Πώς μπαίνει κανείς στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του HEAL-Link;

 

1. Από τη σελίδα της βιβλιοθήκης http://www.pi-schools.gr/library
επιλέγουμε την ενότητα Ηλεκτρονικά περιοδικά της ΚΕΑΒ / HEAL-Link
ή
πληκτρολογούμε την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.heal-link.gr/
από οποιοδήποτε τερματικό του Π.Ι.

2. Στη συνέχεια επιλέγουμε " Υπηρέσιες του Heal-link "  (1) από την κεντρική
σελίδα του HEAL-Link.

 

Αν ψάχνουμε κάποιο συγκεκριμένο περιοδικό, τότε από την κεντρική σελίδα
μπορούμε να το αναζητήσουμε μέσω του αλφαβητικού καταλόγου στην
ενότητα (2).
Επισημαίνεται ότι ο Συλλογικός Κατάλογος Τίτλων - Ξενόγλωσσων Περιοδικών
της βιβλιοθήκης αναφέρει όλα τα περιοδικά, που είναι διαθέσιμα σε μορφή
πλήρους κειμένου, συμπεριλαμβανομένων σε αυτά και ηλεκτρονικά περιοδικά
της HEAL-Link, ενώ συγχρόνως παραπέμπει και στον εκδότη.

3. Από την οθόνη με τους εκδότες που εμφανίζεται όταν επιλέξουμε
" Υπηρέσιες του Heal-link
 "
έχουμε πρόσβαση στα περιοδικά και στις βάσεις
δεδομένων όλων των παρακάτω εκδοτικών οίκων- με εξαίρεση τη βάση δεδομένων Wilson Web.
Για να εμφανιστεί η οθόνη αναζήτησης του εκδότη, επιλέγουμε τον εκδότη
κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο.