ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ σε 28 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Περιφερειακές Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών

Πρόσθετων Γνωστικών Αντικειμένων των Ολοήμερων Σχολείων

της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης

 

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από Κοινοτικούς (75%) και Εθνικούς (25%) πόρους

   Διοργάνωση

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

          και το Σχολικό Σύμβουλο της 19ης Περιφέρειας Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης

 

Ανατολικό Θεσσαλονίκης, Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2005

Πειραματικό Ολοήμερο Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο Ανατολικού

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Α΄ Ενότητα

17:00 – 18:15

Η πορεία υλοποίησης της Πιλοτικής Εφαρμογής  στα 28 Πειραματικά Ολοήμερα  Σχολεία

Αδάμ Αγγελής,

Υπεύθυνος της Πράξης

Γιατί η Παιδεία στο Ολοήμερο Σχολείο είναι καινοτομία

Αναστασία Παμουκτσόγλου,

Πάρεδρος του Π.Ι.

Παιδαγωγικό Πεδίο στο Ολοήμερο Σχολείο

Θεόδωρος Τελόπουλος,
Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

Τομές διαχείρισης γνωστικών συνόλων στα πλαίσια του σχολικού ωρολογίου προγράμματος και των ΔΕ.Π.Π.Σ.

Γεώργιος Μπάτσιος,

Σχολικός Σύμβουλος Π. Ε.

18:15 –18:30

Διάλειμμα

Β΄ Ενότητα

18:30 – 20:00

(Παράλληλες Δράσεις σε μορφή εργαστηρίων)

Η Πληροφορική στο Ολοήμερο Σχολείο

 

Αδάμ Αγγελής,
Πάρεδρος του Π.Ι.

Όλγα Κασσώτη,

Δ/ντρια 64ου Δ.Σ. Θεσ/νίκης

Η Αγγλική Γλώσσα στο Ολοήμερο Σχολείο

Ιωσήφ Χρυσοχόος,

Πάρεδρος του Π.Ι.

Ελληνικός χορός, σχολική διδακτική πράξη και δημόσιες σχέσεις

 

Μουσικοκινητική Αγωγή και σχολική πράξη

Χαρίκλεια Τερζητάνου,Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Αντιγόνη Ζέρβα,
Δασκάλα Φ.Α.-Μουσικοκινητικής

Τα Εικαστικά στο Ολοήμερο Σχολείο

Σωτηρία Λαζάρου,

Σχολική Σύμβουλος Καλλιτεχνικών

Η εκμετάλευση του τυχαίου στο Θεατρικό Παιχνίδι

Παναγιώτα Χατζηκαμάρη,
Εκπαιδευτικός-Μέλος Καλ/κής Παιδ/κης ομάδας

"Ελάτε να παίξουμε"

Οργάνωση ορχηστικών συνόλων στην Ε΄και ΣΤ΄τάξη: Μια βιωματική προσέγγιση

Δημήτριος Καραπινίδης,
Μουσικό Σχολείο Θεσ/νίκης

 

Ζητήματα μελέτης -Προετοιμασία και Παιδαγωγική αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου

Παναγιώτα Παπαγεωργίου,

Δ/ντρια 1ου Δ.Σ. Κυμίνων Θεσ/νίκης