Παραδείγματα Ερωτήσεων

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Δημιουργία Παρουσιάσεων
Εκφώνηση: Να εισαγάγετε ένα πλαίσιο κειμένου στην πρώτη διαφάνεια, και στη συνέχεια να πληκτρολογήσετε (μέσα στο πλαίσιο) τη φράση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.
Αρχείο Εργασίας: LEXH.ppt


Αρχείο Απάντησης: LEXH-ans.ppt

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 2

Είδος: Ερώτηση Κλειστού τύπου (Σωστού / Λάθους)
Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Δημιουργία Παρουσιάσεων
Εκφώνηση: Η έκτη (6) διαφάνεια περιέχει μια εικόνα.
Αρχείο Εργασίας: PLOHGHSH.ppt

Επιλογή από: Σωστό ¨ Λάθος¨
Σωστή Απάντηση: Σωστό ¨ Λάθοςþ

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 3

Είδος: Ερώτηση Κλειστού τύπου (Σωστού / Λάθους)
Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Δημιουργία Παρουσιάσεων
Εκφώνηση: Στην εικόνα της πρώτης διαφάνειας έχει εφαρμοστεί εφέ κίνησης.
Αρχείο Εργασίας: efe2.ppt

Επιλογή από: Σωστό ¨ Λάθος¨
Σωστή Απάντηση: Σωστό ¨ Λάθοςþ

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 4

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Δημιουργία Παρουσιάσεων
Εκφώνηση: Να μορφοποιήσετε κατάλληλα το φόντο της πρώτης διαφάνειας ώστε από λευκό να γίνει μαύρο.
Αρχείο Εργασίας: FONTO1.ppt

Αρχείο Απάντησης: FONTO1-ans.ppt

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 5

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Δημιουργία Παρουσιάσεων
Εκφώνηση: Να αλλάξετε την προβολή της παρουσίασης ώστε κατά τον τρόπο εναλλαγής διαφανειών η διαδοχή διαφανειών να γίνεται αυτόματα μετά από τέσσερα (4) δευτερόλεπτα.
Αρχείο Εργασίας: XRONISMOS.ppt


Αρχείο Απάντησης: XRONISMOS-ans.ppt

Η κάθε διαφάνεια θα πρέπει να εμφανίζεται μετά από 4 δευτερόλεπτα κατά την ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 6

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Δύσκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Δημιουργία Παρουσιάσεων
Εκφώνηση: Να επιλέξετε το πλαίσιο κειμένου και στη συνέχεια να προσαρμόσετε την κίνησή του ώστε - κατά την προβολή παρουσίασης - να εμφανίζεται με το εφέ ΠΕΡΣΙΔΕΣ.
Αρχείο Εργασίας: efe1.ppt


Αρχείο Απάντησης: efe1-ans.ppt

(*) Κατά την προβολή παρουσίασης το πλαίσιο κειμένου εμφανίζεται σταδιακά με το εφέ κίνησης ΠΕΡΣΙΔΕΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 7

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Δύσκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Δημιουργία Παρουσιάσεων
Εκφώνηση: Να ορίσετε σαν υποσέλιδο όλων των διαφανειών της παρουσίασης τη φράση 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (με κεφαλαίους, ελληνικούς χαρακτήρες χωρίς τόνους).
Αρχείο Εργασίας: YPOSELIDO.ppt


Αρχείο Απάντησης: YPOSELIDO-ans.ppt