Πώς γίνεται μια απλή αναζήτηση;


Οι οδηγίες αναζήτησης που ακολουθούν φέρουν ως παράδειγμα την
αναζήτηση τον Κατάλογο του Δελτίου Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας

αλλά ισχύουν εξίσου για αναζήτηση στον Κεντρικό Κατάλογο.
Ακολουθούμε, δηλαδή, την ίδια λογική και τις ίδιες διαδικασίες.
Έχοντας λοιπόν επιλέξει τον Κατάλογο του Δελτίου Εκπαιδευτικής
Αρθρογραφίας, στην οθόνη αναζήτησης που εμφανίζεται, ο χρήστης
έχει τη δυνατότητα να ψάξει για άρθρα που έχουν δημοσιευτεί σε
ελληνικά περιοδικά,τα οποία βρίσκονται στη συλλογή της βιβλιοθήκης
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Για να κάνουμε μια απλή αναζήτηση επιλέγουμε μόνο μία παράμετρο
και συμπληρώνουμε μόνο το δεύτερο πεδίο με τον όρο προς αναζήτηση.
Για παράδειγμα μπορεί να επιλέξουμε την παράμετρο «Οπουδήποτε»
για να εντοπιστεί ο όρος ταυτόχρονα σε όλα τα βιβλιογραφικά πεδία,
στα οποία μπορεί να εμφανίζεται (δηλαδή, στον τίτλο, στις λέξεις κλειδιά,
στην περίληψη κτλ).
Στο παράδειγμά μας χρησιμοποιήθηκε
ο όρος «Ειδική Αγωγή».


Πατώντας το κουμπί «Αναζήτηση» εμφανίζεται η λίστα των αποτελεσμάτων
στη συνέχεια.

Βλέπουμε ότι βρέθηκαν 299 άρθρα για την ειδική αγωγή.
Στην οθόνη αποτελεσμάτων εμφανίζονται τα περιληπτικά στοιχεία των
άρθρων (τίτλος, συγγραφέας και πηγή). Εφόσον θέλουμε και λεπτομερέστερα
στοιχεία για κάποιο άρθρο το επιλέγουμε με κλικ πάνω στην εγγραφή.
Στο παράδειγμα έχει επιλεγεί το δεύτερο άρθρο.Σε όποια πεδία εμφανίζεται μπλε χρώμα (Συγγραφέας, Γενικά Θέματα,
Λέξεις κλειδιά) δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα αυτόματης αναζήτησης.
Δηλαδή, κάνοντας κλικ επάνω στο όνομα του συγγραφέα, θα εμφανιστούν
αυτόματα όλα τα άρθρα του ιδίου που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων
του Δελτίου Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας ή κάνοντας κλικ επάνω στις λέξεις
κλειδιά, «ακουστικά μειονεκτών», θα εμφανιστούν αυτόματα όλα τα άρθρα που
αφορούν στο θέμα αυτό.