Θεματική Βιβλιογραφία:

Βιβλιοθήκες

1/2004

1.      Abbadi, Mostafa El -- Η αρχαία βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας  : η ζωή και η μοίρα της  / Μουσταφά Ελ Αμπαντί ; μετάφραση Λένα Κασίμη -- 262 σ.  : εικ., 21 εκ. -- Αθήνα  : Σμίλη, 1998 -- - -- Βιβλιοθήκες  -- Αλεξάνδρεια, Αρχαία  -- Ιστορία -- 027.932

 

2.      Academic libraries in Greece  : the present situation and future prospects ; Dean H. Keller -- xiv, 226 σ.  : πίν., 22 εκ. -- New York  : The Haworth Press, c1993 -- - -- Βιβλιοθήκες, Πανεπιστημιακές  -- Ελλάς -- 027.7

 

3.      American Association of School Librarians; Association for Educational Communications and Technology -- Information power  : guidelines for school library media programs  / prepared by the American Association of School Librarians and Association for Educational Communications and Technology -- xi, 171 σ.  : εικ., 23 εκ. -- Chicago  : American Library Association Washington, D.C.  : Association for Educational Communications and Technology, c1988 -- p -- Βιβλιοθήκες, Σχολικές  -- Πρότυπα; Εκπαιδευτικά προγράμματα  -- Πρότυπα -- 027.8

 

4.      American Association of School Librarians; Association for Educational Communications and Technology -- Information power  : building partnerships for learning  / prepared by the American Association of School Librarians and Association for Educational Communications and Technology -- xiv, 205 σ.  : εικ., 24 εκ. -- Chicago London  : American Library Association, 1998 -- - -- Βιβλιοθήκες, Σχολικές  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Βιβλιοθήκες, Σχολικές  -- Προγράμματα δραστηριοτήτων  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 027.8

 

5.      Arms, William Y. -- Digital libraries  / William Y. Arms -- x, 287 σ.  : σχ., 24 εκ. -- Cambridge London  : MIT Press, 2001 -- - -- Βιβλιοθήκες, Ψηφιακές; Βιβλιοθήκες  -- Ειδικές συλλογές  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 025.00285

 

6.      Bauer, Caroline Feller -- Leading kids to books through craft  / Caroline Feller Bauer ; illustrated by Richard Laurent -- ix, 145 σ.  : εικ., 22 εκ. -- Chicago London  : American Library Association, c2000 -- - -- Βιβλιοθήκες, Παιδικές  -- Προγράμματα δραστηριοτήτων  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Χειροτεχνία  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Παιδική λογοτεχνία  -- Βιβλιογραφία -- 027.625

 

7.      Berger, Pam -- Internet for active learners  : curriculum - based strategies for K.12  / Pam Berger -- xiv, 189 σ.  : εικ., 26 εκ. -- Chicago  : American Library Association, 1998 -- p -- Βιβλιοθήκες, Σχολικές  -- Προγράμματα δραστηριοτήτων  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Πληροφόρηση, Υπηρεσίες της  -- Αυτοματισμός  -- Εκπαίδευση χρηστών -- 025.04071

 

8.      Bibliographical instruction for Educators Committee -- Teaching information retrieval and evaluation skills to education students and practitioners  : a casebook of applications  / prepared by The Bibliographic Instruction for Educators Committee...[κ.ά.] ; edited by Patricia O'Brien Libutti, Bonnie Gratch ; foreword by Patricia Senn Breivik -- 139 σ., 32 εκ. -- Chicago  : American Library Association. Association of College and Research Libraries, c1995 -- - -- Βιβλιοθήκες  -- Εκπαίδευση χρηστών  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Πληροφορίες, Ανάκτηση των  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 025.56780973

 

9.      Breivik, Patricia Senn -- Student learning in the information age  / Patricia Senn Breivik -- xii, 173 σ.  : σχ., 24 εκ. -- Arizona  : American Council on Education  : Oryx Press, c1998 -- - -- Βιβλιοθήκες, Πανεπιστημιακές  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Βιβλιοθήκες  -- Εκπαίδευση χρηστών  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Πληροφορίες, Ανάκτηση των  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 025.5677

 

10.  Breivik, Patricia Senn; Senn, J. A. -- Information literacy  : educating children for the 21st century  / by Patricia Senn Breivik and J. A. Senn -- 270 σ., 24 εκ. -- Washington  : National Education Association, c1998 -- - -- Βιβλιοθήκες  -- Εκπαίδευση χρηστών  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Πληροφορίες, Ανάκτηση των  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 025.56780973

 

11.  Bruce, Christine -- The seven faces of information literacy  / Christine Bruce -- 203 σ., 26 εκ. -- Adelaide  : Auslib Press, 1997 -- - -- Καθηγητές κολλεγίου  -- Αυστραλία; Εκπαίδευση, Ανώτατη  -- Αυστραλία; Πληροφορίες, Ανάκτηση των  -- Αυστραλία; Βιβλιοθήκες και εκπαίδευση  -- Αυστραλία  -- Κοινή γνώμη -- 025.5240994

 

12.  Campbell, H. C. -- Developing public library systems and services  : a guide to the organization of national and regional public library systems as a part of overall national information service planning  / H. C. Campbell -- 186 σ., 21 εκ. -- Paris  : Unesco, c1982 -- - -- Βιβλιοθήκες, Λαϊκές  -- Διοίκηση και οργάνωση -- 025.1974

 

13.  Cassell, Kay Ann -- Developing reference collections and services in an electronic age  : a how-to-do-it manual for librarians  / Kay Ann Cassell -- x, 138 σ., 26 εκ. -- New York London  : Neal-Schuman Publishers, c1999 -- - -- Πληροφόρηση, Υπηρεσίες της  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Βιβλιοθήκες  -- Ειδικές συλλογές  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 025.524

 

14.  Collection management for the 21st century  : a handbook for librarians  / edited by G. E. Gorman and Ruth H. Miller -- vii,339 σ., 24εκ. -- Westport, Conn. London  : Greenwood Press, 1997 -- - -- Βιβλιοθήκες  -- Συλλογές  -- Διοίκηση και οργάνωση -- 025.21

 

15.  Colver, Marylou, (Επιμελητής Έκδοσης) -- Outsourcing library technical services operations  : practices in academic, public, and special libraries  / edited by Karen A. Wilson, Marylou Colver -- xxi, 239 σ., 23 εκ. -- Chicago London  : American Library Association, 1997 -- - -- Βιβλιοθήκες  -- Τεχνικές υπηρεσίες  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Βιβλιοθήκες  -- Τεχνικές υπηρεσίες  -- Καναδάς; Βιβλιοθήκες, Πανεπιστημιακές  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Βιβλιοθήκες, Πανεπιστημιακές  -- Καναδάς; Βιβλιοθήκες, Λαϊκές  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Βιβλιοθήκες, Ειδικές  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 025.020687

 

16.  Creating a virtual library  / edited by Frederick Stielow -- xi, 184 σ.  : σχ., 26 εκ. -- New York London  : Neal-Schuman, c1999 -- - -- Βιβλιοθήκες  -- Ηλεκτρονικά δίκτυα πληροφόρησης; Web sites  -- Σχεδιασμός; Βιβλιοθήκες  -- Ειδικές συλλογές  -- Web sites; Βιβλιοθήκες, Ψηφιακές  -- Σχεδιασμός -- 025.00285

 

17.  Dame, Melvina Azar -- Serving linguistically and culturally diverse students  : strategies for the school library media specialist  / Melvina Azar Dame -- xi, 175 σ., 23 εκ. -- New York London  : Neal-Schuman , c1993 -- - -- Σχολικές βιβλιοθήκες  -- Υπηρεσίες σε μειονότητες  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Βιβλιοθηκονομία  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 027.63

 

18.  Designs for active learning  : a sourcebook of classroom strategies for information education  / edited by Gail Gradowski and Loanne Snavely and Paula Dempsey ; production editor Kevin M. Roddy with the Teaching Methods Committee, Instruction Section, Association of College & Research Libraries -- xv, 232 σ.  : σχ., 28 εκ.  + 1 δισκέτα -- Chicago  : American Library Association, 1998 -- - -- Βιβλιοθήκες, Πανεπιστημιακές  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Βιβλιοθήκες  -- Εκπαίδευση χρηστών; Ενεργητική μάθηση -- 025.5677

 

19.  Dewey, Melvin; Λίτσα, Κάρυ, (Μεταφραστής); Φέσσα, Ρωξάνη, (Μεταφραστής); Λεντάρη, Ελένη, (Μεταφραστής) -- Dewey Δεκαδική Ταξινόμηση  : ελληνική ιστορία  / μετάφραση - ανάπτυξη - επεξεργασία Κάρυ Λίτσα, Ρωξάνη Φέσσα, Κλαίρη Λεντάρη -- 64 σ., 28 εκ. -- Αθήνα  : Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων, 1986 -- - -- Βιβλιοθήκες  -- Εγχειρίδια προσωπικού; Ελλάς  -- Ιστορία  -- Ταξινομικό Δεκαδικό Σύστημα DEWEY -- 025.431

 

20.  Dewey, Melvin; Ντελόπουλος, Κυριάκος, (Αλλος) -- Dewey Δεκαδική Ταξινόμηση  : ελληνική λογοτεχνία  / ανάπτυξη - επεξεργασία - ευρετήρια Κυρ. Ντελόπουλος -- 100 σ., 24 εκ. -- Αθήνα  : Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων, 1990 -- - -- Βιβλιοθήκες  -- Εγχειρίδια προσωπικού; Ελληνική λογοτεχνία  -- Ταξινόμηση; Ελληνική λογοτεχνία  -- Ταξινομικό Δεκαδικό Σύστημα DEWEY -- 025.431

 

21.  Dewey, Patrick R., 1949- -- 303 CD-ROMs to use in your library  : descriptions, evaluations, and practical advice  / Patrick R. Dewey -- xxii, 238 σ., 23 εκ. -- Chicago London  : American Library Association, 1996 -- p -- Δίσκοι δεδομένων  -- Κατάλογοι  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Βιβλιοθήκες  -- Ειδικές συλλογές  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 028.13

 

22.  Doiron, Ray; Davies, Judy, 1947- -- Partners in learning  : students, teachers, and the school library  / Ray Doiron and Judy Davies ; foreword by Ken Haycock -- xiii, 182 σ.  : εικ., 28 εκ. -- Englewood  : Libraries Unlimited, 1998 -- p -- Βιβλιοθήκες, Σχολικές  -- Προγράμματα δραστηριοτήτων  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Βιβλιοθήκες, Σχολικές  -- Προγράμματα δραστηριοτήτων  -- Καναδάς; Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια  -- Διδασκαλία  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια  -- Διδασκαλία  -- Καναδάς -- 027.8222

 

23.  Duncan, Donna; Lockhart, Laura -- I search, you search, we all learn to research  : a how-to-do-it manual for teaching elementary school students to solve information problems  / Donna Duncan and Laura Lockhart -- xiv, 159 σ., 26 εκ. -- New York London  : Neal Schuman Publishers, c2000 -- - -- Έρευνα  -- Μεθοδολογία  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια; Συγγραφή  -- Μεθοδολογία  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια; Βιβλιοθήκες  -- Εκπαίδευση χρηστών -- 025.5678

 

24.  Evans, G. Edwards; Amodeo, Anthony J.; Carter, Thomas L. -- Introduction to library public services  / G. Edward Evans, Anthony J. Amodeo, Thomas L. Carter -- 500 σ., 24 εκ. -- Colorado  : Libraries Unlimited, 1999 -- - -- Βιβλιοθήκες και αναγνώστες  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Πληροφόρηση, Υπηρεσίες της  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 025.52

 

25.  Evans, G. Edwards; Heft, Sandra M. -- Introduction to technical services  / G. Edward Evans, Sandra M. Heft -- xxi, 534 σ., 24 εκ. -- Colorado  : Libraries Unlimited, 1994 -- - -- Βιβλιοθήκες  -- Τεχνικές υπηρεσίες  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 025.02

 

26.  Evans, G. Edwards; Ward, Patricia Layzell; Rugaas, Bendik -- Management basics for information professionals  / G. Edward Evans, Patricia Layzell Ward, Bendik Rugaas -- xviii, 560 σ., 24 εκ. -- New York London  : Neal-Schuman, c2000 -- - -- Βιβλιοθήκες  -- Διοίκηση και οργάνωση  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Πληροφόρηση, Υπηρεσίες της  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 025.10973

 

27.  Foundations for effective school library media programs  / Ken Haycock, editor -- xii, 331 σ., 26 εκ. -- Colorado  : Libraries Unlimited, c1999 -- - -- Σχολικές βιβλιοθήκες  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 025.5678

 

28.  Gomberg, Karen Cornell -- Books appeal to teachers  : getting teachers to use the school library across the curriculum  / by Karen Cornell Gomberg -- x, 131 σ.  : σχ., 23 εκ. -- North Carolina London  : McFarland & Company, Inc., Publishers, c1990 -- - -- Βιβλιοθήκες  -- Εκπαίδευση χρηστών; Βιβλιοθήκες, Σχολικές; Εκπαιδευτικοί -- 025.5678

 

29.  Gregory, Vicki L. -- Selecting and managing electronic resources  : a how-to-do-it manual  / Vicki L. Gregory -- v, 109 σ., 26 εκ. -- New York London  : Neal-Schuman, c2000 -- - -- Βιβλιοθήκες  -- Ειδικές συλλογές  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  -- Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης; Βιβλιοθήκες  -- Ειδικές συλλογές  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  -- Βάσεις δεδομένων; Βάσεις δεδομένων; Βάσεις δεδομένων  -- Κατάλογοι -- 025.00285

 

30.  Griffiths, Peter -- Managing your internet and intranet services  : the information and library professional's guide to strategy  / Peter Griffiths -- xi, 223 σ., 24 εκ. -- London  : Library Association Publishing, c2000 -- - -- Βιβλιοθήκες  -- Αυτοματισμός; Διαδίκτυο (Ιnternet); Web sites  -- Διοίκηση και οργάνωση; Πληροφόρηση, Υπηρεσίες της  -- Αυτοματισμός; Βιβλιοθήκες  -- Ηλεκτρονικά δίκτυα πληροφόρησης -- 021.65

 

31.  Harmonica -- Music in modern society  : a case for a reassessment of the role of music libraries, music archives and audiovisual collections [Πολυμέσα]  / Harmonica -- 1 cd -- Amsterdam  : Dutch Library for Visually and Print Handicapped Students and Professionals (SVB), 2000 -- - -- Μουσικές βιβλιοθήκες  -- Πολυμέσα

 

32.  Information literacy standards for student learning  / prepared by the American Association of School Librarians, Association for Educational Communications and Technology -- 56 σ., 22 εκ. -- Chicago  : American Library Association, 1998 -- - -- Πληροφορίες, Ανάκτηση των  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Βιβλιοθήκες  -- Εκπαίδευση χρηστών  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 025.56780973

 

33.  Instructional intervention for information use  : research papers of the Sixth Treasure Mountain Research Retreat for School Library Media Programs  : March 31-April 1, 1997, McMenamins Edgefield of Troutdale, Oregon  / edited by Daniel Callison, Joy H. McGregor, Ruth V. Small -- 307 σ.  : πίν., σχ., 30 εκ. -- California  : Hi Willow Research and Publishing, c1998 -- - -- Βιβλιοθήκες, Σχολικές; Πληροφόρηση και τεχνολογία  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Βιβλιοθήκες, Σχολικές  -- Πρότυπα; Βιβλιοθήκες, Σχολικές  -- Εκπαίδευση χρηστών  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 027.8

 

34.  Kuhlthau, Carol Collier -- Teaching the library research process  / Carol Collier Kuhlthau -- xv, 189 σ.  : σχεδιαγρ., 27 εκ. -- Lanham  : The Scarecrow Press, c1994 -- - -- Βιβλιοθήκες  -- Εκπαίδευση χρηστών; Πληροφορίες, Ανάκτηση των  -- Σπουδή και διδασκαλία, Δευτεροβάθμια; Έρευνα  -- Μεθοδολογία  -- Σπουδή και διδασκαλία, Δευτεροβάθμια; Συγγραφή  -- Μεθοδολογία  -- Σπουδή και διδασκαλία, Δευτεροβάθμια -- 025.56780973

 

35.  Learning and libraries in an information age  : principles and practice  / edited by Barbara K. Stripling -- xxiii, 375 σ.  : σχ., 24 εκ. -- Colorado  : Libraries Unlimited, 1999 -- - -- Βιβλιοθήκες  -- Εκπαίδευση χρηστών  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Πληροφορίες, Ανάκτηση των  -- Σπουδή και διδασκαλία, Πρωτοβάθμια  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Πληροφορίες, Ανάκτηση των  -- Σπουδή και διδασκαλία, Δευτεροβάθμια  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 027.626

 

36.  Loertscher, David V. -- Taxonomies of the school library media program  / David V. Loertscher -- vi, 258 σ.  : σχ., 30 εκ. -- Salt Lake City  : Hi Willow Research & Publishing, c2000 -- - -- Βιβλιοθήκες, Σχολικές; Βιβλιοθήκες, Σχολικές  -- Πρότυπα -- 027.8223

 

37.  Loertscher, David V.; Woolls, Blanche -- Information literacy  : a review of the research  : a guide for practitioners and researchers  / David V. Loertscher, Blanche Woolls -- iv, 126 σ., 30 εκ. -- California  : Hi Willow Research and Publishing, c1999 -- - -- Πληροφορητικός γραμματισμός; Βιβλιοθήκες, Σχολικές  -- Πρότυπα -- 025.5678

 

38.  Logan, Debra Kay -- Information skills toolkit  : collaborative integrated instruction for the middle grades  / Debra Kay Logan -- vi, 336 σ., 30 εκ. -- Ohio  : Linworth Publishing, c2000 -- - -- Βιβλιοθήκες  -- Εκπαίδευση χρηστών  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Πληροφορίες, Ανάκτηση των  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 027.6260973

 

39.  MacDonald, Randall M., 1961- -- The Internet and the school library media specialist  : transforming traditional services  / Randall M. MacDonald -- xii, 208 σ.  : πιν., 24 εκ. -- Westport  : Greenwood Press, 1997 -- - -- Βιβλιοθήκες, Σχολικές  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Διαδίκτυο (Ιnternet); Πληροφορίες, Ανάκτηση των -- 025.04

 

40.  McCarthy, Richard C. -- Designing better libraries  : selecting & working with building professionals  / Richard C. McCarthy -- iii, 124 σ., 28 εκ. -- Wisconsin  : Highsmith Press, c1999 -- - -- Βιβλιοθήκες  -- Σχεδιασμός και κατασκευή  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 727.80973

 

41.  Mendrinos, Roxanne -- Using educational technology with at-risk students  : a guide for library media specialists and teachers  / Roxanne Baxter Mendrinos -- viii, 227 σ., 24 εκ. -- Westport, Conn.  : Greenwood Press, 1997 -- - -- Βιβλιοθήκες, Σχολικές; Εκπαιδευτική τεχνολογία -- 027.80285221

 

42.  People come first  : user - centered academic library service  / edited by Dale S. Montanelli & Patricia F. Stenstrom -- viii, 194 σ., 24 εκ. -- Chicago  : American Library Association, 1999 -- - -- Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Βιβλιοθήκες και αναγνώστες  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 027.70973

 

43.  Pors, Niels Ole; Anderson, Douglas; Usherwood, Bob -- Βιβλιοθηκονομική εκπαίδευση και μάνατζμεντ βιβλιοθηκών  : νέες τάσεις  / Niels Ole Pors, Douglas Anderson, Bob Usherwood ; επιμέλεια Μ. Μορελέλη - Κακούρη -- 88 σ.  : σχ., πίν., 21 εκ. -- Θεσσαλονίκη  : Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας ΤΕΙΘ, 1995 -- - -- Βιβλιοθηκονομία  -- Εκπαίδευση  -- Έρευνα; Βιβλιοθήκες  -- Διοίκηση και οργάνωση  -- Θεωρία, μέθοδοι κλπ. -- 020

 

44.  Poulter, Alan; Tseng, Gwyneth; Sargent, Goff -- The library and information professional's guide to the world wide web  / Alan Poulter, Gwyneth Tseng, Goff Sargent -- x, 133 σ., 24 εκ. -- London  : Library Association Publishing, c1999 -- - -- Πληροφόρηση, Υπηρεσίες της  -- Αυτοματισμός; World Wide Web (Σύστημα ανάκτησης πληροφοριών); Βιβλιοθήκες  -- Αυτοματισμός; Βιβλιοθηκονομία  -- Τεχνολογικές καινοτομίες -- 027

 

45.  Rankin, Virginia -- The thoughtful researcher  : teaching the research process to middle school students  / Virginia Rankin -- 211 σ., 30 εκ. -- Engelwood, Colorado  : Libraries Unlimited, 1999 -- - -- Βιβλιοθήκες  -- Εκπαίδευση χρηστών  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Πληροφορίες, Ανάκτηση των  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 025.56780973

 

46.  Sapp, Gregg -- Building a popular science library collection for high school to adult learners  : issues and recommended resources  / Gregg Sapp -- x, 329 σ.  : εικ., 24 εκ. -- Westport London  : Greenwood Press, 1995 -- p -- Βιβλιοθήκες  -- Ειδικές συλλογές  -- Επιστήμη -- 025.275

 

47.  Simpson, I. S. -- Basic statistics for librarians  / I. S. Simpson -- 242 σ., 17 εκ. -- London  : Library Association American Library Association  : Chicago, 1988 -- - -- Βιβλιοθήκες  -- Στατιστική; Βιβλιοθηκονομία  -- Στατιστικές μέθοδοι -- 025

 

48.  Slade, Alexander L.; Kascus, Marie -- Library services for off-campus and distance education  : the second annotated bibliography  / Alexander L. Slade and Marie A. Kascus -- xxix, 239 σ., 24 εκ -- Englewood, CO  : Libraries Unlimited, 1996 -- - -- Ακαδημαϊκές βιβλιοθηκες  -- Βιβλιογραφία; Σπουδές εξ αποστάσεως  -- Βιβλιογραφία -- 016.0277  (20)

 

49.  Stripling, Barbara K.; Pitts, Judy M. -- Brainstorms and blueprints  : teaching library research as a thinking process  / Barbara K. Stripling and Judy M. Pitts -- xi, 181 σ.  : πιν., 27 εκ. -- Englewood  : Libraries Unlimited, 1988 -- - -- Βιβλιοθήκες  -- Εκπαίδευση χρηστών; Έρευνα  -- Μεθοδολογία  -- Σπουδή και διδασκαλία, Δευτεροβάθμια; Συγγραφή  -- Μεθοδολογία  -- Σπουδή και διδασκαλία, Δευτεροβάθμια -- 025.5678223

 

50.  Thomas, Nancy Pickering -- Information literacy and information skills instruction  : applying research to practice in the School Library Media Center  / Nancy Pickering Thomas ; edited by Paula Kay Montgomery -- xx, 187 σ., 28 εκ. -- Colorado  : Libraries Unlimited, c1999 -- - -- Βιβλιοθήκες, Σχολικές  -- Προγράμματα δραστηριοτήτων  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 027.626

 

51.  Totten, Herman L.; Garner, Carolyn; Brown, Risa W. -- Culturally diverse library collections for youth  / Herman L. Totten, Carolyn Garner, and Risa W. Brown -- vii, 220 σ., 24 εκ. -- New York  : Neal - Schuman, c1996 -- - -- Βιβλιοθήκες  -- Ειδικές συλλογές  -- Βιβλιογραφία; Εφηβική λογοτεχνία  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  -- Βιβλιογραφία; Μειονότητες  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  -- Βιβλιογραφία -- 305.800973

 

52.  Unesco. Social and Human Sciences Documentation Centre -- Selective inventory of social science information and documentation services  = Inventaire selectif des services d'information et de documentation en sciences sociales  = Inventario selectivo de servicios de informacion y documentacion en ciencias sociales  / prepared by the UNESCO social and Human Sciences Documentation Centre -- xiii, 453 σ., 27 εκ. -- Paris  : UNESCO, c1998 -- - -- Κοινωνικές επιστήμες  -- Υπηρεσίες πληροφόρησης  -- Κατάλογοι; Βιβλιοθήκες, Ειδικές  -- Κατάλογοι; Κοινωνικές επιστήμες  -- Βάσεις δεδομένων  -- Κατάλογοι -- 025.063

 

53.  Van Orden, Phyllis -- Selecting books for the elementary school library media center  : a complete guide  / Phyllis Van Orden -- xvii, 212 σ.  : εικ., πίν., 28 εκ. -- New York London  : Neal Schuman, c2000 -- - -- Βιβλιοθήκες, Σχολικές  -- Συλλογές  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 025.21878222

 

54.  World guide to special libraries  / editors Willemina van der Meer, Helmut Opitz -- 2τ., 29 εκ. -- Munchen  : K.G.Saur, 1998 -- - -- Βιβλιοθήκες, Ειδικές  -- Κατάλογοι -- 026

 

55.  Young, Rosemary M.; Harmony, Stephena -- Working with faculty to design undergraduate information literacy programs  : a how-to-do-it manual for librarians  / Rosemary M. Young and Stephena Harmony -- x, 123 σ.  : σχ., 28 εκ. -- New York London  : Neal Schuman, c1999 -- - -- Βιβλιοθήκες, Ακαδημαϊκές  -- Εκπαίδευση χρηστών  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Πληροφορίες, Ανάκτηση των  -- Σπουδή και διδασκαλία, Τριτοβάθμια  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- 027.70973

 

56.  Αναστασάκης, Μανώλης -- Ανασχεδιάζοντας τη βιβλιοθήκη στο σχολείο  : μια πρόταση για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  = Redesigning libraries for schools  : a proposal for secondary education  / Μανώλης Αναστασάκης -- 127 σ.  : εικ., σχ., 28 εκ. -- Αθήνα  : Μεταίχμιο, c2003 -- - -- Βιβλιοθήκες, Σχολικές  -- Ελλάς  -- Σχεδιασμός και κατασκευή -- 727.809495

 

57.  Αναστασίου, Ιωάννης -- Ελλάδα ιστορία και πολιτισμός . Δέκατος τόμος, Β´ μέρος , Ο πολιτισμός  / Ιωάννης Αναστασίου...[και ά.] ; γενική επιμέλεια Λάμπρος Τσακτσίρας -- 311 σ.  : εικ., φωτ., 28 εκ. -- Αθήνα  : Μαλλιάρης-Παιδεία, 1983 -- - -- Ελληνική γραμματεία; Εκπαίδευση  -- Ελλάς; Εταιρείες, Ιδρύματα κλπ.  -- Ελλάς  -- Αθήνα; Αρχαιολογικά μουσεία και συλλογές  -- Ελλάς; Βιβλιοθήκες  -- Ελλάς -- 949.5

 

58.  Δήμος Καρδίτσας , (Συγγραφέας) -- Παιδικές βιβλιοθήκες της Καρδίτσας  : πρόταση - πρόγραμμα αναβάθμισης και δημιουργίας παιδικών βιβλιοθηκών  / Δήμος Καρδίτσας -- χωρίς αρίθμηση  : εικ., 26 εκ. -- Αθήνα  : Δήμος Κάρδιτσας, [19--] -- - -- Βιβλιοθήκες, Παιδικές  -- Ελλάς  -- Καρδίτσα -- 027.625

 

59.  Διαδρομές  : στο χώρο της λογοτεχνίας για παιδιά και νέους . 30 , Θεατρική αγωγή - Παιδικό θέατρο - Παιδικές και σχολικές βιβλιοθήκες - Παιδική λογοτεχνία και οικολογία -- 176 σ.  : εικ., φωτ., 24 εκ. -- Αθήνα  : [χ.ό.], 1993 -- - -- Παιδική λογοτεχνία  -- Περιοδικά -- 372.66

 

60.  Διημερίδα Βιβλιοθηκών Τέχνης. Πρακτικά (1998 : Αθήνα, 18-19 Ιουνίου) -- Βιβλιοθήκες τέχνης  : ο ρόλος και οι ιδιαιτερότητες τους  : πρακτικά  : Διημερίδα Βιβλιοθηκών Τέχνης, Αθήνα, 18-19 Ιουνίου 1998  = Art libraries  : their role and peculiarity  : Art libraries meeting -- 228 σ., 24 εκ. -- Αθήνα  : Βιβλιοθήκη Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, 1999 -- - -- Βιβλιοθήκες, Ειδικές  -- Συνέδρια; Βιβλιοθήκες τέχνης  -- Συνέδρια -- 026.7

 

61.  Εγχειρίδιο UNIMARC . Β' , Συμπλήρωμα - Παραρτήματα - Ευρετήριο  / επιμέλεια έκδοσης Brian P. Holt, Sally H. McCallum, A. B. Long ; μετάφραση στα ελληνικά και επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης Γ. Δ. Μπώκος -- ποικίλη αρίθμηση, 27 εκ. -- Αθήνα  : Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1996 -- - -- Σύστημα Unimarc; Βιβλιοθήκες  -- Εγχειρίδια προσωπικού; Καταλογογράφηση, Περιγραφική  -- Επεξεργασία δεδομένων -- 025.3

 

62.  Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Τμήμα Καταλόγων -- Κατάλογος ελληνικών θεματικών επικεφαλίδων  / Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Τμήμα Καταλόγων ; επιμέλεια Ιωάννα Μανιάτη -- 642 σ., 28 εκ. -- Αθήναι  : Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Τμήμα Καταλόγων, 1991 -- - -- Λήμματα  -- Κατάλογοι  -- Ελλάς; Καταλογογράφηση, Θεματική  -- Κατάλογοι; Βιβλιοθήκες  -- Εγχειρίδια προσωπικού -- 025.47

 

63.  Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης -- Συλλογικός κατάλογος περιοδικών στις ελληνικές επιστημονικές βιβλιοθήκες  : 1989  / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης -- 462 σ., 26 εκ. -- Αθήνα  : Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 1989 -- - -- Βιβλιοθήκες εφημερίδων και περιοδικών  -- Κατάλογοι; Βιβλιοθήκες, Ειδικές  -- Περιοδικά  -- Βιβλιογραφία  -- Συλλογικοί κατάλογοι; Βιβλιοθήκες, Ερευνητικές  -- Περιοδικά  -- Βιβλιογραφία  -- Συλλογικοί κατάλογοι -- 025.31

 

64.  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο -- Βιβλιοθήκη των αναγκαιούντων βιβλίων και ομολογουμένως καλλιστων εφημερίδων ...  : οι παλαιές συλλογές της βιβλιοθήκης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  / Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο -- 192 σ.  : φωτ., 24 εκ. -- Αθήνα  : Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1995 -- - -- Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Βιβλιοθήκη -- Βιβλία, Σπάνια -- Συλλογές; Βιβλιοθήκες, Πανεπιστημιακές  -- Ειδικές συλλογές; Βιβλία, Σπάνια  -- Συλλέκτες και συλλογές  -- Ελλάς  -- Αθήνα -- 011.44

 

65.  ΕΤ -- Ακούω - αισθάνομαι - συζητώ Σχολικές βιβλιοθήκες Ευρωπαϊκή Ένωση [Video]  / ΕΤ -- 1 βιντεοκασέτα -- Αθήνα  : ΕΤ , 2001 -- - -- Μεταδοτικές ασθένειες  -- Πολυμέσα; Ρατσισμός  -- Πολυμέσα; Βιβλιοθήκες, Σχολικές  -- Πολυμέσα; Ευρωπαϊκή Ένωση  -- Πολυμέσα

 

66.  ΕΤ -- Βιβλιοθήκες - λογοτεχνία - θέατρο [Video]  / ΕΤ -- 1 βιντεοκασέτα -- Αθήνα  : ΕΤ                    , 2002 -- - -- Καρυωτάκης , Κώστας Γ. , 1896-1928 -- Πολυμέσα; Καμπανέλλης , Ιάκωβος -- Πολυμέσα; Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος -- Πολυμέσα; Κέντρο Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου -- Πολυμέσα; Βιβλιοθήκες, Κινητές  -- Πολυμέσα

 

67.  Εταιρεία για την Δημιουργική Απασχόληση των Παιδιών -- Δανειστική βιβλιοθήκη [Video]  / Εταιρεία για τη Δημιουργική Απασχόληση των Παιδιών -- 1 βιντεοκασέτα -- Αθήνα  : ΕΑΔΑΠ, c2002 -- - -- Βιβλιοθήκες, Παιδικές; Βιβλιοθήκες, Σχολικές; Προσχολική αγωγή  -- Δραστηριότητες

 

68.  Ζιωτόπουλος, Παντ. -- Σχολική βιβλιοθήκη  / Παντ. Ζιωτόπουλος...[κ.ά.] ; Διεύθυνση Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης -- 2τ.  : σχ., 28 εκ. -- Αθήνα  : Διεύθυνση Κοινοτικού Πλαίσιου Στήριξης, 1997 -- - -- Βιβλιοθήκες, Σχολικές  -- Κτίρια  -- Προδιαγραφές -- 027

 

69.  Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη -- Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από κινητές βιβλιοθήκες  : εμπειρίες και προβληματισμοί  : μελλοντική εξέλιξη  / Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων -- 110 σ.  : πίν., σχεδιαγρ., φωτ., 24 εκ. -- Ιωάννινα  : [χ.ό.}, 1999 -- - -- Βιβλιοθήκες, Σχολικές  -- Προγράμματα δραστηριοτήτων  -- Ελλάς; Βιβλιοθήκες, Κινητές  -- Προγράμματα δραστηριοτήτων  -- Ελλάς -- 027.8

 

70.  Καζάκου, Θ. -- Δημόσιες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα  : κτιριακές προδιαγραφές  / Θ. Καζάκου...[κ.ά.] ; Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευτικών -- 161 σ.  : εικ., 28 εκ. -- Αθήνα  : Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 1996 -- - -- Βιβλιοθήκες  -- Κτίρια  -- Πρότυπα -- 727.8

 

71.  Καράς, Γιάννης -- Τα ελληνικά έντυπα του Πρώτατου και της Αθωνιάδος  = Les bibliotheques de Protaton et d'Athonias  / Γιάννης Καράς -- 119 σ.  : 3 φωτ., 24 εκ. -- Αθήνα  : Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1985 -- - -- Έντυπα, Ελληνικά  -- Άγιο Όρος; Βιβλία, Σπάνια  -- Βιβλιογραφία  -- Κατάλογοι -- 011.44

 

72.  Κατσιρίκου, Ανθή Ε. -- Σύγχρονες τάσεις στην οργάνωση και διοίκηση των βιβλιοθηκών  / Ανθή Ε. Κατσιρίκου -- 255 σ., 24 εκ. -- Αθήνα  : Παπασωτηρίου, 2001 -- - -- Βιβλιοθήκες  -- Διοίκηση και οργάνωση -- 025.1

 

73.  Κέντρο Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου -- Παιδικές βιβλιοθήκες Bibliotheques pour enfants : bulletin du Centre du Livre pour Enfants et Adolescents Children's libraries : bulletin of the Child and Youth Book Center  : δελτίο του Κέντρου Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου . 1  / Κέντρο Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου -- 112 σ.  : φωτ., 21 εκ. -- Αθήνα  : Κέντρο Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου, [χ.χ.] -- - -- Βιβλιοθήκες, Παιδικές  -- Ελλάς -- 027.625

 

74.  Κέντρο Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου -- Παιδικές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα  = Bibliotheques pour enfants en Grece  / Κέντρο Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου -- 90 σ.  : φωτ., 22 εκ. -- Αθήνα  : Κέντρο Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου, 1992 -- - -- Βιβλιοθήκες, Παιδικές  -- Ελλάς -- 027.625

 

75.  Κοκκίνης, Σπύρος -- Βιβλιοθήκες και αρχεία στην Ελλάδα  : συμβολή στη μελέτη της πνευματικής ιστορίας του νέου ελληνισμού  / Σπύρου Κοκκίνη -- 332 σ.  : εικ., 24 εκ. -- Αθήνα  : Πέτρος Τζουνάκος, 1970 -- - -- Βιβλιοθήκες  -- Ελλάς; Αρχεία  -- Ελλάς -- 027

 

76.  Κοκκίνης, Σπύρος -- Δημοτικές και κοινοτικές βιβλιοθήκες εις την Ελλάδα  / του Σπύρου Κοκκίνη -- σ. 510-544 , 23 εκ. -- Αθήναι  : [χ.ό.], 1974 -- - -- Βιβλιοθήκες, Λαϊκές  -- Ελλάς  -- Στατιστική; Βιβλιοθήκες, Λαϊκές  -- Ελλάς  -- Έρευνα; Βιβλιοθήκες, Λαϊκές  -- Ελλάς  -- Δίκαιο και νομοθεσία -- Περιέχεται στο: Επιθεώρησις της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως -- 027.4

 

77.  Κοκκίνης, Σπύρος -- Σχολικές και μαθητικές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα . 1 , Σχολείων δημοτικής εκπαιδεύσεως  / Σπύρου Κοκκίνη -- 32 σ.  : πίν., 24 εκ. -- Αθήναι  : [χ.ό.], 1974 -- - -- Βιβλιοθήκες, Σχολικές  -- Ελλάς  -- Έρευνα; Βιβλιοθήκες, Σχολικές  -- Ελλάς  -- Δίκαιο και νομοθεσία -- 027.8

 

78.  Κοσμά, Βασιλική; Ευστρατίου, Μαρία; Παπαγεωργίου, Κατερίνα -- Εγχειρίδιο για την οργάνωση της προσχολικής δανειστικής βιβλιοθήκης  / Βασιλική Κοσμά, Μαρία Ευστρατίου, Κατερίνα Παπαγεωργίου -- 80 σ.  : εικ., φωτ., 20 εκ.  + βιντεοκασσέτα -- Αθήνα  : ΕΑΔΑΠ, c2002 -- - -- Βιβλιοθήκες, Παιδικές; Βιβλιοθήκες, Σχολικές; Προσχολική αγωγή  -- Δραστηριότητες -- 027.8

 

79.  Κτήρια αρχείων  : βασικές αρχές σχεδιασμού  / Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων -- 125 σ.  : εικ., 24 εκ. -- Αθήνα  : Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 1999 -- - -- Αρχεία  -- Σχεδιασμός και κατασκευή  -- Ελλάς; Βιβλιοθήκες  -- Σχεδιασμός και κατασκευή  -- Ελλάς; Κτίρια  -- Σχεδιασμός και κατασκευή  -- Ελλάς -- 727.809495

 

80.  Κώτση, Άννα; Αθανασοπούλου, Αγγελική -- Πού πήγαν όλες οι γνώσεις;  : ανάπτυξη δεξιοτήτων για χρήση των βιβλίων και των βιβλιοθηκών  / Άννα Κώτση, Αγγελική Αθανασοπούλου -- χ. α., 20 εκ. -- Αθήνα  : Πατάκης, 2000 -- - -- Βιβλιοθήκες  -- Εκπαίδευση χρηστών; Βιβλία και ανάγνωση για παιδιά -- 025.5678

 

81.  Νεοελληνικές βιβλιοθήκες (17ος-19ος αι.) . Μέρος πρώτο -- 305 σ.  : πίν., 24 εκ. -- Αθήνα  : Κέντρον Νεοελληνικών Ερευνών. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1987 -- - -- Βιβλιοθήκες  -- Ελλάς  -- 17ος-19ος αι. -- 027

 

82.  Ντελόπουλος, Κυριάκος -- Η βιβλιοθήκη στο σχολείο  : νέες προοπτικές και κατευθύνσεις  / Κυρ. Ντελόπουλος -- 30 σ., 20 εκ. -- Αθήναι  : [χ.ό.], 1975 -- - -- Βιβλιοθήκες, Σχολικές  -- Διοίκηση και οργάνωση -- 027.8

 

83.  Ντελόπουλος, Κυριάκος -- Κατάλογος θεμάτων για λαικές και παιδικές βιβλιοθήκες  / Κυρ. Ντελόπουλος -- 117 σ., 24 εκ. -- Αθήνα  : Υπουργείο Πολιτισμού. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Κέντρο Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου, 1986 -- - -- Βιβλιοθήκες, Λαϊκές  -- Θεματικοί κατάλογοι; Βιβλιοθήκες, Παιδικές  -- Θεματικοί κατάλογοι; Βιβλιοθήκες, Λαϊκές  -- Εγχειρίδια προσωπικού; Καταλογογράφηση, Θεματική  -- Κατάλογοι; Βιβλιοθήκες, Παιδικές  -- Εγχειρίδια προσωπικού; Θεματικές επικεφαλίδες  -- Κατάλογοι -- 025.4

 

84.  Ντελόπουλος, Κυριάκος -- Οργάνωσε τη βιβλιοθήκη σου  : ένας πρακτικός οδηγός για την οργάνωση λαϊκών, παιδικών, σχολικών, ιδιωτικών βιβλιοθηκών  / Κυρ. Ντελόπουλος -- 192 σ.  : σχ., πίν., φωτ., 24 εκ. -- Αθήνα  : Gutenberg, c1987 -- - -- Βιβλιοθήκες  -- Διοίκηση και οργάνωση -- 020

 

85.  Ο ρόλος των λαϊκών βιβλιοθηκών στην κοινωνία της πληροφορίας  : διεθνής διημερίδα -- φάκελος, 30 εκ. -- Βέροια  : [χ.ό.], 2002 -- - -- Βιβλιοθήκες, Λαϊκές  -- Ελλάς  -- Συνέδρια -- 027.4

 

86.  Οδηγός σχολικών βιβλιοθηκών που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ  / Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Διεύθυνση Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης -- 259 σ.  : εικ., 28 εκ. -- Αθήνα  : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2002 -- - -- Βιβλιοθήκες, Σχολικές  -- Οδηγοί  -- Ελλάς -- 027.8223

 

87.  Παλαμιώτη, Σοφία -- Λαϊκές βιβλιοθήκες  : οδηγός για την οργάνωσή τους  / Σοφία Παλαμιώτη -- 405 σ.  : πίν., 22 εκ. -- Αθήνα  : Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1998 -- - -- Βιβλιοθήκες, Λαϊκές -- 027.4

 

88.  Πανελλήνιο Συνέδριο : "Νέες Τεχνολογίες και Ελληνικές Βιβλιοθήκες" (6o : 1990 : Αθήνα, Ινστιτούτο Γκαίτε, 22-23 Νοεμβρίου); Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων -- Νέες τεχνολογίες και Ελληνικές βιβλιοθήκες  : 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων  : Αθήνα, Ινστιτούτο Γκαίτε 22-23 Νοεμβρίου 1990  / Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων -- 199 σ.  : εικ., πίν., 24 εκ. -- Αθήνα  : Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων, 1990 -- - -- Βιβλιοθήκες  -- Αυτοματισμός  -- Συνέδρια  -- Ελλάς; Βιβλιοθηκονομία  -- Τεχνολογικές καινοτομίες  -- Συνέδρια; Βιβλιοθηκονομία  -- Συνέδρια  -- Ελλάς -- 025

 

89.  Πανελλήνιο Συνέδριο : "Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και η Πρόκληση του Εκσυγχρονισμού" (6ο: Αθήνα) -- Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και η πρόκληση του εκσυγχρονισμού  : 6ο πανελλήνιο συνέδριο ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών  : περιλήψεις -- [50 σ.]  : εικ., 30 εκ. -- Αθήνα  : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1997 -- - -- Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες  -- Ελλάς  -- Συνέδρια -- 027.7

 

90.  Πανελλήνιο Συνέδριο: Οργάνωση και συνεργασία Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην ψηφιακή εποχή (7ο: 1998 : Βόλος); Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βιβλιοθήκη. Βιβλιοθήκη -- Οργάνωση & συνεργασία Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην ψηφιακή εποχή  : περιλήψεις του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Βόλος, 4-6 Νοεμβρίου 1998  = Organisation & collaboration fo Academic Libraries in the digital age  : abstracts of the 7th Greek Conference of Academic Libraries, Volos 4-6 November 1998  / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βιβλιοθήκη -- χ. αριθμ.  : εικ., 29 εκ. -- Βόλος  : Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 1998 -- - -- Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες  -- Ελλάς  -- Οργάνωση και διοίκηση; Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες  -- Ελλάς  -- Συνέδρια -- 027.7

 

91.  Πανελλήνιο Συνέδριο: Σύνδεση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με την εκπαιδευτική διαδικασία (9ο: 2000: Αθήνα); Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Βιβλιοθήκη -- Σύνδεση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με την εκπαιδευτική διαδικασία  : πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα, 18-20 Δεκεμβρίου, 2000  = Interrelations of Academic Libraries with the educational activities  : proceedings of the 9th Panhellenic Conference of Academic Libraries, Athens, Greece, 18-20 December, 2000  / Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κεντρική Βιβλιοθήκη -- xii, 248 σ.  : εικ., 24 εκ. -- Αθήνα  : Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2000 -- - -- Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες  -- Ελλάς  -- Συνέδρια -- 027.7

 

92.  Πανελλήνιο Συνέδριο: Το μάνατζμεντ στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες (10o: 2001: Θεσσαλονίκη); Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Υπηρεσία Βιβλιοθήκης και Πληροφόρησης -- Το μάνατζμεντ στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες  : πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 15-17 Οκτωβρίου 2001  = Management in Academic Libraries  : proceedings of the 10th Panhellenic Conference of Academic Libraries, University of Macedomia 15-17 October 2001  / Πανεπιστήμιο Μακεδονίας -- xx, 312 σ.  : εικ., 29 εκ. -- Θεσσαλονίκη  : Υ.ΠΙ.Π., 2001 -- - -- Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες  -- Ελλάς  -- Συνέδρια; Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες  -- Διοίκηση  -- Συνέδρια -- 027.7

 

93.  Σαΐτης, Χρίστος Α.; Σαΐτη, Άννα Χρ. -- Η εκπαιδευτική πραγματικότητα των δημοτικών σχολείων των νομών Αιτ/νίας και Αττικής μέσα από τη λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών  : ερευνητική μελέτη  / Χρίστος Αθ. Σαίτης, Άννα Χρ. Σαίτη -- 113 σ.  : πίν., 24 εκ. -- Αθήνα  : Ατραπός, 2002 -- - -- Βιβλιοθήκες, Σχολικές  -- Ελλάς  -- Έρευνα -- 027.8

 

94.  Στάικος, Κωνσταντίνος Σ. -- Βιβλιοθήκη  : από την αρχαιότητα έως την Αναγέννηση και σημαντικές ουμανιστικές και μοναστηριακές βιβλιοθήκες (3000 π.Χ. - 1600 μ.Χ.)  / Κωνσταντίνος Σπ. Στάϊκος ; προλεγόμενα Ελένη Γλυκατζή - Αρβελέρ -- ιζ' 566 σ.  : εικ., φωτ., 35 εκ. -- Αθήνα  : [χ.ό.], 1996 -- - -- Βιβλιοθήκες  -- Ιστορία  -- 3000 π.Χ. - 1600 μ.Χ.; Γραφή  -- Ιστορία -- 020.9

 

95.  Στάικος, Κωνσταντίνος Σ. -- Η ιστορία της βιβλιοθήκης στον δυτικό πολιτισμό  : από τον Μίνωα στην Κλεοπάτρα  / Κωνσταντίνος Σπ. Στάικος -- xxiii, 349 σ.  : εικ., 28 εκ. -- Αθήνα  : Κότινος, c2002 -- - -- Βιβλιοθήκες  -- Ιστορία -- 027.009

 

96.  Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης -- Οι βιβλιοθήκες στα ΤΕΙ  / Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης -- 84 σ., 24 εκ. -- Αθήνα  : Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 1989 -- - -- Βιβλιοθήκες, Πανεπιστημιακές  -- Έρευνα -- 027.7

 

97.  Φιλαναγνωσία & βιβλιοθήκες  : δύο ημερίδες που διοργάνωσε η Δημοτική βιβλιοθήκη 2/12/1995 & 18/2/1996 -- 108 σ.  : εικ., σχ., 24 εκ. -- Αθήνα  : Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αγ. βαρβάρας, 1997 -- - -- Βιβλιοθήκες και αναγνώστες  -- Λόγοι, δοκίμια, διαλέξεις -- 025.5