ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ σε 28 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Περιφερειακές Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών

Πρόσθετων Γνωστικών Αντικειμένων των Ολοήμερων Σχολείων

της Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας (3ο, 4ο και 5ο Γραφεία Π.Ε.)

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από Κοινοτικούς (75%) και Εθνικούς (25%) πόρους

   Διοργάνωση

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε.Αττικής και τους Σχολικούς Συμβούλους της 12ης και της 20ης Περιφέρειας Α΄Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών

 

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2005

Πειραματικά Ολοήμερα Σχολεία: 50ο και 159ο Δημοτικά Σχολεία Αθηνών

και 27ο και 30ο Δημοτικά Σχολεία Αθηνών

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Α΄ Ενότητα

17:00 – 18:15

Η πορεία υλοποίησης της Πιλοτικής Εφαρμογής  στα 28 Πειραματικά Ολοήμερα  Σχολεία

Αδάμ Αγγελής,

Υπεύθυνος της Πράξης

Παιδαγωγική Αξιολόγηση στο Ολοήμερο Σχολείο

Αναστασία Παμουκτσόγλου,

Πάρεδρος του Π.Ι.

Βασικές Αρχές της Διδακτικής Πράξης

Θωμάς Μπάκας ,

Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Ν. Αττικής

Λογοτεχνικές Διαδρομές στην Πληροφορική, στο Θέατρο και τον Αθλητισμό

Ιωάννης Παπαδάτος,

Σχολικός Σύμβουλος Π. Ε.

18:15 –18:30

Διάλειμμα

Β΄ Ενότητα

18:30 – 20:00

(Παράλληλες Δράσεις σε μορφή εργαστηρίων)

Οι Αθλητικές δραστηριότητες στο Ολοήμερο Σχολείο

Κωνσταντίνος Μουντάκης,

Σύμβουλος του Π.Ι.

Η Αγγλική Γλώσσα στο Ολοήμερο Σχολείο

Ιωσήφ Χρυσοχόος,

Πάρεδρος του Π.Ι.

Το Θέατρο στο Ολοήμερο Σχολείο

Χρυσούλα Βογιατζάκη,

Θεατρολόγος

 

Η Πληροφορική στο Ολοήμερο Σχολείο

Συμεών Ζουρελίδης,
Εκπαιδευτικός