ΜΕΡΟΣ VII:   ΈΡΕΥΝΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΓΙΑ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.Ι.
Αναστασία Κωστάκη, Ph.D.
 
 
Στόχος:  Διαμόρφωση καταλόγου βιβλιογραφικών προτάσεων για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του Π.Ι. με υλικό που αναφέρεται στο θέμα των σχολικών βιβλιοθηκών καθώς και στον ρόλο τους στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 
Σκοπός:  Η δημιουργία συλλογής με υλικό αναφοράς που υποστηρίζει τον ερευνητή, τον εκπαιδευτικό και τον σχολικό βιβλιοθηκονόμο στην  αξιοποίηση της σχολικής βιβλιοθήκης, καθώς  και των άλλων σύγχρονων πληροφοριακών μέσων και πηγών – όπως το Διαδίκτυο - στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 
Διαδικασία:  Έγινε καταρχάς μια προεργασία αναζήτησης σε διάφορες  βάσεις δεδομένων για πρόσφατα εκδοθέντα βιβλία που αναφέρονταν στα  θέματα:
               σχολικές βιβλιοθήκες
               σχολικές βιβλιοθήκες και διδασκαλία/μάθηση
               δεξιότητες έρευνας των μαθητών
               πληροφορητικός γραμματισμός (information literacy)
               βιβλιοθηκονομία
 
Οι πηγές που χρησιμοποίησα στην πρώτη φάση για αξιολόγηση  ήταν:
1.      η Wilson Education Full-Text Data Base(cd-rom) (84 εγγραφές)
2.      η βάση δεδομένων του  περιοδικού Choice Reviews (on line) (15 εγγραφές)
3.      η βάση δεδομένων Eric Abstracts (cd-Rom) (58 εγγραφές)
4.      ο κατάλογος του Milner Library,  Teachers’ College – Columbia University (31 εγγραφές)
5.      ο κατάλογος του Education and Psychology Library,  U. of Calif. at Berkeley (34 εγγραφές)
6.      η βιβλιοθηκονομική βιβλιογραφία  του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (on line) (~30 εγγραφές)
 
Από τις παραπάνω πηγές συγκέντρωσα έναν ικανό αριθμό, πλέον των 250, περιλήψεων βιβλίων και άλλων βιβλιογραφικών εγγραφών  και έγινε η πρώτη επιλογή του υλικού με βάση των κριτηρίων
α) τη σχετικότητα με το θέμα,
β) τη θετική βιβλιοκριτική, 
γ) τη συνάφεια με τα ελληνικά δεδομένα
με σκοπό να συνταχθεί ο ημιτελικός κατάλογος βιβλιογραφικών προτάσεων.
 
Οι  παραπάνω βιβλιογραφικές προτάσεις που απάρτιζαν τον ημιτελικό κατάλογο τέθηκαν υπόψη της ομάδας εργασίας για επιλογή  νέων τίτλων προς εμπλουτισμό της συλλογής της βιβλιοθήκης του Π.Ι.  Λαμβάνοντας υπόψη τις κρίσεις της επιτροπής διαμορφώθηκε ο τελικός κατάλογος που παρουσιάζεται παρακάτω και ο οποίος δόθηκε για παραγγελία τον Νοέμβριο του 2001.
 
Κατάλογος Τίτλων Βιβλιογραφικών Προτάσεων
1.             The library and information pro...*
2.             Teaching the internet to librar
3.             The student's guide to the inte
4.             Managing your internet and
5.             Information seeking in the onli
6.             Writing the information superhi
7.             Working the web//a student's g
8.             From library skills to informat
9.             The seven faces of information
10.         Evaluating library instruction
11.         Information literacy/*/educatin
12.         Bibliographic instruction in pr
13.         Evaluating library instruction
14.         Information literacy/*/revoluti
15.         Information rich but Knowledge
16.         Learning for life/*/information
17.         MLA handbook for writers of res
18.         Digital libraries
19.         Eurovoc Thesaurus//multilingual
20.         Turning kids on to research/*/t
21.         Www motivation mining/finding
22.         Watch IT/*/the risks and promis
23.         Researching sociology on the in
24.         Information literacy standards
25.         Envisioning information
26.         Handbook for academic authors
27.         Creating a virtual library
28.         A guide to the Library of Congr
29.         Developing reference collection
30.         Selecting and managing electron
31.         Management basics for informati
32.         The future of cataloguing in
33.         Conversion tables
34.         The principles and future of AA
35.         Database design for mere mortal
36.         Essentials of management inform
37.         Working with faculty to design
38.         Selecting books for the element
39.         People come first/*/user-center
40.         Information literacy and inform
41.         Taxonomies of the school librar
42.         Skills for life/*/information l
43.         Learning and libraries in an in
44.         Information skills toolkit/*/co
45.         Foundations for effective schoo
46.         Forecasting the future/*/school
47.         Virtual instruction/*/issues an
48.         I search, you search, we all le
49.         Designing better libraries/*/se
50.         Teaching with the internet/*/st
51.         Leading kids to books through
52.         Assessment essentials/planning
53.         Adaptive technology for the int
 


* Δεν εμφανίζεται ο πλήρης τίτλος, λόγω ιδιαιτερότητας του προγράμματος επεξεργασίας παραγγελιών.

 

Επιστροφή στην αρχή του κειμένου