ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ σε 28 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Περιφερειακές Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών

Πρόσθετων Γνωστικών Αντικειμένων των Ολοήμερων Σχολείων

της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά (2ο και 4ο Γραφεία Π.Ε.)

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από Κοινοτικούς (75%) και Εθνικούς (25%) πόρους

   Διοργάνωση

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε.Αττικής και το Σχολικό Σύμβουλο της 9ης Περιφέρειας Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά

 

Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 14 Φεβρουαρίου 2005

Πειραματικό Ολοήμερο Σχολείο: 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Ι. Ρέντη

και 129ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Α΄ Ενότητα

17:00 – 18:15

Η πορεία υλοποίησης της Πιλοτικής Εφαρμογής  στα 28 Πειραματικά Ολοήμερα  Σχολεία

Αδάμ Αγγελής,

Υπεύθυνος της Πράξης

Βασικές Αρχές της Διδακτικής Πράξης

Θωμάς Μπάκας ,

Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Ν. Αττικής

Παιδαγωγικές παράμετροι της λειτουργίας του Ολοήμερου Σχολείου

Αχιλλέας Μίτιλης,

Σχολικός Σύμβουλος Π. Ε.

Πως συμβάλλει ο εκπαιδευτικός στην καλλίτερη απόδοση στο μάθημα

Μαργαρίτα Κωνσταντινίδου,

Σχολική Σύμβουλος Π. Ε.

18:15 –18:30

Διάλειμμα

Β΄ Ενότητα

18:30 – 20:00

(Παράλληλες Δράσεις σε μορφή εργαστηρίων)

Αθλητικές δραστηριότητες - Χορός στο Ολοήμερο Σχολείο

Κωνσταντίνος Μουντάκης,

Σύμβουλος του Π.Ι.

Η Πληροφορική στο Ολοήμερο Σχολείο

Αδάμ Αγγελής,
Πάρεδρος του Π.Ι.

Μουσική Αγωγή και σχολική πράξη

Κωνσταντίνος Πατσατζόπουλος,

Σχολικός Σύμβουλος Μουσικής

Η Αγγλική Γλώσσα στο Ολοήμερο Σχολείο

Δέσποινα Παπαγγελή,

Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής