ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ σε 28 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Περιφερειακές Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών

Πρόσθετων Γνωστικών Αντικειμένων των Ολοήμερων Σχολείων

της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά (1ο, 3ο και 5ο Γραφεία Π.Ε.)

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από Κοινοτικούς (75%) και Εθνικούς (25%) πόρους

   Διοργάνωση

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε.Αττικής και τη Σχολική Σύμβούλο της 7ης Περιφέρειας Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά

 

Πέραμα, 7 Φεβρουαρίου 2005

Πειραματικά Ολοήμερα Σχολεία: 1ο και 7ο Δημοτικά Σχολεία Περάματος

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Α΄ Ενότητα

17:00 – 18:15

Η πορεία υλοποίησης της Πιλοτικής Εφαρμογής  στα 28 Πειραματικά Ολοήμερα  Σχολεία

Αδάμ Αγγελής,

Υπεύθυνος της Πράξης

Βασικές Αρχές της Διδακτικής Πράξης

Θωμάς Μπάκας ,

Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Ν. Αττικής

Ο Εκπαιδευτικός και οι Σύγχρονες Εναλλακτικές Μέθοδοι Διδασκαλίας

Μαργαρίτα Κωνσταντινίδου,

Σχολική Σύμβουλος Π. Ε.

Παιδαγωγικές Παράμετροι της λειτουργίας του Ολοήμερου Σχολείου

Αχιλλέας Μίτιλης,

Σχολικός Σύμβουλος Π. Ε.

18:15 –18:30

Διάλειμμα

Β΄ Ενότητα

18:30 – 20:00

(Παράλληλες Δράσεις σε μορφή εργαστηρίων)

Η Πληροφορική στο Ολοήμερο Σχολείο

Αδάμ Αγγελής,
Πάρεδρος του Π.Ι.

Η Αγγλική Γλώσσα στο Ολοήμερο Σχολείο

Ιωσήφ Χρυσοχόος,

Πάρεδρος του Π.Ι.

Οι Αθλητικές δραστηριότητες στο Ολοήμερο Σχολείο

Κωνσταντίνος Μουντάκης,

Σύμβουλος του Π.Ι.

Μουσική Αγωγή και σχολική πράξη

Κωνσταντίνος Πατσατζόπουλος,

Σχολικός Σύμβουλος Μουσικής