ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ σε 28 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Περιφερειακές Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών

Πρόσθετων Γνωστικών Αντικειμένων των Ολοήμερων Σχολείων

της Γ΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας (1ο, 20 και 3ο Γραφεία Π.Ε.)

και της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από Κοινοτικούς (75%) και Εθνικούς (25%) πόρους

   Διοργάνωση

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε.Αττικής και το Σχολικό Σύμβουλο της 41ης Περιφέρειας Γ΄Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας

 

Αιγάλεω, 24 Ιανουαρίου 2005

Πειραματικό Ολοήμερο Σχολείο: 1ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω Αττικής

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Α΄ Ενότητα

17:00 – 18:15

Η πορεία υλοποίησης της Πιλοτικής Εφαρμογής  στα 28 Πειραματικά Ολοήμερα  Σχολεία

Αδάμ Αγγελής,

Υπεύθυνος της Πράξης

Το Ολοήμερο Σχολείο Σήμερα

Θεόδωρος Γούπος,

Διευθυντής Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. Υπ.Ε.Π.Θ.

Αγωγή-Παιδαγωγία και Δάσκαλος

Ηλίας Αναγνώστου,

Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.

Παιδαγωγική Εισήγηση

Ρήγας Γεωργακόπουλος,

Τμηματάρχης Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. Υπ.Ε.Π.Θ.

18:15 –18:30

Διάλειμμα

Β΄ Ενότητα

18:30 – 20:00

(Παράλληλες Δράσεις σε μορφή εργαστηρίων)

Η Πληροφορική στο Ολοήμερο Σχολείο

Αδάμ Αγγελής,
Πάρεδρος του Π.Ι.

Ανδρέας Τριανταφύλλου

Εκπαιδευτικός

Η Αγγλική Γλώσσα στο Ολοήμερο Σχολείο

Αικατερίνη Ζουγανέλη,
Πάρεδρος του Π.Ι.

Αθλητικές δραστηριότητες - Χορός στο Ολοήμερο Σχολείο

Κωνσταντίνος Μουντάκης,

Σύμβουλος του Π.Ι.

Η Μουσική - Μουσικοκινητική στο Ολοήμερο Σχολείο

Κωνσταντίνος Πατσατζόπουλος,

Σχολικός Σύμβουλος Μουσικής

Εικαστικά - Θεατρική Αγωγή στο Ολοήμερο Σχολείο

Σωτηρία Λαζάρου,

Σχολική Σύμβουλος Καλλιτεχνικών.