Διαθέτουμε και πιο σύγχρονα μέσα και νεότερους βιβλιοθηκονόμους

Καταλογογράφηση Νέων Τίτλων 

 

 

Ξεκίνησε η δεύτερη φάση της καταλογογράφησης κατά την οποία γίνεται η επεξεργασία του νέου υλικού  που αποκτήθηκε το διάστημα 1999-2000 και η ένταξή του στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης.

  Περίπου 1.500 εγγραφές είχαν προστεθεί στον κατάλογο έως 15 Μαΐου .  Στις  εγγραφές αυτές περιλαμβάνεται η πλήρης συλλογή των ελληνικών και ξενόγλωσσων περιοδικών και για πρώτη φορά, η συλλογή των CD-Rom. 

 

Σύντομα θα ολοκληρωθεί και η καταλογογράφηση του υπόλοιπου  οπτικοακουστικού υλικού  που διαθέτει η βιβλιοθήκη.

  Για την ώρα ο πλήρης κατάλογος με τις νέες εγγραφές είναι διαθέσιμος μόνο στα τερματικά της βιβλιοθήκης. Τον επόμενο μήνα θα είναι διαθέσιμος και μέσω Διαδικτύου στη γνωστή διεύθυνση:

www.pi-schools.gr/OPAC.html

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα βιβλία που έχουν αγοραστεί μέσω έργων ΕΠΕΑΕΚ και έχουν καταχωριστεί  στη βιβλιοθήκη παρακαλούμε  να επιστραφούν το συντομότερο στη βιβλιοθήκη, για να γίνει η καταλογογράφησή τους μαζί με τα υπόλοιπα βιβλία της συλλογής.

Στο βιβλίο Guiness  η βιβλιοθήκη του Π.Ι.;  

Έγινε επιστροφή βιβλίου ύστερα από 17 ολόκληρα χρόνια !
 

 

Άγχος  για τη χρήση του Η/Υ;    Όχι πια...

Νέα Βάση Δεδομένων

 

 

Πρόσφατα παραλάβαμε στη βιβλιοθήκη μια σειρά νέων τίτλων  βιβλίων  που είναι χρήσιμα για την εκμάθηση της χρήσης των πιο διαδεδομένων  προγραμμάτων λογισμικού όπως το WORD , το EXCEL, το  ACCESS Publisher  και το Photoshop της ADOBE.

  Ενδεικτικά αναφέρουμε τους παρακάτω τίτλους εγχειριδίων αυτοδιδασκαλίας:

1. Ελληνικό  WORD  2000  Βήμα Βήμα

2. Ελληνικό Excel 2000 Βήμα Βήμα

3. Ελληνικό Access 2000 Βήμα Βήμα 

4. Teach Yourself Publisher 2000 in 24 Hours. 

 

 

5. Classroom in a Book:  Photoshop

  Επίσης , χρήσιμες πληροφορίες και λύσεις για «λογισμικές» απορίες μπορούν  να βρουν οι χρήστες της βιβλιοθήκης στα παρακάτω εγχειρίδια:

1.      Using Power Point 2000

2.      Using Excel 2000

3.      Running MS Word 2000

  Η πρώτη ομάδα  τίτλων αφορά  βιβλία  που  δανείζονται, ενώ  η  δεύτερη  εντάσσεται στη συλλογή υλικού αναφοράς, της οποίας οι τίτλοι δε  δανείζονται .

 

 

 

Η βιβλιοθήκη παρέλαβε τη βάση δεδομένων

Thesaurus Linguae Graecae

η οποία περιλαμβάνει 11.000 κείμενα της ελληνικής γραμματείας που καλύπτουν την περίοδο από τον 8ο π.Χ. αιώνα  έως την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το θησαυρό στον ημιώροφο της βιβλιοθήκης.

 

 

 

Αρχές Ιουνίου θα είναι έτοιμη η νέα ιστοσελίδα της βιβλιοθήκηςwww.pi-schools.gr/library με πολύ

υλικό για το Διαδίκτυο και συνδέσμους on-line περιοδικών  

Μερικές Ενδιαφέρουσες Διευθύνσεις  Διαδικτύου

 

Το Τμήμα Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει δημιουργήσει μια ψηφιακή βιβλιοθήκη  με τίτλο «Ελληνομνήμων», όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες από πεντακόσιες χιλιάδες σελίδες βιβλίων και χειρογράφων τα οποία αφορούν την ελληνική επιστήμη και φιλοσοφία από το 1600 έως το 1821.Η διεύθυνση είναι:

 sat1.space.noa.gr/hellinomnimon


To Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας www.komvos.edu.gr 

δημιούργησε έναν τόπο που απευθύνεται σε καθηγητές της ελληνικής γλώσσας με σκοπό την υποστήριξη της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος.

 

 

Περιλαμβάνει :

- Λεξικά on-line (το Γενικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας, το Αντίστροφο Λεξικό της Νεοελληνικής κ.ά.)

- Την ενότητα Γλώσσα-Θεωρία-Διδασκαλία με θεωρητικά κείμενα, και

- Το ηλεκτρονικό περιοδικό «Γλωσσικός Επεξεργαστής»