1. Πώς μπαίνουμε στον ηλεκτρονικό κατάλογο;

2. Ποια είναι τα μέρη της οθόνης αναζήτησης;

3. Πώς γίνεται μια απλή αναζήτηση;

4. Πώς αποθηκεύονται και τυπώνονται τα αποτελέσματα της αναζήτησης;

5. Τι είναι η σύνθετη αναζήτηση;

6. Πώς γίνεται μια σύνθετη αναζήτηση;

Επιστροφή στην
κεντρική σελίδα