ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ σε 28 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Περιφερειακές Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών

Πρόσθετων Γνωστικών Αντικειμένων των Ολοήμερων Σχολείων

της Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Ν. Λάρισας

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από Κοινοτικούς (75%) και Εθνικούς (25%) πόρους

   Διοργάνωση

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε.Θεσσαλίας και το Σχολικό Σύμβουλο της 5 ης Περιφέρειας Ν. Λάρισας

 

Λάρισα, 16 Δεκεμβρίου 2004

Πειραματικά Ολοήμερα Σχολεία: 17ο ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Α΄ Ενότητα

17:00 – 18:15

Η πορεία υλοποίησης της Πιλοτικής Εφαρμογής  στα 28 Πειραματικά Ολοήμερα  Σχολεία

Αδάμ Αγγελής,

Υπεύθυνος της Πράξης

Τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία του Ν. Λάρισας

Ξενοφών Ξενοφώντος, Προϊστάμενος 2 ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης

Το 17 ο Πειραματικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Σαρακατσιάνος Αστέριος,
Διευθυντής του 17 ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

Από την παλιά στη νέα Παιδαγωγική

Τζήκας Ιωάννης,

Σχολικός Σύμβουλος Π. Ε.

Προγραμματισμός – Σχεδιασμός της Διδασκαλίας

Πόρποδας Κυριαζής,

Σχολικός Σύμβουλος Π. Ε.

18:15 –18:30

Διάλειμμα

Β΄ Ενότητα

18:30 – 20:00

(Παράλληλες Δράσεις σε μορφή εργαστηρίων)

Η Πληροφορική στο Ολοήμερο Σχολείο

Αδάμ Αγγελής,
Πάρεδρος του Π.Ι.

Η Αγγλική Γλώσσα στο Ολοήμερο Σχολείο

Ιωσήφ Χρυσοχόος,

Πάρεδρος του Π.Ι.

Αθλητισμός - Χορός

Σγάρας Κωνσταντίνος,
Σχολικός Σύμβουλος

Εικαστικά - Θεατρική Αγωγή

Γεωργιάδης Γιάννης,

Χλωρού Αφροδίτη, Εκπαιδευτικοί

Μουσική

Παπαπαναγιώτου Ξανθούλα, Σχολική Σύμβουλος