«Η ανάγνωση ενός βιβλίου μας αλλάζει για πάντα : επιστρέφοντας  από τους κόσμους  που  βιώσαμε κατά το ταξίδι ανάγνωσης,  φέρνουμε  νέες αντιλήψεις για τον περίγυρό μας και για τον εαυτό μας»

Από το «Theories of New Literacies»,  Leu κ.ά., 2004

Πλήθος Νέων Ηλεκτρονικών Περιοδικών στη διάθεσή σας:
Προστέθηκαν  Νέοι Εκδότες στην ΚΕΑΒ (Heal-Link)

   Στον κατάλογο των εκδοτών, που διαθέτουν ηλεκτρονικά περιοδικά online μέσω της σύνδεσής μας με την  Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΚΕΑΒ /HEAL-Link ), προστέθηκαν το 2003 και δέκα νέοι εκδότες:

  • Taylor and Francis
  • Blackwell
  • Wiley
  • Oxford University Press
  • Cambridge Journals Online
  • Institute of Physics
  • American Chemical Society
  • Association for Computing Machinery
  • Springer
  • Lipincott Williams & Wilkins
 
Συνολικά μέσω της
Heal-Link παρέχεται πρόσβαση σε περίπου 7.500 ηλεκτρονικά περιοδικά, που αφορούν σε όλους τους επιστημονικούς τομείς.


   Ειδικότερα, από το 2003 έχουμε πρόσβαση μέσω Heal Link  και στα ηλεκτρονικά περιοδικά πλήρους κειμένου της βάσης δεδομένων
Wilson Mega Text.   Η συνδρομή στη βάση δεδομένων  Wilson Education Journals Full Text έχει ενσωματωθεί στην online βάση (Mega

Στη βιβλιοθήκη υπάρχει κατάλογος όλων των τίτλων των περιοδικών της Heal-Link.
Επίσης συντάξαμε ειδικό τεύχος με τους τίτλους όλων των έντυπων και ηλεκτρονικών περιοδικών που αναφέρονται στην εκπαίδευση, κατά εκδότη και με χρονολογίες κάλυψης.  Το φυλλάδιο διατίθεται στη  βιβλιοθήκη ή μπορείτε να το διαβάσετε στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης στην ενότητα Βοήθεια και

Πώς μπαίνει κανείς στα ηλεκτρονικά περιοδικά της HEAL-Link;

       Για να μπούμε στη βάση της Κοινοπραξίας από οποιοδήποτε τερματικό του Π.Ι,   πληκτρολογούμε την ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.heal-link.gr/

ή τη διεύθυνση της βιβλιοθήκης

http://www.pi-schools.gr/library

και επιλέγουμε το εικονίδιο της HEAL-Link 

  Στη συνέχεια, επιλέγουμε Υπηρεσίες του Heal-link από την κεντρική σελίδα της, για να συνδεθούμε με τις σελίδες των εκδοτών, όπου μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση άρθρων. Σημειώνεται ότι η αναζήτηση μπορεί να γίνει  και από το σπίτι σας, αλλά η πρόσβαση στα άρθρα επιτρέπεται μόνο από τα τερματικά του Π.Ι.

Λεπτομερείς οδηγίες για τους τρόπους αναζήτησης υλικού και για την ανάκτηση των άρθρων από τα ηλεκτρονικά περιοδικά της   Heal-Link,  θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης, στην ενότητα Βοήθεια και Οδηγίες
Τα Ηλεκτρονικά Περιοδικά της ΗΕAL-Link: Οδηγίες για την Αναζήτηση και Ανάκτηση Άρθρων
Το φυλλάδιο αυτό διατίθεται σε έντυπη μορφή στη βιβλιοθήκη.

 

1 2 3