Παραλάβαμε από δωρεές

Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων (ΖΔΚΒΙ). 1999. Υποστήριξη της εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες: Εμπειρίες και Προβληματισμοί, Μελλοντική Εξέλιξη. Ιωάννινα: ΖΔΚΒΙ.
ΥΠΕΠΘ - Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 2000. 
Η Ελληνική Γλώσσα και οι Διάλεκτοι της. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ.   
Μπαμπινιώτης, Γεώργιος και Ι.Ν. Παρασκευόπουλος. 2000.
Κείμενο--Επικοινωνία. Πώς Γράφουμε και Πώς Κατανοούμε τα Κείμενα. Αθήνα: Ελληνι

κά Γράμματα.     Υπάρχει βιβλίο μαθητή και Βιβλίο Γονέα-Εκπαιδευτικού.  Στη σειρά περιλαμβάνονται οι τίτλοι: Γραμματική και Σύνταξη: Δομές και Λειτουργίες της Γλώσσας και Εμπλουτισμός του Λεξιλογίου
Ματσαγγούρας, Ηλίας. 2001.  Κειμενοκεντρική Προσέγγιση του Γραπτού Λόγου ή Αφού Σκέφτονται γιατί δεν Γράφουν. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
Αναγνωστοπούλου, Διαμαντή, Τ. Καλογήρου και Β. Πατσίου, 2001.
Λογοτεχνικά βιβλία στην Προσχολική Αγωγή. Αθήνα: Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος.

Ενδιαφέρουσες Διευθύνσεις Διαδικτύου

Ανάκτηση πληροφοριών στη Χημεία
http://macedonia.chem.demokritos.gr
Ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Φυσικής Χημείας του Δημόκριτου. Δίνει εύκολη πρόσβαση σε πλήθος πληροφοριών και συνδέσμους που αφορούν τη χημεία και περισσότερους από 60 σχετικούς γνωστικούς τομείς. Η σελίδα έχει βραβευθεί από το περιοδικό Choice Reviews του American Library Association.
Κέντρο Εκπαίδευσης Γενετικής
http://www.kumc.edu/gec
Ιστοσελίδα του Κέντρου Γενετικής του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κάνσας. Σχεδιασμένο και για να υποστηρίζει εκπαιδευτικούς, είναι επίσης προσπελάσιμο στον  μη-ειδικό επισκέπτη, παρέχει πολλά στοιχεία για τη γενετική και για το Project του Ανθρώπινου Γονιδιώματος. Η σελίδα έχει βραβευθεί από το περιοδικό
Choice Reviews του American Library Association.
Συλλογή Αρχαίων Έργων Τέχνης George Ortiz
http://www.georgeortiz.com/aasite/index.html
Πολύ καλή απεικόνιση έργων τέχνης  από την αρχαία Ελλάδα κυρίως, τη Μεσοποταμία, την Αίγυπτο καθώς και άλλων πολιτισμών που καλύπτουν από τη νεολιθική περίοδο έως το Βυζάντιο. Όλα τα έργα είναι καταλογογραφημένα και 20 βασικά έργα παρουσιάζονται σε τρισδιάστατη μορφή.
Εικαστικές Τέχνες και Πολιτισμός
http://www.artandculture.com/ACSniffer/index.html
Πρωτότυπη μηχανή αναζήτησης που οδηγεί τον επισκέπτη στην ανακάλυψη των συνδετικών κρίκων μεταξύ καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών ρευμάτων. Περιλαμβάνει τις κατηγορίες εικαστικές τέχνες, γραφικές τέχνες, σινεμά, λογοτεχνία, μουσική και  θέατρο. Για να διαβάζεται η ιστοσελίδα απαιτείται Flash /Shockwave.