Κύριες Θεματικές Επικεφαλίδες του καταλόγου της Βιβλιοθήκης

Στον κατάλογο που ακολουθεί θα βρείτε αλφαβητικά τις κύριες θεματικές επικεφαλίδες που έχουν χρησιμοποιηθεί για υλικό που αφορά στην ενότητα της εκπαίδευσης. Τις επικεφαλίδες αυτές μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να κάνετε θεματική αναζήτηση στον κυρίως κατάλογο της Βιβλιοθήκης.

 

29/12/2003, Βιβλιοθήκη Π.Ι., Επεξεργασία υλικού Κ. Χατζηστεφάνου, Διαμόρφωση σελίδας Β. Ασκητή.
Μεσογειων 396, Αγία Παρασκευή, e-mail: bibl@pi-schools.gr