ΝΕΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ

 

 

 

Βιβλιοθήκη

  Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
  Τεύχος 8
 

2005

 

 

 

Στο όγδοο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου, Νέα Αποκτήματα, θα βρείτε πληροφορίες για το καινούργιο υλικό που έχει εισαχθεί στη συλλογή της βιβλιοθήκης. Το υλικό που περιγράφεται στο δελτίο έχει αποκτηθεί και στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «Απολλόδωρος II, Ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου», το οποίο στηρίζει τη συνεχή βελτίωση και επέκταση της συλλογής μας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερα και επιμέρους στοιχεία για τους νέους τίτλους στο Διαδικτυακό Κατάλογο της Bιβλιοθήκης στην ιστοσελίδα της (http://www.pi-schools.gr/library). Στην ιστοσελίδα αυτή θα βρουν επίσης εκτενείς οδηγίες για τους τρόπους αναζήτησης στον ηλεκτρονικό κατάλογο και διαχείρισης των εγγραφών (βλέπε ενότητα "Βοήθεια και Οδηγίες").

 

 

 

16/06/2005, Βιβλιοθήκη Π.Ι.,
Μεσογειων 396, Αγία Παρασκευή, e-mail:
library@pi-schools.gr