Παραλάβαμε  πρόσφατα

Το κεφάλαιο έχει ενταχθεί στην έκδοση Key data on Education in Europe 1999/2000 και αναφέρεται σε συγκρίσεις ανάμεσα στις εθνικές πολιτικές των κρατών μελών της ευρωπαϊκής ένωσης και στις δαπάνες που πραγματοποιούν για την Παιδεία, στην εισαγωγή της πληροφορικής στα αναλυτικά προγράμματα 29 κρατών - μελών μέσω του προγράμματος Σωκράτης, σε μεθόδους προσέγγισης της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας κλπ

Τα τεύχη 5, 6 και 7 του περιοδικού

Προβολές

τριμηνιαίας έκδοσης του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας. Τα τεύχη περιέχουν μεταξύ άλλων και δημοσιεύματα που άπτονται των ευρύτερων ενδιαφερόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας και αναφέρονται σε θέματα όπως:

 • η κοινωνία της πληροφορίας
 • η τηλε-εργασία
 • το προφίλ των πρόωρα εξερχόμενων από την υποχρεωτική εκπαίδευση (έρευνα πεδίου στην περιοχή του Αιγάλεω)

Εκπαιδευτικό  υλικό από την Ένωση Φίλων Ακροπόλεως,

το οποίο περιλαμβάνει:
 • οδοιπορικό στην Ακρόπολη για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές
 • τεύχος παρουσίασης των προπλασμάτων και των προσχεδίων που βρίσκονται σε έκθεση στο Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως
 • τεύχος με κείμενα του Πλουτάρχου και του Παυσανία σχετικά με τα μνημεία της Ακροπόλεως
 • τεύχος παρουσίασης της ζωφόρου του Παρθενώνα

Μία ειδική έκδοση του κεφαλαίου
Information and communication technology in the education systems in Europe, από το δίκτυο Eurydice.


 • η αξιοποίηση των προϊόντων του προγράμματος LEONARDO DA VINCI
 • η απασχόληση των αποφοίτων της τεχνολογικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

 • οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης

 • οι εμπειρίες από την εφαρμογή της κοινοτικής πρωτοβουλίας "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" κ.α.

Στο χώρο της βιβλιοθήκης μπορείτε να βρείτε το Τεχνικό Δελτίο του προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας καθώς και τον ενημερωτικό οδηγό για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι  για  τα τεύχη αυτά μπορούν να τα βρουν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση: www.infosociety.gr

Για τον εμπλουτισμό της συλλογής ξενόγλωσσων άρθρων με θέμα την ελληνική εκπαίδευση 

Για μεγαλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών της η βιβλιοθήκη διαμορφώνει μία συλλογή με ξενόγλωσσα άρθρα, δημοσιευμένα σε περιοδικά που δεν ανήκουν στη συλλογή της.
Παρακαλούμε τους συναδέλφους που έχουν πρόσφατες δημοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά να μας προσκομίσουν ένα αντίγραφο για τον εμπλουτισμό της συλλογής μας.

Συνεχίζεται η πραγματοποίηση ενημερωτικών σεμιναρίων για τη χρήση των πληροφοριακών πηγών της βιβλιοθήκης. Τελευταία πραγματοποιήθηκαν δύο σεμιναριακές εκδηλώσεις, από τις οποίες η μία ήταν ομαδική και συμμετείχε σε αυτήν το Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Π.Ι.

Παρακαλούνται τα άτομα ή και τα τμήματα / ομάδες που ενδιαφέρονται για ενημέρωση αυτού του χαρακτήρα να επικοινωνήσουν με την κ. Ρογάρη στο τηλ. 60 14 206 για να κανονίσουν ημερομηνίες  που θα τους εξυπηρετούσαν.

Συνεχίζονται τα σεμινάρια    ενημέρωσης: