Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Εικονική ξενάγηση στη Βιβλιοθήκη

Σεπτέμβριος 2000

Πατήστε εδώ για να ξεκινήσετε

Πίνακας Περιεχομένων

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Εικονική ξενάγηση στη Βιβλιοθήκη

Χώροι ενημέρωσης και υποδοχής

Συλλογή

Θεματική Κατανομή Συλλογής (14.500 καταλογραφημένα Βιβλία)

217 συνδρομές περιοδικών

230 Ψηφιακοί Δίσκοι

Βιβλιοστάσιο

Ειδική Συλλογή Σχολικών Εγχειριδίων 19ου και 20ου αιώνα

Αναγνωστήρια (36 θέσεις)

Βοηθητικοί Χώροι

Ανοικτός Κατάλογος Άμεσης Πρόσβασης

Οπτικοακουστικό υλικό

Σταθμοί πολυμέσων

Βάσεις Δεδομένων

Χώρος διαλέξεων και επιμορφώσεων

Πριν και Μετά

Συγγραφέας: Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού

Email: bibl@pi-schools.gr

Home: http://www.pi-schools.gr/library

Περιγραφή:
Εικονική ξενάγηση στη βιβλιοθήκη του Παισαγωγικού Ινστιτούτου