ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ σε 28 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Περιφερειακές Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών

Πρόσθετων Γνωστικών Αντικειμένων των Ολοήμερων Σχολείων

της Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης

 

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από Κοινοτικούς (75%) και Εθνικούς (25%) πόρους

   Διοργάνωση

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

          και τη Σχολική Σύμβουλο της 9ης Περιφέρειας Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης

 

Θεσσαλονίκη, 4 Φεβρουαρίου 2005

Πειραματικό Ολοήμερο Σχολείο: 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Α΄ Ενότητα

17:00 – 18:15

Χαιρετισμός του Προέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ. Μιχάλη Αγ. Παπαδόπουλου, Ομότιμου Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η πορεία υλοποίησης της Πιλοτικής Εφαρμογής  στα 28 Πειραματικά Ολοήμερα  Σχολεία

Αδάμ Αγγελής,

Υπεύθυνος της Πράξης

Ευέλικτο Ολοήμερο Σχολείο

Χρίστος Παπαρίζος,

Σύμβουλος του Π.Ι.

Παιδαγωγικό Πεδίο στο Ολοήμερο Σχολείο

Θεόδωρος Τελόπουλος,
Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

Οι διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικού μαθητών στη σχολική τάξη

Μαρία Αναγνωστοπούλου,

Σχολική Σύμβουλος Π. Ε.

18:15 –18:30

Διάλειμμα

Β΄ Ενότητα

18:30 – 20:00

(Παράλληλες Δράσεις σε μορφή εργαστηρίων)

Ο Ειδικός Παιδαγωγικός ρόλος του Μεσημβρινού Ωραρίου

Χρίστος Παπαρίζος,

Σύμβουλος του Π.Ι.

Η Πληροφορική στο Ολοήμερο Σχολείο

"Δραστηριότητες για το μάθημα των Η/Υ"

Αδάμ Αγγελής,
Πάρεδρος του Π.Ι.

Όλγα Κασσώτη,

Δ/ντρια 64ου Δ.Σ. Θεσ/νίκης

Ο ρόλος της Μουσικοκινητικής Αγωγής στη διδασκαλία του Παραδοσιακού Χορού

 

Μουσικοκινητική Αγωγή και σχολική πράξη

Χαρίκλεια Τερζητάνου,Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Αντιγόνη Ζέρβα,
Δασκάλα Φ.Α.-Μουσικοκινητικής

Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος των Εικαστικών

Σωτηρία Λαζάρου,

Σχολική Σύμβουλος Καλλιτεχνικών

Η Μουσική στο Ολοήμερο Σχολείο

Ξανθούλα Παπαπαναγιώτου,
Σχολική Σύμβουλος Μουσικής

Θεατρικές ασκήσεις και αυτοσχεδιασμοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Δήμητρα Μαυρίδου,
Θεατρολόγος

2ο Δ.Σ. Αγ. Παύλου

Η Αγγλική Γλώσσα στο Ολοήμερο Σχολείο

Διδασκαλία αναγνωστικής δεξιότητας μάσα απο το διδακτικό εγχειρίδιο της σειράς Fun Way English

Ιωσήφ Χρυσοχόος,

Πάρεδρος του Π.Ι.

Αικατερίνη Τσοτσόλη,

Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής