ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ


bibl@pi-schools.gr

... που ακόμα και τον παράδεισο τον φανταζόμουν σαν μια μεγάλη βιβλιοθήκη...
Χόρχε Λούις Μπόρχες (Εγκώμιο της σκιάς).
Το βιβλιοθηκονομικό σύστημα ADVANCE

Η βιβλιοθήκη του Π.Ι., στο πλαίσιο του έργου "Απολλόδωρος", που αφορά τον εκσυγχρονισμό της, προμηθεύτηκε το βιβλιοθηκονομικό σύστημα ADVANCE, το οποίο παρέχει, εκτός των άλλων, και τις εξής δυνατότητες:

Το προσωπικό της βιβλιοθήκης, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις δυνατότητες του ADVANCE και να τις αξιοποιήσει προς όφελος των χρηστών, εκπαιδεύεται στο σύστημα σταδιακά από τις αρχές Οκτωβρίου. Για το λόγο αυτό ορισμένες μέρες γίνονται αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης και ζητούμε την κατανόηση των χρηστών.

Αναδρομική καταλογογράφηση

Το Νοέμβριο άρχισε από εξωτερική ομάδα ειδικών η αναδρομική καταλογογράφηση όλων των βιβλίων της βιβλιοθήκης.

Κατ' αυτήν γίνεται καταγραφή και επεξεργασία του υλικού, σύμφωνα με τους σύγχρονους βιβλιοθηκονομικούς κανόνες και τα νεότερα πρότυπα.

Εκτιμάται ότι το έργο της καταλογογράφησης θα διαρκέσει περίπου πέντε μήνες. Για να διευκολυνθεί το όλο έργο παρακαλούμε τις ομάδες εργασίας των διάφορων τμημάτων του Π.Ι. να συγκεντρώσουν στα γραφεία τους τα βιβλία και το άλλο υλικό που έχουν αγοραστεί μέσω των Κ.Π.Σ., ώστε να μπορούν - ύστερα από έγκαιρη (10ήμερη) ειδοποίηση των υπευθύνων της βιβλιοθήκης - να τα παραδώσουν για καταγραφή.

Νέες προσκτήσεις

Από την βιβλιοθήκη του Π.Ι. αγοράστηκαν πολλοί νέοι τίτλοι βιβλίων και συμπληρώθηκαν κενά στη συλλογή των περιοδικών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα:

Στον πίνακα ανακοινώσεων της βιβλιοθήκης θα αναρτώνται σε φωτοτυπία τα εξώφυλλα των σημαντικότερων νέων βιβλίων και περιοδικών της βιβλιοθήκης για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Δωρεές βιβλίων και περιοδικών στη βιβλιοθήκη

Θα θέλαμε από εδώ να ευχαριστήσουμε θερμά τους κκ. Σ. Γκλαβά, Σπ. Παπασπύρου, και Ι. Ρήγα για τα αντίτυπα των σπάνιων παλαιών σχολικών βιβλίων που δώρισαν στη βιβλιοθήκη για τον εμπλουτισμό της Ιστορικής Συλλογής, η οποία άρχισε ήδη να δημιουργείται.

Ευχαριστούμε επίσης τον κ. Δημητρόπουλο για τις σειρές των ελληνικών περιοδικών που προσέφερε, καθώς και την κα Δημητράκου για τις σειρές των γερμανικών περιοδικών που δώρισε, οι οποίες αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο διεθνώς από τη δεκαετία του '50 έως σήμερα, αλλά και σε θέματα Γεωγραφίας και Ιστορίας.Χαλκογραφία με παράσταση τμήματος αρχαίας βιβλιοθήκης.
Διακρίνονται οι ετικέτες των βιβλίων, που ονομάζονταν σίλλυβοι.

Προτάσεις για αγορά νέων τίτλων

Mέλη των διάφορων τμημάτων του Π.Ι. υπέβαλαν ήδη τις προτάσεις τους για αγορά βιβλίων και περιοδικών και επέλεξαν επίσης, κατά ειδικότητα, πολλούς ακόμα τίτλους από καταλόγους εκδοτικών οίκων. Τους ευχαριστούμε και γνωστοποιούμε ότι μπορούν όλοι να μας υποβάλλουν στο μέλλον σχετικές προτάσεις για παραγγελίες συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο παραγγελιών που μπορούν να ζητήσουν από το προσωπικό της βιβλιοθήκης.

Νέα πρόσωπα στη βιβλιοθήκη

Στο πλαίσιο του Έργου Απολλόδωρος προσελήφθησαν στη βιβλιοθήκη με σύμβαση έργου δύο βιβλιοθηκονόμοι, ο κ. Ιωάννης Ρήγας και η κα Βασιλική Τύρλα. Ο κ. Ρήγας θα είναι υπεύθυνος για τα θέματα της βιβλιοθήκης και η κα Τύρλα για θέματα Τεκμηρίωσης. Έτσι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βοηθηθούν σε θέματα αναζήτησης βιβλιογραφίας, ή υλικού της βιβλιοθήκης όσον αφορά βάσεις δεδομένων.

Αναζητήσεις σε βάσεις δεδομένων

Μέχρι σήμερα η κ. Τύρλα εξυπηρετεί αποτελεσματικά τους χρήστες στις αναζητήσεις τους σε βάσεις δεδομένων του διαδικτύου, χρησιμοποιώντας τις λέξεις - κλειδιά που της δινουν οι ίδιοι. Σύντομα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις βάσεις δεδομένων International Eric, Wilson Education Abstracts, Exceptional Child Education Resources, Linguistics and Language Behavior Abstracts, Mathdi, Francis και Βιβλιογραφία 2.000.

Ωράριο βιβλιοθήκης

Η εκπαίδευση του προσωπικού στο βιβλιοθηκονομικό σύστημα δημιουργεί ήδη, όπως αναφέραμε, κάποια προβλήματα στο ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης. Επίσης με την πρόοδο του έργου της καταλογογράφησης τα προβλήματα θα ενταθούν. Θα χρειαστεί ίσως η βιβλιοθήκη να παραμείνει ορισμένες ημέρες κλειστή για κάποιες ώρες. Οι ώρες λειτουργίας σ' αυτές τις περιπτώσεις θα αναγράφονται στον πίνακα ανακοινώσεων από την προηγούμενη μέρα, ώστε να ενημερώνονται οι αναγνώστες.


Ανακοίνωση

Παρακαλούμε θερμά όσους από το προσωπικό του Π.Ι. έχουν εκπονήσει διδακτορική διατριβή στα ελληνικά ή σε άλλη γλώσσα να καταθέσουν ένα αντίτυπο του έργου τους στη βιβλιοθήκη, για να καταρτιστεί μια συλλογή, η οποία θα είναι χρήσιμη για τους μελετητές. Ήδη έχει συγκεντρωθεί σχετικό υλικό στο Τμήμα Ερευνών.


Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες

http.www.education. Unesco.org/educprog/iiep/news/news/list.htm του IIEP (International Institute for Educational Planning). Στο δελτίο του IIEP News letter παρουσιάζονται θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής, ανακοινώσεις για διάφορα σεμινάρια, καθώς και νέες εκδόσεις.

www.unicc.org/ibe/ του ΙΒΕ (International Bureau of Education).

Το ΙΒΕ είναι Κέντρο της UNESCO με τρεις βασικούς στόχους: