Δ

* Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
[Βλέπε> Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια

* Δημιουργική γραφή στην στοιχειώδη εκπαίδευση

* Δημόσια εκπαίδευση
[Βλέπε> Εκπαίδευση, Δημόσια

* Διά βίου εκπαίδευση
[Βλέπε> Εκπαίδευση, Διά βίου

* Διαδίκτυο (Internet) στην εκπαίδευση

* Διάκριση λόγω φύλου στην εκπαίδευση

* Διαπολιτισμική εκπαίδευση
[Βλέπε> Πολυπολιτισμική εκπαίδευση

* Δίγλωσση εκπαίδευση
[Βλέπε> Εκπαίδευση, Δίγλωσση

* Δράμα στην εκπαίδευση