Ποιός έχει πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του HEAL-Link

Όλα τα μέλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου μπορούν να έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά του HEAL-Link μέσω του διαδικτύου από οποιονδήποτε υπολογιστή του Π.Ι., καθώς και όλοι οι χρήστες της βιβλιοθήκης έχουν πρόσβαση από τα τερματικά της βιβλιοθήκης.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες στο HEAL-Link και από το σπίτι τους χωρίς, όμως, να έχουν τη δυνατότητα full-text πρόσβασης στα άρθρα.