Θεματική Βιβλιογραφία:

Αλφαβητισμός με ειδική αναφορά στη γλώσσα

1/2004

 

1.      50 literacy activities for your kindergarten classroom -- 63 σ., 30 εκ. -- New York  : Scholastic, c1997 -- - -- Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική  -- Εγχειρίδια για τον δάσκαλο; Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 372.21

 

2.      Allen, JoBeth; Cary, Marilynn; Delgado, Lisa -- Exploring blue highways  : literacy reform, school change, and the creation of learning communities  / JoBeth Allen, Marilynn Cary, Lisa Delgado -- ix, 230 σ., 24 εκ. -- New York  : Teachers College Press, c1995 -- - -- Benton Elementary School (Nicholson, Ga.); South Jackson Elementary School (Jackson County, Ga.); Σχολικά προγράμματα βελτίωσης  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Φιλολογία  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Γλώσσα και γλώσσες  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 371.2009758145

 

3.      Bhola, H. S -- A sourcebook for literacy work  : perspective from the grassroots  / H.S. Bhola -- 200 σ.  : εικ., 24 εκ. -- London  : Jessica Kingsley Publishers Paris  : UNESCO Pub., c1994 -- - -- Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία; Αλφαβητισμός  -- Προγράμματα -- 302.2244

 

4.      Brisk, Maria Estela; Harrington, Margaret M. -- Literacy and bilingualism  : a handbook for all teachers  / Maria Estela Brisk, Margaret M. Harrington -- xiii, 168 σ., 24 εκ. -- New Jersey London  : Lawrence Erlbaum Associates, c2000 -- - -- Εκπαίδευση, Δίγλωσση -- 370.1175

 

5.      Cairney, Trevor H. -- Pathways to literacy  / Trevor H. Cairney -- xi, 212 σ.  : σχεδ/τα, 23 εκ. -- London New York  : Cassell, 1995 -- - -- Αλφαβητισμός; Αλφαβητισμός  -- Κοινωνικές απόψεις -- 379

 

6.      Cazden, Courtney -- Whole language plus  : essays on literacy in the United States and New Zealand  / Courtney B. Cazden...[et.al.] -- x, 317 σ.  : πίν., 24 εκ. -- New York London  : Teachers College Press, c1992 -- - -- Αλφαβητισμός  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Αλφαβητισμός  -- Νέα Ζηλανδία -- 302.2244

 

7.      Coles, Gerald -- Reading lessons  : the debate over literacy  / Gerald Coles -- 212 σ., 24 εκ. -- New York  : Hill and Wang , 1998 -- - -- Ανάγνωση  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Ανάγνωση, Ψυχολογία της; Ανάγνωση  -- Κοινωνικές απόψεις  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 428.4

 

8.      Contemporary perspectives in literacy in early childhood education  / edited by Olivia N. Saracho and Bernard Spodek -- xv, 188 σ., 24 εκ. -- Connecticut  : Information Age Publishing, c2002 -- - -- Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική -- 372.6

 

9.      Dyson, Anne Haas -- Social worlds of children learning to write in an urban primary school  / Anne Haas Dyson -- x, 263 σ.  : πίν. , 24 εκ. -- New York London  : Teachers College Press, c1993 -- - -- Εκπαίδευση του αστικού χώρου; Εκπαίδευση του αστικού χώρου  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Εκπαίδευση του αστικού χώρου  -- Κοινωνικές απόψεις  -- Περιπτωσιολογικές μελέτες; Κοινωνικοποίηση; Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 372.6

 

10.  Early intervention and culture  : preperation for literacy  : the interface between theory and practice  / edited by Lotty Eldering, Paul Leseman -- 352 σ., 22 εκ. -- [χ.τ.]  : Unesco Publishing. Netherlands National Commision for Unesco, c1993 -- - -- Αλφαβητισμός  -- Κοινωνικές απόψεις -- 302.2244

 

11.  Engaged reading  : processes, practices, and policy implications  / edited by John Guthrie and Donna E. Alvermann ; foreword by Kathryn H. Au -- xiii, 178 σ., 24 εκ. -- New York London  : Teachers College Press, c1999 -- - -- Ανάγνωση  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Σπουδαστές  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Κίνητρα (Ψυχολογία) στην εκπαίδευση -- 371.3

 

12.  Functional literacy  : theoretical issues and educational implications  / edited by Ludo Verhoeven -- vi, 493 σ., 24 εκ. -- Amsterdam Philadelphia  : John Benlamins Publishing Company, c1994 -- - -- Γλωσσολογία; Λειτουργισμός (Γλωσσολογία); Γλώσσα και γλώσσες  -- Σπουδή και διδασκαλία -- 302.2244

 

13.  Gee, James Paul -- Social linguistics and literacies  : ideology in discourses  / James Paul Gee -- xi, 218 σ., 25 εκ. -- London  : Taylor & Francis, 1996 -- - -- Κοινωνιογλωσσολογία; Αλφαβητισμός -- 306.44

 

14.  Gersten, Russell Monroe, 1947-; Jimenez, Robert T. -- Promoting learning for culturally and linguistically diverse students  : classroom applications from contemporary research  / Russell M. Gersten, Robert T. Jimenez -- xiv, 247 σ.  : εικ., χάρτ., 24 εκ. -- Belmont, CA  : Wadsworth Publishing Company, c1998 -- p -- Γλώσσα και γλώσσες  -- Σπουδή και διδασκαλία, Δευτεροβάθμια  -- Κοινωνικές απόψεις; Αλφαβητισμός  -- Κοινωνικές απόψεις; Πολυπολιτισμική εκπαίδευση -- 428.00712

 

15.  Halliday, M. A. K.; Martin, J. R. -- Writing science  : literacy and discursive power  / M.A.K. Halliday and J.R. Martin -- 283 σ., 24 εκ. -- London Washington  : Falmer Press, 1993 -- - -- Επιστημονική συγγραφή -- 808.0201

 

16.  Handbook of early childhood literacy  / edited by Nigel Hall, Joanne Larson and Jackie March -- xxi, 436 σ.  : σχ., 25 εκ. -- London Thousand Oaks New Delhi  : Sage, c2003 -- - -- Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική; Προσχολική αγωγή -- 372.21

 

17.  Handbook of literacy and technology  : transformations in a post-typographic world  / edited by David Reinking ... [κ.ά] -- xxx, 379 σ., 27 εκ. -- Mahwah, N.J. London  : Lawrence Erlbaum Associates, 1998 -- - -- Ανάγνωση  -- Διδασκαλία με τη βοήθεια του υπολογιστή  -- Συνέδρια; Αγγλική γλώσσα  -- Διδασκαλία με τη βοήθεια του υπολογιστή  -- Συνέδρια; Εκπαιδευτική τεχνολογία  -- Συνέδρια -- 371.33

 

18.  International Bureau of Education -- International yearbook of education . Volume 43 , Literacy  : developing the future  / International Bureau of Education ; prepared for the International Bureau of Education by Daniel A. Wagner -- 146 σ., 24 εκ. -- Paris  : Unesco, 1992 -- - -- Αλφαβητισμός -- 379.24

 

19.  International Reading Association -- Journal of adolescent and adult literacy [Περιοδικό]  : a journal from the International Reading Association -- Australia  : International Reading Association, 1995- -- -

 

20.  Johnson, Paul -- Φτιάχνω το δικό μου βιβλίο  : πρακτικός οδηγός της τέχνης του βιβλίου για ν'αγαπήσει το παιδί την ανάγνωση  / Πολ Τζόνσον ; μετάφραση Γιάννα Σκαρβέλη -- 124 σ.  : σχέδια, 19 εκ. -- Αθήνα  : Οδυσσέας, 1997 -- - -- Βιβλιοδεσία  -- Βιβλία για παιδιά -- 686.3

 

21.  Language, communication, & education  / a reader edited by Barbara M. Mayor and A. K. Rugh at the Open University -- 465 σ.  : πίν., 22 εκ. -- London Sydney  : Croom Helm, c1987 -- - -- Γλώσσα και γλώσσες; Κοινωνιογλωσσολογία; Αλφαβητισμός -- 410

 

22.  Lawrence, Mary S. -- Writing as a thinking process  / Mary S. Lawrence -- xvi, 251 σ.  : εικ., χάρτ., 28 εκ. -- Michigan  : University of Michigan Press, c1996 -- - -- Αλφαβητισμός; Γραφή  -- Έρευνα; Γραφή  -- Ψυχολογικές απόψεις -- 418.4

 

23.  Lindfors, Judith Wells -- Children's inquiry  : using language to make sense of the world  / Judith Wells Lindfors -- xiv, 274 σ., 22 εκ. -- New York  : Teachers College Press Urbana  : National Council of Teachers of English, c1999 -- - -- Επικοινωνία στην εκπαίδευση; Λεκτική επικοινωνία στο σχολείο; Παιδιά  -- Γλώσσα -- 306.44

 

24.  Literacy in school and society  : multidisciplinary perspectives ; edited by Elisabetta Zuanelli Sonino -- xix, 291 σ.  : πίν., εικ., χαρ., 23 εκ. -- New York London  : Plenum Press, c1989 -- - -- Διγλωσσία; Γραφή και ανάγνωση; Γλωσσική πολιτική; Γλώσσα και εκπαίδευση; Κοινωνιογλωσσολογία -- 371.97

 

25.  Literacy, society and schooling  : a reader  / edited by Suzanne de Castell, Allan Luke, Kieran Egan -- 336 σ., 24 εκ. -- Cambridge  : Cambridge University Press, 1989 -- - -- Αλφαβητισμός  -- Κοινωνικές απόψεις  -- Συνέδρια; Αλφαβητισμός  -- Συνέδρια -- 302.2

 

26.  Loertscher, David V.; Woolls, Blanche -- Information literacy  : a review of the research  : a guide for practitioners and researchers  / David V. Loertscher, Blanche Woolls -- iv, 126 σ., 30 εκ. -- California  : Hi Willow Research and Publishing, c1999 -- - -- Πληροφορητικός γραμματισμός; Βιβλιοθήκες, Σχολικές  -- Πρότυπα -- 025.5678

 

27.  Manzo, Anthony V.; Manzo, Ula C.; McKenna, Michael C. -- Informal reading-thinking inventory  : an informal reading inventory (IRI) with options for assessing additional elements of higher-order literacy  / Anthony V. Manzo, Ula C. Manzo, Michael C. McKenna -- vi, 217 σ.  : πίν., 28 εκ. -- Fort Worth London  : Harcourt Brace College Publishers, c1995 -- - -- Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια; Ανάγνωση  -- Δοκιμασία ικανότητας -- 372.4

 

28.  McKay, Sandra Lee -- Agendas for second language literacy  / Sandra Lee McKay -- xvii, 151 σ., 23 εκ. -- Cambridge [England] New York, NY, USA  : Cambridge University Press, 1993 -- p -- Γλώσσα και γλώσσες  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Μεθοδολογία; Αλφαβητισμός; Δεύτερη γλώσσα, Απόκτησή της -- 418.4

 

29.  McQuillan, Jeff -- The literacy crisis  : false claims, real solutions  / Jeaf McQuillan -- 115 σ., 24 εκ. -- Portsmouth, U.S.A.  : Heinemann, c1998 -- - -- Γλωσσολογία, Εφαρμοσμένη -- 428

 

30.  Multiliteracies  : literacy learning and the design of social futures  / edited by Bill Cope and Mary Kalantzis for the New London Group -- xi, 350 σ., 24 εκ. -- London New York  : Routledge, 2000 -- - -- Αλφαβητισμός; Πολυπολιτισμικότητα; Αγγλική γλώσσα  -- Σπουδή και διδασκαλία -- 302.2244

 

31.  Ong, Walter J. -- Προφορικότητα και εγγραματοσύνη  : η εκτεχνολόγηση του λόγου  / Walter J. Ong ; μετάφραση Κώστας Χατζηκυριάκου ; επιμέλεια Θεόδωρος Παραδέλλης -- xl, 288 σ., 21 εκ. -- Ηράκλειο  : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1997 -- - -- Γλωσσολογία -- 410

 

32.  Paul, Peter V. -- Literacy and deafness  : the development of reading, writing and literate thought  / Peter V. Paul -- 358 σ., 24 εκ. -- Boston  : Allyn and Bacon, 1998 -- - -- Κωφοί  -- Εκπαίδευση; Ανάγνωση; Αλφαβητισμός; Αγγλική γλώσσα  -- Σπουδή και διδασκαλία; Ειδική αγωγή -- 371.912

 

33.  Pressley, Michael -- Reading instruction that works  : the case for balanced teaching  / Michael Pressley -- 298 σ., 24 εκ -- New York London  : Guilford Press, c1998 -- - -- Ανάγνωση; Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες; Αλφαβητισμός -- 372.41  (21)

 

34.  Purcell - Gates, Victoria -- Other people's words  : the cycle of low literacy  / Victoria Purcell-Gates -- 242 σ., 24 εκ. -- Cambridge, Mass London  : Harvard University Press, 1997 -- - -- Αλφαβητισμός  -- Κοινωνικές απόψεις  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Ανθρωπολογία, Εκπαιδευτική  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 302.2440974

 

35.  Rassekh, Shapour -- Perspectives on literacy  : a selected world bibliography  / prepared for the International Bureau of Education by Shapour Rassekh -- 300 σ., 21 εκ. -- Paris  : Unesco Lebanon  : Librairie Du Liban, 1991 -- - -- Αλφαβητισμός  -- Βιβλιογραφία -- 016.3022244

 

36.  Readence, John E.; Bean, Thomas W.; Baldwin, R. Scott -- Content area literacy  : an integrated approach  / John E. Readence, Thomas W. Bean, R. Scott Baldwin -- xi, 28 εκ., 30 εκ. -- Dubuque  : Kendall/Hunt, c1998 -- - -- Αλφαβητισμός; Διδασκαλία με τη βοήθεια του υπολογιστή; Διδακτική -- 379.24

 

37.  Reading for meaning  : fostering comprehension in the middle grades  / edited by Barbara M. Taylor, Michael F. Graves & Paul Van Den Broek -- x, 206 σ., 24 εκ. -- Newark  : International Reading Association New York London  : Teachers College Press, c2000 -- - -- Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Λόγοι, δοκίμια, διαλέξεις -- 372.4

 

38.  Reconceptualizing literacy in the new age of multiculturalism and pluralism  / edited by Patricia Ruggiano Schmidt, Peter B. Mosenthal -- xxix, 433 σ., 24 εκ. -- Connecticut  : Information Age Publishing, c2001 -- - -- Πολυπολιτισμικότητα; Πλουραλισμός (Κοινωνικές επιστήμες) -- 306.446

 

39.  Responsive evaluation  : making valid judgments about student literacy  / edited by Brian Cambourne and Jan Turbill -- ix, 166 σ., 28 εκ. -- Portsmouth  : Heinemann, 1994 -- - -- Εκπαίδευση  -- Εξετάσεις και βαθμολόγηση  -- Αυστραλία; Αγγλική γλώσσα  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια  -- Αυστραλία; Αγγλική γλώσσα  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Δοκιμασία ικανότητας  -- Αυστραλία; Αλφαβητισμός  -- Αξιολόγηση  -- Αυστραλία -- 372.6

 

40.  Riley, Jeni -- The teaching of reading  : the development of literacy in the early years of school  / Jeni Riley -- xvii, 132 σ.  : εικ., πίν., 24 εκ. -- London  : Paul Chapman Publishing, 2002 -- - -- Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική -- 372.41

 

41.  Situated literacies  : reading and writing in context  / edited by David Barton, Mary Hamilton and Roz Ivanic -- xv, 222 σ., 24 εκ. -- London New York  : Routledge, 2003 -- - -- Αλφαβητισμός  -- Κοινωνικές απόψεις; Ανάλυση λόγου -- 302.2244

 

42.  Sociocultural approaches to language and literacy  : an interactionist perspective  / edited by Vera John - Steiner, Carolyn P. Panofsky, Larry W. Smith -- vii, 402 σ.  : πίν., 24 εκ. -- New York  : Cambridge University Press, 1994 -- - -- Γλώσσα και γλώσσες  -- Κοινωνικές απόψεις; Γλώσσα και πολιτισμός; Λογοτεχνία  -- Πολιτιστικές απόψεις; Λογοτεχνία  -- Κοινωνικές απόψεις -- 401.9

 

43.  The first R  : every child's right to read  / Michael F. Graves, Paul van den Broek, Barbara M. Taylor, editors -- xix, 296 σ.  : σχ., 23 εκ. -- New York  : Teachers College Press  : International Reading Association, c1996 -- - -- Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία; Παιδιά  -- Γλώσσα; Κατανόηση (Μάθηση) -- 372.41

 

44.  The powers of literacy  : a genre approach to teaching writing  / Edited by Bill Cope and Mary Kalantzis ; [foreward by Courtney Cazden] -- x, 286 σ., 24 εκ. -- Pittsburgh, Pa.  : Pittsburgh University Press, 1993 -- - -- Αγγλική γλώσσα  -- Εκθέσεις ιδεών και ασκήσεις; Τεχνική γραφή  -- Σπουδή και διδασκαλία -- 808.042071

 

45.  The social uses of literacy  : theory and practice on contemporary South Africa  / edited by Mastin Prinsloo and Mignonne Breier -- vi, 279 σ., 22 εκ. -- Cape Town  : Sached Books Amsterdam  : John Benjamins Publishing Company, c1996 -- - -- Αλφαβητισμός  -- Κοινωνικές απόψεις -- 302.2244

 

46.  Thomas, Rosalind -- Γραπτός και προφορικός λόγος στην Αρχαία Ελλάδα  / Rosalind Thomas ; μετάφραση Δημήτρης Κυρτάτας -- 244 σ., 24 εκ. -- Ηράκλειο  : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1997 -- - -- Προφορική έκφραση (Επικοινωνία)  -- Ελλάς, Αρχαία; Γραπτή έκφραση (Επικοινωνία)  -- Ελλάς, Αρχαία -- 302.2244

 

47.  Transformations in language and learning  : perspectives on multiliteracies  / Edited by Mary Kalantzis and Bill Cope -- 152 σ., 21 εκ. -- Australia  : Common Ground, 2001 -- - -- Πολυπολιτισμικότητα  -- Συνέδρια; Αγγλική γλώσσα  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Συνέδρια; Αλφαβητισμός  -- Συνέδρια -- 302.2244

 

48.  Unesco. Principal Regional Office for Asia and the Pacific -- APPEAL training materials for literacy personnel (ATLP) . Volume 4 , Manual for supervisors - resource development and training procedures  / Unesco. Principal Regional Office for Asia and the Pacific -- 151 σ.  : πίν., 24 εκ. -- Bangkok  : Unesco. Principal Regional Office for Asia and the Pacific, 1988 -- - -- Αλφαβητισμός  -- Προγράμματα  -- Μεθοδολογία -- 374.0124

 

49.  Vacca, Richard T.; Vacca, Jo Anne L. -- Content area reading  : literacy and learning across the curriculum  / Richard T. Vacca, Jo Anne L. Vacca -- xxii, 549 σ., 24 εκ. -- New York  : Longman, c1999 -- - -- Αγγλική γλώσσα  -- Ανάγνωση -- 428.43

 

50.  Valencia, Sheila W. -- Literacy portfolios in action  / Sheila W. Valencia -- vii, 344 σ., 24 εκ -- Fort Worth London  : Harcourt Brace, c1998 -- p -- Αλφαβητισμός  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

 

51.  Wilson, Catherine -- Telling a different story  : teaching and literacy in an urban preschool  / Catherine Wilson ; foreword by Stacie G. Goffin -- xiv, 105 σ., 22 εκ. -- New York London  : Teachers College Press, c2000 -- - -- Εκπαίδευση του αστικού χώρου  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  -- Περιπτωσιολογικές μελέτες; Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 370.91732

 

52.  Wolfendale, Sheila, 1939-, (Επιμελητής Έκδοσης); Topping, Keith J., (Επιμελητής Έκδοσης) -- Family involvement in literacy  : effective partnerships in education  / edited by Sheila Wolfendale and Keith Topping -- x, 196 σ., 25 εκ. -- London New York  : Cassell, 1996 -- - -- Αλφαβητισμός  -- Προγράμματα; Αλφαβητισμός; Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Γονική συμμετοχή; Σπίτι και σχολείο -- 379.24

 

53.  Wragg, Edward C. -- Improving literacy in the primary school  / E.C. Wragg ... [et. al.] -- xi, 290 σ., 24 εκ. -- London New York  : Routledge, 1998 -- - -- Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια; Αλφαβητισμός  -- Μεγάλη Βρετανία -- 372.4

 

54.  Ευρωπαϊκό Συνέδριο : "Η αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού στις χώρες - μέλη της ΕΟΚ σήμερα" (1ο : 1987 Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 16-18 Σεπτεμβρίου); Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τομέας Εκπαίδευσης -- Η αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού στις χώρες - μέλη της ΕΟΚ σήμερα  / Υπουργείο Παιδείας. Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τομέας Εκπαίδευσης -- 160 σ., 24 εκ. -- Αθήνα  : Υπουργείο Πολιτισμού. Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, 1987 -- - -- Αλφαβητισμός  -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της; Αναλφαβητισμός  -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της; Εκπαίδευση ενηλίκων  -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της -- 370.113

 

55.  Πανελλήνια έρευνα για τον αναλφαβητισμό -- 46 σ.  : εικ., 28 εκ. -- Αθήνα  : Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, 1998 -- - -- Αλφαβητισμός  -- Ελλάς  -- Έρευνα -- 302.2244

 

56.  Πανελλήνιο Συνέδριο : "Αλφαβητισμός και Διδασκαλία της Μητρικής Γλώσσας" (1990 : Ανάβυσσος Αττικής, 23-24 Νοεμβρίου) -- "Αλφαβητισμός και διδασκαλία της μητρικής γλώσσας"  : πανελλήνιο συνέδριο  : 1990, διεθνές έτος αλφαβητισμού  / Υπουργείο Παιδείας. Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης -- 212 σ.  : πίν., 23 εκ. -- Αθήνα  : Υπουργείο Παιδείας. Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, 1992 -- - -- Αναλφαβητισμός  -- Συνέδρια; Αλφαβητισμός  -- Συνέδρια -- 370.113