Αναζήτηση και ανάκτηση άρθρων στα περιοδικά


Οι ακόλουθες οδηγίες είναι βασισμένες στον τρόπο αναζήτησης στον εκδότη Elsevier Science
Direct, καθώς η αναζήτηση στα περιοδικά των υπολοίπων εκδοτών έχουν την ίδια λογική και
ακολουθούνται οι ίδιες διαδικασίες.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ
Μετά την επιλογή λοιπόν, του εκδότη διαλέγουμε τον τρόπο αναζήτησης (Search):
· Απλός (Quick - Simple Search) ή
· Σύνθετος (Advanced Search).

1. Επιλέγοντας τον απλό τρόπο αναζήτησης αναζητούμε τα άρθρα θέτοντας ένα μόνο
κριτήριο.(π.χ. αναζήτηση βάσει συγγραφέα ή τίτλου, κλπ.)

2. Κατά το σύνθετο τρόπο αναζήτησης μπορούμε να κάνουμε συνδυασμό κριτηρίων ή και
περιορισμό αυτών.Μπορούμε δηλαδή, να συνδυάσουμε λέξεις κλειδιά (keywords),
το όνομα συγγραφέα ή και λέξεις μέσα στον τίτλο του άρθρου κ.ά., να προεπιλέξουμε το
είδος του υλικού που εμφανίζεται ( έρευνες, κριτικές κλπ.) και να θέσουμε παράλληλα
χρονικό ή θεματικό περιορισμό.Μετά την επιλογή του τρόπου αναζήτησης, βάζουμε τους
όρους αναζήτησης στα αντίστοιχα πεδία (όνομα συγγραφέα, θέμα, κλπ.).

Στο παράδειγμα που ακολουθεί έχει γίνει συνδυασμός των όρων «educational» και
«research»
(1) ως λέξεις κλειδιά (keywords) (2) και έχει ζητηθεί να βρεθούν τα
βιβλιογραφικά στοιχεία των άρθρων από την θεματική κατηγορία «Social sciences» (3)
που έχουν δημοσιευθεί από το 1999 έως σήμερα (4).Πατώντας την επιλογή Search (5)
αρχίζει η αναζήτηση των άρθρων που αναταποκρίνοται στα κριτήρια που δώσαμε.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ


Η λίστα των άρθρων που εμφανίζεται στη συνέχεια είναι ταξινομημένη κατά χρονολογική σειρά.
Κάτω από τον τίτλο κάθε άρθρου υπάρχει η επιλογή να δούμε περίληψή του
(Summary ή Abstract). Για να ανοίξουμε ολόκληρο το άρθρο που μας ενδιαφέρει
κάνουμε κλικ πάνω στην επιλογή «Full-Text» ή αν διαθέτουμε το πρόγραμμα ανάγνωσης
αρχείων PDF, πάνω στην επιλογή «PDF»1.