ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(Α.Π.Θ.) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Α.Π.Θ. .ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ, Τμήμα Φιλοσοφας,Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας,Τομέας Παιδαγωγικής

Α.Π.Θ..ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ,Τμήμα Φιλοσοφίας
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας,Τομέας
Ψυχολογίας

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ(Ε.Κ.Π.Α.).
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Ε.Κ.Π.Α Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ε.Κ.Π.Α.ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, Παιδαγωγικό Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Σπουδαστήριο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ε.Κ.Π.Α. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ε.Κ.Π.Α. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, Παιδαγωγικό Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας, Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας
Ε.Κ.Π.Α. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, Σπουδαστήριο Φιλοσοφίας
Ε.Κ.Π.Α. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, Παιδαγωγικό Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Σπουδαστήριο Παιδαγωγικής
Ε.Κ.Π.Α. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, Παιδαγωγικό Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Σπουδαστήριο Ψυχολογίας
Ε.Κ.Π.Α. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παιδαγωγικά Τμήματα Ρόδου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ενιαία Βιβλιοθήκη Τμημάτων Επιστημών Αγωγής, Φιλοσοφίας, Ψυχολογίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Κεντρική Βιβλιοθήκη
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΚΕΜΕΤΕ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
(Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΗΕ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ)

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΜΕΓΑΡΟ ΒΟΥΛΗΣ
ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΕΛΛΗΝΟ/ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ GOETHE ΑΘΗΝΩΝ

30/12/2003 Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Διαμόρφωση-Επιμέλεια σελίδας: Ροϊδάκη Μαρία
Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκευή τηλ. 601 4206
e-mail:mailto:bibl@pi-schools.gr