Μέρος 6.2: Στατιστική περιγραφή του δείγματος των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών σε επίπεδο χώρας και ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης / Περιφέρεια

 

Περιεχόμενα

1.     Περιγραφή δείγματος των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. 5

1.1    Ταυτότητα του δείγματος του γενικού πληθυσμού. 5

1.2    Χαρακτηριστικά του δείγματος. 8

1.3    Παρακίνηση των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών. 8

2.     Στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών για το σύνολο της χώρας  10

3.     Στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Περιφέρειες. 60

 Κατάλογος εικόνων

 

1.   Περιγραφή δείγματος των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών

1.1       Ταυτότητα του δείγματος του γενικού πληθυσμού

Τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών συμπληρώθηκαν από 7.622 συνολικά άτομα στις 58 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας κατά το διάστημα Σεπτέμβριος -Νοέμβριος 2006. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα ποσοστά ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, καθώς και για τις Περιφέρειες (Εικόνα 1).

ΔΕ

Διεύθυνση εκπαίδευσης

Συχνότητες

Ποσοστά

9

Δράμας

81

1,06%

11

Έβρου

77

1,01%

21

Καβάλας

374

4,91%

37

Ξάνθης

111

1,46%

42

Ροδόπης

97

1,27%

Π1

Αν. Μακ. & Θράκης

740

9,71%

16

Ημαθίας

137

1,80%

19

Β' Θεσ/νίκης

160

2,10%

26

Κιλκίς

134

1,76%

38

Πέλλης

187

2,45%

39

Πιερίας

368

4,83%

44

Σερρών

239

3,14%

49

Χαλκιδικής

54

0,71%

52

A' Θεσ/νίκης

135

1,77%

Π2

Κεντρ. Μακ.

1414

18,55%

8

Γρεβενών

104

1,36%

23

Καστοριάς

83

1,09%

27

Κοζάνης

144

1,89%

47

Φλωρίνης

98

1,29%

Π3

Δ. Μακεδονίας

429

5,63%

4

Αρτης

63

0,83%

18

Θεσπρωτίας

42

0,55%

20

Ιωαννίνων

200

2,62%

40

Πρεβέζης

116

1,52%

Π4

Ηπείρου

421

5,52%

22

Καρδίτσης

219

2,87%

31

Λαρίσης

239

3,14%

35

Μαγνησίας

317

4,16%

45

Τρικάλων

336

4,41%

Π5

Θεσσαλίας

1111

14,58%

14

Ζακύνθου

31

0,41%

24

Κερκύρας

89

1,17%

25

Κεφαλληνίας

55

0,72%

34

Λευκάδος

123

1,61%

Π6

Ιονίων Ν.

298

3,91%

1

Αιτωλοακαρνανίας

176

2,31%

6

Αχαΐας

140

1,84%

15

Ηλείας

205

2,69%

Π7

Δ. Ελλάδος

521

6,84%

7

Βοιωτίας

141

1,85%

12

Ευβοίας

54

0,71%

13

Ευρυτανίας

52

0,68%

46

Φθιώτιδος

121

1,59%

48

Φωκίδος

40

0,52%

Π8

Στ. Ελλάδας

408

5,35%

5

Α' Αττικής

107

1,40%

53

Β' Αττικής

104

1,36%

54

Γ' Αττικής

118

1,55%

55

Δ' Αττικής

117

1,54%

56

Ανατ. Ατικής

111

1,46%

57

Δυτ. Αττικής

102

1,34%

58

Πειραιά

187

2,45%

Π9

Αττικής

846

11,10%

2

Αργολίδος

67

0,88%

3

Αρκαδίας

42

0,55%

28

Κορινθίας

142

1,86%

30

Λακωνίας

51

0,67%

36

Μεσσηνίας

159

2,09%

Π10

Πελοποννήσου

461

6,05%

33

Λέσβου

252

3,31%

43

Σάμου

44

0,58%

51

Χίου

252

3,31%

Π11

Β. Αιγαίου

548

7,19%

10

Δωδεκανήσου

99

1,30%

29

Κυκλάδων

174

2,28%

Π12

Ν. Αιγαίου

273

3,58%

17

Ηρακλείου

42

0,55%

32

Λασιθίου

38

0,50%

41

Ρεθύμνης

2

0,03%

50

Χανίων

70

0,92%

Π13

Κρήτης

152

1,99%

 

Σύνολο

7622

 

 


 

Εικόνα 1: Κατανομή πληθυσμών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Περιφέρειες

 


1.2       Χαρακτηριστικά του δείγματος

Το ποσοστό των γυναικών στο δείγμα [58,7%] είναι μεγαλύτερο από αυτό τον ανδρών [41,3%]. Οι ηλικίες που ανταποκρίθηκαν στο πρόγραμμα είναι οι εξής: 41-50 ετών [48,90%], 31-40 ετών [31,31%], 51-60 ετών [16,93%], ενώ πολύ μικρό [2,48%] είναι το ποσοστό των εκπαιδευτικών ηλικίας 21-30 ετών. Χαρακτηριστικό είναι ότι το ποσοστό των ανδρών ηλικίας 41-50 [51,6% των ανδρών] είναι μεγαλύτερο από αυτό των γυναικών [47,1%], ενώ το ποσοστό των γυναικών ηλικίας 31-40 ετών είναι μεγαλύτερο [36,8%] από αυτό των ανδρών [23,4%]. Δηλαδή το δείγμα των γυναικών είναι λίγο νεότερο σε ηλικία από αυτό των ανδρών. Επίσης, το ποσοστό των εκπαιδευτικών άνω των 50 ετών είναι μεγαλύτερο στους άνδρες [23,5%] από ότι στις γυναίκες [12,2%]. Μπορούμε, λοιπόν, να πούμε ότι το δείγμα κυριαρχείται από γυναίκες ηλικίας 31-50 ετών.

Όσον αφορά τη βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν, το μισό περίπου των ερωτηθέντων [50,05%] υπηρετεί στην Α’βάθμια, ενώ λίγο λιγότερο υπηρετεί στην Β’βάθμια [43,1%]. Το μικρότερο ποσοστό υπηρετεί στην ΤΕΕ [6,84%]. Το ποσοστό των γυναικών που υπηρετούν την Α’βάθμια είναι λίγο μεγαλύτερο [51,7%] από αυτό των ανδρών [47,3%}. Το αντίστροφο ισχύει στην ΤΕΕ. Το ποσοστό των εκπαιδευτικών της Β’βάθμιας είναι περίπου το ίδιο και στους άνδρες και τις γυναίκες.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο δείγμα ανήκουν σχεδόν αποκλειστικά στη Δημόσια εκπαίδευση.

Όσον αφορά την ειδικότητα, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι οι φιλόλογοι [27,1%] και ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν ξένες γλώσσες [12,5%], οι μαθηματικοί [11,7%] και οι τεχνολόγοι [11%]. Σε μικρότερα ποσοστά ακολουθούν οι φυσικοί [6,9%] οι θεολόγοι [4,5%], οι χημικοί [2,8%], οι εκπαιδευτικοί των καλλιτεχνικών και της μουσικής [2,3%], οι βιολόγοι [1,9%] και οι γεωλόγοι [1%].

Η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών [74,73%] γνωρίζει τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα, κατά κύριο λόγο αγγλικά σε ένα μέσο και υψηλό επίπεδο [47,7%].

Επίσης, σε μεγάλο ποσοστό οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν προηγούμενη επαφή με τη χρήση των υπολογιστών, με μόνη εξαίρεση το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (MS Word) με το οποίο είχαν έρθει σε επαφή από προηγουμένως οι μισοί περίπου εκπαιδευτικοί [54,8%].

 

1.3       Παρακίνηση των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν παρακολουθήσει προηγούμενο πρόγραμμα κατάρτισης σε ποσοστό 90,53%, ενώ μόνο το 9,47% είχαν παρακολουθήσει. Ωστόσο, το πρόγραμμα αυτό που είχαν παρακολουθήσει είχε θετική επίδραση αφού τους ώθησε να παρακολουθήσουν το υπό αξιολόγηση πρόγραμμα σε ποσοστό 76,56%.

Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών [96,64%] ενημερώθηκε για το παρόν πρόγραμμα από την υπηρεσία τους.

Επίσης, η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αξιολογεί θετικά την ενημέρωση και δημοσιότητα για τα διαθέσιμα στους εκπαιδευτικούς προγράμματα επιμόρφωσης αφού το 43,21 δίνει βαθμό 5-7, ενώ το 45,55% δίνει πάνω από 8.

Όσον αφορά τους λόγους που ώθησαν τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης, αυτοί κυρίως οι εξής:

1.             «Για να αξιοποιήσω τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην προετοιμασία του μαθήματος και τη διδασκαλία» (επιλέχθηκε από το 80,96% των ερωτηθέντων)

2.             «Για να αξιοποιήσω τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην προσωπική μου ζωή (ψυχαγωγία, οργάνωση κλπ.) (επιλέχθηκε από το 78,14% των ερωτηθέντων)

3.             «Για να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου και να διευκολύνω την επαγγελματική μου εξέλιξη» (επιλέχθηκε από το 42,52%των ερωτηθέντων)

4.             «Για να λάβω το εκπαιδευτικό επίδομα» (επιλέχθηκε από το 40,45% των ερωτηθέντων)

5.             «Για να βελτιώσω τις κοινωνικές και επαγγελματικές μου επαφές» (επιλέχθηκε από το 30,46% των ερωτηθέντων)

6.             «Η παρακολούθησή του ήταν υποχρεωτική από την υπηρεσία μου» (επιλέχθηκε από το 26,29%των ερωτηθέντων)

 

 

2.   Στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών για το σύνολο της χώρας

 

 

Ερώτηση 1: Φύλο

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

Άνδρες

3114

41,29%

Γυναίκες

4427

58,71%

Σύνολο

7541

100,00%

Δεν απάντησαν

81

 

Εικόνα 2: Ερώτηση 1

 


 

Ερώτηση 2: Ηλικία

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

21-30

186

2,48%

31-40

2353

31,31%

41-50

3674

48,90%

51-60

1272

16,93%

Άνω των 60

29

0,39%

Σύνολο

7514

100,00%

Δεν απάντησαν

108

 

 

Εικόνα 3: Ερώτηση 2


 

 

 

Άνδρας

Γυναίκα

Σύνολα

20 - 30

26

160

186

30 - 40

725

1.604

2.329

40 - 50

1.596

2.055

3.651

50 - 60

726

534

1.260

Άνω των 60

19

10

29

Σύνολα

3.092

4.363

7.455

Εικόνα 4: Φύλο - Ηλικία

 

 


 

Ερώτηση 5: Βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία υπηρετείτε

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

Πρωτοβάθμια

3796

50,05%

Δευτεροβάθμια

3269

43,10%

ΤΕΕ

519

6,84%

Σύνολο

7584

100,00%

Δεν απάντησαν

38

 

 

 

Εικόνα 5: Ερώτηση 5

 


 

 

 

Άνδρας

Γυναίκα

Σύνολα

Πρωτοβάθμια

1.466

2.279

3.745

Δευτεροβάθμια

1.313

1.933

3.246

ΤΕΕ

320

197

517

Σύνολα

3.099

4.409

7.508

 

Εικόνα 6: Φύλο - Βαθμίδα εκπαίδευσης

 


 

Ερώτηση 6: Εργάζεστε σε δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο;

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

Δημόσιο σχολείο

7389

99,62%

Ιδιωτικό σχολείο

28

0,38%

Σύνολο

7417

100,00%

Δεν απάντησαν

38

 

 

Εικόνα 7: Ερώτηση 6


 

Ερώτηση 7: Ποιο είναι το πεδίο της ειδικότητάς σας (για τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των ΤΕΕ);

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

Άλλη

538

13,88%

Βιολογία

72

1,86%

Γεωλογία

39

1,01%

Θεολογικά

175

4,52%

Καλλιτεχνικά-μουσική

89

2,30%

Μαθηματικά

452

11,66%

Ξένες γλώσσες

484

12,49%

Οικονομία-Διοίκηση

171

4,41%

Πληροφορική

5

0,13%

Τεχνολογία

425

10,97%

Φιλολογικά

1049

27,07%

Φυσική

266

6,86%

Χημεία

110

2,84%

Σύνολο

3875

100,00%

Δεν απάντησαν

3747

 

Εικόνα 8: Ερώτηση 7


 

 

Άνδρας

Γυναίκα

Σύνολα

Άλλη

270

266

536

Βιολογία

29

42

71

Γεωλογία

32

7

39

Θεολογικά

87

87

174

Καλλιτεχνικά - Μουσική

29

60

89

Μαθηματικά

318

126

444

Ξένες γλώσσες

48

432

480

Οικονομία - Διοίκηση

59

108

167

Πληροφορική

4

1

5

Τεχνολογία

306

119

425

Φιλολογικά

204

838

1.042

Φυσική

182

83

265

Χημεία

73

37

110

Σύνολα

1.641

2.206

3.847

Εικόνα 9: Φύλο - Ειδικότητα

Ερώτηση 8α: Άλλα προσόντα και δεξιότητες - Ξένες Γλώσσες

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

Ναι

5694

74,73%

Όχι

1925

25,27%

Σύνολο

7617

100,00%

 

Ερώτηση 8: Άλλα προσόντα και δεξιότητες - Ξένες Γλώσσες

 

Καθόλου

Χαμηλό επίπεδο

Μέσο επίπεδο

Υψηλό Επίπεδο

Αγγλικά

33,15%

19,05%

35,91%

11,89%

Γαλλικά

82,26%

7,52%

6,60%

3,59%

Γερμανικά

92,42%

2,85%

3,32%

1,42%

Ιταλικά

94,40%

2,56%

2,18%

0,87%

 

Εικόνα 10: Ερώτηση 8α

Ερώτηση 8: Άλλα προσόντα και δεξιότητες - Γνώση Η/Υ

 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

MS OFFICE

22,50%

77,50%

EXCEL

24,40%

75,60%

MS WORD

45,20%

54,80%

POWERPOINT

17,30%

82,70%

 

 

Εικόνα 11: Ερώτηση 8β

 

 

Ερώτηση 13: Έχετε παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία τριετία;

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

NAI

699

9,47%

OXI

6680

90,53%

Σύνολο

7379

100,00%

Δεν απάντησαν

243

 

 

Εικόνα 12: Ερώτηση 13


 

Ερώτηση 16 Το προηγούμενο πρόγραμμα κατάρτισης σας ώθησε να παρακολουθήσετε το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης;

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

NAI

480

76,56%

OXI

147

23,44%

Σύνολο

627

100,00%

Δεν απάντησαν

243

 

 

 

Εικόνα 13: Ερώτηση 16


 

Ερώτηση 17: Με ποιο τρόπο ενημερωθήκατε για το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης;

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

Από ένα φίλο/συγγενή κλπ

88

1,26%

Από την υπηρεσία μου

6762

96,64%

Από το Internet

89

1,27%

Από το ραδιόφωνο

6

0,09%

Από το συνδικαλιστικό μου φορέα

7

0,10%

Από τον ημερήσιο τύπο

33

0,47%

Με άλλον τρόπο

12

0,17%

Σύνολο

6997

100,00%

Δεν απάντησαν

243

 

 

 

Εικόνα 14: Ερώτηση 17

 


 

Ερώτηση 18: Πώς αξιολογείτε σε γενικές γραμμές, την ενημέρωση και δημοσιότητα για τα διαθέσιμα στους εκπαιδευτικούς προγράμματα επιμόρφωσης; Από 1 έως 10, όπου 1 = εντελώς ανεπαρκείς και 10 = πλήρως επαρκείς.

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

Βαθμός 1

203

2,93%

Βαθμός 2

130

1,88%

Βαθμός 3

244

3,52%

Βαθμός 4

201

2,90%

Βαθμός 5

1334

19,27%

Βαθμός 6

635

9,17%

Βαθμός 7

1023

14,77%

Βαθμός 8

1670

24,12%

Βαθμός 9

568

8,20%

Βαθμός 10

916

13,23%

Σύνολο

6924

100,00%

 

Εικόνα 15: Ερώτηση 18

 

Συχνότητες

Ποσοστά

 

Βαθμοί 1-4

Βαθμοί 5-7

Βαθμοί 8-10

Άθροισμα

Βαθμοί 1-4

Βαθμοί 5-7

Βαθμοί 8-10

Σύνολο

778

2992

3154

6924

11,24%

43,21%

45,55%


 

Ερώτηση 19: Ποιοι λόγοι σας ώθησαν να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα επιμόρφωσης; (Παρακαλούμε σημειώστε τους τρεις σημαντικότερους λόγους, σημειώνοντας με 1 το σημαντικότερο και με 3 το λιγότερο σημαντικό)

 

1

2

3

Άθροισμα

1. Η παρακολούθησή του ήταν υποχρεωτική από την υπηρεσία μου

8,71%

5,45%

12,13%

26,29%

2. Για να αξιοποιήσω τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην προετοιμασία του μαθήματος και τη διδασκαλία

53,35%

16,54%

11,07%

80,96%

3. Για να αξιοποιήσω τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην προσωπική μου ζωή (ψυχαγωγία, οργάνωση κλπ.)

16,18%

45,31%

16,65%

78,14%

4. Για να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου και να διευκολύνω την επαγγελματική μου εξέλιξη

8,17%

14,33%

20,02%

42,52%

5. Για να λάβω το εκπαιδευτικό επίδομα

7,14%

9,66%

23,65%

40,45%

6. Για να βελτιώσω τις κοινωνικές και επαγγελματικές μου επαφές

5,91%

8,54%

16,01%

30,46%

7. Άλλος λόγος

0,53%

0,18%

0,47%

1,18%

Σύνολο

100%

100%

100%

100%

 

Εικόνα 16: Ερώτηση 19


 

Εικόνα 17: Ερώτηση 19 - Σύγκριση αθροίσματος ποσοστών

 

 


 

Ερώτηση 20: Πώς αξιολογείτε τις διαδικασίες ένταξής σας στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης;

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

Απλές και ευέλικτες

4897

68,00%

Σύνθετες αλλά αναγκαίες

1631

22,65%

Υπερβολικά γραφειοκρατικές

673

9,35%

Σύνολο

7201

100,00%

Δεν απάντησαν

421

 

 

 

Εικόνα 18: Ερώτηση 20

 


 

Ερώτηση 21: Πόσο εύκολη ήταν η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες κατάρτισης;  Αφορά την απόσταση του τόπου διαμονής από το Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης και την ευκολία μετακινήσεων.

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

Εύκολη

5275

71,03%

Μάλλον εύκολη

1687

22,72%

Μάλλον δύσκολη

359

4,83%

Δύσκολη

105

1,41%

Σύνολο

7426

100,00%

Δεν απάντησαν

196

 

 

Εικόνα 19: Ερώτηση 21

 


 

Ερώτηση 22: Σε ποιο βαθμό σας εξυπηρετούσε στην καθημερινή σας ζωή η ώρα και η διάρκεια των μαθημάτων;

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

Πάρα πολύ

998

13,48%

Αρκετά

4478

60,46%

Λίγο

1552

20,96%

Καθόλου

378

5,10%

Σύνολο

7406

100,00%

Δεν απάντησαν

216

 

 

 

Εικόνα 20: Ερώτηση 22

 

 


 

Ερώτηση 23: Η διάρκεια του Προγράμματος Επιμόρφωσης ήταν κατά τη γνώμη σας:

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

Υπερβολικά μεγάλη

76

1,02%

Επαρκής

3320

44,55%

Ανεπαρκής

4056

54,43%

Σύνολο

7452

100,00%

Δεν απάντησαν

170

 

 

Εικόνα 21: Ερώτηση 23

 


 

Ερώτηση 23

 

Άνδρας

Γυναίκα

Σύνολα

Ανεπαρκής

1.490

2.522

4.012

Επαρκής

1.517

1.773

3.290

Υπερβολικά μεγάλη

40

35

75

Σύνολα

3.047

4.330

7.377

 

Εικόνα 22: Ερώτηση 23 - Ανάλυση με το φύλο

 

 


 

Ερώτηση 24: Το ωρολόγιο πρόγραμμα ήταν:

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

Πολύ εξυπηρετικό

428

5,75%

Εξυπηρετικό

3742

50,31%

Ανεκτό

2801

37,66%

Δημιουργούσε δυσκολίες

467

6,28%

Σύνολο

7438

100,00%

Δεν απάντησαν

184

 

 

Εικόνα 23: Ερώτηση 24

 


 

Ερώτηση 25: Η κατανομή του χρόνου επιμόρφωσης σε θεωρία - άσκηση ήταν:

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

Μάλλον η ενδεδειγμένη

4319

58,14%

Η ενδεδειγμένη

1459

19,64%

Μάλλον ακατάλληλη

1406

18,93%

Ακατάλληλη

244

3,28%

Σύνολο

7428

100,00%

Δεν απάντησαν

194

 

 

Εικόνα 24: Ερώτηση 25


 

Ερώτηση 26: Τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα διδασκαλίας ήταν:

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

Πλήρη

2372

31,83%

Ικανοποιητικά

4704

63,12%

Ανεπαρκή

376

5,05%

Σύνολο

7452

100,00%

Δεν απάντησαν

170

 

 

Εικόνα 25: Ερώτηση 26

 

 


 

 

Άνδρας

Γυναίκα

Σύνολα

Ανεπαρκή

144

227

371

Ικανοποιητικά

1.887

2.773

4.660

Πλήρη

1.011

1.334

2.345

Σύνολα

3.042

4.334

7.376

 


 

 

Ερώτηση 27: Τα διατιθέμενα μέσα για πρακτική εξάσκηση (υπολογιστές κλπ.) ήταν

 

Συχνότητες

Ποσοστά

Πλήρη

3628

49,39%

Ικανοποιητικά

3435

46,76%

Ανεπαρκή

283

3,85%

Σύνολο

7346

 

 

 

 

 


 

Ερώτηση 28 Τα διατιθέμενα μέσα για πρακτική εξάσκηση λειτούργησαν ικανοποιητικά;

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

NAI

6745

92,54%

OXI

544

7,46%

Σύνολο

7289

100,00%

Δεν απάντησαν

333

 

 

 

Εικόνα 26: Ερώτηση 28

 

 


 

Ερώτηση 29: Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του Προγράμματος ήταν:

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

Πολύ καλή

4054

55,37%

Επαρκής

3067

41,89%

Ανεπαρκής

201

2,75%

Σύνολο

7322

100,00%

Δεν απάντησαν

300

 

 

Εικόνα 27: Ερώτηση 29

 


 

Ερώτηση 30: Οι διατιθέμενοι χώροι διδασκαλίας ήταν:

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

Ικανοποιητικοί

6901

94,39%

Μη ικανοποιητικοί

410

5,61%

Σύνολο

7311

100,00%

 

Εικόνα 28: Ερώτηση 30


 

Ερώτηση 31: Πώς κρίνετε το επίπεδο των διδασκόντων;

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

Πολύ υψηλό

2147

29,19%

Υψηλό

4799

65,25%

Μάλλον χαμηλό

360

4,89%

Χαμηλό

49

0,67%

Σύνολο

7355

100,00%

Δεν απάντησαν

267

 

 

Εικόνα 29: Ερώτηση 31

 


 

Ερώτηση 33: Πιστεύετε ότι το πρόγραμμα σπουδών σε σχέση με το στόχο της επιμόρφωσης ήταν:

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

Πλήρες

1022

13,9

Μάλλον πλήρες

4204

57,3

Μάλλον ανεπαρκές

1800

24,5

Ανεπαρκές

317

4,3

Σύνολο

7343

100,00

Δεν απάντησαν

279

 

 

Εικόνα 30: Ερώτηση 33

 


 

 

Ερώτηση 34: Τα βοηθήματα που δόθηκαν ήταν:

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

Επαρκή

3657

50,0

Ικανοποιητικά

2368

32,4

Ανεπαρκή

1283

17,6

Σύνολο

7308

100,00

Δεν απάντησαν

314

 

Εικόνα 31: Ερώτηση 34


 

Ερώτηση 35: Πώς θα χαρακτηρίζατε την ποιότητα των βοηθημάτων:

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

Υψηλή

1395

19,7

Μάλλον υψηλή

4375

61,7

Μάλλον χαμηλή

966

13,6

Χαμηλή

355

5,0

Σύνολο

7091

100,00

Δεν απάντησαν

531

 

 

Εικόνα 32: Ερώτηση 35

 


 

Ερώτηση 36 Πώς θα χαρακτηρίζατε τη λειτουργικότητα του εκπαιδευτικού CD, το οποίο διανεμήθηκε;

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

Καλή

4043

58,01%

Μέτρια

2596

37,25%

Κακή

331

4,75%

Σύνολο

6970

100,00%

Δεν απάντησαν

652

 

 

Εικόνα 33: Ερώτηση 35

 

 


 

Ερώτηση 37: Τα βοηθήματα δόθηκαν:

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

Κατά την έναρξη του προγράμματος επιμόρφωσης

931

13,3

Σταδιακά κατά τη διάρκεια του προγράμματος σύμφωνα με την πορεία των μαθημάτων

2238

31,9

Συνολικά, κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του προγράμματος

1015

14,5

Όλα μαζί, στο τέλος του προγράμματος

2832

40,4

Σύνολο

7016

100,00

Δεν απάντησαν

606

 

 

Εικόνα 34: Ερώτηση 37

 

 


 

Ερώτηση 39 Εφαρμόστηκαν κατά την επιμόρφωση συμμετοχικές μέθοδοι διδασκαλίας:

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

NAI

2741

40,42%

OXI

4041

59,58%

Σύνολο

6782

100,00%

Δεν απάντησαν

333

 

 

Εικόνα 35: Ερώτηση 39

 

 


 

Ερώτηση 40: Αξιολογήστε την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των μεθοδολογιών εκπαίδευσης, όπου 1 = ακατάλληλες - αναποτελεσματικές, 10 = πλήρως κατάλληλες - αποτελεσματικές

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

Βαθμός 1

40

0,66%

Βαθμός 2

49

0,81%

Βαθμός 3

102

1,69%

Βαθμός 4

174

2,88%

Βαθμός 5

935

15,47%

Βαθμός 6

703

11,63%

Βαθμός 7

1298

21,48%

Βαθμός 8

1797

29,74%

Βαθμός 9

508

8,41%

Βαθμός 10

437

7,23%

Σύνολο

6043

100,00%

Δεν απάντησαν

1579

 

 

Εικόνα 36: Ερώτηση 40


 

Ερώτηση 41: Βαθμός στον οποίο είστε σε θέση να αξιοποιήσετε τις παρακάτω γνώσεις / δεξιότητες στην παροχή εκπαιδευτικού έργου

 

Υψηλός βαθμός

Μάλλον υψηλός βαθμός

Μάλλον χαμηλός βαθμός

Χαμηλός βαθμός

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής και βασικά στοιχεία χρήσης προσωπικού Η/Υ

21,20%

48,00%

22,70%

8,10%

Επεξεργασία κειμένου

27,90%

46,70%

17,60%

7,70%

Υπολογιστικά φύλλα

12,20%

35,20%

35,60%

16,90%

Λογισμικό παρουσίασης

13,40%

30,70%

35,40%

20,50%

Χρήση διαδικτύου

24,90%

41,10%

22,90%

11,10%

Επικοινωνία (αποστολή και λήψη e–mail)

22,60%

33,20%

27,20%

17,10%

Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού

13,50%

31,40%

32,70%

22,40%

 

Εικόνα 37: Ερώτηση 41


 

Ερώτηση 42: Σε ποιο βαθμό το περιεχόμενο της παρεχόμενης επιμόρφωσης ανταποκρίνεται στις ανάγκες για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που είχατε;

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

Σε πολύ υψηλό βαθμό

499

6,90%

Σε ικανοποιητικό βαθμό

4781

66,15%

Σε χαμηλό βαθμό

1815

25,11%

Καθόλου

132

1,83%

Σύνολο

7227

100,00%

Δεν απάντησαν

395

 

 

Εικόνα 38: Ερώτηση 42

 


 

 

Ερώτηση 43: Σε ποιο βαθμό το περιεχόμενο της παρεχόμενης επιμόρφωσης ανταποκρίνεται στις ανάγκες της υπηρεσίας σας;

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

Σε πολύ υψηλό βαθμό

651

8,95%

Σε ικανοποιητικό βαθμό

4547

62,49%

Σε χαμηλό βαθμό

1854

25,48%

Καθόλου

224

3,08%

Σύνολο

7276

100,00%

Δεν απάντησαν

346

 

 

 

Εικόνα 39: Ερώτηση 43

 


 

 

Ερώτηση 44: Πιστοποιήθηκαν τα προσόντα σας μετά το πέρας του προγράμματος επιμόρφωσης;

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

NAI

4465

61,94%

OXI

1726

23,94%

Πρόκειται να συμμετάσχω στη σχετική εξέταση άμεσα

1018

14,12%

Σύνολο

7209

100,00%

Δεν απάντησαν

413

 

 

 

Εικόνα 40: Ερώτηση 44

 


 

Ερώτηση  45: Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε σήμερα για την προετοιμασία του μαθήματος τις παρακάτω γνώσεις / δεξιότητες

 

Υψηλός βαθμός

Μάλλον υψηλός βαθμός

Μάλλον χαμηλός βαθμός

Χαμηλός βαθμός

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής και βασικά στοιχεία χρήσης προσωπικού Η/Υ

12,60%

25,80%

28,10%

33,60%

Επεξεργασία κειμένου

26,50%

34,40%

19,20%

19,90%

Υπολογιστικά φύλλα

8,50%

19,70%

32,30%

39,60%

Λογισμικό παρουσίασης

11,10%

19,60%

31,00%

38,30%

Χρήση διαδικτύου

21,70%

31,70%

22,30%

24,20%

Επικοινωνία (αποστολή και λήψη e–mail)

12,80%

20,00%

28,10%

39,10%

Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού

11,80%

22,30%

29,00%

36,90%

 

Εικόνα 41: Ερώτηση 45


 

Ερώτηση  46: Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε σήμερα κατά την διδασκαλία του μαθήματος τις παρακάτω γνώσεις / δεξιότητες;

 

Υψηλός βαθμός

Μάλλον υψηλός βαθμός

Μάλλον χαμηλός βαθμός

Χαμηλός βαθμός

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής και βασικά στοιχεία χρήσης προσωπικού Η/Υ

6,90%

16,00%

27,80%

49,30%

Επεξεργασία κειμένου

14,80%

23,70%

22,90%

38,50%

Υπολογιστικά φύλλα

5,40%

13,00%

28,40%

53,20%

Λογισμικό παρουσίασης

8,50%

16,00%

27,20%

48,30%

Χρήση διαδικτύου

13,30%

21,80%

23,40%

41,50%

Επικοινωνία (αποστολή και λήψη e–mail)

8,20%

13,70%

25,20%

53,00%

Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού

9,50%

17,00%

26,00%

47,50%

 

Εικόνα 42: Ερώτηση 46


 

Ερώτηση 51: (Διευρύνθηκαν οι αρμοδιότητές σας στην υπηρεσία στην οποία εργάζεστε, μετά την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης;

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

NAI

1574

23,09%

OXI

5244

76,91%

Σύνολο

6818

100,00%

Δεν απάντησαν

804

 

 

Εικόνα 43: Ερώτηση 51

 


 

Ερώτηση 52: Αναβαθμίστηκε η θέση σας στην υπηρεσία στην οποία εργάζεστε, μετά την παρακολούθηση του προγράμματος;

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

NAI

536

7,94%

OXI

6212

92,06%

Σύνολο

6748

100,00%

Δεν απάντησαν

874

 

 

Εικόνα 44: Ερώτηση 52

 


 

Ερώτηση 53: Κατά πόσο η παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης συνέβαλε στα παρακάτω:

 

Υψηλός βαθμός

Μάλλον υψηλός βαθμός

Μάλλον χαμηλός βαθμός

Χαμηλός βαθμός

Αύξηση της αυτοεκτίμησης

16,20%

45,90%

21,10%

16,80%

Ανάπτυξη αισθήματος ανεξαρτησίας

14,00%

44,30%

25,10%

16,70%

Ικανοποίηση γιατί «ολοκλήρωσα με επιτυχία κάτι»

28,70%

46,10%

15,20%

10,00%

Δημιουργία φιλοδοξιών (π.χ. για καριέρα)

5,60%

18,50%

38,10%

37,80%

Ανάπτυξη αισθήματος εμπιστοσύνης προς τους γύρω μου

7,10%

31,50%

33,40%

28,10%

Γνωριμία με την απόλαυση της μάθησης

23,40%

47,70%

17,20%

11,60%

Ανάπτυξη πνεύματος καινοτομίας

19,60%

46,10%

21,30%

13,00%

Αναγνώριση της αξίας της γνώσης

26,90%

47,20%

15,70%

10,10%

Εικόνα 45: Ερώτηση 53


 

Ερώτηση 54: Σημειώστε αν ισχύουν ή όχι τα παρακάτω:

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΙΣΧΥΕΙ

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

«Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης βλέπω πιο θετικά τους γύρω μου και θέλω να συμβάλω στην ανάπτυξη της κοινότητας που ζω»

30,90%

69,10%

«Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης έβαλα κάποιους στόχους στη ζωή μου τους οποίους προσπαθώ να επιτύχω»

37,40%

62,60%

«Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης μπορώ ευκολότερα να γεννώ καινούργιες ιδέες ενώ μου αρέσει να πειραματίζομαι»

57,50%

42,50%

«Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης μπορώ να δημιουργώ καινούργια πράγματα»

68,80%

31,20%

«Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης συμμετέχω σε ένα σύλλογο / είμαι εθελοντής»

5,80%

94,20%

«Η παρακολούθηση του προγράμματος επιμόρφωσης ήταν η αφορμή να προχωρήσω και σε άλλες σπουδές ή να παρακολουθήσω και άλλα προγράμματα κατάρτισης»

24,30%

75,70%

 

Εικόνα 46: Ερώτηση 57


 

Ερώτηση 55: Πώς θα χαρακτηρίζατε την επάρκεια του περιεχομένου της εξέτασης για την πιστοποίηση σε σχέση με την επιδιωκόμενη απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών;

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

Υψηλή

1175

21,84%

Μάλλον υψηλή

3185

59,21%

Μάλλον ελλιπή

813

15,11%

Ελλιπή

206

3,83%

Σύνολο

5379

100,00%

Δεν απάντησαν

2243

 

 

Εικόνα 47: Ερώτηση 55

 


 

Ερώτηση 56: Πώς θα χαρακτηρίζατε την ποιότητα του περιεχομένου της εξέτασης για την πιστοποίηση σε σχέση με την επιδιωκόμενη απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών;

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

Υψηλή

1161

22,30%

Μάλλον υψηλή

3214

61,72%

Μάλλον ελλιπή

693

13,31%

Ελλιπή

139

2,67%

Σύνολο

5207

100,00%

Δεν απάντησαν

2415

 

 

Εικόνα 48: Ερώτηση 56

 


 

Ερώτηση 57: Από την γενική και ειδικότερη εμπειρία και γνώση, σε τι βαθμό πιστεύετε ότι τα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Εκπαίδευσης σήμερα;

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

Σε πολύ υψηλό βαθμό

1701

25,51%

Σε ικανοποιητικό βαθμό

713

10,69%

Σε χαμηλό βαθμό

4168

62,50%

Καθόλου

87

1,30%

Σύνολο

6669

100,00%

Δεν απάντησαν

953

 

 

Εικόνα 49: Ερώτηση 57

 

3.   Στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων των επιμορφωθέντων εκπαιδευτικών για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Περιφέρειες

 

 

 

Ερώτηση 1: Φύλο

 

 

 

Συχνότητες

Ποσοστά (%)

ΠΕ

ΕΕ

 

Άνδρες

Γυναίκες

Άθροισμα

Άνδρες

Γυναίκες

1

9

Δράμας

34

47

81

42

58

1

11

Έβρου

29

42

71

41

59

1

21

Καβάλας

158

212

370

43

57

1

37

Ξάνθης

34

75

109

31

69

1

42

Ροδόπης

27

69

96

28

72

 

 

Αν. Μακ. & Θράκης

282

445

727

39

61

2

16

Ημαθίας

54

80

134

40

60

2

19

B Θεσσαλονίκης

47

110

157

30

70

2

26

Κιλκίς

58

75

133

44

56

2

38

Πέλλης

77

107

184

42

58

2

39

Πιερίας

175

187

362

48

52

2

44

Σερρών

95

141

236

40

60

2

49

Χαλκιδικής

23

31

54

43

57

2

52

A Θεσσαλονίκης

57

76

133

43

57