Εμπλουτισμός της συλλογής της βιβλιοθήκης μέσω διαδικτύου

Στο χώρο της βιβλιοθήκης μπορείτε να βρείτε τα αναλυτικά προγράμματα για την υποχρεωτική εκπαίδευση της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Σουηδίας (στα αγγλικά), τα οποία αποκτήσαμε μέσω διαδικτύου.
Μπορείτε επίσης να τα βρείτε απευθείας στις διευθύνσεις:
Αγγλία:   http://www.nc.uk.net
Γαλλία:  http://www.education.gouv.fr/sec    και  http://www.education.gouv.fr/prim 
Σουηδία:  http://www.skolverket.se/english/publ.shtml

Εκτός από ευρωπαϊκά αναλυτικά προγράμματα, προσεγγίζουμε μέσω διαδικτύου και θέτουμε στη διάθεσή σας ενδιαφέρουσες εκδόσεις που συνδέονται με εκπαιδευτικά θέματα.. Σ' αυτό το πλαίσιο τυπώσαμε τις παρακάτω αγγλόφωνες εκδόσεις της National Agency for Education της Σουηδίας:

  • Students in Need of Special Support
Πρόκειται για έκθεση του Εθνικού Γραφείου για την Εκπαίδευση (National Agency for Education) η οποία  πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 1998. Στην έκθεση παρουσιάζεται η εικόνα της ειδικής αγωγής στη Σουηδία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή

  • A Good Enough School - A study of life at school, and school's role in life
Πρόκειται για την τελική έκθεση για το πρόγραμμα "Students as Partners in Research". Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε βασίστηκε σε αλληλογραφία με το Εθνικό Γραφείο για την Εκπαίδευση, αλλά και με 46 μαθητές από διαφορετικά σχολεία της χώρας και είχε διπλό στόχο: να συμβάλει στην εξέλιξη της ερευνητικής μεθοδολογίας και να αποτυπώσει τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές βλέπουν το σχολείο. Η διάρκεια της έρευνας ήταν τριετής, από το 1995 - 1998.


  • Good Reading and Writing Skills
Πρόκειται για μελέτη η οποία στόχο είχε να διερευνήσει γιατί κάποιοι δάσκαλοι είναι ιδιαίτερα επιτυχείς στη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και της γραφής στις τρεις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Το δείγμα της έρευνας απετέλεσαν δάσκαλοι οι οποίοι εθεωρούντο από τους προϊσταμένους και τους συναδέλφους τους ιδιαίτερα επιτυχημένοι στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Ως εργαλεία της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις και παρατηρήσεις στις τάξεις. Μερικά από τα ευρήματα της έρευνας:

  • Πρωταρχικός στόχος που έθεταν οι συγκεκριμένοι δάσκαλοι στη διδασκαλία της ανάγνωσης ήταν το να καλλιεργούν το ενδιαφέρον των μαθητών τους  και να διαμορφώνουν προϋποθέσεις για να μπορεί το κάθε παιδί να απολαμβάνει αυτό που διαβάζει.

  • Οι μαθητές μάθαιναν να μαθαίνουν και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη

μάθησή τους. Μαθαίνοντας πώς να μαθαίνουν, μάθαιναν και πώς να γράφουν και να διαβάζουν.

  • Η ανάγνωση επιδίωκε περισσότερο την αναζήτηση νοήματος και δεν ήταν μία μηχανική εξάσκηση μεμονωμένων δεξιοτήτων. Οι δάσκαλοι διάβαζαν δυνατά στους μαθητές τους αρκετές φορές την εβδομάδα και σε μερικές τάξεις κάθε μέρα. Το αναγνώσιμο υλικό που έμπαινε στις τάξεις ήταν υψηλής ποιότητας.

  • Η γραφή ήταν επίσης προσανατολισμένη στην απόδοση νοήματος. Γράφοντας συνεχώς τα παιδιά μαθαίνουν να γράφουν πράγματα με νόημα, ενώ ταυτόχρονα ασκούν το χέρι τους με τρόπο φυσικό και λειτουργικό. Η γραπτή γλώσσα αναπτύσσεται με δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο ως εργαλείο επικοινωνίας, σκέψης και έκφρασης συναισθημάτων.

Επόμενη Σελίδα