Θεματική Βιβλιογραφία:

Διαθεματική προσέγγιση στην εκπαίδευση

1/2004

 

1.      Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe.  Across the great divides  : report of the CIDREE Collaborative Project on Cross-curricular Themes -- Dundee  : Scottish CCC, 1998 -- iv, 68 σ., 30 εκ. -- Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια  -- Προγράμματα σπουδών  -- Αξιολόγηση; Διαθεματική προσέγγιση στην εκπαίδευση   373.19

2.      Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe. Διεπιστημονική διδασκαλία και μάθηση στο σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  / CIDREE (Σύνδεσμος Παιδαγωγικών Ινστιτούτων της Ευρώπης) ; μετάφραση Νίκος Ηλιάδης, Αγλαϊα Γαλανοπούλου ; Παιδαγωγικό Ινστιτούτο -- Αθήνα  : Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1999 -- 103 σ., 24 εκ. -- Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια  -- Προγράμματα σπουδών  -- Θεωρία κλπ.  373

3.      Jones, Beau Fly, Rasmussen, Claudette M.,  Moffitt, Mary C..  Real-life problem solving  : a collaborative approach to interdisciplinary learning  / Beau Fly Jones, Claudette M. Rasmussen, and Mary C. Moffitt ; with contributions by Kim Alamar ... [et al.] -- Washington  : American Psychological Association, c1997 -- xiii, 246 σ.  : πίν., 28 εκ. -- (Psychology in the Classroom  : A Series on Applied Educational Psychology  / American Psychological Association) -- Γνωστικές μέθοδοι  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Ομάδες εργασίας στην εκπαίδευση  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Εκπαιδευτική αλλαγή  -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  371.395

4.      Ministry of the Flemish Community. Department of Education.Department for Educational Development.  Cross - curricular themes in Flemish secondary education  / Ministry of the Flemish Community. Education Department. Department for Educational Development -- Brussels  : DVO, 2001 -- 74 φύλλα, 30 εκ. -- Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια  -- Προγράμματα σπουδών  -- Αξιολόγηση  -- Βέλγιο; Διαθεματική προσέγγιση στην εκπαίδευση   373.19094931

5.      Morrison, Keith.  Implementing cross - curricular themes  / Keith Morrison -- London  : David Fulton Publishers, 1994 -- vii, 176 σ.  : πίν., 23 εκ. -- Εκπαίδευση  -- Προγράμματα σπουδών  -- Μεγάλη Βρετανία; Διαθεματική προσέγγιση στην εκπαίδευση  375.00941

6.      Paludan, Poul,   Prinds, Eric. Evaluation of education in citizenship and moral judgement  : an introduction to the SICI conference in Copenhagen, 1999  / by Poul Paludan and Erik Prinds -- Utrecht  : SICI, 1999 -- 145 σ., 30 εκ. -- Ηθική αγωγή  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Αξιολόγηση; Αγωγή του πολίτη  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Αξιολόγηση; Διαθεματική προσέγγιση στην εκπαίδευση  370.114

7.      Prepared for life?  = Prets pour l'avenir : comment mesurer les competences transdisciplinaires  : how to measure cross-curricular competencies -- Paris  : Organisation for Economic Co-operation and Development Washington  : OECD , c1997 -- 191 σ.  : εικ., 23 εκ. -- (Indicators of Education Systems  / Organisation for Economic Co-operation and Development  = Indicateurs des systemes d'enseignement) -- Εκπαιδευτικοί δείκτες; Ακαδημαϊκά επιτεύγματα  -- Αξιολόγηση    370.21

8.      Schmidt, William H.  Many visions, many aims . Volume 1 , A cross-national investigation of curricular intentions in school mathematics  / William H. Schmidt...[et.al.] -- Dordrecht  : Kluwer Academic, c1997 -- ix, 276 σ.  : πίν., σχ., 26 εκ. -- Μαθηματικά  -- Σπουδή και διδασκαλία; Εκπαίδευση  -- Προγράμματα σπουδών  -- Αξιολόγηση   510.71

9.      Writing, teaching, and learning in the disciplines  / edited by Anne Herrington and Charles Moran -- New York  : The Modern Language Association of America, 1992 -- xi, 265 σ.  : πίν. , 24 εκ. -- (Research and Scholarship in Composition  / The Modern Language Association of America ; 1) -- Γλώσσα και γλώσσες; Αγγλική γλώσσα  -- Ρητορική  -- Σπουδή και διδασκαλία; Διαθεματική προσέγγιση στην εκπαίδευση 428.007

10. Επιμορφωτικό σεμινάριο : "Διάλογος για το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών,  Τοπική Οργανωτική Επιτροπή. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Κοζάνης.  Διάλογος για το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών  : υποχρεωτικής εκπαίδευσης  : πρακτικά της ημερίδας που έγινε στη Κοζάνη στις 20 Απριλίου 2002 ; Τοπική Οργανωτική Επιτροπή Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης -- Κοζάνη  : Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002 -- 206 σ.  : εικ., 30 εκ. -- Διαθεματική προσέγγιση στη μάθηση  -- Ελλάς  -- Συνέδρια; Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια  -- Προγράμματα σπουδών  -- Ελλάς  -- Συνέδρια  373.19

11. Θεοφιλίδης, Χρήστος.  Διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας  / Χρήστος Θεοφιλίδης -- 2η έκδ. -- Αθήνα  : Γρηγόρης, 1997 -- 118 σ., 24 εκ. – Διδακτική   371.102

12. Ματσαγγούρας, Ηλίας Γ.    Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση  : εννοιοκεντρική αναπλαισίωση και σχέδιο εργασίας  / Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας -- Αθήνα  : Γρηγόρης, 2002 -- 327 σ.  : πίν., 24 εκ. -- Διαθεματική προσέγγιση στην εκπαίδευση  -- Ελλάς; Εκπαιδευτική αλλαγή  -- Ελλάς; Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια  -- Προγράμματα σπουδών  -- Ελλάς; Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια  -- Προγράμματα σπουδών  -- Ελλάς 375.009495

13. Ματσαγγούρας, Ηλίας Γ.-   Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση  : εννοιοκεντρική αναπλαισίωση και σχέδιο εργασίας  / Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας -- 2η έκδ. επαυξ. -- Αθήνα  : Γρηγόρης, 2003 -- 634 σ.  : πίν., 24 εκ. -- Διαθεματική προσέγγιση στην εκπαίδευση  -- Ελλάς; Εκπαιδευτική αλλαγή  -- Ελλάς; Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια  -- Προγράμματα σπουδών  -- Ελλάς; Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια  -- Προγράμματα σπουδών  -- Ελλάς   375.009495

14. Μύθοι, μαθηματικά, πολιτισμοί  : αποσιωπημένες σχέσεις στην εκπαίδευση  / επιμέλεια: Καϊλα Μ. - Καλαβάσης Φ. - Πολεμικός Ν. -- Αθήνα  : Ατραπός, c2002 -- 475 σ., 21 εκ. -- Διαθεματική προσέγγιση στην εκπαίδευση  -- Ελλάς; Πολυπολιτισμικότητα  -- Σπουδή και διδασκαλία; Ελληνική λογοτεχνία, Νέα  -- Σπουδή και διδασκαλία, Δευτεροβάθμια; Μαθηματικά  -- Σπουδή και διδασκαλία, Δευτεροβάθμια   375.009495

15. Οδηγός σχεδίων εργασίας  : πολυθεματικό βιβλίο, ευέλικτη ζώνη, διαθεματικότητα  : για τον εκπαιδευτικό  / Παιδαγωγικό Ινστιτούτο -- Αθήνα  : Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002 -- 88 σ., 28 εκ. -- Εκπαιδευτικός σχεδιασμός  -- Ελλάς; Διαθεματική προσέγγιση στην εκπαίδευση  -- Ελλάς; Εκπαιδευτική μεθοδολογία  -- Ελλάς; Εκπαιδευτική αλλαγή  -- Ελλάς  375.009495

16. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  Επιμορφωτική ημερίδα : "Διάλογος για το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών". Αναφορά στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης  / Παιδαγωγικό Ινστιτούτο -- Αθήνα  : Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002 -- 31 σ., 30 εκ. -- Διαθεματική προσέγγιση στη μάθηση  -- Ελλάς  -- Συνέδρια; Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια  -- Προγράμματα σπουδών  -- Ελλάς  -- Συνέδρια  373.19

17. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  Διαθεματικό εκπαιδευτικό υλικό για την ευέλικτη ζώνη καινοτόμων δράσεων  : Γυμνάσιο . τόμος Δ' , Φυσικές Επιστήμες  / Παιδαγωγικό Ινστιτούτο -- Αθήνα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2001 -- 191 σ.  : εικ., 30 εκ. -- Φυσικές επιστήμες  -- Σπουδή και διδασκαλία; Εκπαιδευτική αλλαγή; Διαθεματική προσέγγιση στην εκπαίδευση  -- Ελλάς; Εκπαιδευτική αλλαγή; Φυσικές Επιστήμες  -- Σπουδή και διδασκαλία  -- Σχεδιασμός  507.1

18. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο   Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) υποχρεωτικής παιδείας  / Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο -- Αθήνα  : Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002 -- 2 τ., 30 εκ. -- Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια  -- Προγράμματα σπουδών; Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια  -- Προγράμματα σπουδών  -- Ελλάς; Διαθεματική προσέγγιση στην εκπαίδευση  -- Ελλάς 373.1909495

19.     Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) για το νηπιαγωγείο και προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων  / Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο -- Αθήνα  : Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002 -- 125 σ., 30 εκ. -- Προσχολική αγωγή  -- Προγράμματα σπουδών  -- Ελλάς; Προσχολική αγωγή  -- Δραστηριότητες; Διαθεματική προσέγγιση στην εκπαίδευση  -- Ελλάς 372.21