Εκπαιδευτικά Περιοδικά Διαδικτύου


Επιλογή έγκυρων επιστημονικών περιοδικών που αφορούν στην εκπαίδευση και είναι ελεύθερα προσβάσιμα στο Διαδίκτυο. Για να συνδεθείτε κάνετε κλικ στον τίτλο του περιοδικού που σας ενδιαφέρει.

Σύνδεσμοι περιοδικών:

Αναλυτική Περιγραφή:

Γλωσσικός Υπολογιστής
Εκδίδεται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Aπευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και όλους όσοι έχουν την ευθύνη της εκπαίδευσής τους, και συνιστά μέσον αυτοεκπαίδευσης ως προς τη διδακτική της ελληνικής γλώσσας. Επικεντρώνει σε προβληματισμούς, όπως αυτοί αναπτύσσονται σε κλάδους που σχετίζονται με το χώρο του γραμματισμού στη σχολική εκπαίδευση. 'Εχουν εκδοθεί online δύο τεύχη.

Εικονικό Σχολείο/ The Sciences of Education Online
Περιλαμβάνει επιστημονικά και επιστημολογικά άρθρα, που δημοσιεύονται μετά από κρίση, σχόλια για τις εξελίξεις στην εκπαίδευση, ιδέες για εκπαιδευτικές καινοτομίες και νεανικές σελίδες, σε μια προσπάθεια να συνενώσει την επιστημονική θεωρία με τις εκπαιδευτικές πρακτικές, προσφέροντας συγχρόνως ένα πεδίο έκφρασης στα παιδιά και τους νέους.

Action Research International
Ηλεκτρονικό περιοδικό αφιερωμένο στην έρευνα δράσης.
Southern Cross University (Αυστραλία): Institute of Workplace Research, Learning and Development

Australian Educational Computing
Περιλαμβάνει άρθρα που αφορούν τη χρήση των Η/Υ στην εκπαίδευση. Διατίθεται δωρεάν.
Australian Council for Computers in Education (ACCE).

Australian Journal of Educational and Developmental Psychology
Περιλαμβάνει εκθέσεις από την ευρύτερη περιοχή της εκπαίδευσης και την αναπτυξιακή ψυχολογία.
The University of Newcastle, Australia. Faculty of Education and Arts. School of Education

Australian Journal of Educational Technology
Περιλαμβάνει άρθρα που αναφέρονται σε θέματα όπως εκπαιδευτική τεχνολογία και εκπαιδευτικός σχεδιασμός, εφαρμογή της τεχνολογίας των υπολογιστών στην εκπαίδευση, χρήση των τηλεπικοινωνιών.
Australian Society for Educational Technology, Australian Society for Computers in Learning in Tertiary Education.

Bilingual Research Journal
Αφορά θέματα που σχετίζονται με τη διγλωσσία στην εκπαίδευση και την κοινωνία καθώς επίσης και την πολιτική για τη γλώσσα. Αναφέρεται κυρίως σε προγράμματα των Η.Π.Α., αλλά ορισμένα άρθρα έχουν γενικότερο θεωρητικό περιεχόμενο.
NABE (National Association for Bilingual Education) & The Southwest Center for Education Equity and Language Diversity.

Booklist
Περιοδικό που περιλαμβάνει κριτικές βιβλίων, οπτικοακουστικού και πληροφοριακού υλικού καθώς και ηλεκτρονικών σελίδων.
American Library Association

Canadian Journal of Educational Administration and Policy
Περιλαμβάνει άρθρα που αφορούν την εκπαιδευτική πολιτική, τη διοίκηση της εκπαίδευσης και τις εκπαιδευτικές πρακτικές και μεταρρυθμίσεις με κυρίως αναφορά στον Καναδά.
University of Manitoba. Faculty of Education.

Chreods
Το περιοδικό ασχολείται με την εκπαιδευτική έρευνα που πραγματοποιούν οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων.
University of London. Goldsmiths College

CM. Canadian Review of Materials
Δίγλωσσο περιοδικό (αγγλικά-γαλλικά) με κριτικές βιβλίων και οπτικοακουστικού υλικού και πληροφορίες για συγγραφείς. Ασχολείται κυρίως με υλικό που έχει εκδοθεί ή αφορά τον Καναδά.
The Manitoba Library Association

Computers and Composition
Περιλαμβάνει υλικό για τις σχέσεις των νέων τεχνολογιών με όλες τις μορφές της γραπτής έκφρασης και τη διδασκαλία αυτής με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
University of Texas at Austin. Computer Writing and Research Lab.

Contemporary Issues in Early Childhood
Περιλαμβάνει άρθρα που σχετίζονται με θέματα προσχολικής αγωγής. Διατίθεται δωρεάν αλλά απαιτείται εγγραφή.
Triangle Journals. (Μεγάλη Βρετανία)

Current Issues in Education
Αποστολή του περιοδικού είναι να προωθεί τις ακαδημαϊκές ιδέες, δημοσιεύοντας άρθρα που προάγουν το διάλογο, την έρευνα και την εφαρμογή τρεχουσών εκπαιδευτικών πολιτικών.
College of Education at Arizona State University.

Early Childhood Research & Practice (ECRP)
Δημοσιεύει άρθρα που σχετίζονται με την ανάπτυξη, την φροντίδα και την εκπαίδευση των παιδιών από την γέννησή τους μέχρι περίπου την ηλικία των 8 ετών.
ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education, University of Illinois at Urbana - Champaign, Children's Research Center.

Education Analyst
Το περιοδικό ασχολείται κυρίως με θέματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα άρθρα του αφορούν τη διοίκηση του σχολείου, την αναδιοργάνωση και τις καινοτομίες.
Society for the Advancement of Excellence in Education

Education and Ageing
Το περιοδικό ασχολείται με την εκπαίδευση των ενηλίκων και τις επιπτώσεις που έχει η συνεχιζόμενη γήρανση του πληθυσμού στην εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς. Ασχολείται επίσης και με τις ευκαιρίες που δίνονται στους ενήλικες για μάθηση.
Triangle Journals

Education Next
Δημοσιεύει άρθρα τα οποία περιλαμβάνουν απόψεις εκπαιδευτικών και έρευνες που σχετίζονται με θέματα μεταρρυθμίσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας.
Hoover Institution, Stanford University.

Education Policy Analysis Archives
Φιλοξενεί άρθρα τα οποία ασχολούνται με την πολιτική της εκπαίδευσης εξετάζοντας τις ποικίλες πλευρές του θέματος και εστιάζοντας σε διάφορα επίπεδα των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων. Τα άρθρα μπορεί να γράφονται σε αγγλικά ή ισπανικά ή και στις δύο γλώσσες.
Education Policy Studies Laboratory, College of Education, Arizona State Univ

Education Review
Δημοσιεύει παρουσιάσεις και κριτικές των σύγχρονων βιβλίων στον τομέα της εκπαίδευσης, καλύπτοντας όλη την εμβέλεια της γνώσης και πρακτικής στην εκπαίδευση.
College of Education at Arizona State University

Educational Action Research
Περιοδικό που εστιάζει στην αρμονική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικής έρευνας και πρακτικής. Επισημαίνει την αύξηση του ενδιαφέροντος για ερευνητική δράση η οποία έχει συνοδεύεται από την επαγγελματική επιμόρφωση, την ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών και της δημοκρατικής διοίκησης καθώς και τις αλλαγές σε θεσμούς.
Triangle Journals

Educational Technology & Society
Ο ορίζοντας δράσης του περιοδικού είναι πολύ ευρύς. Περιλαμβάνει άρθρα που αναφέρονται σε θέματα όπως: αρχιτεκτονικές για συστήματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας, συνεργατική διδασκαλία, παιδαγωγικές εκδόσεις, εκπαίδευση εξ αποστάσεως.
International Forum of Educational Technology & Society and IEEE Learning Technology Task Force.

Educational Technology Review
Τα άρθρα του αφορούν την εφαρμογή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση με σκοπό τη βελτίωση του τρόπου διδασκαλίας και μάθησης.
Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

Educational Theory
Δημοσιεύει εργασίες που αφορούν τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης
University of Ilinnois at Urbana - Champaign

Electronic Journal of Literacy through Science
Βασικός στόχος του περιοδικού είναι να εστιάσει στον Γραμματισμό μέσω των Θετικών Επιστημών. Αναλυτικότερα τα θέματα που καλύπτει είναι η Γλωσσική ανάπτυξη και οι Θετικές Επιστήμες, η Διγλωσσία και οι Θετικές Επιστήμες και ο Επιστημονικός Γραμματισμός.
San Jose State University.

Electronic Journal of Science Education Archive Page, The
Περιλαμβάνει πρόσφατα άρθρα πάνω στον τομέα της επιστήμης της πληροφόρησης και εκπαίδευσης μέσω Διαδικτύου, καθώς επίσης πληροφορία και έρευνα που σχετίζεται με εκδόσεις πάνω στην επιστήμη της εκπαίδευσης.
University of Nevada, Reno.

Electronic Magazine of Multicultural Education
Δημοσιεύει άρθρα που αναφέρονται σε θέματα πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, τα οποία περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές ιδέες σε μορφή έκθεσης ή σχεδίου μαθήματος, καθώς επίσης κριτικές λογοτεχνίας και πηγών πολυμέσων.
Eastern College Education Department

Electronic School
Παρουσιάζει την επίδραση των τεχνολογικών αλλαγών στη σχολική τάξη. Ασχολείται με εκπαιδευτικά θέματα στην ψηφιακή εποχή και προσφέρει πρακτικές συμβουλές σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
National School Board Association

Essays in Education
Περιλαμβάνει άρθρα με θέμα την εκπαίδευση, τα οποία βοηθούν στην ανταλλαγή διαφορετικών απόψεων, καθώς και πρακτικών ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και ερευνητές ανά τον κόσμο. Εξετάζονται επίσης κριτικές σε θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, βιβλία και γενικότερα παιδαγωγικό υλικό.

European Educational Researcher
Ασχολείται με θέματα εκπαιδευτικής έρευνας και αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της έρευνας.
European Educational Research Association

Forum Qualitative Social Research: a multilingual online journal for qualitative research.
Πολύγλωσσο διεπιστημονικό περιοδικό που καλύπτει διαφόρους κλάδους των Κοινωνικών επιστημών. Στόχος του είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ ερευνητών για την προώθηση της ποιοτικής έρευνας στις Κοινωνικές επιστήμες.
Deutsche Forschunsgemeinschaft

Information Technology and Disabilities
Ασχολείται με θεωρητικά και πρακτικά θέματα που σχετίζονται με την αποτελεσματική εφαρμογή των νέων τεχνολογιών από άτομα με ειδικές ανάγκες.
Equal Access to Software and Information (EASI)

Interactive Educational Multimedia
Περιέχει άρθρα που σχετίζονται με θέματα όπως : εκπαιδευτικά πολυμέσα, μάθηση και διδασκαλία με τις νέες τεχνολογίες και αξιολόγηση στο πλαίσιο εκπαιδευτικών εφαρμογών. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι η αγγλική.
ICE - Universitat de Barcelona

Interactive Multimedia Electronic Journal of Computer-Enhanced Learning
Τα άρθρα του αφορούν την αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίες σε όλες της τις μορφές στην ανώτερη εκπαίδευση. Σκοπός του είναι να λειτουργήσει σαν υπόδειγμα ηλεκτρονικού περιοδικού και να βοηθήσει στη διάδοση και την αποδοχή των ηλεκτρονικών εκδόσεων ως νόμιμο και πολύτιμο εργαλείο.
Wake Forest University. North Carolina

International Education -e j
Περιλαμβάνει άρθρα που σχετίζονται με την έρευνα στον τομέα της διεθνούς εκπαίδευσης (International Education), διεθνή προγράμματα και τεχνολογία πληροφοριών στη διεθνή εκπαίδευση, προγράμματα τα οποία αφορούν την εκπαίδευση και κατάρτιση, ζητήματα πολιτικής σχετικά με τη διεθνή εκπαίδευση.
Centre for Research in International Education (CRIE)

International Education Journal
Περιλαμβάνει θέματα όπως ανθρώπινη ανάπτυξη, μάθηση, σχολική εκπαίδευση, επίσημη κ΄ άτυπη εκπαίδευση, τριτοβάθμια κ΄ επαγγελματική εκπαίδευση, δια βίου μάθηση.
School of Education, Flinders University of South Australia

International Electronic Journal for Leadership in Learning
Καλύπτει παιδαγωγικά θέματα με έμφαση σε ηγετικές πρακτικές και στη σχολική ζωή.
Centre for Leadership in Learning, Association for Supervision and Curriculum Development & University of Calgary. Faculty of Education.

International Journal of Education & the Arts
Το περιοδικό ασχολείται με τη θεωρία, την έρευνα και τις πρακτικές της Αισθητικής και Καλλιτεχνικής Αγωγής. Χρησιμοποιεί πολυμέσα (προβολή video, παρτιτούρες κ.ά.).
Arizona State University

International Journal of Educational Technology
Παρέχει πρόσβαση σε άρθρα ποιοτικής έρευνας στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας για όλους τους ενδιαφερόμενους αναγνώστες. Τα άρθρα προέρχονται από μελετητές, επαγγελματίες, σχεδιαστές πολιτικής και ερευνητές στον τομέα των βασισμένων στον υπολογιστή εκπαιδευτικών τεχνολογιών.
University of Illinois at Urbana-Champaign. University of Western Australia.

International Review of Research in Open and Distance Learning
Το περιοδικό ασχολείται με τη θεωρία, την έρευνα και τις καλύτερες πρακτικές στην ανοικτή και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.
International Consortium for the Advancement of Academic Publication (ICAAP)

International Studies in Sociology of Education
Περιοδικό που δημοσιεύει υλικό από ερευνητικά προγράμματα για την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης από όλο τον κόσμο.
Triangle Journals

Internet TESL Journal (The)
Περιοδικό που ασχολείται με τη διδασκαλία των αγγλικών ως ξένη γλώσσα. Περιλαμβάνει άρθρα, εκθέσεις και άλλο υλικό χρήσιμο για εκπαιδευτικούς αλλά και υλικό δραστηριοτήτων για μαθητές.

Interpersonal Computing and Technology Journal
Τα άρθρα του εστιάζουν στην επικοινωνία μέσω υπολογιστή και σε παιδαγωγικά θέματα που αφορούν τη χρήση των Η/Υ και της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.
Association of Educational Communication and Technology

Inventio
Τα άρθρα του ασχολούνται με την εκπαιδευτική έρευνα, τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης και την παιδαγωγική, τη θεωρία της μάθησης και άλλα θέματα σχετικά με τη διδακτική και τη μάθηση.
George Mason University. Division of Instruction Improvement and Instructional Technologies

Isis
Ασχολείται με την ιστορία των θετικών επιστημών, της ιατρικής και της τεχνολογίας και αποτελεί το πιο παλιό αγγλόφωνο περιοδικό στον τομέας αυτό.
History of Science Society - The University of Chicago Press

IT Journal
Τα άρθρα που περιέχει αναφέρονται σε τομείς όπως: πνευματική ιδιοκτησία, εικονικές βιβλιοθήκες, τεχνολογία και εκπαίδευση, έρευνα και κατάρτιση μέσω Διαδικτύου.
Instructional Technology Program at the University of Virginia

Journal of British Studies
Περιοδικό που μελετά την ιστορία και τον πολιτισμό της Βρετανίας.
The University of Chicago Press

Journal of Career and Technical Education
Το JCTE περιλαμβάνει άρθρα που σχετίζονται με ποικίλα θέματα στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού και της τεχνικής εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει άρθρα τα οποία δίνουν έμφαση στη ποιοτική και ποσοτική έρευνα.
Myra N. Womble (Editor)

Journal of Design Communication
Το περιοδικό επιχειρεί να προωθήσει την επικοινωνία και τη συνεργασία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και σε ερευνητές με σκοπό τη δημιουργία αρχών σχετικά με τη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα του σχεδιασμού της επικοινωνίας (Διαδίκτυο, πολυμέσα, γραφιστική, προφορική και έντυπη επικοινωνία, κ.ά.)
Design Communication Association

Journal of Distance Education
Περιοδικό που στηρίζει και ενθαρρύνει την έρευνα και την ακαδημαϊκή δουλειά στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Αφορά κυρίως τον Καναδά.
Canadian Association for Distance Education. (CADE)

Journal of Economic Education
Τα άρθρα του αφορούν τις καινοτομίες και την αξιολόγηση του τρόπου διδασκαλίας και των οικονομικών προγραμμάτων. Αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Heldref Publications. National Council on Economic Education. Committee on Economic Education of the American Economic Association

Journal of Educational Enquiry
Το περιοδικό καλύπτει όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Συγκεντρώνει κυρίως άρθρα των οποίων το περιεχόμενο έχει προκύψει ύστερα από εκτενή έρευνα.
Centre for Research in Education, Equity and Work - Centre for Studies in Literacy, Policy and Learning Cultures - University of South Australia.

Journal of In-service Education
Ασχολείται με τον θέμα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην ευρύτερή του έννοια.
Triangle Journals

Journal of Interactive Online Learning
Περιοδικό που ασχολείται με τη διαδραστική online μάθηση. Στόχος του είναι η διάδοση της έρευνας και η κατανόηση της αναγκαιότητας της online εκπαίδευσης.
University of Alabama & University of Idaho

Journal of Pedagogy, Pluralism and Practice (The)
Το περιοδικό ασχολείται με τους τρόπους προσέγγισης της μάθησης και της διδασκαλίας. Στόχος του είναι η ανάλυση της εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης.
Lesley University, Cambridge, Massachusetts

Journal of Technology Education
Περιέχει θέματα σχετικά με την τεχνολογική εκπαίδευση. Τα άρθρα πρέπει να εστιάζουν στην έρευνα, φιλοσοφία και θεωρία της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Επιπλέον το περιοδικό δημοσιεύει βιβλιοκριτικές, περιεκτικές βιβλιογραφικές επισκοπήσεις, καθώς επίσης τις αντιδράσεις στα προηγουμένως δημοσιευμένα άρθρα
James E. LaPorte (Editor)

Journal of Technology, Learning and Assessment (The)
Τα άρθρα του αφορούν τις προσπάθειες που γίνονται για το συνδυασμό της τεχνολογίας με τη μάθηση και την αξιολόγηση.
Technology and Assessment Study Collaborative & Boston College. Center for the Study of Testing, Evaluation and Educational Policy.

Journal of Vocational Education and Training
Τα άρθρα του ασχολούνται με την επαγγελματική εκπαίδευση διεθνώς. Επικεντρώνει στη σημασία της προετοιμασίας και της ενημέρωσης των μαθητών από το σχολείο.
Triangle Journals

Journal of Vocational Education Research
Το περιοδικό στοχεύει στην προώθηση της έρευνας και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την επαγγελματική εκπαίδευση. Ενισχύει την ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων με σκοπό να προετοιμαστούν άτομα για την έρευνα στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και ειδικότερα ενθαρρύνει την συνεταιριστική προσπάθεια στην έρευνα.
American Vocational Education Research Association (AVERA)

Language and Civil Society
Το περιοδικό αποτελείται από διαφορετικούς τόμους οι οποίοι περιέχουν υλικό για τη διδασκαλία της γλώσσας. Δίνει έμφαση στη δημιουργία και διατήρηση μιας πολιτισμένης κοινωνίας η οποία επηρεάζει την καθημερινή ζωή των μαθητών και των φοιτητών.
U.S. Department of State. Office of English Language Programs.

Meridian: a Middle School Computer Technologies Journal
Περιέχει υλικό που αφορά τη χρήση υπολογιστών στη σχολική τάξη. Στοχεύει στη διάδοση της χρήσης της τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση.
NC State University.

Multimedia Schools
Το περιοδικό ασχολείται με την χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αποτελεί ένα εγχειρίδιο για δασκάλους για το πώς θα αξιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές πηγές στη σχολική τάξη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εισαγωγή της τεχνολογίας στο πρόγραμμα σπουδών του σχολείου.
Information Today Inc.

New Horizons in Adult Education
Περιοδικό που ασχολείται με την τρέχουσα έρευνα και τις καινούριες ιδέες σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων. Περιλαμβάνει έρευνες, βιβλιοπαρουσιάσεις, μελέτες και άλλο παρόμοιο υλικό.
Nova Southeastern University, Programs for Higher Education

Online Chronicle of Distance Education and Communication
Προσφέρει πληροφόρηση πάνω στο θέμα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Nova Southeastern University

Online Journal of Distance Learning Administration
Περιλαμβάνει έργα ερευνητών που αφορούν τη διαχείριση προγραμμάτων για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.
State University of West Georgia. Center for Distance Education

Pedagogy, Culture & Society
Το περιοδικό παρέχει ένα διεθνές φόρουμ για συζητήσεις και αναλύσεις σχετικά με τα προγράμματα σπουδών όλων των χωρών. Προωθεί το διάλογο μεταξύ κρατών με διαφορετική κουλτούρα και ιδεολογία. Φιλοδοξεί ο διάλογος αυτός που γίνεται μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών να αποτελέσει έναυσμα και για την ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών των χωρών της Βόρειας και Νότιας Αμερικής, της Αφρικής και της Ασίας.
Triangle Journals

Philosophy of Education: Yearbook of the Philosophy of Education Society
Περιοδικό που ασχολείται με τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης. Επιχειρεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της εκπαίδευσης με τη βοήθεια της φιλοσοφίας.
University of Illinois, Urbana-Champaign. Philosophy of Education Society

Practical Assessment, Research & Evaluation
Περιλαμβάνει άρθρα τα οποία αφορούν την αξιολόγηση, την έρευνα και τη διδασκαλία κυρίως σε τοπικό επίπεδο. Απευθύνεται σε καθηγητές, δασκάλους, γονείς, ερευνητές και φοιτητές.
ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation & University of Maryland, College Park. Department of Measurement, Statistics and Evaluation.

Research Connections
Εξαμηνιαίο περιοδικό για την Ειδική Αγωγή με έμφαση στην έρευνα.
U.S. Office of Special Education Programs

Research in Education
Εξαμηνιαίο περιοδικό που ασχολείται με τα αποτελέσματα εκπαιδευτικών ερευνών καθώς επίσης και με την μεθοδολογία και τον τρόπο διεξαγωγής μιας έρευνας.
Scottish Centre for Research in Education

Research in Post-Compulsory Education
Το περιοδικό ασχολείται με τη σπουδαιότητα της επαγγελματικής και μετα-υποχρεωτικής εκπαίδευσης και υποστηρίζει τις προσπάθειες για περισσότερη έρευνα και ανάλυση σε διεθνές επίπεδο για να εντοπιστούν οι ανάγκες και να ταξινομηθούν οι προτεραιότητες στον τομέα αυτό.
Triangle Journals

Research Intelligence
Συγκεντρώνει άρθρα που σχετίζονται με την έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης.
British Educational Research Association

Results
Περιέχει άρθρα για τη διοίκηση και την οργάνωση του σχολείου καθώς και για τη βελτίωσή του.
National Staff Development Council

Teacher Development
Περιοδικό που εστιάζει στην έρευνα που αφορά μοντέλα και τρόπους για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας και της μάθησης.
Triangle Journals

Teacher Talk
Κάθε τεύχος του περιοδικού αφιερώνεται σε ένα θέμα (π.χ. Βία στο Σχολείο, Αγωγή Υγείας κτλ).
Indiana University. Center for Adolescent Studies

Teaching Sociology: a quarterly publication of the American Sociological Association
Ασχολείται με τον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης της κοινωνιολογίας αλλά και με γενικότερα παιδαγωγικά θέματα.
American Sociological Association

Technology, Pedagogy and Education
Τα άρθρα του ασχολούνται με την υποστήριξη και την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το γεγονός της ενσωμάτωσης της νέας τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το περιοδικό εξετάζει τις επιδράσεις που έχει η εκπαιδευτική τεχνολογία στη μάθηση, στο πρόγραμμα σπουδών, στους μαθητές και σε διάφορους άλλους τομείς.
Triangle Journals

TESL-EJ
Θέμα του περιοδικού η διδασκαλία των αγγλικών σαν δεύτερη ή ξένη γλώσσα.

Turkish Online Journal of Distance Education
Τα άρθρα του εστιάζουν σε θέματα διάδοσης της έρευνας και της πληροφορίας σε φοιτητές που βρίσκονται σε κάθε επίπεδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το περιοδικό επισημαίνει την ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και δίνει έμφαση στις στρατηγικές, τις πρακτικές και τις τάσεις στις νέες τεχνολογίες. Χρησιμοποιεί την αγγλική.
Anadolu University Yunusemre Campus, Eskisehir, Turkey