ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ σε 28 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Περιφερειακές Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών

Πρόσθετων Γνωστικών Αντικειμένων των Ολοήμερων Σχολείων

της Γ΄ Δ/νσης Π.Ε. Αττικής και της Δ/νσης Ανατολικής Αττικής

 

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από Κοινοτικούς (75%) και Εθνικούς (25%) πόρους

   Διοργάνωση

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Ν. Αττικής

          και τη Σχολική Σύμβουλο της 37ης Περιφέρειας Γ΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας

 

Άγιοι Ανάργυροι, 31 Ιανουαρίου 2005

Πειραματικό Ολοήμερο Σχολείο: 4ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων Αττικής

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Α΄ Ενότητα

17:00 – 18:15

Η πορεία υλοποίησης της Πιλοτικής Εφαρμογής  στα 28 Πειραματικά Ολοήμερα  Σχολεία

Αδάμ Αγγελής,

Υπεύθυνος της Πράξης

Το Ολοήμερο Σχολείο Σήμερα

Θεόδωρος Γούπος,

Διευθυντής

Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. Υπ.Ε.Π.Θ.

Γενικές Διδακτικές Αρχές των Γνωστικών Αντικειμένων του Ολοήμερου Σχολείου

Βασιλική Κυριάκη,
Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.

Παιδαγωγικές δεξιότητες και πρακτικές με προοπτική ένα ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο δράσης και δημιουργίας

Σωτηρία Σαμπάνη,

Σχολική Σύμβουλος Π. Ε.

18:15 –18:30

Διάλειμμα

Β΄ Ενότητα

18:30 – 20:00

(Παράλληλες Δράσεις σε μορφή εργαστηρίων)

Οι Αθλητικές Δραστηριότητες στο Ολοήμερο Σχολείο

Κωνσταντίνος Μουντάκης, Σύμβουλος του Π.Ι.

Η Πληροφορική στο Ολοήμερο Σχολείο

Αδάμ Αγγελής,
Πάρεδρος του Π.Ι.

Μουσική Αγωγή και σχολική πράξη

Κωνσταντίνος Πατσατζόπουλος,
Σχολικός Σύμβουλος Μουσικής

Η Αγγλική Γλώσσα στο Ολοήμερο Σχολείο

Αικατερίνη Ζουγανέλη,
Πάρεδρος του Π.Ι.

Εικαστικά - Θεατρική Αγωγή στο Ολοήμερο Σχολείο

Σωτηρία Λαζάρου,

Σχολική Σύμβουλος Καλλιτεχνικών