Επιμέρους Εκθέσεις Αξιολόγησης ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ανά Περιφέρεια

 

 

 Περιεχόμενα

1      Εισαγωγή. 4

2      Παράγοντες συσχέτισης 5

3      Επιμέρους Εκθέσεις Αξιολόγησης ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ανά Περιφέρεια. 13

3.1        Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 14

3.1.1        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δράμας 15

3.1.2        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Έβρου. 16

3.1.3        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Καβάλας 16

3.1.4        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ξάνθης 17

3.1.5        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ροδόπης 17

3.2        Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 19

3.2.1        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ημαθίας 20

3.2.2        Διεύθυνση Εκπαίδευσης B’ Θεσσαλονίκης 21

3.2.3        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κιλκίς 21

3.2.4        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πέλλης 22

3.2.5        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πιερίας 23

3.2.6        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Σερρών. 23

3.2.7        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Χαλκιδικής 24

3.2.8        Διεύθυνση Εκπαίδευσης A’ Θεσσαλονίκης 25

3.3        Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 26

3.3.1        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Γρεβενών. 27

3.3.2        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Καστοριάς 27

3.3.3        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κοζάνης 28

3.3.4        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Φλωρίνης 29

3.4        Περιφέρεια Ηπείρου. 30

3.4.1        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Άρτης 30

3.4.2        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας 31

3.4.3        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιωαννίνων. 31

3.4.4        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πρεβέζης 32

3.5        Περιφέρεια Θεσσαλίας 33

3.5.1        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Καρδίτσης 33

3.5.2        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Λαρίσης 34

3.5.3        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Μαγνησίας 35

3.5.4        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Τρικάλων. 35

3.6        Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 37

3.6.1        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ζακύνθου. 37

3.6.2        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κερκύρας 37

3.6.3        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας 39

3.6.4        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Λευκάδος 39

3.7        Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 41

3.7.1        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας 41

3.7.2        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αχαΐας 42

3.7.3        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηλείας 42

3.8        Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 44

3.8.1        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βοιωτίας 44

3.8.2        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ευβοίας 45

3.8.3        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ευρυτανίας 45

3.8.4        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Φθιώτιδος 46

3.8.5        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Φωκίδος 47

3.9        Περιφέρεια Αττικής 48

3.9.1        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Α’ Αττικής 49

3.9.2        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Β’ Αττικής 50

3.9.3        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Γ’ Αττικής 51

3.9.4        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δ’ Αττικής 51

3.9.5        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής 52

3.9.6        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής 53

3.9.7        Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πειραιά. 53

3.10      Περιφέρεια Πελοποννήσου. 55

3.10.1      Αργολίδος 55

3.10.2      Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αρκαδίας 56

3.10.3      Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κορινθίας 57

3.10.4      Διεύθυνση Εκπαίδευσης Λακωνίας 57

3.10.5      Διεύθυνση Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 58

3.11      Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 59

3.11.1      Διεύθυνση Εκπαίδευσης Λέσβου. 59

3.11.2      Διεύθυνση Εκπαίδευσης Σάμου. 60

3.11.3      Διεύθυνση Εκπαίδευσης Χίου. 60

3.12      Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 61

3.12.1      Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου. 61

3.12.2      Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κυκλάδων. 62

3.13      Περιφέρεια Κρήτης 63

3.13.1      Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηρακλείου. 63

3.13.2      Διεύθυνση Εκπαίδευσης Λασιθίου. 63

3.13.3      Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ρεθύμνης 64

3.13.4      Διεύθυνση Εκπαίδευσης Χανίων. 64

 

 

 

1        Εισαγωγή

Στην παρούσα αναφορά παρουσιάζονται οι Επιμέρους Εκθέσεις Αξιολόγησης ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ανά Περιφέρεια στις οποίες περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας των ερωτηματολογίων για τους επιμορφωθέντες εκπαιδευτικούς. Επίσης, παρουσιάζονται οι παράγοντες που εντοπίστηκαν ότι σχετίζονται με τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου, και αναλύεται ο τρόπος που αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την αξιολόγηση του προγράμματος της επιμόρφωσης.

Οι παράγοντες αυτοί είναι κυρίως οι εξής δύο:

-          το φύλο

-          η ηλικιακή κατηγορία

Για τη στατιστική επεξεργασία χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS (έκδοση 13).

Επίσης, παρά τις συνεχείς και συστηματικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν, υπάρχουν Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από τις οποίες δεν παραλήφθηκε ικανός αριθμός (>50) ερωτηματολογίων ώστε η στατιστική επεξεργασία να δίνει αξιόλογα αποτελέσματα. Αυτές οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι:

Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Αριθμός ερωτηματολογίων που παραλήφθηκαν

Θεσπρωτίας

42

Ζακύνθου

31

Ευρυτανίας

52

Φωκίδος

40

Αρκαδίας

42

Σάμου

44

Ηρακλείου

42

Λασιθίου

38

Ρεθύμνης

2

 

Σε αυτές τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δεν γίνεται στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων.

Το παρόν τεύχος συνοδεύεται από το «Παράρτημα: Πίνακες και Γραφήματα».

 

2        Παράγοντες συσχέτισης

Για κάποια ερωτήματα η στατιστική επεξεργασία έδειξε ότι υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα πέρα από την ανάλυση στις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Οι παράγοντες που εξετάζονται είναι κυρίως δύο:

-          το φύλο

-          η ηλικιακή κατηγορία

Οι συσχετίσεις αναδεικνύονται με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS (έκδοση 13) και τον έλεγχο Χ2. Αποτελέσματα SPSS.

Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι συσχετίσεις που εντοπίστηκαν ανά ερώτηση.

 

Ερώτηση 22: Σε ποιο βαθμό σας εξυπηρετούσε στην καθημερινή σας ζωή η ώρα και η διάρκεια των μαθημάτων;

Το ερώτημα αυτό παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση στις απαντήσεις ανάμεσα στους νομούς, ακόμη και σε επίπεδο περιφερειών. Θεωρούμε ότι αυτό οφείλεται σε παράγοντες γενικούς, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική κατανομή. Τέτοιοι παράγοντες είναι:

-          Η κλήρωση ως διαδικασία ένταξης σε τμήμα και αυτό γιατί είναι μεγάλη η πιθανότητα κάποιος να μην επιλεγεί στο τμήμα της πρώτης του επιλογής, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα που να τον βολεύει λιγότερο. Επίσης, το ίδιο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν διαδικασίες αλλαγής τμήματος σε περίπτωση που αλλάξουν οι συνθήκες για κάποιους επιμορφούμενους.

-          Η οικογενειακή κατάσταση των επιμορφωθέντων σίγουρα επηρεάζει το βαθμό ικανοποίησης σε αυτόν τον δείκτη, και κυρίως η ύπαρξη παιδιών. 

 

Ερώτηση 23: Η διάρκεια του Προγράμματος Επιμόρφωσης ήταν Υπερβολικά μεγάλη /Επαρκής/ Ανεπαρκής.

Δεν μπορούν να εξαχθούν αξιολογικά συμπεράσματα αφού λίγο παραπάνω από τους μισούς τη θεωρούν «ανεπαρκή» [54,43%] και λίγο λιγότεροι «επαρκή» [44,55%]. Ωστόσο, τα αποτελέσματα ανάμεσα στους νομούς δεν παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις, που σημαίνει ότι το δείγμα των ερωτηθέντων είναι γενικά διχασμένο όσον αφορά την άποψή τους για αυτήν την ερώτηση.

Επίσης, μόνο ένα μικρό ποσοστό του δείγματος θεωρεί ότι η διάρκεια του προγράμματος είναι υπερβολικά μεγάλη.

Σε επίπεδο περιφερειών, σημειώνονται οι εξής διαφορές:

-          Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ποσοστό 61,41% θεωρεί τη διάρκεια του προγράμματος ανεπαρκή, δηλαδή 5 μονάδες περισσότερο από τον μέσο όρο.

-          Στην περιφέρεια Ηπείρου ποσοστό 58,45% θεωρεί τη διάρκεια του προγράμματος ανεπαρκή, δηλαδή 8 μονάδες περισσότερο από τον μέσο όρο.

-          Στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ποσοστό 53,04% θεωρεί τη διάρκεια του προγράμματος επαρκή, δηλαδή 6,8 μονάδες περισσότερο από τον μέσο όρο.

-          Στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ποσοστό 56,21% θεωρεί τη διάρκεια του προγράμματος επαρκή, δηλαδή 10,8 μονάδες περισσότερο από τον μέσο όρο.

Αυτές οι διαφοροποιήσεις μπορούν να αποδοθούν στην διαφορετική ηλιακή κατανομή των παραπάνω περιοχών. Συγκεκριμένα, βλέπουμε (Εικόνα 1) ότι οι περιφέρειες του Βόρειου και του Νότιου Αιγίου χαρακτηρίζονται από νεότερους εκπαιδευτικούς, ενώ οι περιφέρειες Ηπείρου και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει μεγαλύτερους σε ηλικία εκπαιδευτικούς. Αυτό έχει δύο συνιστώσες:

-          Οι νεότεροι εκπαιδευτικοί είναι πιο καταρτισμένοι στη χρήση των ΤΠΕ λόγω και των αλλαγών στα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων.

-          Η δύσκολη πρόσβαση προς το κέντρο λόγω των νησιών, ίσως δρα ως κινητήρια δύναμη για την προσέγγιση στη χρήση των ΤΠΕ για να καλυφθούν και άλλες ανάγκες των εκπαιδευτικών, και ειδικά των νέων ανθρώπων που συχνά πρωτοδιορίζονται σε νησιά. Θα είχε ενδιαφέρον να βλέπαμε το ποσοστό διάδοσης των ευρυζωνικών δικτύων στην ομάδα αυτή των εκπαιδευτικών.

Επίσης, κάναμε και τους εξής ελέγχους: με το λογισμικό SPSS 13 ελέγξαμε το Χ2 και για την ερώτηση 23 καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα:

-          Υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ διευθύνσεων εκπαίδευσης και των απαντήσεων στην ερώτηση 23 σχετικά με τη διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης (p=0).

-          Όταν χρησιμοποιηθεί η ανάλυση ως προς την ηλικιακή κατηγορία, τότε προκύπτει ότι υπάρχει συσχέτιση με την ηλιακή κατηγορία 40-50 ετών (p=0). Στις υπόλοιπες κατηγορίες η τιμή του βαθμού σημαντικότητας είναι πάνω από 0.05, αν και η τιμή για την ηλιακή κατηγορία 20-30 ετών είναι οριακά πάνω από το όριο, ενώ και το ποσοστό των κελιών με μικρό αριθμό περιπτώσεων είναι σχετικά μεγάλο.

 

ErotimEkp2

 

Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

20-30

Pearson Chi-Square

123,103(a)

102

,076

 

Likelihood Ratio

97,186

102

,616

 

Linear-by-Linear Association

,543

1

,461

 

N of Valid Cases

175

 

 

30-40

Pearson Chi-Square

131,859(b)

114

,121

 

Likelihood Ratio

136,966

114

,070

 

Linear-by-Linear Association

1,498

1

,221

 

N of Valid Cases

2283

 

 

40-50

Pearson Chi-Square

197,719(c)

114

,000

 

Likelihood Ratio

183,390

114

,000

 

Linear-by-Linear Association

3,469

1

,063

 

N of Valid Cases

3608

 

 

50-60

Pearson Chi-Square

118,928(d)

112

,309

 

Likelihood Ratio

109,819

112

,541

 

Linear-by-Linear Association

2,161

1

,142

 

N of Valid Cases

1257

 

 

Πάνω από 60

Pearson Chi-Square

47,474(e)

42

,259

 

Likelihood Ratio

32,015

42

,868

 

Linear-by-Linear Association

,024

1

,876

 

N of Valid Cases

29

 

 

a  153 cells (98,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,03.

b  66 cells (37,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,01.

c  61 cells (35,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,01.

d  84 cells (49,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,03.

e  66 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,03.

 

 

 

 


Εικόνα 1:  Ηλικίες - Περιφέρειες

 


Ερώτηση 24: Το ωρολόγιο πρόγραμμα ήταν: Πολύ εξυπηρετικό / Εξυπηρετικό / Ανεκτό / Δημιουργούσε δυσκολίες

Σε αυτό το ερώτημα το ποσοστό των εκπαιδευτικών που αξιολόγησε θετικά (από «Εξυπηρετικό» έως «Πολύ εξυπηρετικό») είναι 55,91%, ενώ το ποσοστό που αξιολόγησε αρνητικά είναι 44,09%. Δηλαδή, η αξιολόγηση δεν είναι απολύτως θετική. Επίσης, από τα αποτελέσματα της απόκλισης των τιμών για τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και τις περιφέρειες από το μέσο όρο φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη διακύμανση των τιμών. Αυτό δείχνει ότι το ερώτημα αυτό εξαρτάται καθαρά από άλλους παράγοντες, εκτός της οργάνωσης των σεμιναρίων. Ένας τέτοιος παράγοντας είναι καθαρά οι προσωπικές προτιμήσεις των εκπαιδευτικών για το τι θα επιθυμούσαν να διδαχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα επιμόρφωσης.

 

Ερώτηση 25: Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης σε θεωρία – άσκηση ήταν: Η ενδεδειγμένη / Η ενδεδειγμένη / Μάλλον η ενδεδειγμένη / Ακατάλληλη

Από τον έλεγχο Χ2 προκύπτει ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των απαντήσεων στην ερώτηση και στο φύλο, και συγκεκριμένα διαπιστώθηκε συσχέτιση με το ποσοστό των γυναικών, ενώ δεν διαπιστώθηκε συσχέτιση με το ποσοστό των ανδρών (p=0,062).

 

 

 

Value

df

Asymp. Sig.
(2-sided)

Άνδρας

Pearson Chi-Square

200,390(a)

171

,062

 

Likelihood Ratio

207,661

171

,029

 

Linear-by-Linear Association

,762

1

,383

 

N of Valid Cases

3044

 

 

Γυναίκα

Pearson Chi-Square

284,053(b)

171

,000

 

Likelihood Ratio

294,986

171

,000

 

Linear-by-Linear Association

1,082

1

,298

 

N of Valid Cases

4309

 

 

a  90 cells (38,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,03.

b  71 cells (30,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,03.

 

Επίσης, από τον έλεγχο Χ2 διαπιστώθηκε ότι υπάρχει συσχέτιση με τις ηλικιακές ομάδες των 20-30 και 40-50 ετών, για τις οποίες ο βαθμός σημαντικότητας είναι μικρότερος από 0,05. Αντίθετα δεν προέκυψε συσχέτιση με τις ηλικιακές κατηγορίες 30-40 (p=0,493) και 50-60 (p=0,091).

 

ErotimEkp2

 

Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

20-30

Pearson Chi-Square

312,840(a)

153

,000

 

Likelihood Ratio

146,598

153

,630

 

Linear-by-Linear Association

2,111

1

,146

 

N of Valid Cases

175

 

 

30-40

Pearson Chi-Square

170,669(b)

171

,493

 

Likelihood Ratio

181,472

171

,277

 

Linear-by-Linear Association

,405

1

,524

 

N of Valid Cases

2277

 

 

40-50

Pearson Chi-Square

326,403(c)

171

,000

 

Likelihood Ratio

328,005

171

,000

 

Linear-by-Linear Association

2,998

1

,083

 

N of Valid Cases

3600

 

 

50-60

Pearson Chi-Square

192,958(d)

168

,091

 

Likelihood Ratio

205,136

168

,027

 

Linear-by-Linear Association

,049

1

,825

 

N of Valid Cases

1249

 

 

Άνω των 60

Pearson Chi-Square

67,586(e)

63

,323

 

Likelihood Ratio

55,954

63

,723

 

Linear-by-Linear Association

,392

1

,531

 

N of Valid Cases

29

 

 

a  205 cells (98,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,01.

b  100 cells (43,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,03.

c  82 cells (35,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,03.

d  149 cells (65,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,16.

e  88 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,10.

 

Ερώτηση 26: Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα διδασκαλίας ήταν Πλήρη / Ικανοποιητικά / Ανεπαρκή

Από τον έλεγχο Χ2 προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλη συσχέτιση με τις ηλιακές κατηγορίες 30-40 ετών, 40-50 ετών και 50-60 ετών, ενώ δεν υπάρχει συσχέτιση με τις μικρές ηλικίες 20-30 ετών.

 

ErotimEkp2

 

Value

df

Asymp. Sig.
(2-sided)

 

20-30

Pearson Chi-Square

110,705(a)

102

,261

 

Likelihood Ratio

109,129

102

,297

 

Linear-by-Linear Association

1,175

1

,278

 

N of Valid Cases

176

 

 

30-40

Pearson Chi-Square

156,548(b)

114

,005

 

Likelihood Ratio

166,032

114

,001

 

Linear-by-Linear Association

,631

1

,427

 

N of Valid Cases

2287

 

 

40-50

Pearson Chi-Square

153,085(c)

114

,009

 

Likelihood Ratio

170,686

114

,000

 

Linear-by-Linear Association

6,285

1

,012

 

N of Valid Cases

3613

 

 

50-60

Pearson Chi-Square

184,398(d)

112

,000

 

Likelihood Ratio

195,645

112

,000

 

Linear-by-Linear Association

,362

1

,548

 

N of Valid Cases

1247

 

 

‘Ανω των 60

Pearson Chi-Square

43,742(e)

42

,397

 

Likelihood Ratio

41,241

42

,504

 

Linear-by-Linear Association

,012

1

,914

 

N of Valid Cases

29

 

 

a  152 cells (97,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,06.

b  67 cells (38,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,05.

c  54 cells (31,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,05.

d  96 cells (56,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,20.

e  66 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,07.

 

Ερώτηση 28: Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του Προγράμματος ήταν Πολύ καλή / Επαρκής / Ανεπαρκής

Μετά από τον έλεγχο Χ2 διαπιστώθηκε ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων αυτής της ερώτησης και των ηλικιακών κατηγοριών. Συγκεκριμένα, εξαρτάται από τις ηλιακές κατηγορίες 40-50 και 50-60 ετών.

 

ErotimEkp2

 

Value

df

Asymp. Sig.
(2-sided)

 

20-30

Pearson Chi-Square

37,686(a)

51

,917

 

Likelihood Ratio

30,702

51

,989

 

Linear-by-Linear Association

1,717

1

,190

 

N of Valid Cases

172

 

 

30-40

Pearson Chi-Square

72,633(b)

57

,079

 

Likelihood Ratio

74,949

57

,056

 

Linear-by-Linear Association

,742

1

,389

 

N of Valid Cases

2246

 

 

40-50

Pearson Chi-Square

80,243(c)

57

,023

 

Likelihood Ratio

83,499

57

,013

 

Linear-by-Linear Association

2,944

1

,086

 

N of Valid Cases

3547

 

 

50-60

Pearson Chi-Square

83,246(d)

56

,011

 

Likelihood Ratio

83,795

56

,009

 

Linear-by-Linear Association

2,205

1

,138

 

N of Valid Cases

1198

 

 

Πάνω από 60

Pearson Chi-Square

.(e)

 

 

 

N of Valid Cases

29

 

 

a  96 cells (92,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,06.

b  50 cells (43,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,07.

c  39 cells (33,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,07.

d  59 cells (51,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,33.

e  No statistics are computed because ErotimEkp28 is a constant.

 

 

3        Επιμέρους Εκθέσεις Αξιολόγησης ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ανά Περιφέρεια

3.1    Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Στη συγκεκριμένη Περιφέρεια οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 67,85% των ερωτηθέντων. Τα ποσοστά είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 75,55% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Οι διαφορές που παρατηρούνται στους δύο νομούς της περιφέρειας αυτής σε αυτήν την ερώτηση μπορούν να εξηγηθούν από τη διαφορετική σύσταση του δείγματος. Συγκεκριμένα, βλέπουμε ότι η ΔΕ Ξάνθης αποτελείται από πιο νέους εκπαιδευτικούς (ηλικίας 20-40 ετών) και περισσότερες γυναίκες από ότι η ΔΕ Καβάλας.

 

Συχνότητες

Ποσοστά

 

Άνδρες

Γυναίκες

Άθροισμα

Άνδρες

Γυναίκες

Δράμας

34

47

81

42%

58%

Εβρου

29

42

71

41%

59%

Καβάλας

158

212

370

43%

57%

Ξάνθης

34

75

109

31%

69%

Ροδόπης

27

69

96

28%

72%

 

 

Συχνότητες

Ποσοστά

Διεύθυνση Εκπαίδευσης

20-30

30-40

40-50

50-60

Άνω των 60

Άθροι-σμα

20-30

30-40

40-50

50-60

Άνω των 60

Δράμας

0

11

50

20

0

81

0,00

13,58

61,73

24,69

0,00

Έβρου

2

32

30

6

0

70

2,86

45,71

42,86

8,57

0,00

Καβάλας

4

104

194

66

1

369

1,08

28,18

52,57

17,89

0,27

Ξάνθης

6

62

36

6

0

110

5,45

56,36

32,73

5,45

0,00

Ροδόπης

0

35

47

14

0

96

0,00

36,46

48,96

14,58

0,00

 

Εξάλλου, από το έλεγχο Χ2 διαπιστώθηκε ότι υπάρχει συσχέτιση με τις ηλικιακές ομάδες των 20-30 και 40-50 ετών.

 

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 95,17%  των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 95,53% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [92,41%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [98,04%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [95,1%].

Ιδιαίτερα θετικά αξιολογήθηκε η γραμματειακή υποστήριξη της ΔΕ Δράμας, της Ξάνθης και της Ροδόπης, ενώ σχετικά αρνητικά αυτή του Έβρου. Επίσης, ιδιαίτερα θετικά αξιολογήθηκαν οι διατιθέμενοι χώροι της ΔΕ Ροδόπης.

 

3.1.1    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δράμας

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως:

-          «Απλές και ευέλικτες» από το 68,83% των ερωτηθέντων.

-          «Σύνθετες αλλά αναγκαίες» από το 15,58% των ερωτηθέντων.

-          Υπερβολικά γραφειοκρατικές από το 15,58% των ερωτηθέντων.

Ενώ το πρώτο ποσοστό είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο, τα ποσοστά των δύο άλλων επιλογών διαφέρουν.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 90,12% των ερωτηθέντων, ενώ η ώρα και η διάρκεια των μαθημάτων εξυπηρετούσε από «αρκετά» έως «πάρα πολύ» το 73,94% των εκπαιδευτικών.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 77,78% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 95%  των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 94,67% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [92,21%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [98,7%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [96,1%].

 

3.1.2    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Έβρου

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως: «Απλές και ευέλικτες» από το 70,00% των ερωτηθέντων.  

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 86,49% των ερωτηθέντων,

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 72,37% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 96% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 93,91% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [94,74%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [94,59%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [94,67%].

 

3.1.3    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Καβάλας

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 67,22% των ερωτηθέντων. Τα ποσοστά είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 95,06% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 70,77% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, ποσοστό το οποίο είναι μικρότερο από το μέσο όρο κατά 7 μονάδες.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 94,81% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 93,91% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [90,50%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [98,61%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [94,44%].

 

3.1.4    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ξάνθης

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 63,89% των ερωτηθέντων, το οποίο είναι μικρότερο από το ΜΟ κατά 4 περίπου μονάδες.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 93,24% των ερωτηθέντων,

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 88,07% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, ποσοστό το οποίο είναι μεγαλύτερο από το μέσο όρο κατά 10,3 μονάδες.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 95,41% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 97,22% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [94,34%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [98,13%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [94,44%].

 

3.1.5    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ροδόπης

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 72,53% των ερωτηθέντων, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το ΜΟ κατά 4,5 περίπου μονάδες.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 94,48% των ερωτηθέντων. Παρατηρείται μια θετική απόκλιση κατά 10 περίπου μονάδες από το μέσο όρο.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 96,88% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 95,79% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 93,91% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [95,74%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [97,87%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [97,89%].

 

3.2    Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στη συγκεκριμένη Περιφέρεια οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 70,75% των ερωτηθέντων. Τα ποσοστά είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 94,91% των ερωτηθέντων,

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 79,96% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 96,53% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών.

Από την κατανομή του πληθυσμού στην περιφέρεια, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η Α’ Θεσσαλονίκης και η Πιερίας έχουν τα μικρότερα ποσοστά μικρών ηλικιών, και αντίστοιχα τα μεγαλύτερα στις μεγάλες ηλικίες (40-60 ετών).

 

 

Συχνότητες

Ποσοστά

 

Άνδρες

Γυναίκες

Άθροισμα

Άνδρες

Γυναίκες

Ημαθίας

54

80

134

40%

60%

B Θεσσαλονίκης

47

110

157

30%

70%

Κιλκίς

58

75

133

44%

56%

Πέλλης

77

107

184

42%

58%

Πιερίας

175

187

362

48%

52%

Σερρών

95

141

236

40%

60%

Χαλκιδικής

23

31

54

43%

57%

A Θεσσαλονίκης

57

76

133

43%

57%

 

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

Διεύθυνση Εκπαίδευσης

20-30

30-40

40-50

50-60

Άνω των 60

Άθροι-σμα

20-30

30-40

40-50

50-60

Άνω των 60

Ημαθίας

3

53

67

12

0

135

2,22

39,26

49,63

8,89

2,22

B Θεσ/νίκης

4

53

79

22

0

158

2,53

33,54

50,00

13,92

2,53

Κιλκίς

3

40

73

17

0

133

2,26

30,08

54,89

12,78

2,26

Πέλλης

4

83

80

17

0

184

2,17

45,11

43,48

9,24

2,17

Πιερίας

1

77

215

69

3

365

0,27

21,10

58,90

18,90

0,27

Σερρών

2

80

112

43

1

238

0,84

33,61

47,06

18,07

0,84

Χαλκιδικής

1

18

26

8

0

53

1,89

33,96

49,06

15,09

1,89

A Θεσ/νίκης

2

30

66

31

3

132

1,52

22,73

50,00

23,48

1,52

 

Από τον έλεγχο Χ2 προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλη συσχέτιση με τις ηλιακές κατηγορίες 30-40 ετών, 40-50 ετών και 50-60 ετών, ενώ δεν υπάρχει συσχέτιση με τις μικρές ηλικίες 20-30 ετών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 97,23% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [94%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [97,87%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [96,76%].

Ιδιαίτερα θετικά αξιολογήθηκε η γραμματειακή υποστήριξη της ΔΕ Ημαθίας, Πέλλης, Πιερίας, Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης. Η ΔΕ Κιλκίς συγκέντρωσε ένα από τα πιο μεγάλα ποσοστά στην κατηγορία «Ανεπαρκής». Επίσης, ιδιαίτερα θετικά αξιολογήθηκαν οι διατιθέμενοι χώροι της ΔΕ Ημαθίας και Πέλλης.

 

3.2.1    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ημαθίας

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 68,55% των ερωτηθέντων. Τα ποσοστά είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 95,24%  των ερωτηθέντων,

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 74,44% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 94,70% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 96,18% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [89,15%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [100%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [99,22%].

 

3.2.2    Διεύθυνση Εκπαίδευσης B’ Θεσσαλονίκης

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 79,35% των ερωτηθέντων, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το ΜΟ κατά 11,35 μονάδες.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 93,71% των ερωτηθέντων,

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 83,23% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 96,79% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 98,71% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [93,96%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [98,69%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [96,75%].

 

3.2.3    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κιλκίς

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 74,62% των ερωτηθέντων, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το ΜΟ κατά 6,5 περίπου μονάδες.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 95,38% των ερωτηθέντων,

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 75,76% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 94,66% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 96,95% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [89,84%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [93,94%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [96,97%].

 

3.2.4    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πέλλης

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 74,44% των ερωτηθέντων, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το ΜΟ κατά 6,5 περίπου μονάδες.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 95,63% των ερωτηθέντων,

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 79,23% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 95,60% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 98,91% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [98,91%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά. Επειδή το ποσοστό αυτό είναι από τα υψηλότερα, φαίνεται ότι σε αυτή τη ΔΕ τα εργαστήρια υπολογιστών λειτούργησαν πολύ καλά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [100%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [97,78%].

 

3.2.5    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πιερίας

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 74,44% των ερωτηθέντων, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το ΜΟ κατά 6,5 περίπου μονάδες.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 96,94% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 83,29% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 97,80% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών, ποσοστό που είναι κατά 2,85 μονάδες μεγαλύτερο από τον μέσο όρο. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 97,80% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [94,97%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [98,6%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [96,93%].

 

3.2.6    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Σερρών

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 62,78% των ερωτηθέντων, το οποίο είναι μικρότερο από το ΜΟ κατά 5,2 μονάδες.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 94,44% των ερωτηθέντων,

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 77,49% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 96,15% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 95,18% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [94,20%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [97,36%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [96,02%].

 

3.2.7    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Χαλκιδικής

Τα παραληφθέντα ερωτηματολόγια είναι οριακά πάνω από το ελάχιστο απαιτούμενο νούμερο ερωτηματολογίων.

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 70,83% των ερωτηθέντων. Τα ποσοστά είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 84,00% των ερωτηθέντων. Παρατηρείται μια αρνητική απόκλιση κατά 10 περίπου μονάδες από το μέσο όρο. Ωστόσο, επειδή ο αριθμός των ερωτηματολογίων είναι μικρός, δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα. 

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 84,62% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, ποσοστό μεγαλύτερο από το μέσο όρο κατά 6,8 μονάδες. Ωστόσο, ο αριθμός των απαντήσεων είναι 52, δηλαδή λίγο μόνο παραπάνω από το όριο, κάτι που δεν μας επιτρέπει να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 98,08% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών, ποσοστό που είναι κατά 3,13 μονάδες μεγαλύτερο από τον μέσο όρο. Ο αριθμός των απαντήσεων (53) δεν μας επιτρέπει να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 96,15% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [94,12%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [94,12%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [90,2%].

 

3.2.8    Διεύθυνση Εκπαίδευσης A’ Θεσσαλονίκης

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 66,41% των ερωτηθέντων. Τα ποσοστά είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 94,03% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 80,31% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 97,74% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών, ποσοστό που είναι κατά 2,79 μονάδες μεγαλύτερο από τον μέσο όρο. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 96,88% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [92,91%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [96,15%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [96,09%].

 

3.3    Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Στη συγκεκριμένη Περιφέρεια οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 66,22% των ερωτηθέντων. Τα ποσοστά είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 95,93% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 80,71% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 93,82% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών.

Από την κατανομή των ηλικιών, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι τρεις πρώτες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν τα μικρότερα ποσοστά σε μικρές ηλικίες  (20-30 ετών) και τα μεγαλύτερα στις ηλικίες 30-40 ετών. Η ΔΕ Φλώρινας έχει μεγαλύτερο ποσοστό στην ηλικιακή κατηγορία 40-50 ετών, ενώ στην κατηγορία 50-60 ετών, έχει το δεύτερο μεγαλύτερο.

 

 

Συχνότητες

Ποσοστά

 

Άνδρες

Γυναίκες

Άθροισμα

Άνδρες

Γυναίκες

Γρεβενών

42

61

103

41%

59%

Καστοριάς

30

53

83

36%

64%

Κοζάνης

73

70

143

51%

49%

Φλωρίνης

44

52

96

46%

54%

 

 

Συχνότητες

Ποσοστά ()

Διεύθυνση Εκπαίδευσης

20-30

30-40

40-50

50-60

Άνω των 60

Άθροι-σμα

20-30

30-40

40-50

50-60

Άνω των 60

Γρεβενών

0

30

52

21

0

103

0,00

29,13

50,49

20,39

0,00

Καστοριάς

2

40

27

13

0

82

2,44

48,78

32,93

15,85

0,00

Κοζάνης

2

54

71

14

1

142

1,41

38,03

50,00

9,86

0,70

Φλωρίνης

3

23

56

16

0

98

3,06

23,47

57,14

16,33

0,00

 

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 95,38% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [92,21%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [98,7%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [94,02%].

Ιδιαίτερα θετικά αξιολογήθηκε η γραμματειακή υποστήριξη της ΔΕ Κοζάνης. Αρνητικά αξιολογήθηκαν οι διατιθέμενοι χώροι της ΔΕ Γρεβενών, συγκεντρώνοντας το πιο ψηλό ποσοστό [11,76%] στην κατηγορία «Μη ικανοποιητικοί».

 

3.3.1    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Γρεβενών

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 68,75% των ερωτηθέντων. Τα ποσοστά είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 97,09% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 78,22% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 91,35% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών, ποσοστό που είναι κατά 3,6 μονάδες μικρότερο από τον μέσο όρο. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 87,88% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [88,78%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [95,1%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [88,24%].

 

3.3.2    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Καστοριάς

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 64,16% των ερωτηθέντων, το οποίο είναι μικρότερο από το ΜΟ κατά 4,9 μονάδες. Το ποσοστό που αυξήθηκε είναι αυτών που απάντησαν «Σύνθετες αλλά αναγκαίες», ενώ το ποσοστό που αξιολόγησαν αρνητικά είναι κοντά στο ΜΟ.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 96,25% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 74,07% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 89,87% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών, ποσοστό που είναι κατά 5,8 μονάδες μικρότερο από τον μέσο όρο. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 97,50% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [87,34%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [98,73%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [95 %].

 

3.3.3    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κοζάνης

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 62,59% των ερωτηθέντων, το οποίο είναι μικρότερο από το ΜΟ κατά 5,4 μονάδες. Το ποσοστό που αυξήθηκε είναι αυτών που απάντησαν «Σύνθετες αλλά αναγκαίες», ενώ το ποσοστό που αξιολόγησαν αρνητικά είναι κοντά στο ΜΟ.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 95,04% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 83,69%  των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 98,58% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών, ποσοστό που είναι κατά 3,6 μονάδες μεγαλύτερο από τον μέσο όρο. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 97,83% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [97,83%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά. Επειδή το ποσοστό αυτό είναι από τα υψηλότερα, φαίνεται ότι σε αυτή τη ΔΕ τα εργαστήρια υπολογιστών λειτούργησαν πολύ καλά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [97,14%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [96,43%].

 

3.3.4    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Φλωρίνης

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 71,58% των ερωτηθέντων, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το ΜΟ κατά 3,6περίπου μονάδες. Το ποσοστό που μειώθηκε είναι αυτών που απάντησαν «Σύνθετες αλλά αναγκαίες», ενώ το ποσοστό που αξιολόγησαν αρνητικά είναι κοντά στο ΜΟ.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 95,74% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 84,54% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 92,78% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 97,87% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [91,67%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [94,68%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [95,83%].

 

3.4    Περιφέρεια Ηπείρου

Στη συγκεκριμένη Περιφέρεια οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 63,29% των ερωτηθέντων (μη λαμβάνοντας υπόψη τη ΔΕ Θεσπρωτίας), το οποίο είναι μικρότερο από το ΜΟ κατά 4,5 μονάδες. Το ποσοστό που αυξήθηκε είναι αυτών που απάντησαν «Σύνθετες αλλά αναγκαίες» (αυξήθηκε κατά 4,6 μονάδες), ενώ το ποσοστό που αξιολόγησαν αρνητικά είναι κοντά στο ΜΟ.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 93,05% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 74,63% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 94,53% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 95,31% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [92,95%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [95,76%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [91,58%].

Η γραμματειακή υποστήριξη της ΔΕ Θεσπρωτίας πήρε τον πιο αρνητικό βαθμό από όλες τις ΔΕ.

 

3.4.1    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Άρτης

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 68,85% των ερωτηθέντων. Τα ποσοστά είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 100% των ερωτηθέντων. Δηλαδή παρατηρούμε μία απόλυτα θετική αξιολόγηση.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 76,19% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 95,16% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 96,77% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [95,08%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [93,65%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [92,06%].

 

3.4.2    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας

Δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα επειδή ο αριθμός των ερωτηματολογίων είναι σχετικά μικρός, και συγκεκριμένα είναι μικρότερος από 50.

 

3.4.3    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 58,29% των ερωτηθέντων, το οποίο είναι μικρότερο από το ΜΟ κατά 9,7 μονάδες. Το ποσοστό που αυξήθηκε είναι αυτών που απάντησαν «Σύνθετες αλλά αναγκαίες», ενώ το ποσοστό που αξιολόγησαν αρνητικά είναι κοντά στο ΜΟ.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 90,86%  των ερωτηθέντων. Δηλαδή παρατηρούμε μία απόλυτα θετική αξιολόγηση.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 72,83% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 93,09% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 94,05% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [91,06%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [95,11%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [90,81%].

 

3.4.4    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πρεβέζης

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 68,18% των ερωτηθέντων. Τα ποσοστά είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 93,81% των ερωτηθέντων. Δηλαδή παρατηρούμε μία απόλυτα θετική αξιολόγηση.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 79,82% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 95,54% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 97,41% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [95,69%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [98,21%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [95,65%].

 

3.5    Περιφέρεια Θεσσαλίας

Στη συγκεκριμένη Περιφέρεια οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 67,58% των ερωτηθέντων. Τα ποσοστά είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 93,67% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 79,63% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 95,25% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 96,68% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [92,21%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [98,7%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [95,23%].

 

3.5.1    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Καρδίτσης

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 64,62% των ερωτηθέντων, το οποίο είναι μικρότερο από το ΜΟ κατά 3,2 μονάδες. Το ποσοστό που αυξήθηκε είναι αυτών που απάντησαν «Σύνθετες αλλά αναγκαίες», ενώ το ποσοστό που αξιολόγησαν αρνητικά είναι κοντά στο ΜΟ.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 96,28% των ερωτηθέντων, δηλαδή παρατηρείται μια θετική απόκλιση της τάξη τους 4,4%.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 75,46% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 94,44% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 96,79% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [91,16%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [99,08%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [96,74%].

 

3.5.2    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Λαρίσης

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 74,78% των ερωτηθέντων, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το ΜΟ κατά 6,7 περίπου μονάδες. Το ποσοστό που μειώθηκε είναι αυτών που απάντησαν «Σύνθετες αλλά αναγκαίες», ενώ το ποσοστό που αξιολόγησαν αρνητικά είναι κοντά στο ΜΟ.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 94,02% των ερωτηθέντων, δηλαδή παρατηρείται μια θετική απόκλιση της τάξη τους 4,4%.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 80,17% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 96,64% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 98,73% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [94,87%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [98,72%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [95,71%].

 

3.5.3    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Μαγνησίας

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 68% των ερωτηθέντων. Τα ποσοστά είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 91,00% των ερωτηθέντων, δηλαδή παρατηρείται μια θετική απόκλιση της τάξη τους 4,4%.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 81,23% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 95,83% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 95,15% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [88,71%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [97,74%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [95,41%].

 

3.5.4    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Τρικάλων

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 63,92% των ερωτηθέντων, το οποίο είναι μικρότερο από το ΜΟ κατά 3,9 μονάδες. Το ποσοστό που αυξήθηκε είναι αυτών που απάντησαν «Υπερβολικά γραφειοκρατικές» (κατά 3 μονάδες).

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 94,24% των ερωτηθέντων, δηλαδή παρατηρείται μια θετική απόκλιση της τάξη τους 4,4%.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 80,49% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 94,22% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 96,58% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [94,36%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [97,52%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [93,67%].

 

3.6    Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  

Στη συγκεκριμένη Περιφέρεια οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 69,69% των ερωτηθέντων. Τα ποσοστά είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 91,38% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 78,62% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 96,19% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 95,06% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [93,46%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [96,97%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [92,42%].

Χαμηλή βαθμολογία πήρε η γραμματειακή υποστήριξη της ΔΕ Λευκάδος. 

 

3.6.1    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ζακύνθου

Δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα επειδή ο αριθμός των ερωτηματολογίων είναι σχετικά μικρός, και συγκεκριμένα είναι μικρότερος από 50.

 

3.6.2    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κερκύρας

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 71,3% των ερωτηθέντων, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το ΜΟ κατά 3,5 μονάδες. Το ποσοστό που μειώθηκε είναι αυτών που απάντησαν «Σύνθετες αλλά αναγκαίες», ενώ αυξήθηκε και το ποσοστό αυτών που απάντησαν αρνητικά (κατά 2,2 μονάδες).

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 92,05% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 69,32% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, ποσοστό που είναι μικρότερο κατά 8,5 μονάδες από το μέσο όρο.

Από την κατανομή του πληθυσμού, προκύπτει ότι η ΔΕ Κερκύρας διαφέρει από τις υπόλοιπες ως προς την κατανομή σε άνδρες-γυναίκες. Συγκεκριμένα, η ΔΕ Κερκύρας έχει το μικρότερο ποσοστό γυναικών.

 

Συχνότητες

Ποσοστά

 

Άνδρες

Γυναίκες

Άθροισμα

Άνδρες

Γυναίκες

Ζακύνθου

11

20

31

35%

65%

Κερκύρας

42

47

89

47%

53%

Κεφαλληνίας

20

34

54

37%

63%

Λευκάδος

37

86

123

30%

70%

 

 

Συχνότητες

Ποσοστά

Διεύθυνση Εκπαίδευσης

20-30

30-40

40-50

50-60

Άνω των 60

Άθροι-σμα

20-30

30-40

40-50

50-60

Άνω των 60

Ζακύνθου

1

6

19

4

0

30

3,33

20,00

63,33

13,33

0,00

Κερκύρας

3

30

39

16

0

88

3,41

34,09

44,32

18,18

0,00

Κεφαλληνίας

4

19

25

7

0

55

7,27

34,55

45,45

12,73

0,00

Λευκάδος

2

40

59

20

1

122

1,64

32,79

48,36

16,39

0,82

 

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 97,70% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 95,40% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [91,86%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [95,4%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [91,86%].

 

3.6.3    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας

Τα παραληφθέντα ερωτηματολόγια είναι οριακά πάνω από το ελάχιστο απαιτούμενο νούμερο ερωτηματολογίων.

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 65,38% των ερωτηθέντων. Τα ποσοστά είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 94,44% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 87,04% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, ποσοστό που είναι μεγαλύτερο κατά 9,3 μονάδες από το μέσο όρο. Ωστόσο, ο αριθμός των απαντήσεων (55) δεν μας επιτρέπει να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 92,45% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 90,91% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [89,09%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [96,36%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [89,09%].

 

3.6.4    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Λευκάδος

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 69,41% των ερωτηθέντων. Τα ποσοστά είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 89,74% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 80,34% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 96,61% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 95,60% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [96,59%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [98,9%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [94,57%].

 

3.7    Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Στη συγκεκριμένη Περιφέρεια οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 66,11% των ερωτηθέντων. Τα ποσοστά είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 93,59% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 76,77% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 93,70% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 95,32% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [92,65%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [96,93%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [94,46%].

 

3.7.1    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 61,49% των ερωτηθέντων, το οποίο είναι μικρότερο από το ΜΟ κατά 6,3 μονάδες. Το ποσοστό που αυξήθηκε είναι αυτών που απάντησαν «Σύνθετες αλλά αναγκαίες», καθώς και αυτών που απάντησαν «Υπερβολικά γραφειοκρατικές».

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 96,41% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 80,23% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 94,19% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 94,90% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [91,67%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [96,77%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [91,56%].

 

3.7.2    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αχαΐας

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 64,62% των ερωτηθέντων, το οποίο είναι μικρότερο από το ΜΟ κατά 3,2 μονάδες. Το ποσοστό που αυξήθηκε είναι αυτών που απάντησαν «Υπερβολικά γραφειοκρατικές».

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 92,59% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 72,99%  των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 96,32% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 97,79% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [93,43%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [96,32%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [96,3%].

 

3.7.3    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηλείας

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 71,05% των ερωτηθέντων, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το ΜΟ κατά 3,3 μονάδες. Το ποσοστό που μειώθηκε είναι αυτών που απάντησαν «Υπερβολικά γραφειοκρατικές». (κατά 2,5 μονάδες).

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 91,88% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 76,38% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 91,50% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών, ποσοστό που είναι μικρότερο κατά 3,45 μονάδες από το μέσο όρο. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 93,94% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [92,89%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [97,46%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [95,45%].

 

3.8    Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Στη συγκεκριμένη Περιφέρεια οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 67,99% των ερωτηθέντων. Τα ποσοστά είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 91,04% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 76,92% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 93,80% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 96,52% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [93,22%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [96,77%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [94,49%].

Χαμηλή βαθμολογία πήρε η γραμματειακή υποστήριξη της ΔΕ Βοιωτίας. 

 

3.8.1    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βοιωτίας

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 71,01% των ερωτηθέντων, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το ΜΟ κατά 3,2 μονάδες. Το ποσοστό που αυξήθηκε είναι αυτών που απάντησαν «Σύνθετες αλλά αναγκαίες» (κατά 4 μονάδες).

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 90,71% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 76,26% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 92,03% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 96,43% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [92,03%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [95,71%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [95,68%].

 

3.8.2    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ευβοίας

Τα παραληφθέντα ερωτηματολόγια είναι οριακά πάνω από το ελάχιστο απαιτούμενο νούμερο ερωτηματολογίων.

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 64% των ερωτηθέντων, το οποίο είναι μικρότερο από το ΜΟ κατά 3,8 μονάδες. Το ποσοστό που αυξήθηκε είναι αυτών που απάντησαν «Υπερβολικά γραφειοκρατικές» (κατά 6,6 μονάδες).

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 96,30% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 75,93% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 96,30% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 90,57% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [94,44%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [94,34%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [88,68%].

 

3.8.3    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ευρυτανίας

Τα παραληφθέντα ερωτηματολόγια είναι οριακά πάνω από το ελάχιστο απαιτούμενο νούμερο ερωτηματολογίων.

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 72% των ερωτηθέντων, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το ΜΟ κατά 4,2 μονάδες. Το ποσοστό που μειώθηκε είναι αυτών που απάντησαν «Σύνθετες αλλά αναγκαίες» (κατά 5 περίπου μονάδες).

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 96,00% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 84,31% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών. Ο αριθμός των απαντήσεων (51) δεν μας επιτρέπει να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 92,16% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 98,04% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών, ποσοστό που είναι μεγαλύτερο από το μέσο όρο κατά 3,3 μονάδες. Ο αριθμός των ερωτηματολογίων (51) δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Στη συντριπτική πλειοψηφία [95,92%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [98%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [96,08%].

 

3.8.4    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Φθιώτιδος

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 64,35% των ερωτηθέντων, το οποίο είναι μικρότερο από το ΜΟ κατά 3,5 μονάδες. Το ποσοστό που αυξήθηκε είναι αυτών που απάντησαν «Υπερβολικά γραφειοκρατικές» (κατά 6,6 μονάδες).

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 89,08% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 75,00% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 94,17% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 97,48% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [92,37%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [97,48%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [96,58%].

 

3.8.5    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Φωκίδος

Δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα επειδή ο αριθμός των ερωτηματολογίων είναι σχετικά μικρός, και συγκεκριμένα είναι μικρότερος από 50.

 

3.9    Περιφέρεια Αττικής

Στη συγκεκριμένη Περιφέρεια οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 67,99% των ερωτηθέντων. Τα ποσοστά είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 93,16% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 73,97% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Παρατηρείται διαφοροποίηση ως προς το μέσο όρο στις ΔΕ Β’ και Γ’ Αττικής. Αυτές οι δύο διευθύνσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά όσον αφορά τους πληθυσμούς των δειγμάτων:

-          η Β’ Αττικής έχει το μικρότερο ποσοστό γυναικών από όλες τις διευθύνσεις της περιφέρειας.

-          η Β’ Αττικής έχει το μικρότερο ποσοστό εκπαιδευτικών νεαρής ηλικίας (μόλις 14,54% για τις ηλικίες 20-40 ετών).

 

Συχνότητες

Ποσοστά

 

Άνδρες

Γυναίκες

Άθροισμα

Άνδρες

Γυναίκες

Α' Αττικής

27

78

105

26%

74%

Β' Αττικής

48

56

104

46%

54%

Γ' Αττικής

40

76

116

34%

66%

Δ' Αττικής

48

67

115

42%

58%

Ανατ. Ατικής

35

75

110

32%

68%

Δυτ. Αττικής

31

68

99

31%

69%

Πειραιά

77

109

186

41%

59%

 

 

Συχνότητες

Ποσοστά

Διεύθυνση Εκπαίδευσης

20-30

30-40

40-50

50-60

Άνω των 60

Άθροι-σμα

20-30

30-40

40-50

50-60

Άνω των 60

Α' Αττικής

2

26

58

15

1

102

1,96

25,49

56,86

14,71

0,98

Β' Αττικής

2

13

48

38

2

103

1,94

12,62

46,60

36,89

1,94

Γ' Αττικής

3

33

61

19

1

117

2,56

28,21

52,14

16,24

0,85

Δ' Αττικής

5

43

51

14

2

115

4,35

37,39

44,35

12,17

1,74

Ανατ. Ατικής

4

39

48

16

1

108

3,70

36,11

44,44

14,81

0,93

Δυτ. Αττικής

8

30

46

13

1

98

8,16

30,61

46,94

13,27

1,02

Πειραιά

7

49

86

35

1

178

3,93

27,53

48,31

19,66

0,56

 

Από τον έλεγχο Χ2 προκύπτει ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των απαντήσεων στην ερώτηση και στο φύλο, και συγκεκριμένα διαπιστώθηκε συσχέτιση με το ποσοστό των γυναικών, ενώ δεν διαπιστώθηκε συσχέτιση με το ποσοστό των ανδρών (p=0,062).

 

Από τον έλεγχο X2 προκύπτει ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των απαντήσεων στην ερώτηση και στην ηλικιακή κατανομή, και συγκεκριμένα ότι υπάρχει συσχέτιση με το ποσοστό των κατηγοριών 20-30 ετών και 40-50 ετών. Δεν διαπιστώθηκε συσχέτιση με τις άλλες ηλικιακές κατηγορίες 30-40 ετών (p=0,493), 50-60 ετών (0,091) και πάνω από 60 ετών (p=0,323).

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 94,07% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Η απόκλιση που παρουσιάζουν οι ΔΕ Β’ και Γ’ Αθήνας οφείλονται στο ότι διαπιστώθηκε συσχέτιση με τις ηλικιακές κατηγορίες 30-60 ετών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 95,98% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [90,99%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [96,56%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [92,35%].

Η ΔΕ Δ’ Αττικής συγκέντρωσε ένα από τα πιο μεγάλα ποσοστά στην κατηγορία «Ανεπαρκής».

 

3.9.1    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Α’ Αττικής

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 69,3% των ερωτηθέντων. Τα ποσοστά είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 94,29% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 80,77% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 95,24% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 97,00% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [97%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [94,17%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [92,31%].

 

3.9.2    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Β’ Αττικής

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 81,37% των ερωτηθέντων, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το ΜΟ κατά 13,6 μονάδες. Το ποσοστό που μειώθηκε είναι αυτών που απάντησαν «Σύνθετες αλλά αναγκαίες» (κατά 11 περίπου μονάδες).

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 92,31% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 65,38% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, δηλαδή ποσοστό μικρότερο κατά 12,4 μονάδες από το μέσο όρο.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 98,08% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 98,04% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [97,12%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [99,03%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [93,27%].

 

3.9.3    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Γ’ Αττικής

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 71,82% των ερωτηθέντων, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το ΜΟ κατά 4 μονάδες. Το ποσοστό που μειώθηκε είναι αυτών που απάντησαν «Σύνθετες αλλά αναγκαίες» (κατά 5,5 περίπου μονάδες).

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 93,81%  των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 68,75% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, δηλαδή ποσοστό μικρότερο κατά 9 μονάδες από το μέσο όρο.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 90,52% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 92,98% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [88,7%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [98,21%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [91,3%].

 

3.9.4    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δ’ Αττικής

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 63,16% των ερωτηθέντων, το οποίο είναι μικρότερο από το ΜΟ κατά 4,6 μονάδες. Το ποσοστό που αυξήθηκε είναι αυτών που απάντησαν «Υπερβολικά γραφειοκρατικές» (κατά 4,4 μονάδες).

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 91,30% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 72,17% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 94,83% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 97,41% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [93,04%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [92,04%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [91,23%].

 

3.9.5    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 69,09% των ερωτηθέντων. Έχει αυξηθεί το ποσοστό αυτών που αξιολόγησαν γενικά θετικά (κατά 3 μονάδες). 

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 91,89% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 73,87% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 91,89% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 93,64% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [82,73%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά. Ωστόσο, σε αυτήν τη ΔΕ καταγράφεται η μεγαλύτερη αρνητική απόκλιση από το μέσο όρο, που σημαίνει ότι σε αυτήν τη ΔΕ τα εργαστήρια υπολογιστών παρουσίασαν προβλήματα.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [96,36%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [92,79%].

 

3.9.6    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 70,21% των ερωτηθέντων. Τα ποσοστά είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 87,76% των ερωτηθέντων, δηλαδή παρατηρείται μια αρνητική απόκλιση 6 περίπου μονάδων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 74,47% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 94,57% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 95,70% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [92,55%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [98,92%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [93,41%].

 

3.9.7    Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πειραιά

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 65,19% των ερωτηθέντων. Τα ποσοστά είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 97,33% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 79,03% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 93,99% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 96,76% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [88,52%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [97,21%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [92,39%].

 

3.10   Περιφέρεια Πελοποννήσου

Στη συγκεκριμένη Περιφέρεια οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 65,51% των ερωτηθέντων. Τα ποσοστά είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 94,16% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 76,35% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 94,24% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 95,93% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [92,31%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [96,82%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [93,62%].

Ιδιαίτερα θετικά αξιολογήθηκε η γραμματειακή υποστήριξη της ΔΕ Λακωνίας και Μεσσηνίας.

 

3.10.1                       Αργολίδος

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 55,74% των ερωτηθέντων, το οποίο είναι αρκετά μικρότερο από το ΜΟ. Το ποσοστό που αυξήθηκε είναι αυτών που απάντησαν «Σύνθετες αλλά αναγκαίες».

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 98,46% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 75,76% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 95,52% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 93,65% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [84,38%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [96,82%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [92,19%].

 

3.10.2                       Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αρκαδίας

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 64,29% των ερωτηθέντων, το οποίο είναι μικρότερο από το ΜΟ. Το ποσοστό που αυξήθηκε είναι αυτών που απάντησαν «Σύνθετες αλλά αναγκαίες».

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 85,71% των ερωτηθέντων, δηλαδή παρατηρείται μια αρνητική απόκλιση της τάξης των 8 μονάδων. Ωστόσο, ο αριθμός των απαντήσεων (42) δεν μας επιτρέπει να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 73,17% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 97,62% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 93,91% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [80,49%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [97,62%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [100%].

 

3.10.3                       Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κορινθίας

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 69,7% των ερωτηθέντων. Τα ποσοστά είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 96,35% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 73,48% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 94,12% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 96,24% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [94,81%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [95,49%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [93,23%].

 

3.10.4                       Διεύθυνση Εκπαίδευσης Λακωνίας

Τα παραληφθέντα ερωτηματολόγια είναι οριακά πάνω από το ελάχιστο απαιτούμενο νούμερο ερωτηματολογίων.

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 75,51% των ερωτηθέντων, το οποίο είναι αρκετά μεγαλύτερο από το ΜΟ. Το ποσοστό που μειώθηκε είναι τόσο αυτών που απάντησαν «Σύνθετες αλλά αναγκαίες», όσο και αυτών που απάντησαν «Υπερβολικά γραφειοκρατικές».

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 90,00% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 73,47% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 95,92% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 100,00% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [98%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [98%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [96%].

 

3.10.5                       Διεύθυνση Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 62,84% των ερωτηθέντων, το οποίο είναι μικρότερο από το ΜΟ. Το ποσοστό που αυξήθηκε είναι αυτών που απάντησαν «Υπερβολικά γραφειοκρατικές» (κατά 6,8 μονάδες).

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 94,04% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 80,77% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 92,36% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 94,19% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [94,74%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [96,73%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [92,05%].

 

3.11   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Στη συγκεκριμένη Περιφέρεια οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 69,75% των ερωτηθέντων. Τα ποσοστά είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 91,92% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 79,58% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 95,64% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 96,95% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [93,51%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [97,9%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [93,88%].

 

3.11.1                       Διεύθυνση Εκπαίδευσης Λέσβου

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 72,1% των ερωτηθέντων, το οποίο είναι αρκετά μεγαλύτερο από το ΜΟ. Το ποσοστό που μειώθηκε είναι τόσο αυτών που απάντησαν «Σύνθετες αλλά αναγκαίες».

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 92,08% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 75,42% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 93,75% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 96,22% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [92,44%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [97,49%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [91,56%].

 

3.11.2                       Διεύθυνση Εκπαίδευσης Σάμου

Δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα επειδή ο αριθμός των ερωτηματολογίων είναι σχετικά μικρός, και συγκεκριμένα είναι μικρότερος από 50.

 

3.11.3                       Διεύθυνση Εκπαίδευσης Χίου

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 69,67% των ερωτηθέντων. Τα ποσοστά είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο, με μια μικρή τάση για αύξηση της θετικής αξιολόγησης.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 92,40% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 81,05% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 97,57% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 98,77% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [95,90%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [98,77%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [96,72%].

 

3.12   Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Στη συγκεκριμένη Περιφέρεια οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 69,66% των ερωτηθέντων. Τα ποσοστά είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 95,93% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 78,95% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 94,03% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 95,83% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [90%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [96,58%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [93,92%].

Ιδιαίτερα θετικά αξιολογήθηκε η γραμματειακή υποστήριξη της ΔΕ Κυκλάδων, ενώ χαμηλά βαθμολογήθηκε η γραμματειακή υποστήριξη της ΔΕ Δωδεκανήσου.

 

3.12.1                       Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 73,68% των ερωτηθέντων, το οποίο είναι αρκετά μεγαλύτερο από το ΜΟ. Το ποσοστό που μειώθηκε είναι αυτών που απάντησαν «Σύνθετες αλλά αναγκαίες».

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 91,84% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 71,13% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 91,75% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 93,81% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [87,5%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [94,85%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [93,81%].

 

3.12.2                       Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 67,44% των ερωτηθέντων. Τα ποσοστά είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 98,26% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 83,43% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 95,32% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 97,01% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [91,46%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [97,59%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [93,98%].

 

3.13   Περιφέρεια Κρήτης

Στη συγκεκριμένη Περιφέρεια οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 65,28% των ερωτηθέντων. Τα ποσοστά είναι κοντά στο μέσο όρο, με μια τάση μείωσης της πολύ θετικής αξιολόγησης.

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 90,73% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 76,67% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 92,72% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 92,72% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [88,51%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [94,67%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [91,33%].

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της ΔΕ Χανίων συγκέντρωσε το πιο μεγάλο ποσοστό στην κατηγορία «Ανεπαρκής» από όλες τις ΔΕ, καθώς επίσης συγκέντρωσε ένα από τα ψηλά ποσοστά [10,29%] στην κατηγορία «Μη ικανοποιητικοί» όσον αφορά τους διατιθέμενους χώρους.

 

3.13.1                       Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα επειδή ο αριθμός των ερωτηματολογίων είναι σχετικά μικρός, και συγκεκριμένα είναι μικρότερος από 50.

 

3.13.2                       Διεύθυνση Εκπαίδευσης Λασιθίου

Δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα επειδή ο αριθμός των ερωτηματολογίων είναι σχετικά μικρός, και συγκεκριμένα είναι μικρότερος από 50.

 

3.13.3                       Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ρεθύμνης

Από τη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, παρόλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, παραλήφθηκαν μόνο 2 ερωτηματολόγια. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να συμπεράσματα σχετικά με την αξιολόγηση του συγκεκριμένου έργου.

 

3.13.4                       Διεύθυνση Εκπαίδευσης Χανίων

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα αξιολογούνται ως «Απλές και ευέλικτες» από το 70,31% των ερωτηθέντων, το οποίο είναι αρκετά μεγαλύτερο από το ΜΟ. Το ποσοστό που μειώθηκε είναι τόσο που απάντησαν «Σύνθετες αλλά αναγκαίες».

Η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης αξιολογείται ως «εύκολη» και «μάλλον εύκολη» από το 95,71% των ερωτηθέντων.

Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης κρίνεται ως «ενδεδειγμένη» ή «μάλλον ενδεδειγμένη» από το 73,17%  των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.

Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 89,86% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα για πρακτική άσκηση θεωρούνται «πλήρη» ή «ικανοποιητικά» από το 94,20% των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία [89,71%] τα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του προγράμματος ήταν «πολύ καλή» και «επαρκής» [89,86%], ενώ οι διατιθέμενοι χώροι ήταν «ικανοποιητικοί» [89,71%].