο του διαθεματικού προγράμματος σπουδών  Αθήνα  : Καλειδοσκόπιο, 2002

371.334 -- Γαβρίλης, Κωνσταντίνος; Γαβρίλης, Δημήτρης -- Μαθαίνοντας στο Internet  : μαθηματικά  : αξιοποίηση του Internet στη μάθηση και τη διδασκαλία  : για μαθητές - εκπαιδευτικούς - γονείς  : (για όλες τις τάξεις γυμασίου - λυκείου)  Αθήνα  : Καστανίωτης, 2001

371.334 -- Κασκαντάμη, Μαρία Β. -- Μαθαίνοντας στο Internet  : αρχαία - νέα - ιστοριά  : για όλες τις τάξεις γυμνασίου & λυκείου  Αθήνα  : Καστανίωτης, 2001

371.334 -- Κορωναίου, Αλεξάνδρα -- Εκπαιδεύοντας εκτός σχολείου  : η συμβολή των οπτικοακουστικών μέσων και των νέων τεχνολογιών  Αθήνα  : Μεταίχμιο, 2002

371.3340973 -- Cuban, Larry -- Oversold and underused  : computers in the classroom  Cambridge London  : Harvard University Press, 2002

371.422 -- Τσαπρούνης, Αθανάσιος -- Η συμβουλευτική διαδικασία στο δημοτικό σχολείο προβληματισμοί - δυνατότητες - προοπτικές  : διπλωματική ερευνητική εργασία υποβληθείσα στο διδασκαλείο του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  Αθήνα  : Γρηγόρης, 2002

371.425 -- Καραφύλλη, Μαριάνθη -- Η συμβολή των ΤΕΛ στην επαγγελματική - εκπαιδευτική σταδιοδρομία και αποκατάσταση των νέων  : η περίπτωση του 3ου και 4ου ΤΕΛ Θεσσαλονίκης  : θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση  Αθήνα  : Κυριακίδης,  2002

371.495 -- Αδάμου, Μαρία -- Το εκπαιδευτικό σύστημα στην υπηρεσία του εθνικού κράτους  : η ελληνική περίπτωση "1950 - 1976"  Αθήνα  : Παπαζήσης, 2002

371.495 -- Τζανή, Μαρία; Παμουκτσόγλου, Αναστασία Ιορδ. -- Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα  : "ταυτόν και αλλοτριομορφοδίαιτον"  Αθήνα  : Ερωδιός, 2002

371.9 -- Capper, Sally -- Sent ahead  : the IPSEA guide to the special educational needs tribunal  Suffolk  : IPSEA, 2002

371.9 -- Faherty, Catherine -- Τι σημαίνει για μένα;  : ένα βιβλίο εργασίας που εστιάζει στην αυτογνωσία και σε μαθήματα ζωής για το παιδί ή το νέο άτομο με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας ή σύνδρομο Aspenger  : ιδέες δομημένης εκπαίδευσης για το σπίτι και το σχολείο. Πρόλογος από τον Gary Mesibov ; πρόλογος στην ελληνική έκδοση από τον καθηγητή Χρίστο Αλεξίου ; μετάφραση Βάγια Παπαγεωργίου -- Αθήνα  : Ελληνικά Γράμματα ,  2003

371.9 -- Compton, Carolyn -- A guide to 100 tests for special education  New Jersey  : Globe Fearon,  1996

371.9 -- Gould, Patti; Sullivan, Joyce -- Μια τάξη νηπιαγωγείου για όλα τα παιδιά . Μετάφραση Αθηνά Βεργιοπούλου ; επιμέλεια Τότα Αρβανίτη-Παπαδοπούλου ; εικονογράφηση Joan Waites -- Αθήνα  : Πατάκης, 2002

371.9 -- Halliwell, Marian -- Supporting children with special educational needs  : a guide for assistants in schools and pre-schools  London  : David Fulton Publishers,  2003

371.9 -- Δαραής, Κ. Α. -- Ανάγνωση, γραφή και άτομα με σύνδρομο Down  Θεσσαλονίκη  : University Studio Press, 2002

371.9 -- Σούλης, Σπυρίδων - Γεώργιος -- Παιδαγωγική της ένταξης . Τόμος A' , Από το "σχολείο του διαχωρισμού" σε ένα "σχολείο για όλους"  Αθήνα  : Τυπωθήτω, 2002

371.90460941 -- Strategies to promote inclusive practice. Edited by Christina Tilstone and Richard Rose -- London New York  : RoutledgeFalmer,  2003

371.90941 -- Gersch, Irvine S.; Gersch, Adam -- Resolving disagreement in special educational needs  : a practical guide to conciliation and mediation  London New York  : RoutledgeFalmer,  2003

371.90973 -- Special education in the 21st century  : issues of inclusion and reform. Margret A. Winzer and Kas Mazurek, editors – Washington, DC  : Gallaudet University Press, 2000

371.912 -- Cognition, education, and defness  : directions for research and instruction. David S. Martin, editor – Washington, DC : Gallaudet University Press, 1987

371.9120941 -- Rodgers, Rob -- Learning without hearing  : a resource pack for teachers in post-16 education  Gloucestershire  : Learning Partners,  1996

371.9120973 -- Luetke - Stahlman, B. -- Language issues in deaf education  Oregon  : Butte Publications,  1998

371.9144 -- Αθανασιάδη, Έφη -- Η δυσλεξία και πως αντιμετωπίζεται  : διαφορετικός τρόπος μάθησης - διαφορετικός τρόπος διδασκαλίας  Αθήνα  : Καστανιώτης, 2001

371.92 -- Άτομα με αναπηρίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Επιμέλεια Μαριάννα Ψύλλα...[κ.ά.] -- Αθήνα  : Κριτική,  2003

371.930973 -- Rief, Sandra F. -- How to reach and teach ADD/ADHD children  : practical techniques, strategies, and interventions for helping children with attention problems and hyperactivity  San Francisco  : Jossey-Bass,  1993

371.950973 -- Delisle, Jim; Galbraith, Judy -- When gifted kids don't have all the answers  : how to meet their social and emotional needs. Edited by Pamela Espeland -- Minneapolis  : Free Spirit,  2002

371.950973 -- Delisle, Jim; Lewis, Barbara A. -- The survival guide for teachers of gifted kids  : how to plan, manage, and evaluate programs for gifted youth K-12. Edited by Marjorie Lisovskis -- Minneapolis  : Free Spirit,  2003

371.950973 -- Rogers, Karen B. -- Re-forming gifted education  : matching the program to the child  Scottsdale  : Great Potential Press,  2002

371.950973 -- Webb, James T.; Meckstroth, Elizabeth A. -- Guiding the gifted child  : a practical source for parents and teachers  Arizona  : Gifted Psychology Press, 2003

371.950973 -- Winebrenner, Susan -- Teaching gifted kids in the regular classroom  : strategies and techniques every teacher can use to meet the academic needs of the gifted and talented. Foreword by Sylvia Rimm, edited by Pamela Espeland -- Minneapolis  : Free Spirit,  2001

371.953 -- Tomlinson, Carol Ann -- The parallel curriculum  : a design to develop high potential and challenge high - ability learners  California  : Corwin Press  : National Association for Gifted Children,  2002

372.127 -- Hebert, Elizabeth A. -- The power of portfolios  : what children can teach us about learning and assessment  San Francisco  : Jossey - Bass,  2001

372.19 -- Ταρατόρη - Τσαλκατίδου, Ελένη -- Σχεδιασμοί μαθημάτων δημοτικού σχολείου. Επιμέλεια διδακτικών ενοτήτων Γιαννούλα Γεωργαντά ...[κ.ά.] -- Θεσσαλονίκη  : Κυριακίδης,  1999

372.21 -- Borden, Marian Edelman -- Smart start  : the parents' complete guide to preschool education  New York  : Facts on File, Inc.,  1997

372.21 -- Catlin, Cynthia -- More toddlers together  : the complete planning guide for toddler curriculum, volume IΙ. Ιllustrations by Joan Waites -- Maryland  : Gryphon House,  1996

372.21 -- Claycomb, Patty -- The busy classroom  : a preschool teacher's monthly book of creative activities. Ιllustrations by Linda Greigg -- Maryland  : Gryphon House,  1992

372.21 -- Duffy, Bernadette -- Υποστηρίζοντας τη δημιουργικότητα και τη φαντασία στην προσχολική ηλικία. Μετάφραση Αθηνά Βεργιοπούλου -- Αθήνα  : Σαββάλας,  2003

372.21 -- Everything for fall  : a complete activity book for teachers of young children. Edited by Kathy Charner ; illustrations by Joan Waites -- Maryland  : Gryphon House,  1997

372.21 -- Everything for winter  : a complete activity book for teachers of young children. Edited by Kathy Charner ; illustrations by Joan Waites -- Maryland  : Gryphon House,  1997

372.21 -- Fisher, Bobbi -- Joyful learning in kindergarten  Portsmouth  : Heinemann,  1998

372.21 -- Fromperg, Doris Pronin -- Το ολοήμερο νηπιαγωγείο  : σχεδιασμός και πρακτικές ενός διεπιστημονικού - διαθεματικού προγράμματος. Εισαγωγή - επιμέλεια Ε. Κουτσουβάνου - Κ. Χρυσαφίδης ; μετάφραση Αθηνά Βεργιοπούλου -- Αθήνα  : Οδυσσέας, 2000

372.21 -- Hobart, Christine; Frankel, Jill -- Πρακτικός οδηγός για όσους εργάζονται με μικρά παιδιά.  Μετάφραση - επιμέλεια ελληνικής έκδοσης Αλέξανδρος - Σταμάτιος Αντωνίου, Σοφία Τριανταφυλλίδου -- Αθήνα  : Παρισιάνος,  2001

372.21 -- Hogemann, Marta -- Νηπιαγωγός - ένα όχι συνηθισμένο επάγγελμα. Μετάφραση Michael Stork ; επιμέλεια Μ. Γ. Μερακλής -- Αθήνα  : Κορφή, 2000

372.21 -- Η γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση  : προφορική επικοινωνία - ανάγνωση - γραφή και γραπτή έκφραση  : (σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών). Β. Δ. Αναγνωστόπουλος επιμέλεια ; επιστημονική ομάδα Τασούλα Δ. Τσιλιμένη ...[κ.ά.] -- Αθήνα  : Καστανιώτης, 2002

372.21 -- Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση . Τόμος 3 , Ποιότητα, προβλήματα και οργάνωση της προσχολικής εκπαίδευσης.  Επιμέλεια Ευαγγελία Κούρτη -- Αθήνα  : Τυπωθήτω,  2002

372.21 -- Πανταζής, Σπύρος Χ. -- Η παιδαγωγική εργασία στο νηπιαγωγείο  : μια προσέγγιση μέσα από την πράξη  Αθήνα  : Gutenberg, 2002

372.21 -- Πολυχρονόπουλος, Πάνος -- Πρόγραμμα ενεργητικής αγωγής  : για το νηπιαγωγείο του μέλλοντος  Αθήνα  : Έλλην, 2002

372.21 -- Χατζησαββίδης, Σωφρόνης Α. -- Η γλωσσική αγωγή στο νηπιαγωγείο  : δραστηριότητες για την καλλιέργεια της επικοινωνικής ικανότητας και του γραμματισμού  Θεσσαλονίκη  : Βάνιας,  2002

372.218 -- Walmsley, Sean A.; Walmsley, Bonnie Brown -- Kindergarten ready or not?  : a parent's guide  Portsmouth  : Heinemann,  1996

372.35044 -- Improving teaching and learning in science and mathematics. Edited by David F. Treagust, Reinders Duit, Barry J. Fraser -- New York London  : Teachers College Press, 1996

372.357 -- Roberts, Janet Wier; Huelbig, Carole -- City kids & city critters!  : activities for urban explorers from the Houston Arboretum & Nature Center.  Ιllustrations by Kim Salinas -- New York  : Learning Triangle Press, 1996

372.357 -- Μιχαλοπούλου, Κατερίνα; Χιωτάκη, Ειρήνη -- Δραστηριότητες για την ανακάλυψη και κατανόηση του περιβάλλοντος στην προσχολική ηλικία  Αθήνα  : Καστανιώτης, 2001

372.372 -- Cole, Joanna -- Asking about sex and growing up  : a question-and-answer book for boys and girls. Ιllustrated by Alan Tiegreen -- New York  : Beech Tree,  1988

372.48 -- Culturally balanced assessment of reading [c-bar]  : a European project. Gerard Bonnet ... [et al.] -- [χ.τ.]  : European Network of Policy Makers for the Evaluation of Education Systems, 2003

372.623 -- Barrs, M.; National Association of Advisers in English -- Words not numbers  : assessment in english  Exeter  : Short Run Press Ltd.,  1990

372.66 -- Θέατρο σκιών και εκπαίδευση.  Β. Δ. Αναγνωστόπουλος -- Αθήνα  : Καστανιώτης,  2003

372.67 -- Μπαλιάτσας, Παναγιώτης -- Επετειακές ομιλίες  : για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση  Αθήνα  : Έννοια,  1998

373.11020973 -- Stone, Randi -- Best practices for high school classrooms  : what award - winning secondary teachers do  California  : Corwin Press,  2002

373.11020973 -- Zmuda, Allison; Tomaino, Mary -- The competent classroom  : aligning high school curriculum, standards, and assement - a creative teaching guide. Foreword by Patricia Wasley – Washington, DC : NEA Professional Library. London  : Teachers College Press, 2001

373.1109495 -- Πασιαρδή, Γεωργία -- Το σχολικό κλίμα  : θεωρητική ανάλυση και εμπειρική διερεύνηση των βασικών παραμέτρων του  Αθήνα  : Τυπωθήτω, 2001

373.140973 -- Schrumpf, Fred; Freiburg, Sharon; Skadden, David -- Life lessons for young adolescents  : an advisory guide for teachers  Illinois  : Research Press,  1993

373.495 -- Hopf, Diether; Ξωχέλλης, Παναγιώτης Δ. -- Γυμνάσιο και λύκειο στην Ελλάδα  : διαχρονικά ερευνητικά δεδομένα, κριτικές επισημάνσεις, μελλοντικές προοπτικές  Αθήνα  : Ελληνικά Γράμματα, 2003

374.013 -- Taylor, Kathleen; Marienau, Catherine; Fiddler, Morris -- Developing adult learners  : strategies for teachers and trainers  San francisco  : Jossey-Bass,  2000

374.26 -- Παντάνο - Ρόκου, Φράνκα -- Διδασκαλία από απόσταση με χρήση υπερμέσων  : σχεδιασμός παιδαγωγικών μοντέλων και διαδικασιών επικοινωνίας  Αθήνα  : Κριτική,  2002

374.4 -- Holmberg, Borje -- Εκπαίδευση εξ αποστάσεως  : θεωρία & πράξη. Μετάφραση: Ρούντυ Παγίδα ; επιμέλεια: Σπύρος Πανέτσος -- Αθήνα  : Έλλην,  2002

375 -- Χατζηγεωργίου, Γιάννης -- Πρόταση για ένα σύγχρονο αναλυτικό πρόγραμμα  : μια ολιστική-οικολογική προοπτική  Αθήνα  : Ατραπός,  2003

375.001 -- Grundy, Shirley -- Αναλυτικό πρόγραμμα  : προϊόν ή πράξη. Μετάφραση: Ελευθερία Γεωργιάδη -- Αθήνα  : Σαββάλας, 2003

375.001 -- Stenhouse, Lawrence -- Εισαγωγή στην έρευνα και την ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος. Μετάφραση Αθανάσιος Σ. Τσάπελης -- Αθήνα  : Σαββάλας,  2003

375.006 -- Great Britain. Her Majesty's Chief Inspector of Schools in England -- Framework for the inspection of Local Education Authorities  London  : Office for Standards in Education,  2002

375.00941 -- Morrison, Keith -- Implementing cross - curricular themes  London  : David Fulton Publishers, 1994

375.009495 -- Μύθοι, μαθηματικά, πολιτισμοί  : αποσιωπημένες σχέσεις στην εκπαίδευση . Επιμέλεια: Καϊλα Μ. - Καλαβάσης Φ. - Πολεμικός Ν. -- Αθήνα  : Ατραπός,  2002

375.009495 -- Οδηγός σχεδίων εργασίας  : πολυθεματικό βιβλίο, ευέλικτη ζώνη, διαθεματικότητα  : για τον εκπαιδευτικό. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο -- Αθήνα  : Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002

378.072 -- Θεοφανίδης, Σταύρος Μ. -- Μεθοδολογία της επιστημονικής σκέψης και έρευνας  : πώς γίνεται η επιστημονική έρευνα και πώς γράφεται μια επιστημονική εργασία  Αθήνα  : Μπένος, 2002

378.025 -- Κάτσικας, Χρήστος -- 2003 οδηγός σπουδών και επαγγέλματος  : ΤΕΙ, στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές  Αθήνα  : Σαββάλας,  2002

378.025 -- Κάτσικας, Χρήστος -- Οδηγός μεταπτυχιακών σπουδών και υποτροφιών  Αθήνα  : Σαββάλας,  2002

378.025 -- Κάτσικας, Χρήστος -- Οδηγός σπουδών για τις κατατακτήριες εξετάσεις  : για την εισαγωγή από τα ΤΕΙ στα ΑΕΙ  Αθήνα  : Σαββάλας,  2002

378.025 -- Κάτσικας, Χρήστος -- Οδηγός σπουδών και επαγγέλματος ΑΕΙ 2003  Αθήνα  : Σαββάλας,  2002

378.495 -- Πανεθυμιτάκης, Αλέξανδρος -- Το ζήτημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  : ΑΕΙ - ΤΕΙ  : στο δρόμο προς την κοινωνία της γνώσης και της τεχνολογίας  Αθήνα  : Gutenberg, 2001

378.495 -- Περσίδης, Σωτήριος Κ. -- Το πανεπιστήμιο του μέλλοντος  Αθήνα  : ΕΣΠΙ,  1998

379 -- Kogan, Maurice -- Education policies in perspective  : an appraisal of OECD country educational policy reviews  Paris  : Organisation for Economic Co-operation and Development, 1979

379 -- Κοντονή, Άννα -- Το νεοελληνικό σχολείο και ο πολιτικός ρόλος των παιδαγωγικών συστημάτων  Αθήνα  : Κριτική, 1997

379.026 -- Μπρούζος, Ανδρέας -- Μικρά σχολεία - μεγάλες προσδοκίες  : απόψεις για την αποτελεσματική λειτουργία των ολιγοθέσιων σχολείων  Αθήνα  : Τυπωθήτω, 2002

379.026495 -- Φυκάρης, Ιωάννης Μ. -- Τα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία στην ελληνική εκπαίδευση  : θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση  Αθήνα  : Κυριακίδης,  2002

379.154 -- Seidel, Steve -- Portfolio practices  : thinking through the assessment of children's work  Washington, DC : National Education Association,  1997

379.154 -- Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση  : ποιος, ποιον και γιατί. Χρήστος Κάτσικας, Γιώργος Καββαδίας ; Χάρης Αθανασιάδης ...[κ.ά.] -- Αθήνα  : Σαββάλας, 2002

379.24 -- Organisation for Economic Co-operation and Development; Canada. Human Resources Development Canada -- Literacy skills  : further results from the International Adult Literacy Survey  Paris  : Organisation for Economic Co-operation and Development [Ottawa]  : Human Resources Development Canada,  1997

398.023 -- Κορρέ - Ζωγράφου, Κατερίνα; Ολυμπίτου, Ευδοκία -- Άνθρωποι και παραδοσιακά επαγγέλματα στο Αιγαίο  Αθήνα  : Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού,  2003

398.071 -- Μουρούτη - Γκενάκου, Ζωή -- Η λαϊκή παράδοση και η γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού  : θεωρητικές προσεγγίσεις, ανθολόγιο - γλωσσικές δραστηριότητες, παραδόσεις, μύθοι, παραμύθια, εύθυμες ιστορίες  Αθήνα  : Πατάκης, 2003

398.09495 -- Herzfeld, Michael -- Πάλι δικά μας  : λαογραφία, ιδεολογία και η διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας. Μετάφραση Μαρίνος Σαρηγιάννης ; πρόλογος για την ελληνική έκδοση Άλκη Κυριακίδου - Νέστορος -- Αθήνα  : Αλεξάνδρεια, 2002

398.2 -- Μουρούτη - Γκενάκου, Ζωή -- Η ποίηση του λαού και ο παιδικός λόγος  : θεωρητικές προσεγγίσεις  : ανθολόγιο - γλωσσικές δραστηριότητες  : ποιήματα, λαχνίσματα, παιχνίδια, γλωσσοδέτες, αινίγματα, παροιμίες  Αθήνα  : Πατάκης, 2002

398.2 -- Το νεοελληνικό λαϊκό παραμύθι. Εισαγωγή και επιλογή κειμένων Χρυσούλα Χατζητάκη - Καψωμένου ; φιλολογική έκδοση των κειμένων Γ. Μ. Παράσογλου -- Θεσσαλονίκη  : Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών,  2002

398.495 -- Φιλολογικός Ιστορικός Λογοτεχνικός Σύνδεσμος Τρικάλων -- Τρικαλινά  : ετήσιο φιλολογικό, ιστορικό, λαογραφικό, λογοτεχνικό περιοδικό σύγγραμμα . Τόμος 22ος  Τρίκαλα  : Φιλολογικός Ιστορικός Λογοτεχνικός Σύνδεσμος Τρικάλων, 2002

 

400: ΓΛΩΣΣΑ

401.41 -- Discourse studies in composition. Edited by Ellen Barton and Gail Stygall -- New Jersey  : Hampton Press Inc.,  2002

401.9 -- Lindfors, Judith Wells -- Children's language and learning  Boston  : Allyn and Bacon,  1991

401.93 -- Cattell, Ray -- Children's language  : consensus and controversy  London New York  : Cassell,  2000

405.071 -- Επιστημονική επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής  : περίοδος Β'  : τεύχος τμήματος φιλολογίας . Τόμος 8ος -- Θεσσαλονίκη  : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1999

405.071 -- Επιστημονική επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής  : περίοδος Β'  : τεύχος τμήματος φιλολογίας . Τόμος 9ος, 2000-2001 -- Θεσσαλονίκη  : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2002

410 -- Chomsky, Noam -- Aspects of the theory of syntax  Cambridge  : The MIT Press, 1965

410.1 -- Newmeyer, Frederick J. -- Language form and language function  Cambridge London  : The MIT Press, 2000

411 -- Coulmas, Florian -- Writing systems  : an introduction to their lingustic analysis  Cambridge  : Cambridge University Press,  2003

414 -- Essays in speech act theory. Daniel Vanderveken, Susumu Kubo -- Amsterdam Philadelphia  : John Benjamins Publishing Company,  2002

415 -- Townsend, David J.; Bever, Thomas G. -- Sentence comprehension  : the integration of habits and rules  Cambridge London  : The MIT Press,  2001

480 -- Πετρόχειλος, Νίκος -- Εράσμου διάλογος περί της ορθής προφοράς του λατινικού και του ελληνικού λόγου  : εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια στο έργο "De recta Latini Graecique sermonis pronuntiatione dialogus"  Αθήνα  : Πατάκης, 2000

480.71 -- Hanson, Victor Davis; Heath, John -- Ποιος σκότωσε τον Όμηρο;  : ο θάνατος της κλασικής παιδείας και η αποκατάσταση της ελληνικής σοφίας  Αθήνα  : Κάκτος,  1999

480.9 -- Η ελληνική γλώσσα και η ιστορία της  = La langue grecque et son histoire. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας -- Αθήνα Θεσσαλονίκη  : Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2003

480.9 -- Φραγκουδάκη, Άννα -- Η γλώσσα και το έθνος 1880 - 1980  : εκατό χρόνια αγώνες για την αυθεντική ελληνική γλώσσα  Αθήνα  : Αλεξάνδρεια, 2001

481 -- Allen, W. Sidney -- Vox graeca  : η προφορά της ελληνικής την κλασική εποχή . Μετάφραση Μαρία Κάραλη, Γ. Μ. Παράσογλου -- Θεσσαλονίκη  : Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών,  2000

489.3 -- Κυρίδης, Αργύρης; Δρόσος, Βαγγέλης; Ντίνας, Αντώνης -- Η πληροφορική - επικοινωνιακή τεχνολογία στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση  : το παράδειγμα της γλώσσας  : κοινωνιολογική - παιδαγωγική - γλωσσολογική προσέγγιση  Αθήνα  : Τυπωθήτω, 2003

489.303 -- Ακαδημία Αθηνών -- Ιστορικόν λεξικόν της νέας ελληνικής  : της τε κοινώς ομιλουμένης και των ιδιωμάτων  Εν Αθήναις  : Εστία, 1933-1989

489.3071 -- Κεσόπουλος, Αριστείδης -- Μαθαίνω ελληνικά  : (ελληνικά για ξένους)  : ελληνογερμανικό σύστημα αυτοδιδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας  = Ich lerne Griechisch  : (Griechisch fur Auslander)  : eine Griechisch-Deutsche Selbstlernmethode zum Erlengen des Neugriechischen  Θεσσαλονίκη  : Μαλλιάρης - Παιδεία,  1995-1996

489.3071 -- Κεσόπουλος, Αριστείδης -- Μαθαίνω ελληνικά  : (ελληνικά για ξένους)  : ελληνοαγγλικό σύστημα αυτοδιδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας  = I learn greek         : (greek for foreigners)  : a greek-english self-teaching method for modern greek  Θεσσαλονίκη  : Μαλλιάρης - Παιδεία,  1995

489.3071 -- Κεσόπουλος, Αριστείδης -- Μαθαίνω ελληνικά  : (ελληνικά για ξένους)  : ελληνοαγγλικό σύστημα αυτοδιδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας  = I learn greek         : (greek for foreigners)  : a greek-english self-teaching method for modern greek   Θεσσαλονίκη  : Μαλλιάρης - Παιδεία,  2002

489.3071 -- Κεσόπουλος, Αριστείδης -- Μαθαίνω ελληνικά  : (ελληνικά για ξένους)  : εργασίες και ασκήσεις (με τις λύσεις τους)  Θεσσαλονίκη  : Μαλλιάρης - Παιδεία,  1995

489.3071 -- Μήτσης, Ναπολέων Σ. -- Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (1833-1993)  : παράθεση πηγών  Αθήνα  : Gutenberg, 2002

 

500: ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

507.1 -- Handbook of research design in mathematics and science education. Edited by Anthony E. Kelly and Richard A. Lesh -- New Jersey London  : Lawrence Erlbaum Associates, Publishers,  2000

507.1 -- Stavy, Ruth; Tirosh, Dina -- How students (mis-)understand science and mathematics  : intuitive rules  New York London  : Teachers College Press,  2000

507.10973 -- Center for Science, Mathematics, and Engineering Education. Committee on Development of an Addendum to the National Science Educational Standards on Scientific Inquiry; National Research Council -- Inquiry and the National Science Education Standards  : a guide for teaching and learning  Washington, DC : National Academy Press, 2002

510 -- Σπανδάγος, Βαγγέλης -- "Στοιχείων βιβλίον ιδ'" του Υψικλέους και "Στοιχείων βιβλίον ιε'" Ανωνύμου  Αθήνα  : Αίθρα,  2002

510 -- __________________ . Η αριθμητική εισαγωγή του Νικομάχου του Γερασηνού 

510.71 -- Beyond constructivism  : models and modeling perspectives on mathematics problem solving, learning, and teaching.  Edited by Richard Lesh, Helen M. Doerr -- New Jersey London  : Lawrence Erlbaum Associates, 2003

510.71 -- Borasi, Raffaella; Siegel, Marjorie -- Reading counts  : expanding the role of reading in mathematics classrooms.  Foreword by David Pimm -- New York London  : Teachers College Press,  2000

510.71 -- National Council of Teachers of Mathematics -- Principles and standards for school mathematics  Reston  : National Council of Teachers of Mathematics,  2000

510.71 -- Pattern in the teaching and learning of mathematics. Edited by Anthony Orton -- London New York  : Cassell, 1999

510.71 -- Wright, Robert J.; Martland, Jim; Stafford, Ann K. -- Early numeracy  : assessment for teaching and intervention  London  : Paul Chapman, 2003

515 -- Ostebee, Arnold; Zorn, Paul -- Calculus  : from graphical, numerical, and symbolic points of view . Volume 2  South Melbourne  : Thomson Learning,  2002

516 -- Σπανδάγος, Βαγγέλης -- "Περί κυλίνδρου τομής" και "Περί κώνου τομής" του Σερήνου  Αθήνα  : Αίθρα,  2001

516 -- ___________________. "Τα σχόλια του Πρόκλου στο α' βιβλίο των στοιχείων του Ευκλείδου" 

516 -- ___________________. Η μαθηματική συναγωγή του Πάππου του Αλεξανδρέως . Τόμος Α' 

516 -- ___________________. Τα σφαιρικά του Θεοδοσίου του Τριπολίτου 

520.938 -- ________________. Γεμίνου του Ροδίου "Εισαγωγή την εις σπουδήν των ουρανίων φαινομένων" 

520.938 -- ________________. Οι "Καταστερισμοί" του Ερατοσθένους του Κυρηναίου 

520.938 -- ________________. Τα "Φαινόμενα και διοσημεία" του Αράτου με τα σχόλια του Θέωνος 

520.938 -- ________________. Τα φαινόμενα του Ευκλείδου 

520.938 -- ________________. Το "Περί μεγεθών και αποστημάτων Ηλίου και Σελήνης" του Αριστάρχου του Σαμίου 

520.938 -- ________________. Το έργο του Ιππάρχου  : "Των Αράτου και Ευδόξου φαινομένων εξηγήσεως βιβλία γ'" 

540.112 -- Read, John -- From alchemy to chemistry  New York  : Dover Publications      , 1995

570.1 -- Complexity  : metaphors, models, and reality.  Editors George Cowan, David Pines, David Meltzer -- [s.l.]  : Westview Press,  1999

 

600: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

612 -- Garber, Steven Daniel -- Biology  : a self-teaching guide  New Jersey  : John Wiley & Sons, Inc.,  2002

618.928589 -- Barkley, Russell A.; Murphy, Kevin R. -- Attention-deficit hyperactivity disorder  : a critical workbook  New York London  : The Guilford Press,  1998

649.1512 -- Gregory, Susan -- Deaf children and their families  Cambridge  : Cambridge University Press,  1995

650.14 -- Jackson, Acy L. -- Prepare your curriculum vitae  Chicago  : NTC Learning Works, 1998

657.09495 -- Παπαδημητρόπουλος, Άγγελος Θ. -- Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο  : προτάσεις καλύτερης εφαρμογής του (ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις)  Αθήνα  : Παπαζήσης, 1992

 

700: ΤΕΧΝΕΣ

701.2 -- Επιμορφωτικό Σεμινάριο : Η Τέχνη στην Εκπαίδευση (5o: 1994: Αθήνα) -- Η τέχνη στην εκπαίδευση  : διαπιστώσεις, προτάσεις, οράματα  : Αίθουσα Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών -- Αθήνα  : Πατάκης, 1995

709.0214 -- Γκιολές, Νικόλαος -- Παλαιοχριστιανική τέχνη μνημειακή ζωγραφική (π. 300 - 726)  Αθήνα  : Γ. Γκέλμπεσης, 1991

720.938 -- Μαστραπάς, Αντώνης Ν. -- Ελληνική αρχιτεκτονική  : από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους μέχρι τη ρωμαιοκρατία  Αθήνα  : Καρδαμίτσας, 1994

727.809495 -- Αναστασάκης, Μανώλης -- Ανασχεδιάζοντας τη βιβλιοθήκη στο σχολείο  : μια πρόταση για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  = Redesigning libraries for schools  : a proposal for secondary education  Αθήνα  : Μεταίχμιο,  2003

780.092 -- Αγραφιώτη, Έφη -- Αριστοτέλης Κουντούρωφ  : 1896-1969  : ένας άγνωστος της ελληνικής λόγιας μουσικής  : χρονικό ζωής  : διαδρομή στη μουσική μας ιστορία  Αθήνα  : Παπαγρηγορίου - Νάκας,  1999

796 -- Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ιστορίας και Φιλοσοφίας (1o : 2001 : Τρίκαλα, 12-14 Οκτωβρίου) -- Πρακτικά 1ου πανελληνίου συνεδρίου αθλητικής ιστορίας και φιλοσοφίας  : Τρίκαλα, 12-14 Οκτωβρίου, 2001  : μνήμη Βασιλείου Πελίγου -- Θεσσαλονίκη  : Αφοί Κυριακίδη, 2002

 

800: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

801 -- Σοφουλάκης, Αντώνιος -- Εισαγωγή στη θεωρία της λογοτεχνίας  Ηράκλειο  : Σμυρνιωτάκης, 1997

808.02 -- Lepionka, Mary Ellen -- Writing and developing your college textbook  Gloucester  : Atlantic Path Publishing,  2003

808.02 -- Mikk, Jaan -- Textbook  : research and writing  Frankfurt am Main  : Peter Lang,  2000

808.02 -- Walker, Melissa -- Writing research papers  : a Norton guide  New York London  : W. W. Norton & Company,  1997

808.02 -- Μπέλλας, Θρασύβουλος -- Δομή και γράφη της επιστημονικής εργασίας  : με βάση την εμπειρική παιδαγωγική έρευνα  Αθήνα  : Ελληνικά Γράμματα, 1998

808.04207 -- Living rhetoric and composition  : stories of the discipline. Edited by Duane H. Roen, Stuart C. Brown, Theresa Enos -- New Jersey London  : Lawrence Erlbaum Associates, Publishers,  1999

808.04207 -- The theory and practice of grading writing  : problems and possibilities.  Edited by Frances Zak, Christopher C. Weaver -- New York  : State University of New York Press, 1998

808.042071 -- The rhetoric and ideology of genre  : strategies for stability and change. Edited by Richard Coe, Lorelei Lingard, Tatiana Teslenko -- New Jersey  : Hampton Press, Inc.,  2002

808.899282 -- Τσιλιμένη, Τασούλα -- Οι μικρές ιστορίες κατά την εικοσαετία 1970-1990  : γραμματολογική, παιδαγωγική και γλωσσική εξέταση  Αθήνα  : Καστανιώτης, 2003

809 -- Genette, Gerard -- Palimpsestes  : la litterature au second degre  Paris  : Seuil,  1982

809 -- Reverdin, Olivier; Παναγιωτάκης, Νικόλαος Μ., 1933- -- Οι ελληνικές σπουδές στην Ελβετία του Καλβίνου  Αθήνα  : Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1995

809.89282 -- Κανατσούλη, Μένη -- Ιδεολογικές διαστάσεις της παιδικής λογοτεχνίας  Αθήνα  : Τυπωθήτω, 2000

880 -- Finley, John H.Θουκυδίδης. Μετάφραση - αναλυτική βιβλιογραφία Τάσος Κουκουλιός -- Αθήνα  : Παπαδήμας, 2001

880 -- Κακριδής, Ιωάννης Θ. -- Ανθρωπιστικά  : ελληνική κλασσική παιδεία  : φιλολογική ερμηνεία  Αθήνα  : Εστία, 2002

880 -- Πλούταρχος, 46-127 π.Χ. -- Πλούταρχος  : Ηθικά . Τόμος Πρώτος , Περί παίδων αγωγής , Πως δει τον νέον ποιημάτων ακούειν , Περί του ακούει. Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια Φιλολογική Ομάδα Κάκτου -- Αθήνα  : Κάκτος, 1995

882.071 -- Παπαδόπουλος, Ιωάννης -- Δια παιδαγωγίας κοινωνών αποτραγικοποίησις  Αθήνα  : Εντός, 1999

884 -- Σκιαδάς, Αριστόξενος -- Αρχαϊκός λυρισμός  Αθήνα  : Καρδαμίτσας, 1999-2000

889.071 -- Αναγνωστόπουλος, Βασίλειος Δ., 1941- -- Γλώσσα και λογοτεχνία στην εκπαίδευση  Αθήνα  : Καστανιώτης, 2003

889.071 -- Γλώσσα και λογοτεχνία στην εκπαίδευση. Επιμέλεια Γεώργιος Ι. Σπανός, Ευαγγελία Φρυδάκη -- Αθήνα  : Ίδρυμα Γουλανδρή - Χόρν, 2001

889.071 -- Επιμορφωτικό Σεμινάριο : Η Διδακτική της Λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (3o: 1992: Αθήνα) -- Η διδακτική της λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση  : Γ' Κύκλος Επιμορφωτικού Σεμιναρίου  : Αίθουσα Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών -- Αθήνα  : Πατάκης, 1993

889.071 -- Σπετσιώτου - Μέλλιου, Ευγενία -- "Δάσκαλε... τον ήρωά μου!"  : το κοινωνικό πρόσωπο της σχολικής λογοτεχνίας  : οι χαρακτήρες που δρουν στα κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας του λυκείου και η σύνδεσή τους με το σκοπό και τους ειδικούς στόχους του αναλυτικού προγράμματος  Αθήνα  : Έκφραση, 1998

889.1092 -- Γιώργος Σεφέρης  : αφιέρωμα. Επιμέλεια Γεωργία Η. Χαριτίδου -- Αθήνα  : Μεταίχμιο  : Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, 2003

889.3 -- Παππά, Λένα -- Βιορυθμοί  : διηγήματα  Αθήνα  : Εστία, 1982

889.3 -- Σαμουηλίδης, Χρήστος Σ., 1927- -- Στους πέντε ανέμους του Καυκάσου  Αθήνα  : Νέα Σύνορα, 2001

889.3 -- Τριβιζάς, Ευγένιος -- Η τελευταία μαύρη γάτα Εικονογράφηση: Stephen West -- Αθήνα  : Ελληνικά Γράμματα, 2001

894.353 -- Μήλλας, Ηρακλής -- Εικόνες ελλήνων και τούρκων  : σχολικά βιβλία, ιστοριογραφία, λογοτεχνία και εθνικά στερεότυπα  Αθήνα  : Αλεξάνδρεια,  2001

900: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ

907.1 -- Αργυροπούλου, Χριστίνα -- Η διδακτική της ιστορίας  : θεωρητικές & πρακτικές προσέγγισεις  : τοπική ιστορία  Αθήνα  : Paulos, [19--]

907.1 -- Αργυροπούλου, Χριστίνα -- Ασκήσεις πολλαπλών εφαρμογών για το μάθημα της αρχαίας ελληνικής ιστορίας και λογοτεχνική περιδιάβαση του αρχαίου ελληνικού κόσμου  : (για εκπαιδευτικούς και μαθητές)  Αθήνα  : Βιβλιογονία, 1992

907.1 -- Βαϊνά, Μαρία -- Δραστηριότητες τοπικής ιστορίας  : ένα εργαλείο εφαρμογής της μεθόδου Project στα σχολεία  : με παράρτημα για τον εκπαιδευτικό. Εικονογράφηση Μάρω Μίσσιου -- Αθήνα  : Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός, 2002

907.101 -- Δημητριάδου, Κατερίνα -- Ιστορία και γεωγραφία στην πρώτη σχολική ηλικία  : εφαρμογή και αξιολόγηση μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης στον ιστορικό χώρο  Αθήνα  : Κυριακίδης,  2002

907.1495 -- Αντωνιάδης, Λέανδρος -- Η διδακτική της ιστορίας  Αθήνα  : Πατάκης, 1995

907.2 -- Canfora, Luciano -- Η θάλασσα της ιστορίας  : πρώτο μάθημα αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Μετάφραση Χρίστος Αλεξανδρίδης -- Αθήνα  : Θεμέλιο,  2001

907.2038 -- Καραγιαννόπουλος, Ιωάννης Ε. -- Εισαγωγή στην τεχνική της επιστημονικής ιστορικής εργασίας  Θεσσαλονίκη  : Βάνιας, 1993

909 -- Braudel, Fernand -- Γραμματική των πολιτισμών. Μετάφραση Άρης Αλεξάκης -- Αθήνα  : Μορφωτικό Ίδρυνα Εθνικής Τραπέζης, 2003

938 -- Mosse, Claude -- Ο πολίτης στην Αρχαία Ελλάδα  : γένεση και εξέλιξη της πολιτικής σκέψης και πράξης  Αθήνα  : Σάββαλας,  1996

938.28 -- Κρητική εστία . περίοδος Δ', τόμος 9. Ιστορική  Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρία Κρήτης -- Χανιά  : Ιστορική  Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρία Κρήτης, 2002

949.5 -- Diehl, Charles -- Πορτραίτα βυζαντινών. Μετάφραση Αλέξης Εμμανουήλ -- Αθήνα  : Ωκεανίδα, 2003

949.5 -- Αναστασιάδης, Γιώργος -- Πολιτική και συνταγματική ιστορία της Ελλάδας 1821-1941  Αθήνα Θεσσαλονίκη  : Σάκκουλα,  2001

949.5 -- Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. -- Πηγές της ιστορίας του νέου ελληνισμού  : (1669-1812)  Θεσσαλονίκη  : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1977

949.5 -- Βερέμης, Θάνος Μ., 1943- -- Ο στρατός στην ελληνική πολιτική  : από την ανεξαρτησία έως τη δημοκρατία  Αθήνα  : Κούριερ Εκδοτική,  2000

949.5 -- Καββαδίας, Γεώργιος Β. -- Επανάσταση και κοινωνική δυναμική  : 1821  Αθήνα Κομοτηνή  : Σάκκουλα, 1996

949.5 -- Στάικος, Κωνσταντίνος Σ. -- Ελληνικές εκδόσεις στα χρόνια του νεοελληνικού διαφωτισμού  : κατάλογος έκθεσης για το διεθνές συμπόσιο  : από το διαφωτισμό στις επαναστάσεις  : ο Ρήγας και ο κόσμος του   Αθήνα  : Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δέλφων, 1998

949.5092 -- Pantelic, Dusan -- Η εκτέλεση του Ρήγα. Μετάφραση από τα σερβοκροάτικα: Πασχαλίνα Σπυρούδη, εισαγωγικό σημείωμα: Ιωάννης Α. Παπαδριανός, επιμέλεια: Δημήτριος Καραμπερόπουλος -- Αθήνα  : Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης "Φερών - Βελεστίνου - Ρήγα", 2000

949.5092 -- Συνέδριο : "Φεραί - Βελεστίνο - Ρήγας" (2ο: 1992: Βελεστίνο) -- Υπέρεια . Τόμος δεύτερος , Πρακτικά Β' Συνεδρίου "Φεραί - Βελεστίνο - Ρήγας". Επιμέλεια Δημ. Καραμπερόπουλος - Ευάγγελος Κακαβογιάννης -- Αθήνα  : Αθαν. Σταμούλης  : Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης "Φερών - Βελεστίνου - Ρήγα", 1994

949.55 -- Λεοντσίνης, Γεώργιος Ν. -- Ζητήματα νεότερης ελληνικής ιστορίας και εκπαίδευσης  Αθήνα  : [χ.ό.],  1995

949.56 -- Μιχαηλίδης, Ιάκωβος; Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων -- Μετακινήσεις σλαβόφωνων πληθυσμών (1912-1930)  : ο πόλεμος των στατιστικών  Αθήνα  : Κριτική  : Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων,  2003

949.6 -- Το ελληνικό παράδοξο  : υπόσχεση και επίδοση. Επιμέλεια: Graham T. Allison και Καλυψώ Νικολαϊδη ; μετάφραση: Ελένη Μαχαιρά - Οντόνι, επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Ανδρέας Παππάς - Βίβιαν Πολίτου -- Αθήνα  : Παπαζήση, 1997

956.5 -- Κουτσουπιάς, Φώτιος Δ. -- Η πνευματική αναγέννηση του ποντιακού ελληνισμού  : εκκλησία, εκπαίδευση, άνθρωποι και πνευματική δράση στην επαρχία Χαλδίας του Πόντου κατά τον 19ο και 20ο αιώνα  = The spiritual regenaration of hellenism in Pontos  : church, education, people and spiritual action in the province of Chaldia in Pontos during the 19th and 20th century  Θεσσαλονίκη  : Ηρόδοτος,  2002

 

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΔΙΑ -- Οικονομίδης, Βασίλειος Δ. -- Το δεκτικό λεξιλόγιο παιδιών ηλικίας 5;5 - 6;5 ετών  Ρέθυμνο  : [χ.ό.], 2002

ΔΙΑ -- Παμουκτσόγλου, Αναστασία Ιορδ. -- Εννεάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση (1975-1990)  : μελέτη της εφαρμογής της εννεάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως προς την κινητικότητα των μαθητών σε σχέση με την κοινωνική, χωρική προέλευση και το φύλο τους  Αθήνα  : [χ.ό.], 1997

ΕΡΕ -- Γραμματάς, Θόδωρος Α., 1951- -- Έρευνα πεδίου θεατρικής αγωγής  : επεξεργασία ερωτηματολογίων, αποτελέσματα. Εισηγητής Γ. Σιγάλας -- Αθήνα  : [χ.ό.], 1997-1998

ΕΡΕ -- Μαγουλά, Θεοχαρούλα -- Τα οικονομικά μαθήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Ε.Λ.) . 1ος/2. Συνεργάστηκαν στο πλαίσιο "Άσκησης στο επάγγελμα" οι Τσάτη Ζαχαρούλα, Φρεγγίδου Ελισάβετ -- Αθήνα  : [χ.ό.], 2001

ΕΡΕ -- Μαγουλά, Θεοχαρούλα; Λειβαδά, Αλεξάνδρα -- Αγορά εργασίας και οικονομική εκπαίδευση. Συνεργάστηκαν στο πλαίσιο "Άσκησης στο επάγγελμα" οι Κεσίδη Αλεξάνδρα, Μελβάνι Αλέξανδρος, Παλαιστής Παναγιώτης -- Αθήνα  : [χ.ό.], 2001-2002

ΕΡΕ -- Σιγάλας, Γιώργος; Κακίση, Λ. -- Έρευνα πεδίου εικαστικών  : έρευνα για το μάθημα της εικαστικής αγωγής στην υποχρεωτική εκπαίδευση  Αθήνα  : [χ.ό.], 1997-1998