Κ

* Κίνητρα (Ψυχολογία) στην εκπαίδευση

* Κοινοτική εκπαίδευση

* Κοινωνιολογία, Εκπαιδευτική
[Βλέπε> Εκπαίδευση και κοινωνία

* Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
[Βλέπε> Εκπαίδευση και κοινωνία

* Κράτος και εκπαίδευση
[Βλέπε> Εκπαίδευση και κράτος