ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ONLINE BOOKS

Αλαχιώτης Σ. «Η Διαθεματικότητα και η Ευέλικτη Ζωνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθμίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης» Παιδαγωγικό Ινστιτούτο , 2004.

 

Βιβλιοθήκη Π.Ι. «Κατάλογος Βιβλιοθηκών που Ενδιαφέρουν τον Εκπαιδευτικό και τον Ερευνητή».  2004, 2η έκδοση.

 

Βιβλιοθήκη Π.Ι. «Κύριες Θεματικές Επικεφαλίδες με αναφορά στην εκπαίδευση του Καταλόγου της Βιβλιοθήκης». 2003.

 

 Βιβλιοθήκη Π.Ι. – ομάδα εργασίας. «Διερεύνηση των Δυνατοτήτων Συνεργασίας του Π.Ι. και της Βιβλιοθήκης του Π.Ι. με Σχολικές και Δημόσιες Βιβλιοθήκες». 2002.

 

 Βιβλιοθήκη Π.Ι. «Σύντομος Οδηγός Ορολογίας Τεκμηρίωσης του Δελτίου Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας».  2000.

 

Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας

 

Αγγελοπούλου, Άννα – Μπρούσκου, Αίγλη. Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών ΑΤ 700-749 <Γεωργίου Α. Μέγα, Κατάλογος Ελληνικών Παραμυθιών – 2>, 1994, σ. 271.
Διαθέσιμο επίσης στα γαλλικά.

Αντωνίου, Δαυίδ. Τα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τ. Α΄, 1987, σ. 759, τ. Β΄, 1988, σ. 960, τ. Γ΄, 1989, σ. 487.

Ζιώγου-Καραστεργίου, Σιδηρούλα. Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893), 1986, σ. 467.

Καλαφάτη, Ελένη. Τα σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (1821-1929): από τις προδιαγραφές στον προγραμματισμό, 1988, σ. 278+88 πίνακες.

Κόκκωνας, Γιάννης. Οι μαθητές του Κεντρικού Σχολείου (1830-1834), 1997, σ. 809.

Κουλούρη, Χριστίνα. Αθλητισμός και όψεις της αστικής κοινωνικότητας. Γυμναστικά και αθλητικά σωματεία (1870-1922), 1997, σ. 447.

Κουλούρη, Χριστίνα. Ιστορία και Γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία (1834-1914): ανθολόγιο κειμένων – Βιβλιογραφία σχολικών εγχειριδίων, 1988, σ. 789.

Κυρτάτας, Δημήτρης Ι. Παιδαγωγός: η ηθική διαπαιδαγώγηση στην ύστερη ελληνική αρχαιότητα, 1994, σ. 183.

Κωνσταντινόπουλος, Χρήστος Γ. Η μαθητεία στις κομπανίες των χτιστών της Πελοποννήσου, 1987, σ. 136.

Μπακαλάκη, Αλεξάνδρα– Ελεγμίτου, Ελένη. Η εκπαίδευση «εις τα του οίκου» και τα γυναικεία καθήκοντα (1830-1929), 1987, σ. 302.

Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική. Τα καταστατικά του Σωματείου (Nazione) των Ελλήνων φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πάδοβας (17ος-18ος αι.), 1995, σ. 215.

Παπαγεωργίου, Γιώργος. Η μαθητεία στα επαγγέλματα (16ος-20ός αι.), 1986, σ. 192.

Πάτσιου, Βίκυ. «Η Διάπλασις των Παίδων» (1879-1922): το πρότυπο και η συγκρότησή του, 1987, σ. 236.

Σιδέρη, Αλόη. Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), τ. Α΄, 1989, σ. 404, τ. Β΄, 1989-1994, σ. 405-687.

Φουρναράκη, Ελένη. Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών. Ελληνικοί προβληματισμοί (1830-1910): ένα Ανθολόγιο, 1987, σ. 630.

Χαρίτος, Χαράλαμπος. Το Παρθεναγωγείο του Βόλου, 1989, τ. Α΄, σ. 400, τ. Β΄, σ. 467.

Moullas, P. Les concours poetiques de l’ Universite d’ Athenes 1851-1877, 1989, σ. 488.

Καρούνος, Θόδωρος και Γουσίου, Λ. «Εθνική ‘Ερευνα για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας 2002». Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας. 2002.

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Τμήμα Ερευνών Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας

 

Benjamin, L. Annal Jerone Lord, Family Literacy: Directions in Research and Implications for Practice US Office of Educational Research & Improvement, 1996.

 

Bradburn, Norman - Gilford, Dorothy. A Framework and Principles for International Comparative Studies in Education. National Academy Press & National Research Council, 1990.

 

Dewey, John. Democracy and Education. Macmillan, 1916. (e-text: ILT Digital Classics).

 

Dewey, John. The School and Society: three lectures by John Dewey. University of Chicago Press, 1907.

 

Educational Practices Series. International Bureau of Education (UNESCO) and the International Academy of Education :

Βοσνιάδου, Στέλλα, Πώς μαθαίνουν οι μαθητές / How children learn. αρ. 7, 2001, 30σ.
 
Διαθέσιμο επίσης στα αγγλικά, κινέζικα και κορεατικά

Boekaerts, Monique. Motivation to learn. n° 10, 2002, 27 p.
 
Διαθέσιμό και στα Ελληνικά

Brophy, Jere. Teaching.   n° 1, 1999, 35 p.

Elias, Maurice J. Academic and social-emotional learning. n° 11, 2003, 32 p.
 
Διαθέσιμο και στα Σουηδικά

Foster, Sharon L.; Brennan, Patricia; Biglan, Anthony; Wang, Linna; al-Ghaith, Saud, Preventing behaviour problems: what works. n° 8, 2002, 32 p.

Grouws, Douglas A.; Cebulla, Kristin J. . Improving student achievement in mathematics. n° 4, 2000, 46 p.

Judd, Elliot L.; Lihua Tan; Walberg, Herbert J., Teaching additional languages. Educational Practices Series, n° 6, 2001, 21 p.
Διαθέσιμο και στα Ισπανικά

Pang, Elizabeth S.; Muaka Angaluki; Bernhardt Elizabeth B.; Kamil Michael L. Teaching reading. Educational Practices Series, n° 12, 2003, 24 p.

Redding, Sam. Parents and learning. n° 2, 2000, 32 p.
Διαθέσιμο και στα Ισπανικά

Schenker, Inon, I. Preventing HIV/AIDS in schools. n° 9, 2002, 31 p.

Topping, Keith. Tutoring.  n° 5, 2000, 35 p.
Διαθέσιμο
και στα Ισπανικά

Walberg, Herbert J., Paik, Susan J.. Αποτελεσματικές εκπαιδευτικές πρακτικές / Effective educational practices. αρ. 3, 2000, 23 σ.
Διαθέσιμο και στα Αγγλικά και Ισπανικά

Illich, Ivan. Deschooling Society, Harpe r& Row, 1971(e-text:CIDOC Cuernavaca: Mexico).

 

Johnsen, Egil Borre. Textbooks in the Kaleidoscope: A Critical Survey of Literature and Research on Educational Texts. Scandinavian University & Oxford University Press, 1993 (e-text: Vestfold College, 2001).

Διαθέσιμο επίσης στα νορβηγικά.

 

Kassow, Samuel D. Students, Professors, and the State in Tsarist Russia. University of California Press, c1989.

 

Montagnes, Ian. Textbooks & learning materials 1990-1999: a global survey. Unesco & Montagnes, Ian c1999.

Διαθέσιμο επίσης στα ισπανικά.

 

Montessori, Maria. The montessori method: scientific pedagogy as applied to child education in "the children's houses" Frederick A. Stokes, 1912.

 

Noah, Harold J.; Eckstein, Max A. Doing comparative education: three decades of collaboration, Selections from the works of Harold J. Noah and Max A. Eckstein, Teachers College: Columbia University New York, 1997.

 

PISA. Reading for Change: Performance and Engagement across Countries: Results from PISA 2000. Organization for Economic Cooperation and Development [OECD]. 2002. 

Διαθέσιμο επίσης στα γαλλικά και γερμανικά.

 

  PISA . Knowledge and Skills for Life. OECD, 2001.

Διαθέσιμο επίσης στα γαλλικά και γερμανικά.

 

UNESCO. A guide to sustainable book provision. c1997. 

Διαθέσιμο επίσης στα ισπανικά.

 

UNICEF. A League Table of Educational Disadvantage in Rich Nations. Innocenti Report Card No, 4, UNICEF – Inoccenti Research Center, 2002.

 

 White paper: 21st century literacy in a convergent media world.” Bertelsmann Foundation and AOL Time Warner Foundation, March, 2002.

Διαθέσιμο επίσης στα γερμανικά.

 

 

 

27/01/2004, Βιβλιοθήκη Π.Ι., Σύνταξη σελίδας Α. Κωστάκη - Β. Ασκητή.
Μεσογείων 396, Αγία Παρασκευή, e-mail: bibl@pi-schools.gr