Εκπαιδευτικό υλικό για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 
ΜΕΛΙΝΑ :

Πρόγραμμα  ΜΕΛΙΝΑ

Το υλικό αυτό δημιουργήθηκε με τη συνεργασία και υποστήριξη των Υπουργείων Πολιτισμού και Εθνικής Παιδείας, καθώς και της Γ.Γ. Λαϊκής Επιμόρφωσης.  Υπάρχουν φυλλάδια, βιβλία, φάκελοι και «βαλίτσες» με οδηγίες και έτοιμες δημιουργίες για την οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό να φέρουν τους μαθητές σε επαφή  με
τον κλασικό, το λαϊκό και το σύγχρονο πολιτισμό μας σε όλες του τις εκφάνσεις.

Σύνδεση της
βιβλιοθήκης με το
Εθνικό
Τυπογραφείο.

Ο κάθε επισκέπτης της βιβλιοθήκης μπορεί να αξιοποιήσει την  online πρόσβαση που έχουμε με το Εθνικό Τυπογραφείο για να  αναζητήσει ηλεκτρονικά τα ΦΕΚ που τον ενδιαφέρουν από το 1994 και εξής.
Για να γίνει η αναζήτηση θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει τον αριθμό του ΦΕΚ, την ημερομηνία έκδοσής του ή τον πλήρη τίτλο του νόμου ή της διάταξης που θα τον ενδιέφερε. Επειδή τα ΦΕΚ είναι συνήθως πολυσέλιδα, παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να κρατούν μαζί τους δισκέτα για την αποθήκευση των αρχείων που θα επιθυμούσαν να κρατήσουν
.

Σχολικά Εγχειρίδια Γαλλίας

  • 75 Πρόσφατες εκδόσεις των οίκων HATIER και Didier-- πολλές του 2000 -- για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Τα βιβλία αυτά καλύπτουν διάφορα  γνωστικά πεδία: φυσική, χημεία, μαθηματικά, ιστορία, γεωγραφία, γλώσσα, φιλοσοφία, καθώς και ξένες γλώσσες.
  • Γαλλικά σχολικά βιβλία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία αφορούν τα μαθηματικά Είναι εκδόσεις διαφόρων εκδοτικών οίκων της περιόδου 1990-1996 .

Πρώτη Σελίδα