Πώς αποθηκεύονται και τυπώνονται τα αποτελέσματα της αναζήτησης;
Έχοντας ανοίξει μια εγγραφή, όπως στο παράδειγμα, επιλέγουμε το
κουμπί «αποθήκευση εγγραφής» για τη συγκεκριμένη εγγραφή ή
«αποθήκευση όλων»
για όλα τα αποτελέσματα, ώστε να αποθηκευτούν προσωρινά.

Στη συνέχεια, από την πάνω γραμμή της οθόνης επιλέγουμε «Λίστα Εξαγωγής» για εξαγωγή των αποτελεσμάτων προς αποθήκευση στον Η/Υ ή για να σταλούν για εκτύπωση. Το αποθηκευμένο αρχείο μπορεί να ανοιχθεί μέσω WORD για περαιτέρω επεξεργασία.

 

Σημειώνεται ότι μια απλή μέθοδος αποθήκευσης αποτελεσμάτων αναζήτησης
είναι να επιλεγούν (μαρκάρισμα) από την αρχική οθόνη και να αντιγραφούν (control+C), ώστε στη συνέχεια να επικολληθούν (control+V) σε αρχείο "Word".Για να αφαιρεθούν οι υπερσυνδέσεις (hyperlinks) επιλέγεται το κείμενο
και δίνεται η εντολή control+shift+F9.