Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 Το Πρώτο Βήμα Αναζήτησης
:

Πώς να διατυπώσω το θέμα για το οποίο ενδιαφέρομαι να κάνω αναζήτηση.

Περιεχόμενα

  • Χρησιμοποίηση θεματικών κεφαλίδων
  • Χρησιμοποίηση της λειτουργίας σάρωσης
  • Γενικευμένη αναζήτηση
  • Χρησιμοποίηση συνωνύμων
 

Μ εσογείων 396, 15341 Αγία Παρασκευή
210-6014 206 ΦΑΞ 210-6392 510
e-mail :bibli@pi-schools.gr
http://www.pi-schools.gr/library/