Τι είναι η σύνθετη αναζήτηση;Στη σύνθετη αναζήτηση γίνεται συνδυασμός δύο ή και περισσοτέρων όρων, χρησιμοποιώντας τους λογικούς τελεστές ή συνδέσμους «και» (AND) «ή» (OR) και «όχι» (NOT).

Η λογική της σύνθετης αναζήτησης

Για παράδειγμα, σε σχέση με την προηγούμενη αναζήτηση, μπορεί κανείς να προσθέσει στον όρο «ειδική αγωγή» τον όρο «διδασκαλία» με το AND, ώστε να εντοπίσει από τα 299 άρθρα που αναφέρονται στην ειδική αγωγή μόνο εκείνα που αναφέρονται και στη διδασκαλία.

 

Συνδέοντας τους δύο όρους με το ΝΟΤ (ΟΧΙ) θα εντοπίσει, από τα συνολικά 299 άρθρα με θέμα τη ειδική αγωγή, μόνο το υποσύνολο των άρθρων που δεν αναφέρονται στη διδασκαλία.

 

Η χρήση του τελεστή «OR» (ή) για να συνδεθούν δύο όροι, θα εντοπίσει όσα άρθρα αναφέρονται ή στο ένα θέμα ή στο άλλο, για παράδειγμα, «ειδική αγωγή» OR «κατάρτιση ατόμων με ειδικές ανάγκες» θα εντοπίσει όλα τα άρθρα που αναφέρονται στην ειδική αγωγή, καθώς και όλα τα άρθρα που αναφέρονται στην κατάρτιση ατόμων με ειδικές ανάγκες.