ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
I. Εισαγωγικό σημείωμα
II. Προτάσεις προς Π.Ι.
ΙΙΙ. Ο θεσμός των σχολικών βιβλιοθηκών
IV. Ανάπτυξη Διαδανεισμού
V:Έρευνα: Όψεις λειτουργίας σχολικών βιβλιοθηκών
VI. Χρήση της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας
VII. Διερεύνηση Βιβλιογραφικών Προτάσεων