Παραδείγματα Ερωτήσεων

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίες
Εκφώνηση: Να συνθέσετε και να στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση asamara62@sch.gr με θέμα ΕΥΧΕΣ και περιεχόμενο ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.
Αρχείο Εργασίας:

Αρχείο Απάντησης:

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 2

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Δύσκολη
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίες
Εκφώνηση: Να απαντήσετε στο μήνυμα που λάβατε από την Α Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ότι "ήταν επιτυχής η δοκιμή" και να κοινοποιήσετε την απάντηση στο Β ΓΡΑΦΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, του οποίου η ηλεκτρονική διεύθυνση βρίσκεται στο Βιβλίο Διευθύνσεων.
Αρχείο Εργασίας:


Αρχείο Απάντησης:

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 3

Είδος: Ερώτηση Κλειστού τύπου (συμπλήρωσης κενού)
Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίες
Εκφώνηση: Στο φάκελο Διαγραμμένα υπάρχει ένα μήνυμα με θέμα ΕΥΧΕΣ στο οποίο έχει επισυναφθεί ένα αρχείο _______________.
Αρχείο Εργασίας:


Αρχείο Απάντησης:
Επιλογή από: ¨ Κειμένου
¨ Ήχου
¨ Εικόνας
¨ Μήνυμα αλληλογραφίας
Σωστή Απάντηση: ¨ Κειμένου
¨ Ήχου
þ Εικόνας
¨ Μήνυμα αλληλογραφίας

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 4

Είδος: Ερώτηση Εφαρμογής
Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίες
Εκφώνηση: Να αποθηκεύσετε το επισυναπτόμενο αρχείο του μηνύματος που λάβατε από τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ στο φάκελο C:\ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ\ΛΗΦΘΕΝΤΑ με όνομα ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ.doc.
Αρχείο Εργασίας:


Αρχείο Απάντησης: