Τι είναι το HEAL-Link;

 

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΚΕΑΒ ή το HELLENIC ACADEMIC LIBRARIES LINK αποτελείται από διάφορα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα.

Ανάμεσα στους στόχους του Δικτύου είναι και η από κοινού συνδρομή σε ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες πληροφόρησης συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως μέλος της ΚΕΑΒ διαθέτει πρόσβαση σε 4.925 ηλεκτρονικά περιοδικά 14 εκδοτικών οίκων.

Στο πλάισιο της ΚΕΑΒ συνάφθηκαν συμφωνίες με εκδότες που παρέχουν τη δυνατότητα παροχής on line ηλεκτρονικής πρόσβασης σε περιεχόμενα, abstracts και τα full-text αρχεία επιστημονικών περιοδικών σε θεματικές κατηγορίες σχετικές με τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές κατευθύνσεις και ανάγκες των ιδρυμάτων - μελών του Δικτύου.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως μέλος της ΚΕΑΒ διαθέτει πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά και στις βάσεις δεδομένων των παρακάτω εκδοτών και υπηρεσιών :

 • OCLC FirstSearch
 • ACS Publications
 • Elsevier Science B.V.
 • Blackwell Publishing
 • Springer
 • LWW online
 • MCB Press
 • Oxford University Press
 • Kluwer
 • Taylor and Francis
 • Institute of Physics
 • Wiley
 • ACM