ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ


bibl@pi-schools.gr


Ο Βιβλιοθηκάριος (Giuseppe Archiboldo 1527; -1593)

Ω! Ήταν ευτυχισμένος ανάμεσα σε όλη αυτή τη γνώση, ήταν ευτυχισμένος ανάμεσα σε όλα αυτά τα βιβλία, καθώς σεργιάνιζε το βλέμμα του πάνω στα χρυσωμένα γράμματα, στις φθαρμένες σελίδες, στην ξεθωριασμένη περγαμηνή…...

Γκυστάβ Φλωμπέρ (Βιβλιομανία 1836-1839)

Βάσεις δεδομένων στη βιβλιοθήκη του Π.Ι.

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των παρεχόμενων από τη βιβλιοθήκη του Π.Ι. υπηρεσιών προμηθευτήκαμε ορισμένες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, το υλικό των οποίων ανανεώνεται τακτικά. Σε πρώτη φάση έγινε εγκατάσταση των βάσεων σε επιλεγμένους σταθμούς εργασίας. στη βιβλιοθήκη του Π.Ι., όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο αναζήτησης, να βρουν αναφορές, τίτλους, περιλήψεις και λοιπά στοιχεία για θέματα που τους αφορούν. Η προοπτική είναι, ανάλογα με τη ζήτηση, να γίνει επέκταση της χρήσης των βάσεων στο τοπικό δίκτυο.

Οι βάσεις που λειτουργούν σήμερα στη βιβλιοθήκη είναι οι εξής:

1. Wilson Education Abstracts Full-Text: (1983 - σήμερα) Περιλαμβάνει θέματα μεθοδολογίας, πρακτικής και θεωρίας των παιδαγωγικών επιστημών. Ευρετηριάζει 492 αγγλικά περιοδικά, εκ των οποίων τα 177 με αυτούσια άρθρα (full text).

Ο αριθμός εγγραφών στη βάση είναι 526.000 και αυξάνεται συνεχώς. Συγκεκριμένα καλύπτει την περίοδο 1983 έως σήμερα με αυτούσια άρθρα από 6 περιοδικά , και την περίοδο από 1994 έως σήμερα με άρθρα από 171 περιοδικά. Καλύπτει επίσης την περίοδο 1983 έως σήμερα με στοιχεία και περιλήψεις άρθρων από 315 περιοδικά.

Ο ρυθμός ανανέωσης (up date) είναι 1 CD ROM κάθε μήνα.

2. Francis: (από 1972 - σήμερα) Περιλαμβάνει θέματα των ανθρωπιστικών (63%), των κοινωνικών (33%,) και των οικονομικών επιστημών (4%). Περιέχει τίτλους περιοδικών και διατριβών, πρακτικά συνεδρίων με ανάλογα θέματα κ.ά. Το υλικό της είναι κυρίως στα γαλλικά αλλά και στα αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά.

Ο αριθμός εγγραφών είναι 1.700.000 τίτλοι σε δύο, έως σήμερα, CD \ ROMs και αυξάνεται συνεχώς. Τα CD ROMs περιλαμβάνουν εγγραφές από το 1972. Ανανεώνεται κάθε τρεις μήνες.

3. Exceptional Child Education Resources (ECER): (1996 έως σήμερα) Περιγράφει θέματα της εκπαίδευσης των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Περιέχει τίτλους βιβλίων και περιοδικών, διατριβών; films, video κ.ά. Ο αριθμός εγγραφών είναι 97.500 και καλύπτει την περίοδο από το 1966 έως σήμερα. Ανανεώνεται κάθε τρεις μήνες.

4. International ERIC: (1976 έως σήμερα) Περιλαμβάνει 3 βάσεις δεδομένων:

Περιλαμβάνει θέματα εκπαίδευσης γενικά. και καλύπτει την περίοδο από το 1976 έως σήμερα. Ανανεώνεται τέσσερις φορές το χρόνο.

5. Mathdi: (1977 έως σήμερα) Περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την επιστήμη των Μαθηματικών (έρευνα, μεθοδολογία, διδασκαλία κ.ά.) Ο αριθμός εγγραφών είναι 75.000 και καλύπτει την περίοδο 1977 έως σήμερα. Ανανεώνεται ετησίως.

6. Linguistics and Language Behavior Abstracts: (1973 έως σήμερα) Περιλαμβάνει θέματα γλωσσολογικού περιεχομένου, ψυχολογίας και γενικότερα εκπαίδευσης. Ο αριθμός εγγραφών είναι 250.000 και καλύπτει την περίοδο από το 1973 έως σήμερα. Ανανεώνεται κάθε 6 μήνες.

Παρακάτω αναφέρουμε μερικά από τα 177 περιοδικά στη Βάση Δεδομένων "Wilson", τα οποία διατίθενται σε μορφή πλήρους κειμένου. Έτσι μπορεί κάποιος να αναγνώσει το σύνολο του άρθρου που τον ενδιαφέρει και όχι απλώς μια περίληψή του.

 1. Arts education policy review
 2. British journal of educational technology
 3. Childhood Education
 4. Curriculum Review
 5. Education and Psychological Measurement
 6. Education Leadership
 7. Education Studies in Mathematics
 8. European Education
 9. Guidance and Counseling
 10. Journal of Biological Education
 11. Journal of Curriculum and Supervision
 12. Journal of Learning Disabilities
 13. Journal of Research in Mathematics Education
 14. Journal of Research in Music Education
 15. Journal of Research on Computing Education
 16. Mathematics and computer education
 17. Mathematics Teacher
 18. Phi Delta Kappan
 19. Preventing School Failure
 20. Reading Research and Instruction
 21. Science Activities
 22. Teacher Education
 23. Teachers College Record

Iστορική Συλλογή

Προχωρεί ικανοποιητικά η συγκρότηση της ιστορικής συλλογής της βιβλιοθήκης, η οποία έως το τέλος Φεβρουαρίου περιελάμβανε 650 παλαιά σχολικά βιβλία - εκ των οποίων το παλαιότερο ήταν του 1865 (Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσης του Γ. Γενναδίου, εκδ. Κορομηλά).

Επίσης με χαρά διαπιστώνουμε ότι τις πρώτες δωρεές για την ιστορική συλλογή ακολούθησαν και νέες, καθώς και ότι αυξήθηκε ο αριθμός των μελών και συνεργατών του Π.Ι. που συμβάλλουν στην προσπάθεια αυτή. Συγκεκριμένα, νέοι δωρητές της Ιστορικής Συλλογής ήταν οι κύριοι Λ. Αδαμόπουλος και Ι. Γρυντάκης.


Προσκτήσεις νέων τίτλων

Έως το τέλος Φεβρουαρίου είχαμε προτάσεις για αγορά 1.400 περίπου ξενόγλωσσων τίτλων βιβλίων και 3.200 ελληνικών. Επίσης είχαμε προτάσεις για αγορά 103 ξενόγλωσσων και 74 ελληνικών περιοδικών, καθώς και πολλών ψηφιακών δίσκων (CD ROMs). Δεχόμαστε ακόμα προτάσεις από τα διάφορα τμήματα, τα μέλη των οποίων πρέπει να ζητούν από τη βιβλιοθήκη το ειδικό έντυπο προτάσεων για αγορά υλικού.


Αγορά λεξικών για τα τμήματα του Π.Ι.

Οι πρόεδροι των τμημάτων του Π.Ι. ενημερώθηκαν από τη βιβλιοθήκη ότι μπορούν να προτείνουν τα λεξικά που θεωρούν ότι είναι απαραίτητα στο Τμήμα τους, ώστε αφού αγοραστούν, να διατεθούν στα αντίστοιχα Τμήματα με δανεισμό διαρκείας. Εξυπακούεται ότι η ευθύνη του υλικού θα ανήκει στο κάθε Τμήμα.


Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες

http://www.ericae.net

Στη σελίδα αυτή της βάσης δεδομένων ERIC μπορεί να γίνεται απευθείας αναζήτηση μέσω Διαδικτύου. Η βάση καλύπτει κυρίως την Αμερικανική βιβλιογραφία και περιλαμβάνει αναφορές σε άρθρα, μελέτες, παρουσιάσεις συνεδρίων, καθώς και άλλα κείμενα σχετικά με την εκπαίδευση.


Διόρθωση στο τεύχος 3(98). Η σωστή διεύθυνση για το Δελτίο του International Institute for Educational Planning (Unesco) είναι http://www.education.unesco.org/educprog/iiep/news/newslist.htm