Θεματική Βιβλιογραφία:

Ανάγνωση - γραφή

1/2004

 

1.      50 literacy activities for your kindergarten classroom -- 63 σ., 30 εκ. -- New York  : Scholastic, c1997 -- - -- Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική  -- Εγχειρίδια για τον δάσκαλο; Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 372.21

 

2.      Adams, Marilyn Jager -- Beginning to read  : thinking and learning about print  / Marilyn Jager Adams -- x, 494 σ., 24 εκ. -- Cambridge, Mass. London  : MIT Press, c1990 -- p -- Ανάγνωση -- 372.4

 

3.      Adler, Mortimer J.; Doren, Charles Van -- Πως να διαβάζετε ένα βιβλίο  / Μόρτιμερ Τζ. Άντλερ, Τσαρλς Βαν Ντόρεν ; μετάφραση Δημοσθένης Αυγερινός -- 377 σ., 25 εκ. -- Αθήνα  : Πατάκης, 1998 -- - -- Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Μεθοδολογία -- 028.9

 

4.      Ammon, Bette DeBruyne; Sherman, Gale W. -- Worth a thousand words  : an annotated guide to picture books for older readers  / Bette D. Ammon and Gale W. Sherman -- xv, 210 σ., 28 εκ. -- Englewood, Colo.  : Libraries Unlimited, 1996 -- - -- Εικονογραφημένα βιβλία, Παιδικά  -- Βιβλιογραφία; Βιβλία και ανάγνωση για παιδιά  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  -- Βιβλιογραφία -- 011.62

 

5.      Assessing reading  : international perspectives on reading assessment . 1 , Theory and practice  / edited by Colin Harrison and Terry Salinger -- xiii, 210 σ., 24 εκ. -- London New York  : Routledge, 1998 -- - -- Ανάγνωση  -- Δοκιμασία ικανότητας; Σχολική επίδοση  -- Μετρήσεις -- 372.4

 

6.      Assessing reading  : international perspectives on reading assessment . 2 , Changing practise in classrooms  / edited by Martin Coles and Rhonda Jenkins -- xiii, 183 σ.  : πίν., 24 εκ. -- London New York  : Routledge, 1998 -- - -- Ανάγνωση  -- Δοκιμασία ικανότητας; Σχολική επίδοση  -- Μετρήσεις -- 372.4

 

7.      Barr, Rebecca; Johnson, B. -- Teaching reading and writing in elementary classrooms  / Rebecca Barr, Barbara Johnson -- xiii, 617 σ.  : εικ., 23 εκ. -- New York  : Longman, c1997 -- - -- Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια  -- Μεθοδολογία -- 372.623

 

8.      Bhola, H. S -- A sourcebook for literacy work  : perspective from the grassroots  / H.S. Bhola -- 200 σ.  : εικ., 24 εκ. -- London  : Jessica Kingsley Publishers Paris  : UNESCO Pub., c1994 -- - -- Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία; Αλφαβητισμός  -- Προγράμματα -- 302.2244

 

9.      Birkerts, Sven -- Οι ελεγείες του Γουτεμβέργιου  : η μοίρα της ανάγνωσης στην ηλεκτρονική εποχή  / Σβεν Μπίρκερτς ; μετάφραση Λίλυ Εξαρχοπούλου -- 255 σ., 24 εκ. -- Αθήνα  : Καστανιώτης, c1997 -- - -- Πολιτισμός, Σύγχρονος; Ανάγνωση -- 028.9

 

10.  Bissex, Glenda L. -- Gnys at wrk  : a child learns to write and read  / Glenda L. Bissex -- xii, 223 σ.  : εικ., 24 εκ. -- Cambridge, Mass. London  : Harvard University Press, c1980 -- - -- Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική  -- Μεθοδολογία -- 372.4

 

11.  Blanck, Horst -- Το βιβλίο στην αρχαιότητα  / Horst Blanck ; μετάφραση Δ. Γ. Γεωργοβασίλης, M. Pfreimter -- 336 σ.  : εικ., 22 εκ. -- Αθήνα  : Παπαδήμας, 1994 -- - -- Βιβλία και ανάγνωση  -- Ιστορία, Αρχαία -- 028.9

 

12.  Browne, Ann -- A practical guide to teaching reading in the early years  / Ann Browne -- viii, 184 σ., 24 εκ. -- London  : Paul Chapman Publishing, 2002 -- - -- Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική  -- Μεγάλη Βρετανία; Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια  -- Μεγάλη Βρετανία -- 372.410941

 

13.  Bryant, Peter, 1937-; Bradley, Lynette, 1936- -- Children's reading problems  : psychology and education  / Peter Bryant and Lynette Bradley -- viii, 166 σ., 23 εκ. -- Oxford Cambridge, USA  : Blackwell, c1985 -- - -- Ανάγνωση, Δυσκολίες στην; Ανάγνωση  -- Δοκιμασία ικανότητας -- 372.43

 

14.  Burns, Paul Clay, 1923-; Roe, Betty D. -- Teaching reading in today's elementary schools  / Paul C. Burns, Betty D. Roe -- xvi, 548 σ.  : εικ., 24 εκ. -- Chicago  : Rand McNally College, c1976 -- - -- Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια -- 372.47

 

15.  Chadwick, John -- The decipherment of linear B  / by John Chadwick -- σ. x, 164 σ.  : εικ., 22 εκ. -- Cambridge  : Cambridge at the University Press, 1979 -- - -- Γραμμική γραφή Β' -- 487.1

 

16.  Chall, Jeanne Sternlicht, 1921- -- Learning to read  : the great debate  / Jeanne S. Chall -- [40], 376 σ.  : εικ., 25 εκ. -- Fort Worth  : Harcourt Brace College Publishers, c1996 -- - -- Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Μεθοδολογία -- 372.623

 

17.  Chartier, Roger, 1945-; Paire, Alain -- Pratiques de la lecture  / sous la direction de Roger Chartier et a l'initiative d'Alain Paire -- 334 σ., 19 εκ. -- Marseille  : Payot & Rivages, 1993 -- - -- Βιβλία και ανάγνωση  -- Ιστορία  -- Γαλλία; Βιβλία και ανάγνωση -- 028.90944

 

18.  Children's books and their creators  / Anita Silvey, editor -- 720 σ., 24 εκ. -- Boston New York  : Houghton Mifflin, 1995 -- - -- Βιβλία και ανάγνωση για παιδιά  -- Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά -- 808.899282

 

19.  Cohle, Diane M.; Towle, Wendy -- Connecting reading and writing in the intermediate grades  : a workshop approach  / Diane M. Cohle, Wendy Towle -- 75 σ., 26 εκ. -- Delaware  : International Reading Association, 2001 -- - -- Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια; Ομάδες εργασίας στην εκπαίδευση -- 372.6

 

20.  Coles, Gerald -- Reading lessons  : the debate over literacy  / Gerald Coles -- 212 σ., 24 εκ. -- New York  : Hill and Wang , 1998 -- - -- Ανάγνωση  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Ανάγνωση, Ψυχολογία της; Ανάγνωση  -- Κοινωνικές απόψεις  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 428.4

 

21.  Committee on the Prevention of Reading Difficulties in Young Children; National Research Council (U.S.); Commission on Behavioral and Social Sciences and Education -- Preventing reading difficulties in young children  / Committee on the Prevention of Reading Difficulties in Young Children, Commission on Behavioral and Social Sciences and Education, National Research Council ; Catherine E. Snow, M. Susan Burns, and Peg Griffin, editors -- xiv, 432 σ., 24 εκ. -- Washington  : National Academy Press, 1998 -- - -- Ανάγνωση, Δυσκολίες στην; Ανάγνωση  -- Ενισχυτική διδασκαλία -- 372.4

 

22.  Contemporary perspectives in literacy in early childhood education  / edited by Olivia N. Saracho and Bernard Spodek -- xv, 188 σ., 24 εκ. -- Connecticut  : Information Age Publishing, c2002 -- - -- Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική -- 372.6

 

23.  Coulmas, Florian -- Writing systems  : an introduction to their lingustic analysis  / Florian Coulmas -- xix, 270 σ.  : πίν., σχ., 23 εκ. -- Cambridge  : Cambridge University Press, c2003 -- - -- Γραφή; Γλώσσα και γλώσσες  -- Ορθογραφία και συλλαβισμός -- 411

 

24.  Crowder, Robert G.; Wagner, Richard K. -- The psychology of reading  : an introduction  / Robert G. Crowder, Richard K. Wagner -- 266 σ., 21 εκ. -- New York  : Oxford University Press, 1992 -- - -- Ανάγνωση, Ψυχολογία της -- 418.4

 

25.  Culturally balanced assessment of reading [c-bar]  : a European project  / Gerard Bonnet ... [et al.] -- 84 σ.  : πίν., 29 εκ. -- [χ.τ.]  : European Network of Policy Makers for the Evaluation of Education Systems, 2003 -- - -- Ανάγνωση  -- Αξιολόγηση  -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της -- 372.48

 

26.  Curto, Lluis Manuny; Morillo, Maribel Ministral; Teixido, Manuel Miralles -- Γραφή και ανάγνωση  : βοηθήματα για τη διδασκαλία και την εκμάθηση του γραπτού λόγου σε παιδιά ηλικίας τριών έως οκτώ ετών . Ι , Πως μαθαίνουν τα παιδιά γραφή και ανάγνωση  / Lluis Maruny Curto, Maribel Ministral Morillo, Manuel Miralles Teixido ; μετάφραση Μελίνα Παναγιωτίδου ; επιστημονική ευθύνη και συντονισμός Τζέλα Βαρνάβα - Σκούρα -- 110 σ.  : εικ., 29 εκ. -- Αθήνα  : Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων Θεσσαλονίκη  : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κέντρο Καινοτομικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Πιλοτικά Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, 1998 -- - -- Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική  -- Μεθοδολογία; Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια  -- Μεθοδολογία; Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική  -- Μεθοδολογία; Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια  -- Μεθοδολογία -- 372.623

 

27.  Curto, Lluis Manuny; Morillo, Maribel Ministral; Teixido, Manuel Miralles -- Γραφή και ανάγνωση  : βοηθήματα για τη διδασκαλία και την εκμάθηση του γραπτού λόγου σε παιδιά ηλικίας τριών έως οκτώ ετών . ΙΙ , Τρόπος διδασκαλίας της γραφής και της ανάγνωσης  / Lluis Maruny Curto, Maribel Ministral Morillo, Manuel Miralles Teixido ; μετάφραση Μελίνα Παναγιωτίδου ; επιστημονική ευθύνη και συντονισμός Τζέλα Βαρνάβα - Σκούρα -- 202 σ.  : εικ., 29 εκ. -- Αθήνα  : Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων Θεσσαλονίκη  : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κέντρο Καινοτομικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Πιλοτικά Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, 1998 -- - -- Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική  -- Μεθοδολογία; Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια  -- Μεθοδολογία; Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική  -- Μεθοδολογία; Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια  -- Μεθοδολογία -- 372.623

 

28.  Curto, Lluis Manuny; Morillo, Maribel Ministral; Teixido, Manuel Miralles -- Γραφή και ανάγνωση  : βοηθήματα για τη διδασκαλία και την εκμάθηση του γραπτού λόγου σε παιδιά ηλικίας τριών έως οκτώ ετών . ΙΙΙ , Δραστηριότητες και βοηθήματα για την τάξη  / Lluis Maruny Curto, Maribel Ministral Morillo, Manuel Miralles Teixido ; μετάφραση Μελίνα Παναγιωτίδου ; επιστημονική ευθύνη και συντονισμός Τζέλα Βαρνάβα - Σκούρα -- 284 σ.  : εικ., 29 εκ. -- Αθήνα  : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων Θεσσαλονίκη  : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κέντρο Καινοτομικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Πιλοτικά Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, 1998 -- - -- Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική  -- Μεθοδολογία; Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια  -- Μεθοδολογία; Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική  -- Μεθοδολογία; Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια  -- Μεθοδολογία -- 372.623

 

29.  Day, Frances Ann -- Multicultural voices in contemporary literature  : a resource for teachers  / Frances Ann Day -- v, 282 σ.  : εικ., 26 εκ. -- Portsmouth, U.S.A.  : Heinemann, c1999 -- - -- Παιδική λογοτεχνία, Αμερικάνικη  -- Μειονοτικοί συγγραφείς  -- Σπουδή και διδασκαλία; Φυλετικές ομάδες στην λογοτεχνία  -- Σπουδή και διδασκαλία; Βιβλία και ανάγνωση για παιδιά  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 810.99282

 

30.  Dechant, Emerald V.; Smith, Henry Peter, 1910- -- Psychology in teaching reading  / Emerald V. Dechant, Henry P. Smith -- x, 436 σ.  : εικ., 24 εκ. -- Englewood Cliffs  : Prentice-Hall, c1977 -- - -- Ανάγνωση, Ψυχολογία της -- 371.3

 

31.  Dyson, Anne Haas -- Social worlds of children learning to write in an urban primary school  / Anne Haas Dyson -- x, 263 σ.  : πίν. , 24 εκ. -- New York London  : Teachers College Press, c1993 -- - -- Εκπαίδευση του αστικού χώρου; Εκπαίδευση του αστικού χώρου  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Εκπαίδευση του αστικού χώρου  -- Κοινωνικές απόψεις  -- Περιπτωσιολογικές μελέτες; Κοινωνικοποίηση; Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 372.6

 

32.  EMME Interactive; Lascaux -- Σωκράτης  : 102 δραστηριότητες για ανάγνωση, γραφή και αριθμητική, 4-8 ετών [Πολυμέσα]  / Emme, Lascaux -- 2 cd -- Αθήνα  : Media, 1998 -- - -- Προσχολική αγωγή  -- Πολυμέσα; Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια  -- Πολυμέσα

 

33.  Engaged reading  : processes, practices, and policy implications  / edited by John Guthrie and Donna E. Alvermann ; foreword by Kathryn H. Au -- xiii, 178 σ., 24 εκ. -- New York London  : Teachers College Press, c1999 -- - -- Ανάγνωση  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Σπουδαστές  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Κίνητρα (Ψυχολογία) στην εκπαίδευση -- 371.3

 

34.  Ferreiro, Emilia -- L'ecriture avant la lettre  / Emilia Ferreiro ; preface de Jean Hebrard -- 253 σ., 22 εκ. -- Paris  : Hachette Education, c2000 -- - -- Γραφή -- 411

 

35.  Fiderer, Adele -- 25 mini - lessons for teaching writing  : quick lessons that help students become effective writers  / by Adele Fiderer -- 96 σ., 30 εκ. -- New York  : Scholastic, c1997 -- - -- Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια; Αγγλική γλώσσα  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια -- 372.6

 

36.  Fijalkow, Jacques; Τάνταρος, Σπυρίδων Γ., (Επιμελητής Έκδοσης) -- Κακοί αναγνώστες  : γιατί;  / Jacques Fijalkow ; εισαγωγή - επιμέλεια Σπύρος Τάνταρος -- 296 σ., 24 εκ. -- Αθήνα  : Ελληνικά Γράμματα, 1998 -- - -- Ανάγνωση, Ψυχολογία της; Ανάγνωση, Δυσκολίες στην  -- Ψυχολογικές απόψεις -- 372.47

 

37.  Florovsky, Georges, 1893-1979 -- Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσις  / Γεωργίου Φλορόφσκυ ; μετάφρασις Δημητρίου Γ. Τσάμη -- 177 σ., 20 εκ. -- Θεσσαλονίκη  : Πουρναράς, Π., 1991 -- - -- Χριστιανισμός; Βίβλος; Θεολογία -- 230.041

 

38.  Frank, Marjorie -- Complete writing lessons  : for the middle grades  / by Marjorie Frank ; illustrated by Kathleen Bullock -- 127 σ., 30 εκ. -- Tennessee  : Incentive, c1987 -- - -- Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια; Αγγλική γλώσσα  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια -- 372.6

 

39.  Frank, Marjorie -- Complete writing lessons  : for the primary grades  / by Marjorie Frank ; illustrated by Kathleen Bullock -- 127 σ., 30 εκ. -- Tennessee  : Incentive, c1987 -- - -- Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια; Αγγλική γλώσσα  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια -- 372.6

 

40.  Fredericks, Anthony D. -- The integrated curriculum  : books for reluctant readers, grades 2-5  / Anthony D. Fredericks ; illustrated by Anthony Allan Stoner -- xiii, 189 σ.  : εικ., 28 εκ. -- Englewood, Colo.  : Teacher Ideas Press, 1998 -- - -- Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια  -- Μεθοδολογία -- 372.41

 

41.  Fredericks, Anthony D. -- The librarian's complete guide to involving parents through children's literature  : grades K-6  / Anthony D. Fredericks ; illustrated by Phyllis Disher Fredericks -- xxi, 137 σ.  : εικ., 28 εκ. -- Englewood  : Libraries Unlimited, 1997 -- - -- Βιβλία και ανάγνωση για παιδιά  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Γονική συμμετοχή; Παιδική λογοτεχνία  -- Προβλήματα, ασκήσεις κλπ.; Προγράμματα δράσης στην εκπαίδευση -- 028.5344

 

42.  Gibson, Eleanor Jack, 1910-; Levin, Harry, 1925- -- The psychology of reading  / [by] Eleanor J. Gibson and Harry Levin -- xii, 630 σ.  : εικ., 23 εκ. -- Cambridge  : MIT Press, 1980 -- - -- Ανάγνωση, Ψυχολογία της -- 418.4

 

43.  Gillespie, John T., 1928-; Folcarelli, Ralph J. -- Guides to collection development for children and young adults  / John T. Gillespie, Ralph J. Folcarelli -- x, 191 σ., 26 εκ. -- Englewood, Colo.  : Libraries Unlimited, 1998 -- - -- Βιβλία και ανάγνωση για παιδιά  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  -- Βιβλιογραφία; Βιβλιογραφία  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 016.808

 

44.  Goody, Jack -- Η λογική της γραφής και η οργάνωση της κοινωνίας  / Jack Goody ; μετάφραση από τα αγγλικά Νάσια Ποταμιάνου ; επιμέλεια Νίκος Κούρκουλος -- 314 σ., 20 εκ. -- Αθήνα  : Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, c2001 -- - -- Γραφή και ανάγνωση  -- Κοινωνικές απόψεις; Κοινωνιογλωσσολογία -- 306.43

 

45.  Graves, Donald H -- A fresh look at writing  / Donald H. Graves -- xxi, 408 σ.  : εικ., 24 εκ. -- Portsmouth, N.H.  : Heinemann Toronto, Canada  : Irwin Pub., c1994 -- p -- Δημιουργική γραφή στην στοιχειώδη εκπαίδευση -- 372.623044

 

46.  Gunning, Thomas G. -- Assessing and correcting reading and writing difficulties  / Thomas G. Gunning -- xxiv, 565 σ., 25 εκ. -- Boston London  : Allyn and Bacon, c1998 -- - -- Ανάγνωση, Δυσκολίες στην  -- Αξιολόγηση; Ανάγνωση  -- Δοκιμασία ικανότητας; Ανάγνωση  -- Ενισχυτική διδασκαλία; Αγγλική γλώσσα  -- Εκθέσεις ιδεών και ασκήσεις  -- Σπουδή και διδασκαλία -- 372.43

 

47.  Handbook of early childhood literacy  / edited by Nigel Hall, Joanne Larson and Jackie March -- xxi, 436 σ.  : σχ., 25 εκ. -- London Thousand Oaks New Delhi  : Sage, c2003 -- - -- Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική; Προσχολική αγωγή -- 372.21

 

48.  Handbook of literacy and technology  : transformations in a post-typographic world  / edited by David Reinking ... [κ.ά] -- xxx, 379 σ., 27 εκ. -- Mahwah, N.J. London  : Lawrence Erlbaum Associates, 1998 -- - -- Ανάγνωση  -- Διδασκαλία με τη βοήθεια του υπολογιστή  -- Συνέδρια; Αγγλική γλώσσα  -- Διδασκαλία με τη βοήθεια του υπολογιστή  -- Συνέδρια; Εκπαιδευτική τεχνολογία  -- Συνέδρια -- 371.33

 

49.  Handbook of reading research . Volume II  / [edited by] Rebecca Barr ... [et. al.] -- xviii, 1086 σ.  : σχ., 26 εκ. -- Mahwah, N.J.  : L. Erlbaum Associates, c1996 -- - -- Ανάγνωση; Ανάγνωση  -- Έρευνα  -- Μεθοδολογία -- 028.9

 

50.  Harris, Larry Allen, 1940-; Smith, Carl Bernard -- Reading instruction, diagnostic teaching in the classroom  / Larry A. Harris, Carl B. Smith -- x, 500 σ.  : εικ., 24 εκ. -- New York  : Holt, Rinehart and Winston, c1980 -- p -- Ανάγνωση -- 371.3

 

51.  Henry, George H.; Tone, Bruce, (Επιμελητής Έκδοσης) -- Teaching reading as concept development: emphasis on affective thinking  / by George H. Henry ; Bruce Tone editor -- viii, 120 σ.  : εικ., 23 εκ. -- Newark  : International Reading Association, 1974 -- - -- Ανάγνωση; Μάθηση, Θεωρία της -- 428.407

 

52.  Honig, Bill -- Teaching our children to read  : the role of skills in a comprehensive reading program  / Bill Honig -- viii, 151 σ., 24 εκ. -- Thousand Oaks  : Corwin Press, c1996 -- p -- Ανάγνωση; Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια -- 372.414

 

53.  Hooker, James Thomas, 1931-1991 -- Εισαγωγή στή γραμμική Β  / J. T. Hooker ; μετάφραση Χαράλαμπος Ε. Μαραβέλιας ; εποπτεία - προλεγόμενα Βασίλης Αραβαντινός -- 325 σ., 26 εκ. -- Αθήνα  : Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1996 -- - -- Γραμμική γραφή Α'; Γραμμική γραφή Β' -- 480

 

54.  Hunger, Herbert -- Ο κόσμος του βυζαντινού βιβλίου  : γραφή και ανάγνωση στο βυζάντιο  / Herbert Hunger ; επιμέλεια Ταξιάρχης Κόλιας ; μετάφραση Γιώργος Βασίλαρος -- 200 σ.  : εικ., 25 εκ. -- Αθήνα  : Καρδαμίτσας, 1995 -- - -- Χειρόγραφα, Βυζαντινά; Βυζαντινή λογοτεχνία  -- Ιστορία και κριτική; Καλλιγραφία, Βυζαντινή; Γλώσσα και γλώσσες  -- Βυζαντινή αυτοκρατορία -- 091.495

 

55.  Institut National de Recherche Pedagogique -- Apprendre a lire et a ecrire  : dix ans de recherche sur la lecture et la production de textes dans la revue francais de pedagogie  / Institut National de Recherche Pedagogique -- 210 σ., 24 εκ. -- Paris  : Institut National de Recherche Pedagogique, c1989 -- - -- Τροφή  -- Σπουδή και διδασκαλία; Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία; Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια -- 372

 

56.  Interactive approaches to second language reading  / edited by Patricia L. Carrell, Joanne Devine, David E. Eskey -- xiii, 289 σ.  : σχ., 24 εκ. -- Cambridge New York  : Cambridge Unversity Press, 1998 -- - -- Γλώσσα και γλώσσες  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Μεθοδολογία; Ανάγνωση -- 418.071

 

57.  Jackson, Norma R.; Pillow, Paula L. -- The reading - writing workshop  : getting started  / Norma R. Jackson with Paula L. Pillow -- 136 σ., 28 εκ. -- New York Toronto  : Scholastic Professional Books, c1992 -- - -- Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία -- 372.62

 

58.  Jean, Georges -- Γραφή η μνήμη των ανθρώπων  / Georges Jean ; ελληνικά ντοκουμέντα και μετάφραση Θωμάς Γκόρπας -- 272 σ.  : εικ., 12 εκ. -- Αθήνα  : Αστέρης Δεληθανάσης, 1994 -- - -- Γραφή  -- Ιστορία; Καλλιγραφία; Παλαιογραφία; Αλφάβητο  -- Ιστορία -- 411.7

 

59.  Johns, Adrian -- The nature of the book  : print and knowledge in the making  / Adrian Johns -- xxi, 753 σ.  : εικ., 25 εκ. -- Chicago, Ill.  : University of Chicago Press, c1998 -- - -- Τυπογραφία  -- Κοινωνικές απόψεις  -- Ευρώπη  -- Ιστορία; Τυπογραφία  -- Κοινωνικές απόψεις  -- Μεγάλη Βρετανία  -- Ιστορία; Βιβλία  -- Ευρώπη  -- Ιστορία; Βιβλία και ανάγνωση  -- Ιστορία  -- Μεγάλη Βρετανία -- 686.2094

 

60.  Johnson, Paul -- Φτιάχνω το δικό μου βιβλίο  : πρακτικός οδηγός της τέχνης του βιβλίου για ν'αγαπήσει το παιδί την ανάγνωση  / Πολ Τζόνσον ; μετάφραση Γιάννα Σκαρβέλη -- 124 σ.  : σχέδια, 19 εκ. -- Αθήνα  : Οδυσσέας, 1997 -- - -- Βιβλιοδεσία  -- Βιβλία για παιδιά -- 686.3

 

61.  Journeying  : children responding to literature  / edited by Kathleen E. Holland, Rachael A. Hungerford, Shirley B. Ernst -- ix, 326 σ.  : σχ., 24 εκ. -- Portsmouth  : Heinemann, c1993 -- - -- Λογοτεχνία  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Βιβλία και ανάγνωση για παιδιά  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 372.64

 

62.  Karlin, Robert -- Teaching elementary reading  : principles and strategies  / Robert Karlin -- xv, 488 σ.  : εικ., 25 εκ. -- New York  : Harcourt, Brace, Jovanovich, c1980 -- - -- Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια -- 371.3

 

63.  Kaye, Peggy -- Games for writing  : playful ways to help your child learn to write  / Peggy Kaye -- xxi, 213 σ.  : εικ., 22 εκ. -- New York  : Farrar,Straus & Giroux, 1995 -- - -- Γραφή; Παιγνίδια, Εκπαιδευτικά -- 372.623

 

64.  Klicpera, Christian; Gasteiger-Klicpera, Barbara -- Psychologie der Lese- und Schreibschwierigkeiten  : Entwicklung, Ursachen, Forderung  / Christian Klicpera, Barbara Gasteiger-Klicpera -- viii, 443 σ., 25 εκ. -- Weinheim  : Beltz, c1995 -- - -- Ανάγνωση, Ψυχολογία της; Γραφή  -- Ψυχολογικές απόψεις -- 418.4

 

65.  Knowles, Elizabeth M., 1946-; Smith, Martha, 1946- -- The reading connection  : bringing parents, teachers, and librarians together  / Elizabeth Knowles and Martha Smith -- x, 118 σ., 28 εκ. -- Englewood, Colo.  : Libraries Unlimited, c1997 -- - -- Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Γονική συμμετοχή; Βιβλία και ανάγνωση για παιδιά -- 372.41

 

66.  Krashen, Stephen -- The power of reading  : insights from the research  / Stephen Krashen -- x, 119 σ., 23 εκ. -- Englewood, Colo.  : Libraries Unlimited, 1993 -- p -- Ανάγνωση  -- Έρευνα -- 372.4

 

67.  Lambin, Jean - Michel; Leclercq, Nicole -- Ταξιδεύοντας στην Αρχαία Ελλάδα  / Ζαν - Μισέλ Λαμπέν, Νικόλ Λεκλερκ ; μετάφραση - προσαρμογή στη ελληνική έκδοση Ιωάννης Βλαντής -- 48 σ.  : εικ., 32 εκ. -- Αθήνα  : Πατάκης, 1995 -- - -- Βιβλία και ανάγνωση για παιδιά; Εικονογραφημένα βιβλία, Παιδικά; Ελλάς  -- Αρχαιότητες  -- Βιβλία για παιδιά -- 808.899282

 

68.  Language and reading disabilities  / edited by Hugh W. Catts, Alan G. Kamhi -- 328 σ., 24 εκ. -- Boston  : Allyn and Bacon, 1999 -- - -- Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες; Ανάγνωση  -- Ενισχυτική διδασκαλία  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 372.43

 

69.  Lawrence, Mary S. -- Writing as a thinking process  / Mary S. Lawrence -- xvi, 251 σ.  : εικ., χάρτ., 28 εκ. -- Michigan  : University of Michigan Press, c1996 -- - -- Αλφαβητισμός; Γραφή  -- Έρευνα; Γραφή  -- Ψυχολογικές απόψεις -- 418.4

 

70.  Learning to read  : basic research and its implications  / edited by Laurence Rieben and Charles A. Perfetti -- xiii, 213 σ., 24 εκ. -- New Jersey Hove  : Lawrence Erlbaum Associates, 1991 -- - -- Ανάγνωση  -- Έρευνα; Ανάγνωση, Ψυχολογία της -- 372.4

 

71.  Literacy in school and society  : multidisciplinary perspectives ; edited by Elisabetta Zuanelli Sonino -- xix, 291 σ.  : πίν., εικ., χαρ., 23 εκ. -- New York London  : Plenum Press, c1989 -- - -- Διγλωσσία; Γραφή και ανάγνωση; Γλωσσική πολιτική; Γλώσσα και εκπαίδευση; Κοινωνιογλωσσολογία -- 371.97

 

72.  Mabille, Valerie -- Comment lui donner le gout de lire  / Valerie Mabille -- 157 σ., 19 εκ. -- Paris  : Nathan, 1991 -- - -- Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική  -- Μεθοδολογία -- 372.623

 

73.  Malinowsky, H. Robert  ((Harold Robert)), 1933- -- Best science and technology reference books for young people  / by H. Robert Malinowsky -- xi, 216 σ., 23 εκ -- Phoenix, AZ  : Oryx Press, 1991 -- - -- Επιστήμη  -- Βιβλία για παιδιά  -- Βιβλιογραφία; Τεχνολογία  -- Βιβλία για παιδιά  -- Βιβλιογραφία; Βιβλία και ανάγνωση για παιδιά  -- Βιβλιογραφία -- 016.5  (20)

 

74.  Manguel, Alberto -- Η ιστορία της ανάγνωσης  / Αλμπέρτο Μάνγκελ ; μετάφραση από τα αγγλικά Λύο Καλοβυρνάς -- 548 σ.  : εικ., 21 εκ. -- Αθήνα  : Νέα Σύνορα, 1997 -- - -- Ανάγνωση  -- Ιστορία -- 028.9

 

75.  Manzo, Anthony V.; Manzo, Ula C.; McKenna, Michael C. -- Informal reading-thinking inventory  : an informal reading inventory (IRI) with options for assessing additional elements of higher-order literacy  / Anthony V. Manzo, Ula C. Manzo, Michael C. McKenna -- vi, 217 σ.  : πίν., 28 εκ. -- Fort Worth London  : Harcourt Brace College Publishers, c1995 -- - -- Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια; Ανάγνωση  -- Δοκιμασία ικανότητας -- 372.4

 

76.  Meier, Daniel R. -- Scribble scrabble - learning to read and write  : success with diverse teachers, children, and families  / Daniel R. Meier -- x, 155 σ.  : εικ., 20 εκ. -- New York  : Teachers College Press, c2000 -- - -- Διδακτική; Γλώσσα και γλώσσες  -- Σπουδή και διδασκαλία; Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Στοιχειώδης  -- Μεθοδολογία -- 372.623

 

77.  Miller, Wilma H. -- Complete reading disabilities handbook  : ready-to-use techniques for teaching reading disabled students  / Wilma H. Miller ; illustrated by Angela Maffei -- viii, 406 σ.  : πίν., 29 εκ. -- New York  : Center for Applied Research in Education, c1993 -- - -- Ανάγνωση  -- Ενισχυτική διδασκαλία  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες  -- Εκπαίδευση  -- Εγχειρίδια -- 371.91044

 

78.  Nodelman, Perry -- The pleasures of children's literature  / Perry Nodelman -- xvii, 313 σ.  : εικ., σχ., 23 εκ. -- White Plains, N.Y.  : Longman, c1996 -- - -- Παιδική λογοτεχνία  -- Ιστορία και κριτική; Βιβλία και ανάγνωση για παιδιά -- 809.89282 20

 

79.  Paul, Peter V. -- Literacy and deafness  : the development of reading, writing and literate thought  / Peter V. Paul -- 358 σ., 24 εκ. -- Boston  : Allyn and Bacon, 1998 -- - -- Κωφοί  -- Εκπαίδευση; Ανάγνωση; Αλφαβητισμός; Αγγλική γλώσσα  -- Σπουδή και διδασκαλία; Ειδική αγωγή -- 371.912

 

80.  Payne, Carleen daCruz; Schulman, Mary Browning -- Getting the most out of morning message and other shared writing lessons  : great techniques for teaching beginning writers by writing with them  / by Carleen daCruz Payne and Mary Browning Schulman -- 112 σ., 30 εκ. -- New York  : Scholastic Professional Books, c1998 -- - -- Shared writting; Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια  -- Μεθοδολογία -- 372.623

 

81.  Pedagogy and the shaping of conciousness  : linguistic and social processes ; edited by Frances Christie -- 296 σ.  : πίν., σχ., 23 εκ. -- London New York  : Continuum, 1999 -- - -- Εκπαίδευση και κοινωνία; Κοινωνιογλωσσολογία; Γραφή και ανάγνωση  -- Κοινωνικές απόψεις; Διδασκαλία  -- Κοινωνικές απόψεις -- 306.43

 

82.  Pennac, Daniel -- Σαν ένα μυθιστόρημα  / Ντάνιελ Πένακ ; μετάφραση Ρένα Χάτχουτ -- 156 σ., 20 εκ. -- Αθήνα  : Καστανιώτη, 1996 -- - -- Βιβλία και ανάγνωση για παιδιά -- 0282.9

 

83.  Pinnell, Gay Su; Fountas, Irene C. -- Word matters  : teaching phonics and spelling in the reading/writing classroom  / Gay Su Pinnell and Irene C. Fountas ; with a chapter by Mary Ellen Giacobbe -- xviii, 401 σ.  : εικ., 28 εκ. -- Portsmouth, U.S.A.  : Heinemann, c1998 -- p -- Ανάγνωση; Αγγλική γλώσσα  -- Ορθογραφία και συλλαβισμός  -- Σπουδή και διδασκαλία -- 327.465

 

84.  Poslaniek, Christian -- Να δώσουμε στα παιδιά την όρεξη για διάβασμα  : εμψυχώσεις για να ανακαλύψουν τα παιδιά την απόλαυση του διαβάσματος  / Κρίστιαν Ποσλάνιεκ ; απόδοση Στέση Αθήνη -- 208 σ., 21 εκ. -- Αθήνα  : Καστανιώτης, 1991 -- - -- Βιβλία και ανάγνωση για παιδιά -- 028.9

 

85.  Powell, Debbie; Hornsby, David -- Learning phonics and spelling in a whole language classroom  / by Debbie Powell and David Hornsby -- 168 σ., 26 εκ. -- New York  : Scholastic Professional Books, c1993 -- - -- Ανάγνωση  -- Φωνητική μέθοδος; Αγγλική γλώσσα  -- Ορθογραφία και συλλαβισμός; Γλωσσική ανάπτυξη και εκπαίδευση -- 372.4

 

86.  Pressley, Michael -- Reading instruction that works  : the case for balanced teaching  / Michael Pressley -- 298 σ., 24 εκ -- New York London  : Guilford Press, c1998 -- - -- Ανάγνωση; Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες; Αλφαβητισμός -- 372.41  (21)

 

87.  Proust, Marcel -- Διαβάζοντας  : μέρες ανάγνωσης  / Μαρσέλ Προύστ ; μετάφραση Πέτρος Παπαδόπουλος, Κώστας Τσιταράκης -- 88 σ., 21 εκ. -- Αθήνα  : Εστία, 1985 -- - -- Ανάγνωση  -- Λόγοι, δοκίμια, διαλέξεις -- 808.8

 

88.  Reading for meaning  : fostering comprehension in the middle grades  / edited by Barbara M. Taylor, Michael F. Graves & Paul Van Den Broek -- x, 206 σ., 24 εκ. -- Newark  : International Reading Association New York London  : Teachers College Press, c2000 -- - -- Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Λόγοι, δοκίμια, διαλέξεις -- 372.4

 

89.  Rechtschreiben  : alles klar! . 1 , Lern- und Ubungsheft fur das 5/6 Schuljahr  / erarbeitet von Peter Kohrs ; illustriert von Barbara Schumann -- 88 σ., 32 εκ. -- Berlin  : Cornelsen, [199-] -- - -- Γερμανική γλώσσα  -- Γραφή και αλφάβητο  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Σχολικά εγχειρίδια -- 430.71

 

90.  Riley, Jeni -- The teaching of reading  : the development of literacy in the early years of school  / Jeni Riley -- xvii, 132 σ.  : εικ., πίν., 24 εκ. -- London  : Paul Chapman Publishing, 2002 -- - -- Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική -- 372.41

 

91.  Ross, Alan O. -- Psychological aspects of learning disabilities & reading disorders  / Alan O. Ross -- xiii, 191 σ.  : εικ., 25 εκ. -- New York  : McGraw-Hill, c1976 -- - -- Μάθηση, Δυσκολίες της  -- Ψυχολογικές απόψεις; Παιδιά  -- Ψυχολογία; Ανάγνωση, Δυσκολίες στην  -- Ψυχολογικές απόψεις -- 371.92

 

92.  Searfoss, Lyndon W.; Readence, John E. -- Helping children learn to read  / Lyndon W. Searfoss, John E. Readence -- x, 422 σ.  : εικ., 26 εκ. -- Boston London  : Allyn and Bacon, c1994 -- - -- Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια -- 372.4

 

93.  Spafford, Carol Sullivan; Grosser, George S. -- Dyslexia  : research and resource guide  / Carol Sullivan Spafford, George S. Grosser -- 340 σ., 25 εκ. -- Boston  : Allyn and Bacon, c1996 -- - -- Δυσλεξία; Ανάγνωση  -- Ενισχυτική διδασκαλία  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Παιδιά με δυσλεξία  -- Εκπαίδευση  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 371.9144

 

94.  Spink, John -- Τα παιδιά ως αναγνώστες  / Τζών Σπίνκ ; μετάφραση Κυρ. Ντελόπουλος -- 175 σ., 20 εκ. -- Αθήνα  : Καστανιώτη, 1990 -- - -- Βιβλία και ανάγνωση για παιδιά -- 028.9

 

95.  Stainthorp, Rhona; Hughes, Diana -- Learning from children who read at an early age  / Rhona Stainthorp and Diana Hughes -- x, 179 σ.  : πίν., σχ., 22 εκ. -- London New York  : Routledge, c1999 -- - -- Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική -- 372.41

 

96.  Stewig, John Warren; Jett - Simpson, Mary -- Language arts in the early childhood classroom  / John Warren Stewig, Mary Jett-Simpson -- xii, 324 σ.  : εικ., 26 εκ. -- Belmont Boston  : Wadworth Publishing Company, c1995 -- - -- Προσχολική αγωγή  -- Γλώσσα και γλώσσες; Προσχολική αγωγή; Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική; Εκπαίδευση  -- Προγράμματα σπουδών  -- Σχεδιασμός -- 372.6

 

97.  Strang, Ruth May, 1895-1971 -- Reading diagnosis and remediation  / [by] Ruth Strang -- x, 190 σ., 22 εκ. -- Newark  : [International Reading Association], c1968 -- - -- Ανάγνωση, Δυσκολίες στην -- 372.47

 

98.  Successful reading instruction  / edited by Michael L. Kamil, JoAnn B. Manning, Herbert J. Walberg -- v, 193 σ., 24 εκ. -- Connecticut  : Information Age Publishing  : Laboratory for Student Success, c2002 -- - -- Ανάγνωση  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Ανάγνωση  -- Έρευνα  -- Μεθοδολογία -- 372.4

 

99.  Sweeney, Wilma K. -- The special-needs reading list  : an annotated guide to the best publications for parents and professionals  / Wilma K. Sweeney ; foreword by Ann Turnbull -- xvii, 314 σ., 28 εκ. -- Bethesda  : Woodbine House, 1998 -- - -- Παιδιά με ειδικές ανάγκες  -- Βιβλιογραφία; Γονείς και παιδιά με ειδικές ανάγκες  -- Βιβλία και ανάγνωση  -- Βιβλιογραφία -- 016.3624083

 

100.                      Talbot, Virginia -- Teaching reading, writing, and spelling  : all you need to succeed  / Virginia Talbot -- vii, 288 σ.  : πίν., 29 εκ. -- Thousand Oaks, Calif.  : Corwin Press, c1997 -- - -- Φιλολογία  -- Εγχειρίδια; Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Εγχειρίδια -- 372.6044

 

101.                      The first R  : every child's right to read  / Michael F. Graves, Paul van den Broek, Barbara M. Taylor, editors -- xix, 296 σ.  : σχ., 23 εκ. -- New York  : Teachers College Press  : International Reading Association, c1996 -- - -- Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία; Παιδιά  -- Γλώσσα; Κατανόηση (Μάθηση) -- 372.41

 

102.                      The handbook of school psychology  / editors Cecil R. Reynolds, Terry B. Gutkin -- xiii, 1200 σ., 28 εκ. -- New York  : John Wiley , c1999 -- - -- Γραφή και ανάγνωση; Παιδαγωγική ψυχολογία -- 370.15

 

103.                      The origins of writing ; edited by Wayne M. Senner -- 245 σ.  : εικ., σχέδια, χάρτες, 25 εκ. -- Lincoln London  : University of Nebraska Press, 1990 -- - -- Αλφάβητο  -- Ιστορία; Γραφή  -- Ιστορία -- 411.7

 

104.                      The powers of literacy  : a genre approach to teaching writing  / Edited by Bill Cope and Mary Kalantzis ; [foreward by Courtney Cazden] -- x, 286 σ., 24 εκ. -- Pittsburgh, Pa.  : Pittsburgh University Press, 1993 -- - -- Αγγλική γλώσσα  -- Εκθέσεις ιδεών και ασκήσεις; Τεχνική γραφή  -- Σπουδή και διδασκαλία -- 808.042071

 

105.                      The psychological assessment of reading  / edited by John R. Beech and Chris Singleton -- xi, 354 σ., 24 εκ. -- London New York  : Routledge, 1997 -- - -- Ανάγνωση  -- Δοκιμασία ικανότητας; Ανάγνωση, Ψυχολογία της -- 372.48

 

106.                      The reading-writing connection . Part II  : Ninety-seventh yearbook of the National Society for the study of education  / edited by Nancy Nelson and Robert C. Calfee ; editor for the Society Kenneth J. Rehage -- xii, 303 σ., 24 εκ. -- Chicago  : NSSE  : University of Chicago Press, 1998 -- - -- Ανάγνωση; Φιλολογία -- 370.114

 

107.                      The rhetoric and ideology of genre  : strategies for stability and change  / edited by Richard Coe, Lorelei Lingard, Tatiana Teslenko -- x, 388 σ., 23 εκ. -- New Jersey  : Hampton Press, Inc., c2002 -- - -- Αγγλική γλώσσα  -- Ρητορική  -- Σπουδή και διδασκαλία; Αγγλική γλώσσα  -- Ρητορική  -- Έρευνα; Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία -- 808.042071

 

108.                      Theoretical models and processes of reading  / editors Harry Singer, Robert B. Ruddell ; with a foreword by James F. Kavanagh -- ii-x, 758 σ., 23 εκ. -- Newark, Del.  : International Reading Association, c1976 -- - -- Βιβλία και ανάγνωση  -- Συνέδρια -- 428.4

 

109.                      Timbal-Duclaux, Louis -- Το δημιουργικό γράψιμο  / Louis Timbal-Duclaux ; μετάφραση Γιάννης Παρίσης -- 207 σ., 23 εκ. -- Αθήνα  : Πατάκης, 1993 -- - -- Γλώσσα και γλώσσες  -- Σπουδή και διδασκαλία; Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία -- 372.62

 

110.                      Tucker, Nicholas -- The child and the book  : a psychological and literary exploration  / Nicholas Tucker -- ix, 259 σ., 23 εκ. -- Cambridge New York  : Cambridge University Press, c1981 -- - -- Βιβλία και ανάγνωση για παιδιά; Παιδική λογοτεχνία  -- Ιστορία και κριτική -- 028.5

 

111.                      Vacca, Richard T.; Vacca, Jo Anne L. -- Content area reading  : literacy and learning across the curriculum  / Richard T. Vacca, Jo Anne L. Vacca -- xxii, 549 σ., 24 εκ. -- New York  : Longman, c1999 -- - -- Αγγλική γλώσσα  -- Ανάγνωση -- 428.43

 

112.                      Weaver, Constance -- Reading process and practice  : from socio-psycholinguistics to whole language  / Constance Weaver -- xxiv, 707 σ.  : εικ., 24 εκ. -- Portsmouth, NH  : Heinemann, c1994 -- p -- Ανάγνωση; Ψυχογλωσσολογία; Γλωσσική ανάπτυξη -- 401.93

 

113.                      Williams, Robert T., (Επιμελητής Έκδοσης); International Reading Association -- Insights into why and how to read  / Robert T. Williams, editor -- vi, 97 σ., 23 εκ. -- Newark  : International Reading Association, c1976 -- - -- Ανάγνωση -- 371.82691

 

114.                      Wilson, Catherine -- Telling a different story  : teaching and literacy in an urban preschool  / Catherine Wilson ; foreword by Stacie G. Goffin -- xiv, 105 σ., 22 εκ. -- New York London  : Teachers College Press, c2000 -- - -- Εκπαίδευση του αστικού χώρου  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  -- Περιπτωσιολογικές μελέτες; Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 370.91732

 

115.                      Wolfendale, Sheila, 1939-, (Επιμελητής Έκδοσης); Topping, Keith J., (Επιμελητής Έκδοσης) -- Family involvement in literacy  : effective partnerships in education  / edited by Sheila Wolfendale and Keith Topping -- x, 196 σ., 25 εκ. -- London New York  : Cassell, 1996 -- - -- Αλφαβητισμός  -- Προγράμματα; Αλφαβητισμός; Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Γονική συμμετοχή; Σπίτι και σχολείο -- 379.24

 

116.                      Words their way  : word study for phonics, vocabulary, and spelling instruction  / Donald R. Bear...[κ.ά.] -- 415 σ.  : εικ., 29 εκ. -- New Jersey Ohio  : Merrill, 2000 -- - -- Ανάγνωση  -- Φωνητική μέθοδος; Αγγλική γλώσσα  -- Συλλαβισμός -- 372.462

 

117.                      Wragg, Edward C. -- Improving literacy in the primary school  / E.C. Wragg ... [et. al.] -- xi, 290 σ., 24 εκ. -- London New York  : Routledge, 1998 -- - -- Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια; Αλφαβητισμός  -- Μεγάλη Βρετανία -- 372.4

 

118.                      Yates, Irene -- Παιδιά αναγνώστες  / Άιριν Γιέιτς ; απόδοση Ιωάννα Π. Κουτσόγιωργα -- 128 σ.  : σχ., 21 εκ. -- Αθήνα  : Εκδόσεις Πατάκη, 1997 -- - -- Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική  -- Μεθοδολογία; Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια; Ανάγνωση, Ψυχολογία της; Παιγνίδια, Ομαδικά -- 372.4028

 

119.                      Young Adult Library Services Association -- Outstanding books for the college bound  : choices for a generation  / Young Adult Library Services Association ; Marjorie Lewis, editor -- xv, 217 σ., 25 εκ. -- Chicago  : American Library Association, 1996 -- - -- Βιβλία και ανάγνωση για σπουδαστές  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  -- Βιβλιογραφία -- 011.625

 

120.                      Zorn, Robert L. -- Speed reading  / Robert L. Zorn -- 164 σ.  : εικ., 18 εκ. -- New York  : HarperPerennial, 1991 -- - -- Ταχεία ανάγνωση -- 372.47

 

121.                      Αγγελοπούλου, Βίτω -- Τα βιβλία των παιδιών μας  : παράθυρα στον κόσμο  / Βίτω Αγγελοπούλου -- 261 σ., 24 εκ. -- Αθήνα  : Πατάκης, 1998 -- - -- Βιβλία και ανάγνωση για παιδιά  -- Βιβλιογραφία; Εικονογραφημένα βιβλία, Παιδικά  -- Βιβλιογραφία -- 016.808899282

 

122.                      Ανάδυση του γραμματισμού  : έρευνα και πρακτική  / Παναγιώτα Παπούλια - Τζελέπη (επιμέλεια) -- 381 σ.  : πίν., 22 εκ. -- Αθήνα  : Καστανιώτης, 2001 -- - -- Γραφή  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική; Προσχολική αγωγή  -- Έρευνα -- 372.21

 

123.                      Ανθουλιάς, Τάσος, (Επιμελητής Έκδοσης); Διεθνές Συμπόσιο : "Τα Προβλήματα Διδασκαλίας της Πρώτης Γραφής και Αναγνωσης" (1ο : 1992 ) -- Τα προβλήματα διδασκαλίας της πρώτης γραφής και ανάγνωσης  / επιμέλεια Τάσος Ανθουλιάς ; μετάφραση Νίκος Ράπτης, Σπύρος Τάνταρος -- 192 σ., 23 εκ. -- Αθήνα  : Ελληνικά Γράμματα, 1992 -- - -- Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια  -- Μεθοδολογία; Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια  -- Μεθοδολογία -- 418.4071

 

124.                      Βάμβουκας, Μιχαήλ Ι. -- Αξιολόγηση αναγνωστικών δεξιοτήτων  / Μιχάλης Ι. Βάμβουκας -- 205 σ.  : εικ., 24 εκ. -- Αθήνα  : Γρηγόρης, 1994 -- - -- Ανάγνωση  -- Δοκιμασία ικανότητας; Ανάγνωση  -- Αξιολόγηση; Παιδαγωγική ψυχολογία; Ανάγνωση, Ψυχολογία της -- 372.48

 

125.                      Βάμβουκας, Μιχαήλ Ι. -- Ψυχοπαιδαγωγική θεώρηση της κατανόησης των αναγνωσμάτων  / Μιχάλης Ι. Βάμβουκας -- 94 σ., 24 εκ. -- Αθήνα  : Γρηγόρης, 1984 -- - -- Ανάγνωση; Κατανόηση (Μάθηση) -- 372.4

 

126.                      Βουγιούκας, Αριστείδης -- Δοκίμια εκπαιδευτικού προβληματισμού  / Α. Βουγιούκας -- 347 σ., 20 εκ. -- Αθήνα  : Φελέκη, 1986 -- - -- Βιβλία και ανάγνωση για παιδιά; Σχολικά βιβλία; Ελληνική γλώσσα, Δημοτική; Μαθητές; Εκπαίδευση -- 370

 

127.                      Γάκου, Εύη -- Προαναγνωστικές δραστηριότητες  / Εύη Γάκου -- 324 σ.  : εικ., 21 εκ. -- Αθήνα  : Καστανιώτης, 1998 -- - -- Προσχολική αγωγή  -- Δραστηριότητες; Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική -- 372.21

 

128.                      Γέρου, Γεώργιος Κ., 1929- -- Η στηλώδης γραφή  / Γιώργου Κωνσταντίνου Γέρου -- 32 σ.  : εικ., 21 εκ. -- Αθήνα  : [χ.ό.], 1992 -- - -- Γραφή  -- Έρευνα; Γραφή, Στηλώδης -- 411

 

129.                      Γιαννικοπούλου, Α. Α. -- Απο την προανάγνωση στην ανάγνωση  : oδηγός για γονείς και εκπαιδευτικούς  / Α. Α. Γιαννικοπούλου -- 277 σ., 21 εκ. -- Αθήνα  : Καστανιώτης, 1998 -- - -- Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Γονική συμμετοχή; Ανάγνωση, Ψυχολογία της -- 372.4

 

130.                      Γιαννικοπούλου, Α. Α. -- Η γράπτη γλώσσα στο νηπιαγωγείο  / Α. Α. Γιαννικοπούλου -- 353 σ., 20 εκ. -- Αθήνα  : Καστανιώτης, 2002 -- - -- Προσχολική αγωγή; Γραφή  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική -- 372.21

 

131.                      Γραφή και ανάγνωση  : (βιβλίο του δασκάλου)  : τα μπ, ντ, τσ, τζ, γκ, αι, ει, οι, αυ, ευ  / επιστημονική υπεύθυνη Άννα Φραγκουδάκη -- 47 σ.  , 26 εκ. -- Αθήνα  : Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2000 -- - -- Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων; Μουσουλμάνοι στην Ελλάδα  -- Εκπαίδευση; Μειονότητες  -- Εκπαίδευση  -- Ελλάς -- 371.829495

 

132.                      Γραφή και ανάγνωση  : (υλικό για το μαθητή)  : τα μπ, ντ, τσ, τζ, γκ, αι, ει, οι, αυ, ευ  / επιστημονική υπεύθυνη Άννα Φραγκουδάκη -- 107 σ., 26 εκ. -- Αθήνα  : Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2000 -- - -- Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων; Μουσουλμάνοι στην Ελλάδα  -- Εκπαίδευση; Μειονότητες  -- Εκπαίδευση  -- Ελλάς -- 371.829495

 

133.                      Γραφή και ανάγνωση  : τα γράμματα από το α μέχρι το θ  / επιστημονική υπεύθυνη Άννα Φραγκουδάκη -- χ.α.   , 26 εκ. -- Αθήνα  : Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2000 -- - -- Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων; Μουσουλμάνοι στην Ελλάδα  -- Εκπαίδευση; Μειονότητες  -- Εκπαίδευση  -- Ελλάς -- 371.829495

 

134.                      Γραφή και ανάγνωση  : τα γράμματα από το ι μέχρι το π  / επιστημονική υπεύθυνη Άννα Φραγκουδάκη -- χ.α.   , 26 εκ. -- Αθήνα  : Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2000 -- - -- Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων; Μουσουλμάνοι στην Ελλάδα  -- Εκπαίδευση; Μειονότητες  -- Εκπαίδευση  -- Ελλάς -- 371.829495

 

135.                      Γραφή και ανάγνωση  : τα γράμματα από το ρ μέχρι το ου  / επιστημονική υπεύθυνη Άννα Φραγκουδάκη -- χ.α.   , 26 εκ. -- Αθήνα  : Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2000 -- - -- Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων; Μουσουλμάνοι στην Ελλάδα  -- Εκπαίδευση; Μειονότητες  -- Εκπαίδευση  -- Ελλάς -- 371.829495

 

136.                      Δαραής, Κ. Α. -- Ανάγνωση, γραφή και άτομα με σύνδρομο Down  / Κ. Α. Δαραής -- 166 σ.  : σχ., 21 εκ. -- Θεσσαλονίκη  : University Studio Press, 2002 -- - -- Άτομα με σύνδρομο Down  -- Εκπαίδευση; Άτομα με ειδικές ανάγκες  -- Εκπαίδευση; Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία -- 371.9

 

137.                      Διεθνές Συμπόσιο : "Το Βιβλίο στις Προβιομηχανικές Κοινωνίες" (1ο : Αθήνα : 1982); Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών -- Το βιβλίο στις προβιομηχανικές κοινωνίες  : πρακτικά του Α' Διεθνούς Συμποσίου του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών  = Le livre dans les societes pre-industrielles  : actes du premier Colloque International du Centre de Recherches Neohelleniques  / Κέντρον Νεοελληνικών Ερευνών. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών -- 423 σ., 25 εκ. -- Αθήνα  : Κέντρον Νεοελληνικών Ερευνών. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1992 -- - -- Βιβλία  -- Ευρώπη  -- Ιστορία; Βιβλία και ανάγνωση  -- Ιστορία -- 028.9

 

138.                      Δρούλιας, Γιώργος Σ. -- Ασκήσεις αφηγηματικού λόγου  : για τους μαθητές Δ', Ε', ΣΤ' δημοτικού  / Γιώργος Σ. Δρούλιας ; εικονογράφηση Τέτη Σώλου -- 159 σ.  : εικ., 23 εκ. -- Αθήνα  : Πατάκης, 1994 -- - -- Ελληνική γλώσσα, Νέα  -- Σπουδή και διδασκαλία; Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία -- 372.62

 

139.                      Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας -- Αναγνώστες και αναγνώσεις  : θεωρία - πράξη - έρευνα  / Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας -- 166 σ., 24 εκ. -- Αθήνα  : Εκδόσεις Πατάκη, 1996 -- - -- Ανάγνωση, Ψυχολογία της; Ανάγνωση  -- Έρευνα; Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια -- 372.4

 

140.                      Η γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση  : προφορική επικοινωνία - ανάγνωση - γραφή και γραπτή έκφραση  : (σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών)  / Β. Δ. Αναγνωστόπουλος επιμέλεια ; επιστημονική ομάδα Τασούλα Δ. Τσιλιμένη ...[κ.ά.] -- 391 σ.  : εικ., 21 εκ. -- Αθήνα  : Καστανιώτης, 2002 -- - -- Προσχολική αγωγή -- 372.21

 

141.                      Κακανά, Δόμνα - Μίκα; Τσολάκη, Κατερίνα Δ. -- Η ανάπτυξη της γραφής στην προσχολική ηλικία  : δραστηριότητες  : από τη θεωρία στην πράξη  / Δόμνα Κακανά, Κατερίνα Τσολάκη -- 316 σ.  : εικ., 20 εκ. -- Αθήνα  : Καστανιώτης, 1999 -- - -- Γραφή  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική; Προσχολική αγωγή -- 372.21

 

142.                      Καλογεράς, Γιώργος, (Επιμελητής Έκδοσης); Parkin-Gounelas, Ruth, (Επιμελητής Έκδοσης) -- Γράμμα  : περιοδικό θεωρίας και κριτικής  = Gramma  : journal of theory and criticism . Volume 1 , Το γένος της ανάγνωσης  / edited by Yiorgos Kalogeras and Ruth Parkin-Gounelas -- 175 σ., 23 εκ. -- Αθήνα  : [χ.ό.], 1993 -- - -- Φυσιολογία  -- Περιοδικά; Ανάγνωση  -- Λόγοι, δοκίμια, διαλέξεις -- 418.4

 

143.                      Καραντζής, Ιωάννης Δ. -- Τα προβλήματα της μνήμης των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στην αριθμητική και την ανάγνωση  : (γνωστική θεώρηση - εκπαιδευτικές προεκτάσεις)  / Ιωάννης Δ. Καραντζής -- 150 σ., 20 εκ. -- Αθήνα  : Τυπωθήτω, 2001 -- - -- Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες  -- Εκπαίδευση; Ειδική αγωγή -- 371.9

 

144.                      Καρπόζηλου, Μάρθα -- Το παιδί στην χώρα των βιβλίων  : συμβολή στην μελέτη των παιδικών αναγνωσμάτων  / Μάρθα Καρπόζηλου -- 242 σ., 21 εκ. -- Αθήνα  : Καστανιώτης, 1997 -- - -- Βιβλία και ανάγνωση για παιδιά -- 028.9

 

145.                      Κατσουλίδης, Τάκης -- Το σχέδιο του γράμματος  : η ελληνική γραφή  / Τάκης Κατσουλίδης -- 126 σ.  : φωτ., σχέδια, 25 εκ. -- Αθήνα  : Καστανιώτης, 1991 -- - -- Ελληνική γλώσσα  -- Γραφή και αλφάβητο; Τυπογραφία  -- Ιστορία -- 686.2

 

146.                      Κοντογόνη, Σοφία -- Επιστροφή στις ρίζες  / Εύη Κοντογόνη -- 13 σ.  : εικ., 24 εκ. -- Αθήνα  : Κολλέγιο Αθήνων, [χ.χ.] -- - -- Εικονογραφημένα βιβλία, Παιδικά; Βιβλία και ανάγνωση για παιδιά -- 808.899282

 

147.                      Κουτσουβάνου, Ευγενία -- Πρώτη ανάγνωση και γραφή  : στρατηγικές διδακτικής  / Ευγενία Κουτσουβάνου -- 204 σ., 20 εκ. -- Αθήνα  : Οδυσσέας, 2001 -- - -- Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική  -- Μεθοδολογία; Προσχολική αγωγή -- 372.21

 

148.                      Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου (4ο : 1989 : Αθήνα, 9-10 Δεκεμβρίου) -- Σύγχρονες  τάσεις και απόψεις για την παιδική λογοτεχνία  : εισηγήσεις στο Δ' σεμινάριο του κύκλου του ελληνικού παιδικού βιβλίου -- 203 σ., 20 εκ. -- Αθήνα  : Ψυχογιός, 1991 -- - -- Παιδική λογοτεχνία  -- Συνέδρια; Βιβλία και ανάγνωση για παιδιά  -- Συνέδρια -- 808

 

149.                      Κωβαίος, Γιάννης Β. -- Λέγειν και γράφειν  : λύσεις και υποδείξεις για τις ασκήσεις  / Γιάννης Β. Κωβαίος -- 59 σ., 21 εκ. -- Αθήνα  : Τυπωθήτω, 1998 -- - -- Ελληνική γλώσσα  -- Γραφή και αλφάβητο  -- Παραδείγματα; Ελληνική γλώσσα  -- Σύνταξη  -- Παραδείγματα -- 489.3

 

150.                      Κώτση, Άννα; Αθανασοπούλου, Αγγελική -- Πού πήγαν όλες οι γνώσεις;  : ανάπτυξη δεξιοτήτων για χρήση των βιβλίων και των βιβλιοθηκών  / Άννα Κώτση, Αγγελική Αθανασοπούλου -- χ. α., 20 εκ. -- Αθήνα  : Πατάκης, 2000 -- - -- Βιβλιοθήκες  -- Εκπαίδευση χρηστών; Βιβλία και ανάγνωση για παιδιά -- 025.5678

 

151.                      Λάζος, Χρήστος -- Ιστορία και εξέλιξη της γραφής  / Χρήστου Λάζου -- 241 σ.  : εικ., 21 εκ. -- Αθήνα  : Εστία, [χ.χ.] -- - -- Γραφή  -- Ιστορία -- 411.7

 

152.                      Μελάς, Διονύσιος Δ. -- Η γραφή ως ασχολία στο νηπιαγωγείο και στην αρχή της πρώτης τάξης του δημοτικού σχολείου  / Διονυσίου Δ. Μελά -- σ. 156-170  : εικ., σχ., 25 εκ. -- Αθήνα  : [χ.ό.], 1980 -- - -- Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια; Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική -- Περιέχεται στο: Σύγχρονο Νηπιαγωγείο -- 372.623

 

153.                      Μπαλάσκας, Κώστας -- Λογοτεχνία και παιδεία  : γνώση και ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων  / Κώστας Μπαλάσκας -- 163 σ., 20 εκ. -- Αθήνα  : Επικαιρότητα, 1985 -- - -- Λογοτεχνία  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Μεθοδολογία; Λογοτεχνία  -- Σπουδή και διδασκαλία, Δευτεροβάθμια  -- Θεωρία κλπ. -- 807.1

 

154.                      Μπαλάσκας, Κώστας -- Λογοτεχνία και παιδεία  : γνώση και ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων  / Κώστας Μπαλάσκας -- 163 σ., 20 εκ. -- Αθήνα  : Επικαιρότητα, 1999 -- - -- Λογοτεχνία  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Μεθοδολογία; Λογοτεχνία  -- Σπουδή και διδασκαλία, Δευτεροβάθμια  -- Θεωρία κλπ. -- 807.1

 

155.                      Μπαλάσκας, Κώστας -- Ταξίδι με το κείμενο  : προτάσεις για την ανάγνωση της λογοτεχνίας  : ποίηση, πεζογραφία, δοκίμιο  / Κώστας Μπαλάσκας -- 174 σ., 20 εκ. -- Αθήνα  : Επικαιρότητα, 1990 -- - -- Λογοτεχνία  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Μεθοδολογία; Λογοτεχνία  -- Ερμηνεία και κριτική -- 807

 

156.                      Μπέλλας, Θρασύβουλος -- Δομή και γράφη της επιστημονικής εργασίας  : με βάση την εμπειρική παιδαγωγική έρευνα  / Θρασύβουλος Μπέλλας -- 227 σ., 24 εκ. -- Αθήνα  : Ελληνικά Γράμματα, 1998 -- - -- Επιστημονική συγγραφή; Έρευνα -- 808.02

 

157.                      Νάσαινας, Γεώργιος Σπ. -- Η παιδική λογοτεχνία στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία  : (θεωρία και πράξη)  / Γεώργιος Σπ. Νάσαινας ; πρόλογος Γεωργίου Δράκου -- 254 σ., 22 εκ. -- Άργος  : Ελλέβορος, 2001 -- - -- Παιδική λογοτεχνία  -- Ιστορία και κριτική; Παιδική λογοτεχνία  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια  -- Θεωρία κλπ.; Βιβλία και ανάγνωση για παιδιά -- 809.89282

 

158.                      Ντελόπουλος, Κυριάκος -- Το βιβλίο των βιβλίων  : μια εισαγωγή για παιδιά και νέους στον κόσμο του βιβλίου από τη γέννηση του μέχρι τους τρόπους χρήσης του  / Κυρ. Ντελόπουλος ; εικονογράφηση Σοφίας Ζαραμπούκα -- 133 σ., 20 εκ. -- Αθήνα  : Κέδρος, 1984 -- - -- Βιβλία και ανάγνωση για παιδιά; Βιβλία και ανάγνωση για παιδιά -- 028.5

 

159.                      Παπανικολάου, Ρούλα; Τσιλιμένη, Τασούλα -- Η παιδική λογοτεχνία στο νηπιαγωγείο  : θεωρία και πράξη  / Ρούλα Παπανικολάου, Τασούλα Τσιλιμένη -- 230 σ., 21 εκ. -- Αθήνα  : Καστανιώτης, 1998 -- - -- Βιβλία και ανάγνωση για παιδιά; Παιδική λογοτεχνία  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική -- 372.21

 

160.                      Πολίτης, Αλέξανδρος Γ. -- Σύγχρονο σύστημα ορθογραφίας  : εφαρμοσμένο  / Αλέξανδρου Γ. Πολίτη -- 188 σ., 20 εκ. -- Αθήνα  : [χ.ό.], 1988 -- - -- Ελληνική γλώσσα  -- Γραφή και αλφάβητο  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Μεθοδολογία -- 489.3071

 

161.                      Πολύμερος, Γεώργιος -- Ελληνικές γραφές  : ιερογλυφική - γραμμική Α' - γραμμική Β'  / Γεώργιος Πολύμερος -- 154 σ., 20 εκ. -- Λαμία  : Λίγγα Γαία, 2001 -- - -- Ιερογλυφική γραφή; Γραμμική γραφή Α'; Γραμμική γραφή Β'; Γραφή  -- Ελλάς  -- Ιστορία -- 480

 

162.                      Πόρποδας, Κωνσταντίνος Δ. -- Η ανάγνωση  : γνωστική ανάλυση - ψυχολογικοί παράγοντες - επίδραση της γλώσσας - μάθηση και διδασκαλία - εκπαιδευτικές προεκτάσεις και εφαρμογές  / Κωνσταντίνου Δ. Πόρποδα -- 509 σ.  : πίν., σχ., 24 εκ. -- Πάτρα  : [χ.ό.], 2002 -- - -- Ανάγνωση  -- Δοκιμασία ικανότητας; Ανάγνωση, Ψυχολογία της -- 372.48

 

163.                      Πρώτη ανάγνωση και γραφή  : συνεργασία σπιτιού - σχολείου - παιδιού  : ευρωπαϊκές εμπειρίες  / επιμέλεια Henrietta Dombey, Margaret Meek Spencer ; μετάφραση Μαρία Δεληγιάννη -- 156 σ.  : εικ., 24 εκ. -- Αθήνα  : Έκφραση, 1998 -- - -- Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική; Προσχολική αγωγή -- 372.21

 

164.                      Σεμινάριο : "Κύκλος του ελληνικού παιδικού βιβλίου" (1ο : 1985 : Θεσσαλονίκη, 18-20 Οκτωβρίου) -- Το παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο  : έργο τέχνης; μέσο αγωγής;  : εισηγήσεις στο Α' Σεμινάριο του "Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου", Θεσσαλονίκη , 18-20 Οκτωβρίου 1985 -- 163 σ., 21 εκ. -- Αθήνα  : Πατάκης, 1987 -- - -- Βιβλία και ανάγνωση για παιδιά  -- Λόγοι, δοκίμια, διαλέξεις; Παιδική λογοτεχνία  -- Λόγοι, δοκίμια, διαλέξεις -- 808.068

 

165.                      Σεμινάριο : "Το παιδί και η γραφή" (1996 : Θεσσαλονίκη, 2-3 Δεκεμβρίου) -- Το παιδί και η γραφή  : μια σχέση κλειδί για τη δια βίου μάθηση  : η δομητική προσέγγιση της γραπτής γλώσσας  : διήμερο σεμινάριο στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έτους για την δια βίου μάθηση, Θεσσαλονίκη, 2 και3 Δεκεμβρίου 1996  / μετάφραση Χαρά Κορτέση - Δαφέρμου, Ελένη Μαυρακάκη ; επιστημονική ευθύνη και συντονισμός Τζέλα Βαρνάβα - Σκούρα -- 117 σ.  : φωτ., 29 εκ. -- [Θεσσαλονίκη]  : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, [1996] -- - -- Μάθηση, Θεωρία της; Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική; Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια; Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική; Ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια -- 372.623

 

166.                      Στάμου, Μαρία Χ. -- Θετική σκέψη και δημιουργική γραφή  : μεθοδική προσέγγιση στο μάθημα της έκφρασης - έκθεσης  / Μαρία Χ. Στάμου -- 472 σ., 21 εκ. -- Αθήνα  : Τυπωθήτω, 1997 -- - -- Εκθέσεις ιδεών  -- Σπουδή και διδασκαλία, Δευτεροβάθμια  -- Σχολικά βοηθήματα -- 489.3071

 

167.                      Τάφα, Ευφημία -- Ανάγνωση και γραφή στην προσχολική εκπαίδευση  / Ευφημία Τάφα -- 214 σ.  : εικ., 24 εκ. -- Αθήνα  : Ελληνικά Γράμματα, 2001 -- - -- Γραφή και ανάγνωση  -- Σπουδή και διδασκαλία, Προσχολική  -- Μεθοδολογία -- 372.21

 

168.                      Τάφα, Ευφημία -- Τέστ ανίχνευσης της αναγνωστικής ικανότητας  / Ευφημία Τάφα ; επιμέλεια έκδοσης & εξώφυλλο Τ. Ραΐση - Βολονάκη -- 70 σ.  : πίν., 28 εκ.  + φυλάδ. -- Αθήνα  : Ελληνικά Γράμμματα, 1995 -- - -- Ελληνική γλώσσα  -- Εξετάσεις, ερωτήσεις κλπ.; Ανάγνωση  -- Δοκιμασία ικανότητας -- 372.48

 

169.                      Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων -- Οδηγίες για την εφαρμογή του μονοτονικού συστήματος στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης  / Υπουργείο Εθν. Παδείας & Θρησκ/των -- [16] σ., 20 εκ. -- Αθήνα  : Υπουργειο  Εθν. Παιδείας & Θρησκ/των, 1982 -- - -- Ελληνική γλώσσα  -- Γραφή και αλφάβητο  -- Εγχειρίδια; Ελληνική γλώσσα  -- Τόνοι και τονισμός  -- Εγχειρίδια -- 489.3

 

170.                      Χατόγλου - Κερασίδου, Φρόσω -- Οι 24 φίλοι μου  / Φρόσω Χατόγλου - Κερασίδου -- 51 σ.  : εικ., 21 εκ. -- Αθήνα  : Σύγχρονη Εποχή, 1981 -- - -- Βιβλία και ανάγνωση για παιδιά; Εικονογραφημένα βιβλία, Παιδικά -- 808.899282

 

171.                      Χορτιάτη, Θέτη -- Τα δέντρα μας  : ιστορίες για δέντρα  / Θέτη Χορτιάτη ; εικονογράφηση Τζώρτζη Παρμενίδη -- 47 σ.  : εικ., 23 εκ. -- Αθήνα  : Κέδρος, 1981 -- - -- Παιδικό διήγημα, Ελληνικό; Βιβλία και ανάγνωση για παιδιά -- 808.899282