Πώς μπαίνουμε στον ηλεκτρονικό κατάλογο;


Για να μπούμε στον ηλεκτρονικό κατάλογο και να κάνουμε στη
συνέχεια αναζήτηση, πληκτρολογούμε την ηλεκτρονική διεύθυνση της βιβλιοθήκης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου:
www.pi-schools.gr/library

Από την αρχική σελίδα που εμφανίζεται επιλέγουμε" Ο ηλεκτρονικός κατάλογος: Βιβλιογραφική και αρθρογραφική αναζήτηση" για να συνδεθούμε με τον ηλεκτρονικό κατάλογο.Επιλέγουμε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται οι εντολές.


Επιλέγουμε τον ειδικό κατάλογο στον οποίο θα γίνει αναζήτηση
στοιχείων. Εφόσον πρόκειται για βιβλία επιλέγουμε τον πρώτο
«Κεντρικό Κατάλογο», ενώ για άρθρα επιλέγουμε το δεύτερο
κατά σειρά κατάλογο, τον «Κατάλογο Δελτίου Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας».