Ποια είναι τα μέρη της οθόνης αναζήτησης;Εχοντας επιλέξει τον ειδικό κατάλογο που μας ενδιαφέρει, εμφανίζεται η οθόνη αναζήτησης που αποτελείται από τέσσερα βασικά πεδία:
Στο πρώτο πεδίο (1)
εμφανίζονται οι παράμετροι αναζήτησης από τις οποίες επιλέγουμε αυτή που θέλουμε. Όπως φαίνεται στην εικόνα μπορεί να γίνει αναζήτηση με τις εξής παραμέτρους:

· το όνομα ενός συγγραφέα
· τις λέξεις μέσα στον τίτλο του άρθρου
· τη γενική θεματική ενότητα (π.χ. διδακτική)
· τις λέξεις κλειδιά (θέμα)
· τον τίτλο του περιοδικού
· τη χρονολογία δημοσίευσης του άρθρου
· και «Οπουδήποτε» για αναζήτηση σε όλα τα βιβλιογραφικά πεδία ταυτόχρονα.


Στο δεύτερο πεδίο (2), συμπληρώνουμε τον όρο που ψάχνουμε. Στο τρίτο πεδίο (3) επιλέγουμε τον τρόπο συνδυασμού δύο έως τριών όρων στην περίπτωση της σύνθετης αναζήτησης (βλ. παρακάτω).
Τέλος, στο κάτω μέρος της οθόνης (4) επιλέγουμε πόσες εγγραφές θέλουμε να εμφανίζονται κάθε φορά στην οθόνη (10 - 20 - 50).