Π

* Παιγνίδια, Εκπαιδευτικά

* Παρατήρηση (Εκπαιδευτική μέθοδος)

* Περιβαλλοντική εκπαίδευση

* Πληροφορική και εκπαίδευση

* Πληροφορική στην εκπαίδευση
[Βλέπε> Πληροφορική και εκπαίδευση

* Πνευματική καλλιέργεια και εκπαίδευση

* Πολιτισμός και εκπαίδευση
[Βλέπε> Εκπαίδευση και πολιτισμός

* Πολυπολιτισμική εκπαίδευση
[Βλέπε Επίσης> Εκπαίδευση, Δίγλωσση

* Προγράμματα δράσης στην εκπαίδευση

* Πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση

* Προσχολική εκπαίδευση
[Βλέπε> Προσχολική αγωγή