ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Αφού επιλέξουμε τα άρθρα που μας ενδιαφέρουν πατώντας στο τετραγωνίδιο (1), που βρίσκεται
στην αρχή του κάθε τίτλου, μπορούμε στη συνέχεια να αποστείλουμε ηλεκτρονικά (2)
(e-mail articles) βιβλιογραφικά στοιχεία άρθρων που μας ενδιαφέρουν πατώντας στην
ανάλογη επιλογή ή να τα εξάγουμε (3) σε πρόγραμμα διαχείρισης βιβλιογραφικών εγγραφών,
εφόσον το διαθέτουμε.

 Πατώντας την επιλογή ηλεκτρονική αποστολή αποτελεσμάτων της αναζήτησης (E-mail articles)
εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη όπου συμπληρώνουμε τα στοιχεία της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης.

Οποιαδήποτε από τις παραπάνω διαδικασίες δεν αποστέλλει το πλήρες κείμενο του άρθρου παρά μόνο τις βιβλιογραφικές πληροφορίες και την περίληψή του.


ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ

Ανοίγοντας το άρθρο, μας δίνεται η δυνατότητα όχι μόνο να το διαβάσουμε απευθείας από
το τερματικό μας, αλλά και να το αποθηκεύσουμε σε δισκέτα ή να το εκτυπώσουμε
πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο από την μπάρα που εμφανίζεται πάνω από το άρθρο.

 Τα παραδείγματα που ακολουθούν στις επόμενες σελίδες προέρχονται από εκδότες που περιλαμβάνουν αρκετά περιοδικά με εκπαιδευτική θεματολογία. Τα παραδείγματα εστιάζουν στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες των εν λόγω εκδοτών.Σημειώνονται μικρές διαφοροποιήσεις από τα παραδείγματα που ακολουθούν λόγω των συχνών ανανεώσεων και αλλαγών των ιστοσελίδων.