VI: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1.1.2000-30.6.2001)

Ιωάννης Τροχόπουλος

 
 
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Από τον Ιούνιο του 1999 στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο επιφάνειας 1800 τ.μ. Επιπλέον, λειτουργεί ένα παράρτημα, το οποίο στεγάζεται σε αίθουσα σχολικού συγκροτήματος της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε περιοχή μακριά από την Κεντρική Βιβλιοθήκη. Τέλος, με τις δύο κινητές της μονάδες επισκέπτεται σχολεία της περιοχής και τριών άλλων νομών της Δυτικής Μακεδονίας.
Μέχρι και τη μεταστέγαση στο καινούργιο κτήριο της δεν χρησιμοποιείτο κάποιο ολοκληρωμένο αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης των εργασιών της και ο δανεισμός του υλικού γινότανε με το σύστημα Brown. Ο αριθμός των μελών της, με το παλαιό σύστημα ανέρχονται στους 20.510. Η εγκατάσταση του συστήματος Geac Advance  από τον Ιούνιο του 1999 επιτρέπει πλέον ακριβέστερη καταγραφή και διαχείριση  δεδομένων και εξασφαλίζει τη δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων, όσον αφορά τη χρήση της Βιβλιοθήκης από συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι για την προσέλκυση του κοινού δεν αναπτύχθηκε κάποια ιδιαίτερη επικοινωνιακή στρατηγική  εξαιτίας της έλλειψης πρόσθετων πόρων και εξειδικευμένου προσωπικού. Ο σημαντικά υψηλός αριθμός των μελών και τα μεγάλα ποσοστά δανεισμού οφείλονται στη δυναμική του ίδιου του κτηρίου, στη φήμη της βιβλιοθήκης  από την προηγούμενη λειτουργία της και στο εύρος των υπηρεσιών, οι οποίες προσφέρονται στις καινούργιες εγκαταστάσεις. Το ανθρώπινο δυναμικό της Βιβλιοθήκης αποτελεί για πολλούς τον βασικό παράγοντα της μέχρι τώρα επιτυχημένης πορείας της. Μερικές διευκρινήσεις τώρα, όσον αφορά τα στοιχεία, που ακολουθούν:
 
Α. Ενεργά μέλη θεωρούνται όσοι έχουν  αποκτήσει κάρτα μέλους με Barcode, απαραίτητη για τις συναλλαγές τους στη Βιβλιοθήκη. Αυτή η κάρτα μέλους άρχισε να εκδίδεται τον Ιούνιο του 1999. Στους πίνακες με τα μέλη της Βιβλιοθήκης υπάρχουν τα ενεργά μέλη (αυτά από τον Ιούνιο του 1999) και  ένας συνολικός αριθμός που αναφέρεται στα μέλη της Βιβλιοθήκης από το 1993, οπότε και είχε αρχίσει η εισαγωγή σε βάση δεδομένων των μελών της. Για τους σκοπούς της έρευνας είναι προφανές ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία με τα ενεργά μέλη ο αριθμός των οποίων σήμερα ανέρχεται στα 18.500. Οι κατηγορίες των χρηστών, συνολικά δεκαοκτώ τον αριθμό, που δημιουργήθηκαν εξυπηρετούν τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης και αντανακλούν τις διάφορες κατηγορίες χρηστών, που χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες της  από τις αρχές της δεκαετίας του ’90  (βλέπε Πίνακα Α).
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της βιβλιοθήκης φαίνεται ότι ποσοστό 49.8% των ενεργών μελών της Βιβλιοθήκης προέρχονται από την εκπαιδευτική κοινότητα Α/βάθμιας και Δ/βάθμιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, ποσοστό 25.2% είναι Μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου, 17.5% μαθητές Δημοτικού και 7.1% εκπαιδευτικοί. Τα κορίτσια υπερέχουν των αγοριών και στις δύο κατηγορίες.
 
Β. Ο αριθμός των βιβλίων της κατηγορίας "εκπαίδευση" (ταξιθετικοί αριθμοί: 370-379) ανέρχεται στα 300 περίπου και αφορά μόνο αυτά που είναι περασμένα στη Βάση Δεδομένων. Ο συνολικός αριθμός πάντως δεν πρέπει να ξεπερνά τα 800 αντίτυπα, αφορά δε και τίτλους με παρωχημένο περιεχόμενο και αρκετά αντίτυπα όχι σε καλή κατάσταση για τα οποία η ζήτηση είναι μειωμένη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεταφορά, στο ισόγειο χώρο παραπλεύρως της παιδικής συλλογής, μέρος της συλλογής που ανήκει στη θεματική κατηγορία "εκπαίδευση" είχε ως αποτέλεσμα τη θεματική αύξηση της κίνησης αυτής της κατηγορίας λόγω της αυξημένης ζήτησης των γονέων, οι οποίοι συνοδεύουν τα παιδιά τους, για παιδαγωγικά βιβλία.
 
Γ. Τα θέματα που ζητούντα για εργασίες μαθητών καλύπτουν χρονικά συνήθως την περίοδο από την έναρξη της σχολικής χρονιάς μέχρι και τις διακοπές των Χριστουγέννων.  Δεν υπάρχει μέχρι τώρα κάποια συστηματική συνεργασία μεταξύ σχολείων και Βιβλιοθήκης όσον αφορά το είδος των εργασιών κλπ. Παρατηρείται πάντως μία αυξητικής τάση χρήσης του Διαδίκτυου τόσο με τη βοήθεια του προσωπικού της Βιβλιοθήκης όσο και από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκαν ειδικοί φάκελοι με σχετικό έντυπο υλικό, καθώς και με ηλεκτρονικές πηγές που έχουν εντοπίσει οι βιβλιοθηκονόμοι ως σχετικές με τα θέματα και κατάλληλες για τις εργασίες των μαθητών.
 
Δ. Τέλος, αρκετά υψηλό εμφανίζεται το ποσοστό των βιβλίων που δανείζονται οι νέοι αν σκεφθεί κανείς ότι μόνο τα παιδικά βιβλία (απευθύνονται σε παιδιά του Δημοτικού και στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου) και τα βιβλία της εκπαίδευσης  (κυρίως σχολικά βοηθήματα) αποτελούν περίπου το 37% των δανειζόμενων βιβλίων-περιοδικών για την περίοδο από 1.1.2000 μέχρι και τις 30.6.2001.
 
 

Πίνακας Α: Νέα Μέλη  Βιβλιοθήκης Βέροιας από 4/2002

( Σύνολο 419 νέα μέλη )

     Ομάδες Νέων μελών                      Συχνότητα

              Άνεργος                          

              Δημόσιος Υπάλληλος    

              Διάφορα

              Εκπαιδευτικός

              Ελ. Επαγγελματίας        

              Επιστήμονας 

              Ιδ. Υπάλληλος               

              Μαθητής Γυμνασίου       

              Μαθητής Δημοτικού      

              Μαθητής Λυκείου            

              Νοικοκυρά                      

              Στρατιώτης                      

              Συνταξιούχος                   

              Φοιτητής                       

 

  7             

20

24

33

31

  6

31

54

 100

18

39

  2

  6

48

    Πηγές νέων Μελών                         Συχνότητα

              Φίλο

              Γονείς - Συγγενείς

              Παλαιό μέλος

              Σχολείο

              Κτίριο

              Εφημερίδα

              Internet

              Διαφημιστικά έντυπά

              Άλλη Πηγή

183

  59
  55
  38

  28 

   6
   4                  
   2

44

 

Επιστροφή στην αρχή του κειμένου